Természetes vizek védelme


Tartalom

1. Általános limnológia
Vízciklus, vízkészletek
A víz körforgása.
A vízellátás helyzete a világban
Magyarország felszíni, természetes jellegű vízkészletei és a természetközeli kezelésükkel kapcsolatos felmerülő nehézségek
Elméleti alapok
Vízi ökológia
A limnológia elméleti alapjai
2. Víz Keretirányelv (VKI)
A VKI minősítési rendszere
Ökológiai vízminősítés
Fitoplankton
Fitobenton
Makrofita
Makroszkópikus gerinctelenek minősítése
Halközösség
VKI-szempontú vízkészletgazdálkodás
Helyi és regionális talajvízszennyezések lehetősége, rövid és hosszú távú hatások előrebecslése
A környezetvédelmi törvények, befogadó határértékek kisebb, nagyobb módosításának hatása a vízfogyasztásra és a vízszennyezettségre
Vízforrások szennyezettség csökkenésének várható jövőbeni igénye
Közegészség és környezeti káros hatások alapján történő tervezés (ipari vízfelhasználás minimalizálása, talajvíz visszatöltés, öntözés, többszörös vízhasználat)
Koordinált helyi és regionális vízgazdálkodás
3. Vizes élőhelyek
A vizes élőhelyek helyzete
A vizes élőhelyek területének csökkenése Magyarországon
A vizes élőhelyek funkciói
Élőhely-degradáció
Fenntartható kezelés – alapelvek
Kezelési stratégiák
Konzerváció, rehabilitáció és rekonstrukciós projektek
Magyarország szikes vízterei, védelmük és kezelésük
A szikes vizek jellemzése
Szikes tavak élővilága
Természetvédelmi kezelés
Jogi környezet
Mesterséges vizes élőhelyek
4. Ivóvíz előkészítés, tisztítás (kémiai, bakterológiai) és biztonsága
Vízminőség
Fizikai tulajdonságok
Kémiai tulajdonságok
Mikrobiológiai tulajdonságok
Radiokémiai tulajdonságok
A nyers víz jellemzői és az ivóvíz minőségi követelményei
Víztisztítás, ivóvíz-előkészítés
Ivóvíz előkezelése
Koaguláció, flokuláció és szedimentáció
Ioncserélő eljárások
Szűrési eljárások
Fertőtlenítő eljárások
Lakossági vízellátás, vízelosztás és biztonsága
Lakossági vízellátás fenntartható tervezése
Esővízgyűjtés – egyesített és elválasztott csatornarendszer
Csapadékvíz-hozam és terhelés-ingadozások
Vizszennyezők
Helyi vagy regionális, pontszerű vagy diszperz folyékony hulladék források és terhelések becslése
Szennyezők terjedésének modellezése
Kockázatelemzés a víztisztítás és elhelyezés vonatkozásában
Ellenőrző kérdések
Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

1.1. 1.1. ábra. A hidrológiai ciklus egyszerűsített vázlata (Padisák, 2005 nyomán)
1.2. 1.2. ábra. Gloeotrichia echinulata (Cyanobacteria, Nostocales rend) faj, mely a jó fényviszonyokkal rendelkező, kisebb tavakban fordul elő
1.3. 1.3. ábra. Az evezőlábú rákok (Copepoda) a plankton része
1.4. 1.4. ábra. Egy kis tavakban jellemző kerekesféreg faj (Rotatoria)
1.5. 1.5. ábra. Rhopalodia brebissonii kovaalga faj a brakvizek (félsós) jellegzetes benépesítőj
1.6. 1.6. ábra. Aljzaton rögzülő, de vízből kiemelkedő makrofita fajok (a parton), a víz felszínén az alámerült hinarak felső hajtásrészeit látjuk)
1.7. 1.7. ábra.Az Amphipoda rákfajok fajai egyaránt előfordulnak hazánkban álló és folyóvizekben is
1.8. 1.8. ábra.Hazánk legismertebb Decapoda faja az Astacus astacus
1.9. 1.9. ábra.Az ászkarákok közé tartozó víziászka faj (Asellus aquaticus)
1.10. 1.10. Animáció
1.11. 1.11. ábra. Két, hazánkban elterjedt kérész faj, a Heptagenia sulphurea és a Heptegenia coerulans lárvája
1.12. 1.12. ábra. Két, hazánkban elterjedt kérész faj, a Heptagenia sulphurea és a Heptegenia coerulans lárvája
1.13. 1.13. ábra. Hazánkban elterjedt házas és házatlan tegzes fajok lárvái
1.14. 1.14. ábra. Hazánkban elterjedt szitakötő fajok lárvái
1.15. 1.15. ábra. Egy árvaszúnyog faj lárvája
1.16. 1.16. ábra. A folyók rendűsége alapján az általában megjelenő táplálkozási csoportok dominancia viszonyai és a jellemző tápanyagformák
1.17. 1.17. ábra. Lymnaea stagnalis, nagy mocsáricsiga
1.18. 1.18. ábra. Planorbis planorbis, éles csiga
1.19. 1.19. ábra. Planorbarius corneus, tányércsiga
1.20. 1.20. ábra Vízfolyások medertípusai
1.21. 1.20. ábra Természetes és kiegyenesített meder közti különbségek
2.1. 2.1. ábra A Cuha-patak Vinyénél a 2. típusba tartozik.
2.2. 2.2. ábra A Cuha-patak Mezőörsnél a 9. típusba tartozik.
2.3. 2.3. ábra A Torna-patak Csehbányánál a 2. típusba tartozik.
2.4. 2.4. ábra. A Répce Csepregnél a 8. típusba tartozik. Ezen a szakaszon jól látható, hogy a patak a jellemzői alapján megfelel a 8. típusnak, de e mellett módosított víztestnek tekinthető ez a szakasz, hiszen jól látszik, hogy a meder kiegyenesített.
2.5. 2.5. ábra Kettős Körös a 19. típusba tartozik.
2.6. 2.6. ábra A Duna Baja alatt (alacsony vízállásnál), mely szakasz a 25. típusba tartozik.
2.7. 2.7. ábra A Zab szék az 5. típusba tartozik.
2.8. 2.8. ábra A Kelemenszék szintén az 5. típusba tartozik.
2.9. 2.9. ábra. Kövön kialakult élőbevonat
2.10. 2.10. ábra. Kovaalga fajok az Eunotia nemzetségből, melyek jól jelzik a felszíni vizek alacsony pH-ját
2.11. 2.11. ábra. Vízfolyásba (Csigere-patak) kihelyezett kő szubsztrátumok és az élőbevonat eltávolítása kőről
2.12. 2.12. ábra A nád (Phragmites sp.), mint a domináns szubsztrát a Bíbic-tó litorális régiójában.
2.13. 2.13. ábra. A bevonatminták forró hidrogén-peroxidos roncsolása
2.14. 2.14. ábra. Makrogerinctelen mintavétel nyelesegyelő hálóval (a háló része az aljzaton van mozgatva, előtte a sodrás irányában az aljzat lábbal van felbolygatva)
2.15. 2.15. ábra. Helyszíni makrogerinctelen minta válogatás
2.16. 2.16. ábra. Az egyenlő hálóval szedett minta az aljzat szemcsékkel és a makroméretű állatokkal.
3.1. 3.1. ábra. Vizes élőhelyek kiterjedése Nagy-Magyarországon a lecsapolások előtt
3.2. 3.2. ábra. A makrofita elemfelvétele. A jelzi azt az elemmennyiséget, amelyet a növények felvesznek és a vegetációs periódus végén visszajuttatnak a rizómákba. A B nyíllal jelzett elemmennyiség a hajtásokban marad.
3.3. 3.3. ábra Kiépített partvonal
3.4. 3.4. ábra. Microcystis okozta vízvirágzás a Kis-Balaton Vízminőségvédelmi Rendszer Kazetta nevű területén
3.5. 3.5. ábra. A mikrocisztin LR kémiai szerkezete
3.6. 3.6. ábra. Az anatoxin-a kémiai szerkezete
3.7. 3.7. ábra A szervetlen és szerves tápanyagdúsulás indukálta folyamatok
3.8. 3.8. ábra. Vándorkagyló tömeges megtelepedése
3.9. 3.9 ábra Japán keserűfű
3.10. 3.10 ábra. Kanadai aranyvessző
3.11. 3.11. ábra Bradshaw (1992) rekonstrukciós modellje
3.12. 3.12. ábra. A Kis-Balaton Vízminőségvédelmi Rendszer felépítése
3.13. 3.13. ábra Lemna-társulás
3.14. 3.14 ábra. Békatutaj
3.15. 3.15. ábra Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)
3.16. 3.16. ábra Vizitök (Nuphar lutea)
3.17. 3.17. ábra Nádas a KBVR II. ütemén
3.18. 3.18 ábra Keskenylevelű gyékény
3.19. 3.19 ábra. Sásmező
3.20. 3.20. ábra. Vízi menta (Mentha aquatica)
3.21. 3.21. ábra. Mocsári tisztesfű (Stachys palustris
3.22. 3.22 ábra Mocsári gólyahír
3.23. 3.23 ábra. Sárga nőszirom
3.24. 3.24 ábra Kiszáradó mocsárrét
3.25. 3.25. ábra Tarajos gőte (fotó: Ferincz Árpád)
3.26. 3.26. ábra Kecskebéka (fotó: Ferincz Árpád)
3.27. 3.27. ábra. Barna varangy (fotó: Ferincz Árpád)
3.28. 3.28. ábra. Mocsári teknős (fotó: Ferincz Árpád)
3.29. 3.29 ábra. Nagykócsag a Kis-Balatonon
3.30. 3.30. ábra Kormorántelep
3.31. 3.31. ábra. Légifotó a mexikópusztai (Magyarország) szikesekről (készítette: Pellinger Attila)
3.32. 3.32. ábra. Fertő környéki szikes tó Ausztria területén (Fuehslochlacke).
3.33. 3.33. ábra. Fehér, zavaros szikes víz (Kelemen-szék)
3.34. 3.34. ábra. Cikes, mely tipikusan fekete vízű szikes tó
3.35. 3.35. ábra. Száradófélben lévő szikes tómeder
3.36. 3.36. ábra. Kiszáradt szikes tómeder
3.37. 3.37. ábra. Craticula halophila – sós vizet indikáló kovaalga faj
3.38. 3.38. ábra Szikesvízi zooplankton (Oberstinkersee, Ausztria)
3.39. 3.39. ábra. Lepidium faj a Kelemen-szék körül
3.40. 3.40. ábra Carduus faj a Fehér-szék közelében
3.41. 3.41. ábra. Nyári ludak a Fertő környéki szikeseken (készítette: Pellinger Attila
3.42. 3.42. ábra Szürkevarjak által összetört danka tojások (Pellinger, 2001)
3.43. 3.43. ábra Gulipán (készítette: Pellinger Attila)
4.1. 4.1. ábra EU határérték feletti vezetékes ivóvízzel ellátott területek eloszlása Magyarországon
4.2. 4.2. ábra Tipikus előszűrő ágyak felépítése
4.3. 4.3. ábra. Az ivóvíz előkészítés során alkalmazott legelterjedtebb szűrőközegek pórusmérete és a mikrobatípusok, jellemző mérete.
4.4. 4.4. ábra. Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.5. 4.5. ábra. Vízvezeték-hálózat hosszának alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.6. 4.6. ábra. Vízvezeték-hálózat hosszának alakulása az összes település %-ában Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.7. 4.7. ábra. Egy km vízvezeték- hálózatra jutó szennyvíz- csatornahálózat hosszának alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.8. 4.8. ábra. Szennyvízcsatorna-hálózat hosszának alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.9. 4.9. ábra. Szennyvízcsatornával ellátott lakás az összes lakás %-ában Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.10. 4.10. ábra. Szennyvízcsatornával ellátott összes lakások számának alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.11. 4.11. ábra. Szennyvízcsatornával ellátott település az összes település %-ában Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.12. 4.12. ábra. A szennyvíz-csatornázottság főbb mutatóinak alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján)
4.13. 4.13. ábra. A kiépített vízvezetékek főbb mutatóinak alakulása Magyarországon (KSH adatok alapján
4.14. 4.14. ábra Tipikus talajvíz szennyező források
4.15. 4.15. ábra. Pontforrásból származó kommunális szennyvíz hatása folyóra (Barótfi I. (2000) után)
4.16. 4.16. ábra Zöldalga-teszt fénymikroszkópos értékelése)
4.17. 4.17. ábra Békalencse teszt elvégzése
4.18. 4.18. ábra Vizibolha (Daphnia magna)
4.19. 4.19. ábra Szintén elterjedten alkalmazott zooplankton faj a Thamnocephalus platyurus
4.20. 4.20. ábra. A Vibrio fischeri baktérium viselkedése toxikus és nem toxikus közegben
4.21. 4.21. ábra Szennyezés hatása a vízfolyás mentén a vízi ökoszisztémára, illetve az oldott oxigén koncentrációjának és a BOI változása.
4.22. 4.22. ábra. Transzverzális és hosszanti diszperzió
4.23. 4.23. ábra. Olajszerű szennyezések viselkedése a talajban
4.24. 4.24. ábra. Döntési fa

A táblázatok listája

2.1. 2.1. táblázat. Vízfolyás típusok meghatározási szempontjai (Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv nyomán, 2009)
2.2. 2.2. táblázat. Vízfolyásain tipológiája (Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv nyomán, 2009)
2.3. 2.3.táblázat. Állóvíz típusok meghatározási szempontjai (Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv nyomán, 2009)
2.4. 2.4 táblázat. Állóvizek tipológiája (Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv nyomán, 2009)
2.5. 2.5 táblázat. Javasolt határértékek vízfolyásokra (Szilágyi, 2009)
2.6. 2.6 táblázat. Az állóvizek  típusspecifikus osztályhatárai (Szilágyi, 2009)
3.1. 3.1. táblázat Szikes vizeket indikáló kovaalga fajok vezetőképességre (µS/cm) vonatkozattott optimum és tolerancia értékei.
3.2. 3.2. táblázat: Az általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (NÉR) szerinti növényközösségek a szikes élőhelyeken.
3.3. 3.3. táblázat: Hosszútávú monitoringra kiválasztott vízimadár-fajok a Fertő környéki elárasztott területeken (Pellinger, 2001)
4.1. 4.1. táblázat. Az EPA legfontosabb toxikus szervesanyagkat felsoroló listája.
4.2. 4.2 táblázat Az ivóvizekre vonatkozó határértékek a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint.
4.3. 4.3. táblázat A mikroszűrés eltávolítási hatékonysága az egyes algafajokra ( Mouchet & Bonnelye (1998) alapján)
4.4. 4.4 táblázat Az átmeneti tározókban lejátszódó folyamatok (LeChevallier, M. W., Au K. K (2004))
4.5. 4.5 táblázat Az ivóvíz-előkészítés során leggyakrabban alkalmazott koagulánsszerek (LeChevallier, M. W., Au K. K (2004))
4.6. 4.6.  táblázat A különböző membránszűrési eljárások főbb paraméterei (LeChevallier, M. W., Au K. K (2004))
4.7. 4. 7. táblázat A vízellátó rendszerek tervezése során figyelembevett fajlagos számok (Ysusi, 2000.) alapján
4.8. 4.8. táblázat Az FMEA rendszer a hibalehetőségek gyakorisága és következményük súlyossága szerinti pontozási rendszere. (Forrás: Hall, Watts & Egerton, 2000. LeChevallier, M. W., Au K. K, 2004))
4.9. 4.9. táblázat Felszín alatti vízbázisok védőidomainak, védőövezeteinek méretezése elérési idők alapján
4.10. 4.10. táblázat Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvíz kezelő, tározó műtárgyak és szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak méretezéséről
4.11. 4.11. táblázat A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások

Globális skálán a vízciklust legegyszerűbben úgy követhetjük, ha végigkísérjük egyetlen vízmolekula útját a hidrológiai cikluson belül (1.1. ábra). A víz alapvetően vertikálisan és horizontálisan is mozog, továbbá három halmazállapotban fordul elő (gáznemű, folyékony és szilárd). Az alapvető kérdés egyrészt az egyes kompartmentekben tárolt víz mennyisége, másrészt tartózkodási ideje (A vízpára tartózkodási ideje a légkörben 9 nap, a felszín alatti vizekben 300 év, az óceánok vízkészletének tartózkodási ideje pedig 37000 év.). Ez utóbbi adat önmagában enged következtetni arra, hogy az egyes fázisokban mennyire jelenik meg pl. az utóbbi 200 év környezetszennyezése: alacsony tartózkodási idejű kompartmentben szinte „azonnal” megjelenik a szennyezés (ilyen az atmoszféra), míg pl. a sarki és hegyvidéki jégben nem. Emiatt pl. a folyóvizek szennyezése hamarabb válik nyilvánvalóvá (hiszen klasszikus értelemben folyóvizek esetében nem is lehet tartózkodási időről beszélni, hiszen áramló közegről van szó, inkább csak folyókon létesített tározók esetében beszélhetünk tartózkodási időről, aminek hosszósága nagyon változó lehet a tározó üzemeltetési rendjétől függően), mint a tavaké. A tavakban a víz elméleti tartózkodási ideje (retenciós ideje) alatt azt a időt értjük, amíg a tó teljes vízmennyisége kicserélődik (ez mély tavak esetében évek, évtizedek is lehetnek). Tavak esetében beszélhetünk átmosódási rátáról is úgy, hogy az időegység (nap, hónap, év) alatt kimenő vízmennyiséget a tó térfogatának százalékában adjuk meg (Ez persze nagyon különböző lehet a csapadékviszonyok, befolyók és kifolyók száma és a tó mélysége miatt.).


A hidrológiai ciklus a víz folyamatos vándorlása a szárazföld és az atmoszféra között, melynek mozgató erői a gravitáció és a nap sugárzása. A direkt napsugárzás párologtató hatása nyilvánvaló, de pl. a mozgatja a különféle időjárási „cellákat”, szelet kelt, klímaváltozást indukálhat. A hidrológiai ciklus természetes változékonysága felelős a Föld édesvízkészletének mennyiségéért és megoszlásáért is. Ezt az elmúlt 200 évben az emberi tevékenység alapvetően módosította (Gondoljunk csak Magyarország nagy mértékű vizenyős területeinek csökkenésére a Tisza-szabályozás kapcsán, valamint az egyéb területek lecsapolására. Lsd. 3.1. ábra). A leeső csapadék egy része a magashegységekben hó és jég formájában akkumulálódik. Ennek alsó rétege igen lassú beszivárgással olvad és eléri a talajvizet. Felső rétege (különösen, ha igen nagy a hideg, s a területen erősek a szelek) vagy olvadás nélkül szublimál és visszatér a légkörbe, vagy olvad, és felszíni vízfolyások formájában indul az alacsonyabb magasságok felé. E patakok (ha a területen a talajvíz szintje alacsonyabban van, mint a patakmeder alja) jelentős mennyiségű vizet „veszíthetnek” a talajvízbe való áramlás okán, s párolognak is.

A szárazföldre eső csapadékvíz sorsa többféle: egy része a csupasz (növényzettel nem borított) területekről evaporációval a légkörbe távozik. A légköri „veszteség” másik, jelentős tényezője a növényzet transpirációja (a kettőt együttesen evapotranspirációnak nevezzük). Másik része a talajvízbe szivárog. Harmadik lehetőség, hogy felszíni vízfolyások formájában a terület folyóinak vízkészletét gyarapítja. Amennyiben geológiai okok indokolják, a folyóvizek a hidrológiai ciklust lényegesen lassító tavakban gyűlnek össze, melyek a talajvízzel állandó összeköttetésben vannak, s kifolyójuk (ha van) a tenger felé való összeköttetést biztosítja. Mind a tavak felszínéről, mind a folyóvizek végcélját képező óceánokról jelentős a párolgás, mely az atmoszféra vízkészletét gyarapítva biztosítja a ciklus körfolyamat jellegét.

A Föld 1,34 milliárd köbkilométernyi vízkészletéből alig 37 millió köbkilométer (azaz a teljes mennyiség 2,7 százaléka) édesvíz, de ennek is csak a háromnegyede iható. A potenciális ivóvízkincs 90 százaléka a sarki jégbe és a gleccserekbe van zárva, a nagy távolság miatt hozzáférhetetlenül. Vagyis a globális vízkincsnek csak egy alig kimutatható töredéke az, ami emberi fogyasztásra szóba jöhet.

Az emberi civilizáció fejlődése hidrológiai szempontból víztaszító és csapadékcsökkentő beruházások sorozatát jelenti. A növényzet kiirtása, az út- és házépítés mérsékli a párologtatást és a felszín vízvisszatartó képességét. A gátak és tározók megfogják ugyan a vizet, de hatalmas mennyiséget párologtatnak el belőle, és a gát alatti területeken pedig csökkentik a vízhozamot. Paradox módon az öntözés is szárazsághoz vezethet, hiszen az elszikesedett talajban nem marad hely a víznek, és nem él meg a nedvességet megfogó növényzet sem - nagy valószínűséggel ebbe bukott bele az ókori Babilónia, és az emberi tanulékonyságba vetett hitet megingatva ezzel küzd pillanatnyilag az egyébként igen fejlett ausztrál mezőgazdaság is.

A sokoldalú elemzések alapján az elkövetkező évtizedekben várhatóan jelentős mértékben megváltozó hőmérséklet- és csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsőséges időjárási jelenségek erősödése és gyakoriságuk növekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az élővilágot, az erdeinket, a mezőgazdasági terméshozamokat, az építményeinket és a lakókörnyezetünket, valamint a lakosság egészségét és életminőségét egyaránt.

Globálisan várhatóan 8%-kal nő a csapadék mennyisége a 21. század folyamán. Következésképp globális léptékben növekszik a vízkörforgásban megújuló vízkészlet, a hasznosítható vízkészlet, de mindez jelentős területi eltérésekkel valósul meg. Egyes területeken ugyan az éves csapadék összege kevéssé változik, a területi eloszlásában sem várható változás, de az időbeli eloszlás jelentősen módosul. A nyári idényben bekövetkező jelentős csapadékcsökkenés és a hőmérséklet-változás függvényében a felszíni lefolyás és a felszín alatti vizeket tápláló beszivárgás csökkenése várható. A csapadék várható időbeli átrendeződése miatt változni fog a felszínen aktivizálódó vízmennyiség is. A téli csapadék egyre nagyobb mértékben fog eső formájában hullni, amely a téli lefolyás növekedését okozza. Az ariditás mellett a mi éghajlatunkra a mediterránosodás a jellemző. A jövőre vonatkozó éghajlati előrejelzések alapján a tavak tekintetében nem nehéz belátni, hogy ha csökken a csapadék, csökken a hozzáfolyás és a melegedés következtében nő a párolgás, akkor csökkeni fog a tavak természetes vízkészlete. A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét is érinti. A változások azonban nem olyan közvetlenek és nagymértékűek, mint a felszíni vizek esetében, illetve csak a több évig tartó hatásokat lehet kimutatni. Ezek a változások azonban - kevés kivételtől eltekintve - hosszú ideig érvényesülnek, és a kedvezőtlen hatás megszűntével csak nagyon lassú folyamatok révén állítható vissza az eredeti állapot. A vizek hőmérsékletének emelkedése, a párolgás növekedése és a hirtelen keletkező, gyors árvizek által a vízgyűjtőkről nagyobb mennyiségben lemosott, vagy a tápanyagmérlegben bekövetkező változások miatt a felszín alatti vizekbe leszivárgó szennyeződés ronthatja a vízminőséget.

A vízprobléma méretei hatalmasak. Az ENSZ megbízásából készített 2006-os Víz világjelentés szerint a Földön 1,1 milliárd embernek nem jut elegendő tiszta ivóvíz, a vízhiány pedig 2,6 milliárd embertársunk mindennapjait befolyásolja.

Ha a víz lesz a XXI. század egyik stratégiai természeti kincse (ahogyan a XX. századé az olaj volt), akkor elképzelhető, hogy a víztisztítás és a vízspórolás válik az évszázad üzletévé.

Magyarország medencejellege és földtani felépítése következtében felszín alatti vizekben gazdag. Felszín alatti vízkészletünk mennyisége, környezeti és használati értéke európai viszonylatban kiemelkedő jelentőségő. A talajvízszint elsősorban a csapadék függvényében ingadozik. A talajvíz kapcsolatban van a felszínnel, a csapadékkal, ezért könnyen elszennyeződik, így általában nem alkalmas emberi fogyasztásra. Magyarországon a felszín alatti vízkészletek közé soroljuk a folyók mellett kitermelhető, túlnyomórészt a folyóból származó ún. parti szűrésű vizeket is. (Ennek kiemelkedő jelentőségét mutatja többek között az is, hogy Budapest vízellátása a Duna partján telepített partiszűrésű vízkészletre épül.)

Országunk csaknem teljes területe a Duna vízgyűjtőhöz tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, ezért nagyobb folyóink közül a Zala, Zagyva-Tarna és Kapos kivételével az országhatáron túlról érkeznek, tehát Magyarország medencejellege a vízhálózat képét is alapvetően meghatározza. A vízfolyások összes vízhozamának több mint 90%-át 24 külföldről érkező nagy és közepes vízfolyás adja.

Magyarországon a jelenleg érvényben lévő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (bővebben ld. később) az országot négy nagy részvízgyűjtőre osztja (Duna, Tisza, Dráva, Balaton), mely 42 tervezési egységre lett felosztva. A vízgyűjtőkön belül a tervezés legkisebb egységei a víztestek (pl. egy patakot fel lehet osztani több víztest részre, a szakaszok jellemzőitől függően). Az országos tervben 869 vízfolyás és 213 állóvíz felszíni víztest és 185 felszín alatti víztest került kijelölésre. Ezek a víztestek Magyarország vizeinek (több mint 9500 vízfolyásnak és 3500 tónak) a reprezentatív szakaszai és térrészei, amelyek jól jellemzik a magyarországi vízállapotokat.

Hazánkban a vízgazdálkodás tradicionális feladatainak jellege (igények kielégítése és a készletek megőrzése, a vízhasznosítás, az ár- és belvízvédelem, a folyó- és tószabályozás, stb.) változóban van. A múlt vízgazdálkodása elsődlegesen építésen és vízi infrastruktúra fejlesztésen alapult (töltések, zsilipek, tározók, duzzasztóművek, gátak, csatornák, stb.), és mint ilyen, okos mérnöki tervezést és megvalósítást igényelt a mindenkori vízügyi ágazaton belül. Számos terv és azok kivitelezése nem várt hatásokhoz vezetett. Például az árvízvédelmet a töltések fokozatos emelése jellemezte, ezzel a kompenzálandó területhasználat változásaiból (erdőirtás, urbanizáció) adódó növekvő lefolyást. A folyók csatornázása hozzájárul az árvizek gyors levezetéséhez, ugyanakkor a meder változásai számottevő módosulásokat idézhetnek elő a vízfenék medermélységében és a vízi élővilágban.

A változó szemlélet úttörői már az 1960-as években megjelentek. Több elemző a vízigények mértéktelen növekedését, a korlátozott készleteket, az árvizeket és az eróziót, a vízszennyezést, a vízienergia-termelés költség-haszon viszonyait és az éghajlat-változékonyság hatásait tekinti legfontosabb problémáknak. A legtöbb esetben a vízzel és a környezettel összefüggő problémáknak nincsenek „optimális”, de gyakran „jó” megoldásai sem, mivel egy-egy projekt megítélése időben is változik.

A Víz Keretirányelv (Rövidítve: VKI): Ez az irányelv arra kötelezi az EU tagállamokat, hogy készítsenek egységes vízgyűjtő- gazdálkodási terveket. Bővebben lásd később.) végrehajtásának egyik legsajátosabb magyar és tagállami szinte elvárt célja az egykori árterek részleges visszaállítása az élőhelyvédelem és az azokon kijelölt természetvédelmi területek fenntarthatósága érdekében a védelmi funkció biztosítása. A visszaállítás hozzájárulna az árvizek és aszályok hatásainak mérsékléséhez, amely a Víz Keretirányelv tételes céljainak egyike a vizektől függő ökoszisztémák védelme mellett.

Hazánk természeti-ökológiai értékekben kiemelkedően gazdag ország, amit jól mutat az is, hogy a VKI víztestek több mint 90%-a valamilyen szintű védettséget élvező területen húzódik, vagy kisebb nagyobb mértékben érinti azt. Ennek ismeretében a vizek jó állapota szempontjából nagy hangsúlyt kell kapnia a víztől függő védett élőhelyek jó állapota biztosításának. Ennek teljesítése nem egyszerű feladat. Az alegységi szintű tervezés során beérkezett információk feldolgozása nyomán megállapítható, hogy tengerszint feletti magasság szerint ugyan különböző mértékben, de az ország szinte teljes területén a víz hiánya okoz ökológiai-természetvédelmi problémákat.

Az éghajlati változások mellett a területek vizeit elvezető és szárító beavatkozások (mederszabályozás, belvízelvezetés, a túlzott felszíni és felszín alatti vízkivételek), továbbá a nem ökologikus mező- és erdőgazdálkodási gyakorlat az, amely komolyan nehezíti a víztől függő ökoszisztémák jó ökológiai állapotának elérését. A hazai víz- és területhasználati gyakorlat kedvezőtlen hatásai mellett a vízkészleteket a határainkon túli felvízi területeken folyó használatok is jelentősen befolyásolják. Általánosságban megállapítható, hogy a felvízi területek felől kevesebb víz érkezik az országba, mint ami a folyó természetes vízhozamából adódna. Ezeket a vízkészletekkel összefüggő határvízi problémákat nemzetközi megállapodások keretében kell rendezni, annak érdekében, hogy a VKI céljai hazai és európai szinten is teljesülhessenek.

Az egyes víztől függő élőhelytípusok károsodásának jellege, az élőhelyben végbemenő degradálódási folyamatok lényegében nem különböznek az ország egyes területein. A területi különbségek a probléma általi érintettség mértékében és – esetleg - a konkrét kiváltó okok eltérésében nyilvánulnak inkább meg.

Az alábbiakban röviden áttekintjük a védett élőhelyeken mutatkozó, a területi természetvédelmi szakemberek által jelzett – vízzel kapcsolatos – problémákat (bővebben majd a 2. fejezetben esik minderről szó), bemutatva azok kiváltó okait, ezzel előkészítve a víztől függő védett területek jó állapota érdekében teendő intézkedések tervezését.

Az élőhelyek legnagyobb problémája szinte egyöntetűen a vízhiány. Ennek mértéke és kiváltó okai területileg különböznek. Talán a legsúlyosabban érintettek a homokhátságok, ahol olyan pusztai (felszín alatti víztől is függő) élőhelyek - magassásosok, zsombék-sásosok, lápok, buckaközi láprétek, kiszáradó láprétek, mocsárrétek, homoki tölgyesek - érintettek, melyek előfordulása európai jelentőségű. A talajfelszín mélyedéseiben lefolyástalan szikes tavak (pl. a kiskunsági Zab-szék, Kelemen-szék) és mocsarak (pl. Kisréti-tó) alakultak ki. Vízutánpótlásuk jelenleg kizárólag csapadék, illetve felszín alatti eredetű.

A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiánya régóta nyilvánvaló, a helyzet mára kritikussá vált, a területet a minimálisan szükséges ökológiai vízmennyiség tartós hiánya jellemzi, melynek következményeként térségi kiterjedésű ökológiai értékvesztés tapasztalható. A felszín alatti vizek esetében a hátságon az igen mély és tartósan, jelentősen csökkenő talajvízszintek, valamint rétegnyomás-szintek egyértelműen a természetes pótlódást meghaladó mértékű túlhasználat jelei. A felszín alatti víztől függő ökoszisztémák a beszivárgási területen ezáltal térségi mértékben veszélyeztetettek – az érintett társulásokra nézve ökológiai krízissel fenyegetőek.

A Tisza mentén is elsősorban a homokterületek természeti rendszereinek életében szembeötlő a csapadékvizek és a talajvíz kapcsolatának meghatározó szerepe, illetve e vizek hiánya. A Nyírség pereme buckaközi lápjainak, láprétjeinek vízellátását a felszínre szivárgó talajvíz és az összefutó csapadékvíz egyszerre biztosította. Ezekben az esetekben a felszíni vízterek és a talajvizek között közvetlen kapcsolat állt fenn.

A Nyírségben a lápok vizének összegyűjtése, az ún. nyírvizek elvezetése meghatározó szerepet játszottak a talajvízszint süllyedésében, ezzel a táj vízháztartásának kedvezőtlen átalakulásában. A lápok, láprétek peremén egykor széles víz által átitatott gazdag élővilágú zóna helyezkedett el. A felszínhez közeli talajvíz pedig a vizes foltoktól távolabb is megteremtette az erdők megtelepedésének ökológiai feltételeit, biztosítva a gyökérzóna megfelelő vízellátását. Ezeken a területeken egyértelműen bizonyítható, hogy a belvizeknek milyen fontos szerepe van egy térség vízháztartásában, és azon keresztül a természeti rendszerek fenntartásában, vagy pusztulásában.

A belvizeket elvezetni igyekvő mezőgazdasági gyakorlat és a talajvizet megcsapoló csatornahálózat az ország minden táján nagymértékben hozzájárul a területek általános szárazodásához. Ezt elsősorban úgy kell elképzelni, hogy ez a mezőgazdasági területen kialakított vízelvezető csatorna hasznos, ha sok a csapadék, de alacsonyabb talajvízszintek esetén a csatornában összegyűlő víz felszíne alacsonyabban lehet az intenzívebb párologtatás miatt, mint a talajvízszint. Így aztán a talajból a nehézségi erő miatt az a kevés víz is a csatorna medre felé fog elmozogni, ami a termőföld vízvesztését eredményezi pont a gyökérzónában. E gyakorlattal szemben – ahol arra mód és készség van – a gazdálkodási mód megváltoztatása, a belvizek levezetésének megszüntetése, a víznek a területen való megtartása a cél. Csak ez biztosíthatja a víztől függő értékes élőhelyek tartós fennmaradását.

A nagy folyóinkkal kapcsolatos kardinális probléma a hullámtereken, mellékágakban, a korábban vízjárta területeken, a holtmedreken és más kapcsolódó értékes vizes élőhelyeken az ökológiailag szükséges vízmennyiség hiánya. Ez a Tiszán alapvetően a szükségszerű árvízi védekezés (a víz szétterülésének megakadályozása, a vizek minél gyorsabb levezetése) következménye. A Tisza mentén a kevés csapadék miatt hiányzó víz természetes úton rendelkezésre áll, mégpedig az árvízi víztöbblet formájában. Az eredeti tiszai rendszerben nincs árvízi vízfelesleg, amitől meg kellene szabadulni, el- és levezetését meg kellene oldani, mert az eredeti rendszerben helye van a csapadékosabb vidékekről érkező víztöbbletnek funkcionális és térbeli értelemben egyaránt. Az árterek részbeni rehabilitációja mérsékelheti e kialakult vízhiányt.

Az ország vízkészletét alapvetően meghatározó másik nagy folyónkon, a Dunán az árvízi védekezés mellett a nemzetközi és hazai hajózási igények kielégítése érdekében történő mederszabályozás, valamint a felvízi területeken megvalósuló – a medersüllyedést elsődlegesen előidéző – használatok (víztározás, energetikai célú duzzasztás) azok, amik a hazai dunai és dunamenti élőhelyek állapotának folyamatos romlását, az élőhelyek degradációját, a mellékágak vízellátásának krónikus problémáját okozzák.

A Duna medersüllyedése hosszú távon a mellékfolyóinak fokozódó bevágódását is maga után vonja, így a probléma eszkalálódik, ahogy azt a Rábán tapasztalhatjuk (azzal együtt, hogy a folyó torkolati szakaszának medersüllyedése előidézésében föltehetően nem ez az egyedüli ok). A Duna legfontosabb élőhelyei a mocsárrétek, ligeterdők, mellékágak és kavicszátonyok. A Szigetközi ligeterdők az ország legszebbjei közé tartoznak, a bokorfüzesek, puhafaligetek és keményfaligetek mellett itt még elszórtan megtalálhatók az égerlápok is. Az alsó szakaszon Gemenc kivételes szépségű erdői húzódnak, ahol még mindig fellelhetők a korábbi folyóparti keményfa erdők maradványai.

A Duna menti hullámterek, árterek Közép-Európa különlegesen értékes élőhelyei, amelyek sokrétű, mozaikos térszerkezete és stabilitása nagyon sérülékeny. Magyarország potenciális vegetációjának 19%-a lenne ártéri ligeterdő. Ez azonban az elmúlt évszázadok során lezajlott folyószabályozások, mellékág-lezárások és ármentesítések következtében kiterjedésük 0,8%-ra szorult vissza, így a megmaradt állományok magas természeti értéket képviselnek, megőrzésük helyszíne pedig az ártér. A Dunában és a folyóhoz közvetlenül kötődő hullámtéri, ártéri élőhelyeken több mint 2000 növényfaj és több mint 5000 állatfaj (100 hal, 12 kétéltű, 8 hüllő, 180 fészkelő madár, 41 emlős, és igen sok gerinctelen) találja meg életfeltételeit, s köztük számos mára nagyon megritkult, így törvényi védettséget élvez. A medersüllyedés ezeket a területeket jelentős mértékben veszélyezteti. A Dunában endemikus, fokozottan védett, az európai közösség szempontjából kiemelt jelentőségő, Natura 2000-es halfajok fordulnak elő (német bucó, magyar bucó, stb). E fajok megóvása is prioritást élvez. A vízkészleteket kedvezőtlenül befolyásolja az az erdőgazdálkodási gyakorlat, amely során egyszerre nagy területekről termelik le az erdőt (tarvágás), megfosztva ezzel a területet az erdő lombozata és talaja által raktározható vízmennyiségtől, amely víz így ráadásul eróziót okozva fut le gyorsan a területről. A tarvágások az élőlénytársulások által felhasználható felszíni és felszín alatti készleteket egyaránt csökkentik, karsztos területen hozzájárulnak a források elapadásához, illetve a források által táplált élőhelyek folyamatos szárazodásához.

A vízhiányon túl számos vízfolyáson (Sajó, Tarna, Körösök, Rába, Kapos, stb.) jellemző probléma, hogy főként a halak számára nem átjárható a víztest, amit a duzzasztók és zsilipek nem megfelelő üzemeltetése, ill. a hallépcsők hiánya okoz.

Külön említést érdemelnek a Dráva-menti területek, ahol a Dráva felsőbb szakaszán és a Murán épített csúcsrajáratott vízerőművek jelentős természetvédelmi problémákat okoznak. A medererózió és a nagyfokú napi vízszintingadozás számos állat- és növényfaj állományának csökkenését idézte elő. A Dráva középső és alsó szakaszán végzett folyószabályozási, árvízvédelmi és meliorációs munkálatok következtében gyakorlatilag megszűnt a folyó és az ártere közötti dinamikus kapcsolat, a talajvíz szintje lesüllyedt, az ártér nagy területein szárazodás, az élőhelyek degradációja indult meg. A folyómederben végzett – és jelenleg is tartó – kavicskitermelés a folyómeder mélyüléséhez és értékes élőhelyek pusztulásához vezetett. Az amúgy is kedvezőtlen további medermélyülést okozó kavicskitermelés káros hatásait fokozza a kotrási engedélyek koordinálatlan kiadása, illetve az engedélytől (többször) eltérő mértékű tényleges kitermelés. A természetes alakulású folyón a beavatkozások miatt a mellékágak és a holtmedrek esetében is vízpótlási problémák jelentkeznek. A nemzetközi együttműködés a drávamenti víztől függő élőhelyek állapota további romlásának megakadályozásához is elkerülhetetlenek.

Általános problémaként kell említeni a dombvidéki vízfolyások mederszabályozási beavatkozásainak következményeként a vizek gyors levezetése miatt előálló vízhiányt, valamint a változatos élőhely mozaikok kialakulását, a természetközeli társulások megtelepedését lehetetlenné tevő, ökológiai szempontból sivár mederformákat. A medrek szabályozottsága természetesen a síkvidéki kisvízfolyásokon is csökkenti az élőhelyek változatosságát. A vízfolyások medrének fenntartása - a medrek kotrása, ami ökológiai szempontból gyakorta indokolatlan, vagy túl nagy területre kiterjedő, esetleg rosszul időzített - az élőhelyek eltűnését, fajok, fajcsoportok sérülését, pusztulását, valamint átmeneti oxigénhiányos állapotokat eredményez.

A partok mederéig való szántás általános gyakorlat a mezőgazdasági területekkel övezett vízfolyások mentén, ahol a partmenti fasorok, erdők hiánya önmagában is kedvezőtlen ökológiailag hiszen ezek a területek hivatottak a ligeterdőknek helyet adni. A partélig futó szántók másfelől vízminőségi problémákat is okoznak a területről a vízbe jutó diffúz szennyezés révén. A vizek minőségéből jóval kevesebb ökológiai probléma származik. Ezek legtöbbje lokális, (pl. szennyvízkibocsátások, állattartó telepek, hulladéklerakók). Nagyobb területet érinthetnek a diffúz mezőgazdasági szennyezések, de alapvetően ezek nem megfelelő vízminőségből eredő problémák kisebb ökológiai kockázatot rejtenek, mint az általános vízhiány. Országos léptékben kisebb jelentőségő, de általános a nem megfelelő halgazdálkodási gyakorlat, amely a vízminőséget, illetve a vízi ökoszisztémák állapotát jellemzően befolyásoló tényező. Rendkívül fontos tehát, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodásban a jelenleginél sokkal erőteljesebben érvényesüljön az a paradigmaváltás, miszerint a vizek területen-tartása és nem elvezetése az elsődleges cél. Ugyanennek a paradigmaváltásnak kell érvényre jutnia az árvízi védekezésben is, mert enélkül a szemléletváltás nélkül a tiszai víztől függő védett élőhelyek jó állapotának elérése nem biztosítható. A vízhasználatok kapcsán a korábban jellemző „igénykielégítő” engedélyezési gyakorlat helyett az „állapotjavító” engedélyezési gyakorlat legyen a követendő hozzáállás.

Az intézkedéseknek befolyással kell lennie arra, hogy az egyes területhasználatok (erdő-, mező-, halgazdálkodás) a jelenleginél ökologikusabb módon valósuljanak meg. Ez számos területen a szabályozás módosítását igényli majd. Komoly eredményt lehet azonban várni a már élőjogszabályok betartásának ellenőrzésével is.

Az ökológia egy élőlényközpontú tudományág, amely a világon előforduló fajok elterjedésével és mennyiségével foglalkozik, s vizsgálja ezt azoknak a tényezőknek – legyenek biotikusak vagy abiotikusak -, melyek az elterjedésnek és a mennyiségnek határt szabnak. A vízi rendszerek élőlényein a baktériumokat, az állatokat és a növényeket értjük, de ha elgondolkodunk, magunknak is eszünkbe juthat más csoportosítás is: pl. lebegő szervezetek, aljzaton élő szervezetek, úszóképességgel rendelkező szervezetek.

A lebegő szervezetek között (plankton) máris megkülönböztethetünk növényi és állati szervezeteket. Fitoplanktonnak (1.2. ábra) nevezzük a vízben lebegő szervezetek azon részét, melyek fotoszintetizálásra képes, a zooplankton alatt pedig érthetünk alsóbbrendű rákokat (pl. Copepoda (1.3. ábra), Cladocera) vagy kerekesférgeket (Rotatoria (1.4. ábra)), tehát lebegő életmódot folytató állati szervezeteket. Az aljzaton élő szervezetek közül talán az egyik legkisebbek a kovaalgák (Diatoma (1.5. ábra)), melyek az aljzaton rögzülnek, mintegy bevonatot képezve a víz alatt található felületeken. Az aljzaton sok makroméretű állat is él, ezeket összefoglalóan makrozoobentosz szervezetnek hívjuk. Aljzaton rögzültnek tekinthetjük azokat a makrofitonokat (szemmel látható növényeket), melyek az alzaton gyökereznek (1.6. ábra), vagy kiemelkednek a vízből a felszín fölé (emerz vízi növényzet, pl. nád, gyékény, sás), vagy a víz alatt (szubmerz vízi növényzet, hínár) élnek. Az úszóképes szervezetek közé egyértelműen a halakat soroljuk, tágabb értelemben kétéltűeket, hüllőket, esetleg egyes makrogerinctelen fajokat sorolhatunk.


Ezeknek a szervezetek előfordulása, életvitele nagyban függ a környezet változásaitól, és egymással való kölcsönhatásaiktól is.

Az egyes víztest típusokban, ill. a típusokon belül az egyes víztestekben előforduló fajok populációinak indikációs értéke nagyon különböző. Az előforduló fajok között találhatók olyanok, amelyek sok ökológiai környezeti tényezőre nézve tágtűrésűek. E fajok sok, különböző jellegű víztest típusban hasonló eséllyel megtalálhatók és a víztest típus jellegében, ill. ökológiai állapotában bekövetkező változások nem befolyásolják érzékelhetően e fajok előfordulási mintázatát, ill. egy adott mintavételi egységben mérhető egyedsűrűségét. Az egyedsűrűségben bekövetkező változások pedig legtöbb esetben nem közvetlenül valamelyik környezeti tényező változásához köthetők, hanem az érzékenyebb, szűkebb toleranciaspektrumú konkurens, vagy predátor fajok egyedsűrűségének változásához (legtöbb esetben csökkenéséhez). Ezek a generalista, ill. ubiquista fajok a fentiekből következően nem alkalmazhatóak hatékonyan élőhelyminősítési és ökológiai állapotminősítési céllal.

A másik végpontot azok a fajok képviselik, amelyek gyakorlatilag csak a víztesteknek típusként elváló csoportjában fordulnak elő. Ezek a fajok az alapvetően meghatározó környezeti tényezők közül egyre, vagy többre nézve szűk tűrésűek. Következésképpen az ilyen fajok egy-egy víztest típushoz kötődő karakterfajok. E specialista fajok populációinak indikációs értéke magas, hiszen a víztér jellegét, ill. ökológiai állapotát érintő beavatkozásokra érzékenyen, egyedsűrűségük csökkenésével és végső esetben eltűnésükkel reagálnak. E jelenség miatt az ilyen fajok nagyon jól alkalmazhatóak víztest tipizálásra, vízminősítésre, ill. ökológiai állapotértékelésre.

E két végpontot képviselő fajok között folyamatos az átmenetet. Az átmenetet olyan fajok alkotják, amelyek nem csak egy jól lehatárolható víztest típusban fordulnak elő, hanem pl. két egymáshoz valamilyen szempontból hasonló víztest típusra is jellemzőek. E fajok erre a két víztest típusra nézve karakterfajoknak tekinthetők, hiszen az összes többi típusban nem, vagy csak véletlenszerűen, ill. sokkal kisebb valószínűséggel fordulnak elő. Az ilyen fajok is alkalmazhatók víztest tipizálásra és ökológiai állapotminősítésre is, de valamelyest korlátozottabban, mint a típusspecifikus (csak egy típushoz kötődő) karakterfajok. A karakterfajok tehát különböző szintekhez sorolhatók és ezek a szintek, ill. a hozzájuk tartozó karakterfajok statisztikai módszerekkel meghatározhatók.

Néhány példa:

Egy hazai kisvízfolyás hosszirányában előforduló Amphipoda (1.7. ábra) és egyéb rákfajok (Crustaceae) előfordulása:

 1. Magyarországon a patakok többsége hegyvidékeken ered, ahol rákok közül elsősorban a Gammarus pulex, a Kárpátokhoz közelebb eső területeken esetleg a Gammarus balcanicus dominál.

 2. Alacsonyabb tengerszint feletti magasságokon, de még mindig a magasabb dombvidékeken már megjelenhet a Gammarus fossarum, és őshonos rákfajunk is az Astacus astacus (Decapoda) (1.8. ábra).

 3. Még lejjebb kísérve a patakot a Gammarus fossarum dominancia mellett megjelenik a Gammarus roeselii is, majd kisebb medereséses és már apróbb mederanyagú szakaszokon a G. fossarum dominanciáját a G. roeselii veszi át (Alkalmas élőhelyeken még az ilyen szakaszokon is előfordulhat az Astacus astacus).

 4. Síkvidéki területek rákfaunájának fő alkotói a Synurella ambulans, a Niphargus vallaichus vagy N. mediodanubialis (a vakbolharákok egyetlen felszínen élő képviselője hazánkban) és az Asellus aquaticus (1.9. ábra). (Ilyen hosszirányú faji jellegzetességet a legtöbb makrogerinctelen élőlénycsoport esetében meg lehet állapítani, nemcsak a rákok esetében, hiszen ez az alapja annak, hogy karakterfajokat lehet kijelölni.)
A bioindikátorok olyan élőlények melyek bizonyos környezeti tényezőkre nézve szűk tűrésűek, tehát amennyiben az adott tényező megváltozik, arra érzékenyen reagálnak, ezáltal alkalmasak a változások kimutatására (ha folyamatos megfigyelésekkel rendelkezünk mennyiségiségi és elterjedési viszonyaikról). Visszagondolván az 1.10. ábrára: nem fordulhat elő az természetes viszonyok között, hogy egy vízfolyás felső szakaszán Synurella ambulans Amphipoda rákot találjunk. Tehát ez a faj indikálja a lassan áramló, benövényesedett, szervesanyagban gazdagabb vizeket.


A vízi makrogerinctelen szervezetek jó indikátorok, némely csoportok a vízszennyezésre, némelyek pedig a hidromorfológiai változásokra reagálnak érzékenyen. A fajok lehetnek pozitív vagy negatív indikátorok. A pozitív indikátorok mennyiségük és/vagy elterjedési területük növekedésével jelzik a szennyezést. A negatív indikátorok azok a fajok, amelyek a egyedszáma a szennyezések hatására megritkul, szélsőséges esetben eltűnnek. Például a kerekesférgek (Rotatoria) szaprobitási értéke ad tájékoztatást a víz minőségi állapotáról. Egyes rovarrendek lárvái is kiemelt jelentőséggel bírnak: többek között a kérészek (Ephemeroptera) (1.11. ábra), álkérészek (Plecoptera) (1.12. ábra), tegzesek (Trichoptera) (1.13. ábra) és a szitakötők (Odonata) (1.14. ábra). Az árvaszúnyogok (Chironomidae) (1.15. ábra) lárvájának fejlődési állapota nehézfém szennyezés hatására megváltozik (pl. a Chironomus riparius lárvákat kadmium szennyezés kimutatására alkalmazzák).


Az egyes rendszertani egységekbe tartozó különböző fajok nagyon változatos élőhelyeket kedvelnek. Például az aprító makrogerinctelenek (Gammaridae, Asellota) olyan helyeken élnek ahol bőven van vízbe hulló, nagyobb méretű szerves anyag, pl. avar (CPOM – crude particulate organic matter). Ilyenek a középhegységekben az erdei patakok vagy alacsonyabb területeken a benövényesedett vízfolyások. Ezt az anyagot a makrogerinctelenek un. aprító funkcionális csoportba tartozó fajai hasznosítják.  A törmelékevők főleg az aprítók által már előaprított szerves anyagot tudják feldolgozni (FPOM – fine particulate organic matter). A szűrögető szervezetek pedig biztos, hogy nem fordulnak elő oligotróf vizekben, hiszen az ilyen vízben még nem halmozódott fel kellő mennyiségű szerves anyag és fitoplankton, amit ki lehet szűrni (Ezért nincsenek kagylók a középhegységekben, hiszen ott még a víztér is túl árnyékolt ahhoz, hogy kellő mennyiségű fitoplankton éljen benne.). A legelő szervezetek a víz alatti felületeken növekvő algabevonattal táplálkoznak.

Egy folyóvíz tipikus rendűségi képe hosszirányban az alábbi ábrán tanulmányozható. A folyóvíz vízhozamának bőségére a rendűség utal az 1.16. ábrán (Rendűség: lsd. később).


Az állóvizek esetében legfontosabb ismerni a főbb élettájakat, hiszen e csoportosítás szerint különülnek el elsősorban a a különböző életstratégiájú élőlények. Egy tó esetében a általában a legdominánsabb nyíltvízi táj (pelagális régió), amin a szabadin mozgó víz tömegét kell érteni, de aljat (mederfenék) nélkül. E víztömegre elsősorban a planktontársulások a jellemzőek (fito-, és zooplankton) Ez a víztömeg vízszintesen rétegeződhet (Lsd. 1.2.2 fejezet). A vízfelszín felületi hártyája is elkülönülő életteret biztosít apró élőlényeknek (esetenként nagyobbaknak is, pl. egyes szúnyoglárvák e hártyához alulról kapcsolódnak légzés céljából, de ides sorolhatók a vízenjáró poloskák családjába tartozó fajok is), ezt neusztonnak hívják. A mederaljzatán élő szervezeteket bentonnak hívják (pl. rákok, kagylók, lárvák). A tavak parti tájai általában jobban ismertek, hiszen ezeket mindenki könnyebben meg tudja figyelni. A parti táj két övre osztható: felső része a száraz parti öv (paralimnolitorális zóna), az alsó, amely magas vízálláskor teljes egészében víz alá kerül, a parti öv (litorális zóna). A felső öv két lépcsőre bontható: a hullámok által időnként nedvesített locsolás terére (szupralitorális lépcső) és a partszegélyre (epilitorális lépcső). Ez utóbbi már a szárazföld része, de ennek mikroklímájára döntően hat a víz közelsége. A parti övön belül (litorális zóna) megkülönböztethetünk valódi parti részt (eulitorális lépcső) és alámerült parti részt (infralitorális lépcső). Talán ezek a legfontosabbak a laikus szemlélő szempontjából, hiszen ezeknek a természetközelisége rögtön látható, anélkül is, hogy pontosan ismernénk egy adott partszakaszon e két zónának a pontos növény és állat fajlistáit (Minden partkibetonozás, medererősítés e két zóna élővilágának degradálódását idézi elő, tehát a víztérnek a hidromorfológiájára hatunk.).

Az ökológia környezeti változások hatását is vizsgálja az élőlényekre, tehát bármilyen változtatást is végzünk a természetes felszíni vizek hidrológiai vagy morfológiai viszonyaiban (a kémiairól nem is beszélve), az ki fog hatni a vízben élő életközösségek szerkezetére. A könnyebb megérthetőség érdekében az alábbiakban néhány egyszerű példa olvasható a makrozoobentosz (makro: mérettartomány, zoo: állat, bentosz: aljzat) szervezetek bioindikációs szerepére:

 • ha középhegységi patakszakaszon állóvízi faj található: vagy az adott szakasz alatt (visszaduzzasztó hatás) vagy az felett (lesodródás) állóvíz található

 • a gyűjtögető és szűrögető makrogerinctelen szervezetek (egyes Trichoptera fajok és kagylók) nagyobb száma szerves anyagban gazdagabb környezetre utal

 • a hosszú fejlődési idejű lárvák (1-3 év; egyes Ephemeroptera lárvák) mennyiségének változása jól nyomon követhető, ezáltal a tartósabb állandó szennyezések is kimutathatóak (pl. nehézfém akkumláció)

 • Legtöbb kérészfaj (Ephemeroptera) legelő táplálkozási csoportba sorolható. Legelni csak ott tud, ahol van algabevonat (pl. diatoma). Dús bevonat csak ott fejlődik, ahol van megfelelő aljzat, fény és kellő mennyiségben vannak jelen a növények fejlődését biztosító tápanyagok (szervetlen nitrogén- és, foszforformák, kovaalgák esetében megfelelő szilíciumformák is a vázépítéshez). A kérészek testi felépítése lapos, hogy a köveken, ahol legel, jól meg tudjon tapadni a szélesen terpeszkedő lábaival. A legtöbb faj „combjának” keresztmetszete olyan, mint a repülőgépek szárnyainak kiképzése, ami szintén a kő felületről való lesodródás ellen véd. Tehát az ilyen kérészfajok dominálnak a mintában/patakban, akkor feltehetően az nem a hegyvidékről származik, mert ott az erdő árnyékolása miatt nincs elég fény a bevonat kialakuláshoz, de még olyan helyen ahol a víz oxigéndús és az aljzat köves, és jelentős sodrása van még. Ha tudjuk, hogy a minta nem olyan területről származik, ahol ilyen jellemzőkkel írhatóak le a vízfolyások, akkor feltételezhető, hogy medermorfológiai változtatás történt. Például egy közúti híd lábának alámosásának elkerülése érdekében egyenesítették a medret és megerősítették kövekkel, vagy betonlapokkal.

 • Egy adott faj általában nem csak egyféleképpen tud táplálkozni. A legtöbb vízicsiga szintén legelő, de sok faj jobban szeret törmeléket enni, tehát élő vagy holt növényi szerves anyagot. Amennyiben a mintánkban Lymnaea stagnalis (1.17. ábra), Planorbis planorbis (1.18. ábra), Planorbarius corneus (1.19. ábra) is előfordul, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a minta olyan helyről származik, ahol állóvízi körülmények uralkodnak (ez előfordulhat vízfolyásban is a síkvidékeken) és az élőhely bővelkedik emerz és szubmerz makrofitonokban. Ha gyorsabb folyású patakokban találkozunk ezekkel a fajokkal, akkor vagy a felvízen található felduzzasztott tóból sodródtak le, vagy pedig a helyszínen alakult ki nagyobb kiterjedésű állóvíz jellegű környezet.

A makrogerinctelen szervezetek jellegzetességeivel könnyen párhuzam vonható a lebegő vagy bevonatképző algák, vagy halak esetére is (pl. mindenki tudja, hogy a pisztráng sebes folyású hegyi patakokban található, a réti csík pedig állóvízi körülményeket kedvel).
A klasszikus limnológia szerint a folyóvíz attól kezdve ténylegesen folyóvíz, amikor a víz már rendelkezik valamiféle mederrel. Eszerint: a vízfolyás olyan víztömeg, amely hordalékával együtt többé-kevésbé határozott mederben mozog a legkisebb ellenállás irányában, a magasabb helyről az alacsonyabb felé. A modern limnológia szemlélete szerint a meder nélkül már határozott irányba igyekvő erecske már folyó, mégpedig elsőrendű folyó. Két vagy több elsőrendű folyónak tekinthető forráserecske összefolyásából másodrendű folyóvíz alakul, melynek határozott, állandó medre a természetben már lehet. Két másodrendű folyó összefolyása már mindenképp olyan helyen történik, ahol a geológiai viszonyok által meghatározott módon mederalakulás is lehetséges.

A folyórendszer az egy folyóvá egyesülő vízfolyások összessége, amely mindig egy, a nagyságával kitűnő főfolyóból és különböző rendű mellékfolyókból áll. Két folyó összefolyásakor rendszerint a nagyobb "folytatódik", azaz tartja meg a nevét, de ez a valóság nem mindig van így. Ha egy főfolyó két nagyjából azonos nagyságú forráságból keletkezik, lehet, hogy a helyi nyelvhasználat mindkét forráságnak külön nevet ad, a főfolyót pedig csak az egyesülés után nevezi meg. Az is előfordul, hogy a főfolyót nem a bővebb vizű forráságról nevezik el, hanem a hosszabbról vagy jobban ismertről.

Egy-egy folyórendszer vízgyűjtő területét az ún. vízválasztó vonal határolja el a szomszédos folyórendszer vízgyűjtőjétől, amely többnyire egy kiemelkedéseken áthúzódó vonal. A vízválasztót többnyire jól lehet látni, könnyen ki is lehet jelölni a hegységekben. Síkságokon a vízválasztó sok helyen széles, bizonytalan határú területen húzódik végig, s gyakran különböző irányokba lecsapoló mocsarakon is átvezet. Ilyen síkvidéki, bizonytalan vízválasztóknál fordulhat elő a sók betöményedése, mely Magyarországon szikesedés formájában jelentkezik. Bizonytalan vízválasztójú területek hegységekben is vannak. Ebben az esetben a víz időszakosan hol az egyik, hol a másik vízrendszerre irányul, esetleg állandóan két irányba folyik le, vagyis bifurkál. Karsztos területeken fordul elő, hogy a csa­padék ugyan a domborzati viszonyok által kijelölt vízgyűjtő területén esik le, de azonnal a mészkőbe szivárog, s onnan egy másik vízgyűjtő területére jut.

Minden rendűségi típushoz fizikai-, kémiai és biológiai jellemzők sokasága rendelhető, és folyamatos jelleggel sorba rendezhetők azon jelenségek, melyek egy-egy folyórendszerben a forrástól a torkolatig lejátszódnak. Egy-egy vízfolyás vízhozama egy adott szakaszon erősen meghatározza azt, hogy ott milyen élőlénytársulások élhetnek. A rendűség a vízhozammal is kapcsolatban van.

A folyókra nagyon jellemzőek a kanyarulatok, vagy meanderek, melyek a folyó hosszát lényegesen megnövelik.

A kanyarulatok alapján osztályozzuk a különféle medertípusokat, melyek azt is meghatározzák, hogy a folyóban milyen gyakorisággal és jelleggel alakulnak szigetek (1.20. ábra).


A folyók medre abban is különbözik a tavakéitól, hogy míg az utóbbiakat valamilyen geológiai folyamat (belső vagy külső felszínformáló erő) hozta létre, addig a folyó medrét maga alakítja. Abszolút erózióbázisnak nevezzük a tenger szintjét ott, ahol a folyó eléri, és beleömlik.

A folyókat teljes hosszuk harmadolásával felső- (forrástájnál induló), középső- és alsó (az erózióbázisnál véget érő) szakaszra oszthatjuk. A felső szakaszon a folyó munkavégző képessége nagyobb, mint amennyi a hordalékszállításhoz szükséges munka. Emiatt erodálja a partot, anyagot ragad magával, esetenként sziklát görget. A völgybevágódás jellegzetesen V alakú, a víz hideg, átlátszó, gyorsan mozog, oxigéndús és tápanyagszegény. A középszakasz jellemző tulajdonsága, hogy a folyó többé-kevésbé szabályosan kanyarog (meanderezik). Munkavégző- és hordalékszállító képessége nagyjából egyensúlyban van, ezért az anyaglerakás és elhordás egyensúlyban van. A kanyargó mederben a sodorvonal a homorú part alatt fut, emiatt az jobban kanyarog, mint a folyó. Ahol a sodorvonal az egyik partról a másikra csap át, gázlók alakulnak, a folyó mélysége általában itt a legkisebb. Az alsó szakaszon a munkavégző képesség kevesebb, mint amennyi a hordalékszállításhoz szükséges, ezért a vízfolyás lerakja hordalékát, ezáltal feltölti medrét, sőt a folyóvölgyet is. A lerakódott hordalékból keletkező zátonyok és szigetek a folyó addig egységes medrét ágakra bontják.

Vízfolyások sebessége három tényezőtől függ: az eséstől, a vízmennyiségtől és a meder keresztmetszetétől. Amennyiben egy adott lejtésű területen a patak hosszát lerövidítjük, úgy jelentősen megváltoztatjuk annak mederesését, és ennek hatását a vízi társulások megváltozásával is követhetjük, nem beszélve a hordaléklerakási viszonyok megváltozásáról.

Az élőlényeknek evolúciósan alkalmazkodniuk kell a vízfolyás sebességéhez. Ez meghatározza azt is, hogy egy adott szakaszon milyen élőhelyek alakulhatnak ki, mivel a meder jellege ennek is függvénye.

Tavak morfometriája annak jelentősége röviden

A tavak fajtáit nagyban befolyásolja azok keletkezési típusai. A tektonikus tavak (a föld belső erőinek működésével jöttek létre általában nagy területűek és mélyek (pl. Bajkál-tó, Tanganyika-tó). Keletkezhet tó földcsuszamlás következtében is, amikor egy vízfolyás gátolódik el (persze a földcsuszamlást előidézheti tektonikus folyamat is), ilyen pl. a Gyilkos-tó. Eróziós folyamatok során (víz, jég, szél) többféleképpen keletkezhetnek tavak: a morotva tavak folyók kanyarulatainek túlfejlődése során keletkeznek, a tengermelléki tavakat az apály-dagály ingadozása idézheti elő. Glaciális erózió során a felszínen mozgó jég szabálytalan egyenetlenségű felszín formálása során hagy maga után mélyedéseket, ami aztán feltelik vízzel. A szélerózió hatása is jelentős lehet, pl. a Balaton eredetileg 5 kisebb tava a széleróziónak köszönhetően nyílt egybe.

A tómedencék változatos kialakulása miatt a tavak alakja, mélysége, partjuk tagoltsága és medermorfológiája kialakulásuk körülményeitől és későbbi fejlődésüktől függően igen különböző lehet. A tavak vízoszlopában hőrétegzettség is ki szokott alakulni. Általában a tavak vize stabil rétegzettség esetén három fő részre bontható. Legfelül a meleg (könnyű) vízréteg helyezkedik el, ez az epilimnion, ezt a réteget a szél könnyen átkeverheti. Metalimnionnak hívjuk a váltóréteget, fő jellemzője, hogy ebben a rétegben a hőmérséklet gradiense nagyon meredek. Az alsó réteg pedig a hipolimnion melynek hőmérséklete már egységes még a mély tavak esetében is. Természetesen ez a rétegzettség is jelentősen hat az víz élővilágára, de megkülönböztetünk egy nem hőmérsékleti rétegzettséget is, aminek lényege a tő fényelátottságának egyszerű megadása. A fényelátottság persze függ a tó földrajzi elhelyezkedésétől, a globálsugárzás mértékétől napok/éjszakák hosszúságától stb. Mindezek kihatnak a fitoplanton produkcióra, azáltal a teljes vízi táplálékhálózatra is. A vízbe jutó fény a mélyebb rétegek felé hatolva gyengül, így aztán a mélyebb tavak két részre oszthatóak: eufatikus és afitikus rétegre. Az eufotikus réteg a felszíntől addig tart, amíg a közvetlenül a felszín alatt mérhető sugárzás annak 1%-ára csökken. Ez alatt van a afotikus réteg, ahol a fény mennyisége kevesebb, mint a megjelölt 1%.

A fényviszonyokat jelentősen befolyásolja kisebb tavak esetében a partmenti fás vegetáció vagy a nádas öv, hiszen ezek árnyékoló hatással bírnak (Nagyobb tavak esetében ennek csak a parti régióra van hatása.)

A fentiekben csak röviden lettek bemutatva a főbb morfológiai adottságos, és érintőlegesen azok hatásaik Eme áttekintésre azért volt szükség, hogy könnyebben lehessen értelmezni azt, hogy egy élővíz természetessége nagyban függ az azt körülvevő változtatásoktól is, hiszen minden kihat/kihathat az ökoszisztéma funkciókra is. Tehát a természetes vizek védelmének már a parton el kell kezdődnie, hiszen a morfológiai, fizikai és klimatológiai jellemzők alapvető hatással vannak az egyes folyószakaszokon/vízterekben kialakuló élőlény együttesek milyenségére, azok tér- és időbeli változásaira.

Ezért fontos a Víz Keretirányelvben is a medermorfológiai változtatások mértéke. Országunk lakosainak nagyon kis hányada tudja azt elképzelni, hogy milyen is lehetett valójába a Balaton partja, akár csak 150 évvel ezelőtt, vagy éppen a Tisza vidéke a szabályozások előtt. Országunkban bármerre autózva sok-sok vízfolyást keresztezünk. Nézzünk ilyenkor az útról jobbra és balra, hogy mit látunk: jókedvűen kanyargó, csalafinta patakmedret izgalmas tündérbújtató bokorcsoportokkal vagy pedig szinte vonalzóval rajzolt, nyílegyenes medret, fantáziátlanul és egykedvűen. Akár mindkét esetben is lehet a vízminőség kiváló, ha mégis, a két felvázolt medertípus a különbségei miatt egészen más lesz az élőlények fajösszetétele. Amennyiben a vázolt két medret dombvidékre képzeljük el, úgy dombvidékre jellemző fajösszetételt várnánk mind növények, mind állatok terén. Természetesen, hegyvidéki vagy síkvidéki vízfolyást is elképzelhetünk különböző medermódosításokkal. Ha egy hegyvidéki patakon duzzasztással létrehozunk akár csak egy kisméretű tavat (tározót) a turistaút mentén, máris jelentősen beavatkoztunk az élővilágba például a felduzzasztott víztér felvízen való visszaduzzasztása és alvízi hatása miatt. Tehát a hegyvidéki sebesen csobogó kispatakban az adott szakaszon megjelenhetnek állóvízi fajok is, melyek nem odavalóak.

Nézzük meg a kiegyenesített mederben és a természetes jellegű meder környezetének különbségeit az 1.21. ábrán.


A vizek védelmét, a vízhasználatokat és a vízgazdálkodás többi elemét – a vízpolitikát – Magyarországon és az egész Európai Unióban átfogóan a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv) szabályozza. Ez a jogszabály – tulajdonképpen az Európai Unió vízpolitikáját tartalmazó törvény – 2000. december 22-én történt hatálybalépése óta a tagállamok közös végrehajtási utasításává vált és egy paradigmaváltással új alapokra helyezte a korábbi uniós szintű, vizekre vonatkozó egyedi szabályozásokat, a hagyományos vízgazdálkodást és a vízvédelmet. Ennek a paradigmaváltásnak a lehető legrövidebb lényegi megfogalmazása: „A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amelyet ennek megfelelően óvni, védeni és kezelni kell”. A jogszabályok előírásai és szabályozási kötelezettségei is tulajdonképpen ebből az egy mondatból fakadnak.

2000 december 22. óta csak olyan vízzel kapcsolatos tevékenységek folyhatnak a tagállamok szintjén, amelyek ezen örökség tiszteletben tartásával biztosítanak meglévő és jövőbeni vízhasználatokat és jövőbeli fejlesztéseket is. Ennek betartására és ellenőrzésére a keretirányelv rögzítette a „jó állapot” fogalmát, amelytől negatív irányba történő eltérés nem megengedett. A vízhasználatok és fejlesztések nem kerülhetik meg és nem hagyhatják figyelmen kívül a vízhez kötődő élővilág „vízhasználatát” és a természetes fejlődését szolgáló vízigényét sem.

A Víz Keretirányelv előírja, hogy az EU minden tagállama készítsen – a vizeinek természetes gyűjtőhelyéül szolgáló területekre, a vízgyűjtő területkre – vízgyűjtő-gazdálkodási tervet, amely összefoglalja a vízgyűjtőn található vizek állapotfelmérése alapján azokat a szabályozásokat, programokat és intézkedéseket, amelyek biztosítják a vizek jó állapotának elérését. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tehát nem kiviteli és nem ágazati terv, hanem a vizek jó állapotát célként kitűző és e környezeti célkitűzés elérését megalapozó, több szakterületet integráló stratégiai terv. Átfogóan – szabályozási, műszaki és társadalmi-gazdasági szempontból – ismerteti az ehhez szükséges intézkedéseket, beleértve azokat az intézményi feladatokat is, amelyek alapján folytathatók és elindíthatók a jó állapot megvalósítását szolgáló programok.

A Víz Keretirányelv főbb és átfogó céljai az alábbiak:

 • Megakadályozni a vízi és a vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását, valamint védeni és javítani állapotukat.

 • Támogatni a rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználatot.

 • Fokozottan védeni és javítani a vízi környezetet s veszélyes és mérgező anyagok bevezetéseinek fokozatos csökkentésével és megszüntetésével.

 • Biztosítani a felszín alatti vizek (talajvíz, parti szűrésű víz, rétegvíz, termál- és karsztvíz) szennyezettségének fokozatos csökkentését, megakadályozni további szennyezésüket.

 • Hozzájárulni az árvizek és aszályok hatásainak mérsékléshez.

Az Európai Unió hosszú távú programja a Víz Keretirányelv (VKI) a magyarországi folyóvizek csoportosítását tipológiai követelmények szerint írja elő. A VKI célja, hogy legkésőbb 2015-re a felszíni vizek jó ökológiai és kémiai állapotúak legyenek. A VKI irányt, szemléletrendszert ad, amelyet minden ország hidrogeológiai, hidromorfometriai adottságainak megfelelően dolgoz ki.

A Víz Keretirányelv bevezetésének alapja felszíni vizek esetében a víztest tipológia megalkotása. Erre épül a víztest kijelölés, a referencia állapot meghatározás, a minősítés és a biológiai monitorozás is.

A VKI a tipológiához kötelező (2.1. táblázat) és opcionális elemeket jelöl meg. A kötelező tipológia első eleme a vízgyűjtő mérete. A vízgyűjtőterület kategóriái: kicsi (10 – 100 km2), közepes (100 – 1000 km2), nagy (1000 – 10000 km2), nagyon nagy (> 10000 km2).


A tipológia második fontos eleme a tengerszint feletti magasság: síkvidéki (< 200 m B.f. és < 1%), dombvidéki (200 – 350 m B.f. és 1-5%), hegyvidéki (> 350 m B.f. és > 5%).

A harmadik kötelező elem a víz hidrogeokémiai jellege (szilikátos, karbonátos, és szerves anyag tartalmú). Hazánk vízfolyásainak többsége a karbonátos csoportba tartozik.

A negyedik elem a mederanyag szemcsemérete, ez alapján lehet: durva (szikla, kőtörmelék, kavics, homokos kavics), közepes (durva-, közép-, és finomhomok), finom (kőzetliszt, agyag). Ezek a fő szempontok, melyekre országunk folyóvíztipológiája épül (2.2. táblázat).

A legtöbb vízfolyásunk szakaszai a 4-es, 8-as és 9-es típusba tartozik, de jelentős számú víztestet soroltak be az1-es, az 5-ös, a 15- ös és a 18-as típusba is.


Az alábbiakban néhány vízfolyás jellegzetes víztestszakaszának fotója látható (2.1.-2.6. ábra).Hasonlóan a folyóvíztipológia megalkotásához, az állóvizek tipológiájánál is figyelembe vettek kötelező és ajánlott szempontokat. Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb, nem völgyzárógátas tavak kerültek kijelölésre. A tipológia a természetes eredetű állóvíz víztestekre vonatkozóan került meghatározásra az alábbi szempontok szerint (2.3. táblázat).


Magyarországon összesen 3805 tavat és vizes területet („wetland”) tartanak nyilván, víztestként azonban csak 296 állóvíz került kijelölésre a 0,5 km2-es méretbeli alsó korlát miatt. A vizes élőhelyek, a wetlandek (206 db) nem víztestként, hanem védett területként jelennek meg a vízgyűjtő gazdálkodási tervben. A kijelölt tó víztestek összes vízfelülete 1267 km2. A kisebb tavakból álló tócsoportok (pl. Hortobágyi-öregtavak) egy víztestbe történő összevonása miatt a 296 kijelölt állóvízből 213 víztestet alakítottak ki, amelyből csak 69 sorolható a természetes kategóriájú állóvíz kategóriába (a többi erősen módosított, vagy mesterséges víztest) (2.4. táblázat).


Az alábbi két ábrán országunk talán legjellegzetesebb két szikes taváról készült kép látható (2.7. és 2.8 ábra).A 69 természetes állóvíz víztest közül 41 meszes (legtöbb tavunk meszes geokémiájú), 22 szikes (2.8. és 2.9. ábra) és 6 szerves geokémiájú (tőzeges területeken fekvő tavak), mindegyik síkvidéken található. Magyarországon a természetes állóvíz víztestek között nincs mély tó, közepes mélységű a Balaton és 5 tiszai holtág, az összes többi víztest sekély mélységű. Nagy vízfelületű tavunk a Balaton és a Fertő, közepes mérető a Velencei-tó, valamint a dél-alföldi Csaj-tó. Az alföldi szikes tavainkra jellemző, hogy a területük nagymértékben változik (A 2.9-es ábrán látható, hogy a part mentén a lábnyomok még frissek, tehát 7-10 nappal előbb azt a területet még víz borította. Viszont a tó közepén már a képen látható időpontban sem mélyebb a víz 15-20 cm-nél. Ez a levegő melegedésével együtt járó területi csökkenés a normális a tipikus szikes tavak esetében. E tavak tavasszal a hóolvadás után feltelnek és augusztusra kiszáradnak.), nyáron összezsugorodnak, esetleg még ki is száradnak, ezért 20 víztestet időszakos, míg 49-et állandó típusba soroltak. Vízi növényzettel benőtt 22 természetes állóvizünk, míg 33 %-nál kisebb benőttségű azaz nyílt vízfelületű 47 tavunk. A legtöbb állóvízet a 13. jelű: meszes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű – állandó típusba sorolták be. Természetszerűleg a Balatonnak és a Fertő-tónak nincsen párja, de számos más víztest is egyedül képviseli a típusát, pl. Velencei-tó nyílt vizes terület, Kolon-tó. Államhatárral osztott a Fertő-tó, amely egyedülálló ebből a szempontból is.

A tipológiánál figyelembe kell venni az emberi tevékenység hatását: a típusra (a tipológia paramétereire) ható tevékenységek (az erősen módosított víztestek lehatárolása), a vízminőséget befolyásoló tevékenységek (kritikus vízminőségi állapotú vízterek lehatárolása). Jelentős vízkivételek (hely, mennyiség, évszakos ingadozás), beavatkozások a lefolyási viszonyokba (tározás, átvezetés, földhasználat, belvízvédelem), mederrendezési, kotrási munkák is meghatározzák a meder módosítottságának mértékét. A fő szennyezők általában a települési, ipari és mezőgazdasági eredetű pontszerű szennyező források, valamint a nem pontszerű szennyező források, földhasználat.

Magyarországon összesen 952 víztest vízgyűjtőt határoltak le, amelyből 869 vízfolyás és 83 természetes állóvíz víztest közvetlen vízgyűjtője. Az országhatáron 213 víztest vízgyűjtője nyúlik túl. A vízfolyás olyan szárazföldi vizet jelent, amely nagyobbrészt a földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat. A vízfolyás víztesteket Magyarország ArcGIS alapú, 1:100000-es méretarányú vízhálózat térképe alapján jelölték ki. A 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező víztesteket már ki kell jelölni, mint a vízhálózat jelentős elemét vagy elemeit.

Egy folyónak többféle típusú szakaszai is lehetnek, a típushatárok a térképeken ellentmondanak a folyó kontiniutási elméletnek (ld. 1.16. ábra). Leggyakoribb ez olyan vízfolyástípusok esetében melyek egyébként egymással közvetlen kapcsolatban vannak, és egy víztérben vagy folyórendszerben egymást követik. Ez a jelenség teljesen természetes, hiszen a vízfolyások kontinuumot alkotnak. Az eltérő jellegű szakaszok között a határ nem egy élesen elkülönülő valós határvonal, hanem egy hosszabb átmeneti jellegű szakasz, és sokszor az is nehezen határozható meg, hogy honnan tekintjük egyik, vagy másik típusba tartozónak az adott víztér víztestjeit.

A típusok meghatározására azért van szükség, mert az EU-ban egymástól jelentősen eltérőek a vizsgálandó álló- és folyóvizek, így az ökológiai állapoton alapuló minősítés sem lehet azonos Európa-szerte. E problémát kívánja kezelni az interkalibrációs eljárás és hálózat. A megfigyelt értékeket egy, a típusnak megfelelő természeteshez közeli „referencia” értékhez kell viszonyítani a minősítés során. Ez sok esetben nehézségekbe ütközik. Például a hazai víztesttípusok jelentős része esetében, a síkvidéki vízfolyástípusokra, mindenféle szempontból referenciális állapotúnak tekinthető víztestet nem lehet találni. Ugyanis a mezőgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű és a népesség jelentősebb hányadát tömörítő alföldi területeken általában sokkal jelentősebb antropogén eredetű szerves anyag és növényi tápanyagterhelés éri a felszíni víztereket, illetve sokkal szélesebb körűek és volumenében jelentősebbek a hidromorfológiai jellegű, valamint a vízterek vízgyűjtő területét ért beavatkozások is. Több víztesttípus esetében nincsenek megalapozott ismeretek az antropogén terhelések és beavatkozások előtti, valódi referenciaállapotra vonatkozóan.

Az EU Víz Keretirányelv (VKI) általános célkitűzése - a vizek jó ökológiai állapotának elérése - számos kihívást jelent a felszíni vizek biológiai állapotának jellemzéséhez és minősítéséhez felhasználható módszerekkel szemben (Szilágyi et al. 2006). Az ökológia a Víz Keretirányelv (VKI) egyik legfontosabb eleme, mely végigvonul a bevezetés és alkalmazás csaknem valamennyi szakaszán. Az ökológiai állapoton belül biológiai, kémiai és hidromorfológiai állapotot különböztették meg. A biológiai állapot alapja a vízi ökoszisztéma öt kiemelt élőlényegyüttesének (fitoplankton, bevonatalgák, makrofiton, makroszkópikus gerinctelenek és halak) az állapota. A víztestek jó állapotának, illetve jó potenciáljának elérése ezeknek az úgynevezett minőségi elemeknek a vizsgálatával becsülhető elsősorban, a többi minőségi elem támogató szerepet tölt be az állapot és a potenciál meghatározásában. Állapotról természetes jellegű víztesteknél beszélhetünk, míg módosított vagy mesterséges víztestek esetében csak potenciálról.

A VKI minősítési rendszerében az általános fizikai és kémiai komponensek köre (melyekre a korábbi, felszíni vízminősítés alapvetően támaszkodott), jelentős mértékben háttérbe szorult. A minősítés során azt kell vizsgálni, hogy a biológiai alapon történt besorolást a fizikai-kémiai állapot alátámasztja-e. A minősítésnek vannak egységes, kötelező elemei, például a veszélyes anyagokra vonatkozó környezetminőségi határértékeket az Európai Unió állapította meg és tette jogi értelemben is kötelezővé.

A biológiai vizsgálatok értékelési rendszere az alkalmazott minőségi elemektől, vonatkoztatási alapja víztípusoktól függ, az adott élőlénycsoportra kidolgozandó indexek meghatározása pedig a tagállamok feladatát és felelősségét képezte. Az osztályba sorolás a víztest zavartalan viszonyoknak megfelelő állapotától való távolsága szerint történik ötfokozatú skálán (rossz, gyenge, közepes, jó, kiváló). A VKI a kémiai jellemzők között (a kötelező fizikai-kémiai elemeken túl) előírja olyan specifikus szennyezők vizsgálatát, melyeket jelentős mennyiségben vezetnek a vizekbe. A végső osztályozás az „egy rossz, mind rossz” elvet alkalmazva, vagyis a legrosszabb osztályba sorolás eredményét mértékadónak tekintve áll elő. Tehát, valamely víztest esetében, ha az öt kiemelt élőlénycsoport (fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobentosz, halak) közül négy élőlénycsoport eredménye alapján „kiváló” minősítésű, de egy csoport esetében csak „jó” az eredmény, úgy a víztest ökológiai állapota csak „jó” lehet (amennyiben ezt támasztják alá a víz kémiai paraméterei is, mely esetében a koncentrációkra határértékek vannak meghatározva.).

A biológiai vízminőség becslés egyik fontos értéke az ún. EQR érték, (Environmental Quality Ratio, környezetminőségi arány) mely a szolgáltató biológiai vizsgálat során általában matematikai értelemben rendkívül összetett műveletek hosszú sorát alkalmazzák, és a mért értékek, változók sokszor nem folyamatos változók. Mindennek eredményeként csak becsülni lehet a biológiai vizsgálatok megbízhatóságát, ami a minősítés során megadott osztály ± 1 osztály. Az ún. EQR-szám a víztest állapotát egy 0-1 skálán értékeli. Annál magasabb a szám, minél közelebb van az állapot a referenciaviszonyokhoz. Az ötosztályos minősítési rendszer határait ezen a 0-1 skálán határozzák meg a módszer érvényesítése (validálása) során. Tehát az EQR szám az módszerre vonatkozik, nem pedig a víztestek ökológiai állapotára.

Az alábbiakban az öt kiemelt élőlénycsoport adatai alapján számolható minősítés rövid összefoglalója olvasható. Mindegyik mutatószám számoláshoz szükséges az élőlények kvantitatív és kvalitatív felmérése.

A fitoplankton esetén a mennyiségi és a minőségi viszonyokat jellemző multimetrikus indexet kidolgozása történt. A fitoplankton taxonómiai összetételét jellemző hazai metrika, a Qk indexben a fitoplankton egyes funkcionális csoportjai kerültek értékelésre. A metrika másik eleme a fitoplankton mennyiségét az a-klorofill tartalommal jellemzi. A két metrika egyesítése a normalizált értékek átlagolásával történik.

A fitoplankton a VKI által, a tavak illetve alsó-szakasz jellegű vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére ajánlott biológiai elem. A minősítés törekszik arra, hogy a fitoplankton faj összetételéből és a fajok mennyiségi viszonyaiból számolt index értéke a lehetséges terhelések (növényi tápanyag, ill. szerves terhelés, hidromorfológiai változtatások) mentén szignifikáns változást mutasson.

Az elemszintű értékelés során három jellemző paramétert vehették figyelembe:

 • Taxonómiai összetétel.

 • Mennyiség (a-klorofill tartalom alapján becsülve).

 • A vízvirágzás mérőszáma.

A fitoplankton minőségi viszonyi alatt a fitoplankton taxonómiai összetételét értjük. Számszerű formában történő megjelenítésekor az egyes taxonok relatív gyakoriságát adják meg. Elve az, hogy az egyes típusok fizikai, kémiai, medermorfológiai ill. biológiai (makrofiton dominancia) sajátságainak figyelembevételével becslik, hogy a fitoplankton adott funkcionális csoportjainak előfordulása jót jelent-e a rendszer szempontjából (vagyis az adott típusú, természetes állapotú vizekre jellemzőnek tekinthető-e) vagy sem. Ezt 5-ös skálán értékelik. A folyók fitoplanktonjának taxonómiai alapú értékelése során a közleményében leírtak alapján jártak el. A módszer lényege az, hogy ismerve a fitoplankton funkcionális csoportjainak környezeti igényét, és ismerve egy adott típusra jellemző fizikai, kémiai és biológiai változók mintázatát, becsülhető, hogy egy adott funkcionális csoport jelenléte a természetes állapotú tóban milyen mértékben kívánatos.

Nagyon fontos mozzanat minden esetben a víztestekből való mintagyűjtés. A fitoplankton mintát ismert térfogatú üvegbe kell gyűjteni, nyílt vízen (ha a vizsgálatnak nincs egyéb, specifikusabb célja). A fitoplankton elhelyezkedését a vízoszlopban nagyban befolyásolja a vízbe jutó fénymennyisége  (hiszen fotoszintetizálnak), ezért törekedni kell a rétegmintavételre. Az ilyen jellegű mintavételnek több eszköze is van (pl. csőmintavevő). A mintavétel legegyszerűbb módja, ha az üveget függőlegesen (nyitott szájjal) lenyomjuk egyenletes sebességgel a víz alá, ameddig a fény lejuthat (ez a módszer a legegyszerűbb minatvételre vonatkozik), így nemcsak a felszíni vízrétegből jutunk mintához. Nagyobb vízfolyások esetében a sodorvonalból, hasonlóan kell meríteni az üveget. A tartósítószer fitoplankton esetén a lugol (káliumjodidos jód oldat), melynek használatával a minta eltartható határozásig. Ahhoz, hogy a mennyiségi viszonyokra a feldolgozásnál következtetni lehessen, az ismert térfogatú mintából ismert térfogatot ülepítenek, majd a benne lévő fitoplanktont számolják és határozzák, és valamely térfogategységre vonatkoztatják a az egyes fajok mennyiségét.

A vízfolyások ökológiai állapotának értékeléséhez a Víz Keretirányelv nem tartja fontosnak a fitoplankton vizsgálatát. A hazai és nemzetközi vizsgálatok is azt igazolják, hogy az eutróf állapot kialakulása vízfolyásaink jelentős részénél korántsem tekinthető ritka jelenségnek. Tekintettel arra, hogy a fitoplankton biomasszájának nem kívánatos növekedése folyók esetén ugyanolyan kockázatot jelent, mint az állóvizeknél, a folyóvízi fitoplankton rendszeres monitoringjától sem nem lehet eltekinteni. A funkcionális csoport alapú minősítést Borics és munkatársai sikerrel adaptálták folyóvízi fitoplanktonra.

Az édesvízi bevonatlakó algákkal a patakok, folyók, tavak és vizes élőhelyek fotikus zónájában találkozhatunk. Bentosznak nevezzük az aljzaton élő és magával az aljzattal szerves kapcsolatban lévő szervezeteket (halak, makrogerinctelenek, gombák, algák, baktériumok) (2.9 ábra).

A bevonatlakó algák a vízfolyások jellemző primer producensei. A magasabb táplálkozási szintek legfontosabb energiaforrásának tekinthetők a kevéssé árnyékolt, mérséklet övi régiók vízfolyásaiban.  A bevonatlakó algák elsődleges funkciója szervetlen tápanyagokból bomlékony szerves vegyületek előállítása, melynek nagy szerepe van a vízfolyások öntisztulásában, bár állandó vízhozamú, magas tápanyagtartalmú vízfolyásokban tömeges előfordulásuk vízkezelési problémát is okozhat. A bevonatlakó algák növekedési képessége vízfolyásokban hidrológiai, vízminőségi és biotikus tényezők együttes kölcsönhatásának függvénye. A legfontosabb tényezők természetesen a fény és a tápanyagok, melyek közvetlen és közvetett módon is meghatározzák a fitobentosz minőségét és mennyiségét csakúgy, mint tér- és időbeli eloszlását. A bentikus algák számos szervetlen tápanyagot igényelnek, így szenet, oxigént, hidrogént, nitrogént, foszfort, szilíciumot, káliumot, kenet, kálciumot, vasat, magnéziumot, rezet és más nyomelemeket. A fakultatív és obligált heterotróf szervezetek speciális szerves anyagokat hasznosítanak.


A kovaalgák, mint indikátor szervezetek alkalmazásának két fő oka van: jelentős szerepet töltenek be a folyóvízi ökoszisztémában, valamint megfelelő fajismeret birtokában sikerrel használhatók a környezeti állapot indikátoraiként. A folyóvízi ökoszisztémák egyik legfajgazdagabb közösségét a kovaalgák képezik, ezért a folyóvízi bio- és genetetikai diverzitásanak is fontos elemei. A kovaalgák közvetlenül és érzékenyen reagálnak számos fizikai- kémiai- és biológiai változó, mint pl. hőmérséklet, tápanyag és a legelés megváltozására. Gyors növekedésük és megtelepedésük - a biológiai indikátorok között az egyik legrövidebb generációs idővel rendelkeznek - biztosítja a kis időkülönbözetet a bolygatás és az azokra adott válasz között. A kovaalgák fajspecifikus érzékenysége kétségbevonhatatlan, ha pl. a biomasszában illetve a fajösszetételben való hihetetlen változatosságukat tekintjük.  Ez a nagyfokú változatosság komplex, egymásra kölcsönösen ható folyamatok eredménye. Stevenson ezen tényezőket hierarchikus sorrendbe állítja, ahol a magasabb szintű tényezők (éghajlat, geológia) korlátozhatják az alacsonyabb szinten lévők, mint pl. fény, tápanyagok (források) és a pH, hőmérséklet, toxikus anyagok (stressz faktorok) közvetlen hatását (2.10 ábra).


A kovaalgák további fontos jellemzője, hogy fosszilizálódnak, ezért állapotrekonstrukcióra is alkalmasak, valamint a kovaalgapreparátumok kis helyen, időben nem korlátozott módon eltarthatók (archiválhatók), s ismételt vizsgálatoknak, ellenőrzéseknek vethetők alá.

A mintavétel módszerét alapvetően meghatározza, hogy vízfolyásból vagy állóvízből vesszük-e a mintát. A két módszer jelentősen különbözik egymástól, ezért külön–külön tárgyaljuk őket.

Az európai standard módszert vízfolyások esetében a patak sodorvonalából köveket (3-5 db) gyűjtünk. Ez a legmegfelelőbb szubsztrát több szempontból is: az év egészében hozzáférhető, a kidolgozott kovaalga indexek kövekről gyűjtött bevonatra lettek kifejlesztve, a köveken élő bevonat fajainak ökológiája sokkal jobban ismert és nem utolsósorban nem kell számolnunk interspecifikus kapcsolattal, ami magasabb rendű növényfajok és a kovaalgák között esetenként kialakul (2.11 ábra). Ha nem áll rendelkezésre kő, akkor alternatív szubsztrátokat alkalmazhatunk, ezek a választás javasolt sorrendjében a következők: ember által készített szervetlen objektum (beton kocka, tégla), emerz makrofita (pl. Phragmithes spp., Typha spp.), szubmerz makrofita (Potamogeton spp.), mesterséges szubsztrát. A mintavételnél mindig figyelembe kell venni, hogy a kiválasztott szubsztrátnak legalább 4 hétig vízborítás alatt kell lennie.


Tavak esetében a mintát a litorális régióból vesszük. A szubsztrát kiválasztása ebben az esetben is meghatározó. Makrofitonról, kőről és üledékről is lehet állóvízben mintát venni. A választást elsősorban az határozza meg, hogy mi a domináns szubsztrát a tó litorális régiójában. Vannak olyan tavak, ahol pl. kő nem található, ebben az esetben a másik két szubsztrát közül választhatunk. Választásunk alkalmával azonban mindig mérlegelni kell, hogy eltérő szubsztráton eltérő kovaalga közösséget fogunk találni, ami eltérő ökológiai állapot jelzéséhez vezethet. Attól függően ugyanis, hogy melyikről vesszük a három közül a mintát a becsült trofitási szint különböző. Makrofitáról vett minta alacsonyabb, kőről vett minta közepes, míg üledékről vett minta magasabb trofitási állapotát jelezi ugyanannak a tónak. Tavakban a javasolt szubsztrátum elsősorban a zöld nád (2.12 ábra). (A litorális régió üledékéből egyáltalán nem javasolt a mintavétel, csakis a nyíltvízi részen.) A nád víz alá merülő részéről a vízszinttől számított 5-20 cm-es mélységben elhelyezkedő nádszár darabról vesszük a mintát. Ez azért fontos, mert a közösség összetétele a mélységgel változhat. Nemcsak mélység szerint, hanem évszak szerint is jelentős fajösszetétel változás tapasztalható a bevonatban, ezért a nádról való gyűjtés javasolt ideje késő tavasz illetve a nyári időszak. A hazai kis szikes víztereknél április, májusra tehető ez az időszak, mivel vizet csak ekkor találunk bennük. Ha egyazon tavon belül, nem tudunk minden ponton ugyanarról a növényfajról mintát venni, az sem akkor probléma, mivel kutatások bebizonyították, hogy a mintavétel helye sokkal fontosabb a kovaalga összetétel kialakulásában mint, hogy milyen makrofitáról pl. nádról vagy gyékényről vesszük-e a mintát.


A begyűjtött mintákat 20%-os alkoholos vagy 3-5%-os formalinos oldatban tartósítják. A minták roncsolására többféle módszer is alkalmaznak: i) forró hidrogén peroxidos ii) hideg hidrogén-peroxidos iii) forró hidrogén-peroxidos módszer kálium-bikromáttal iv) hideg savas (permanganátos) módszer v) kénsavas roncsolás.. A leggyakrabban a forró hidrogén-peroxidos módszert alkalmazzák, mivel ez a módszer elég agresszív ahhoz, hogy a szerves alkotókat eltávolítsa, de gyengéd is, mivel a roncsolás során a finomabb felépítésű kovavázakat ne tördelje szét. A módszer lényege, hogy a mintához tömény hidrogén-peroxidot és sósavat adnak, majd 80-90 °C –on főzik (2.13 ábra), míg az egész az eredeti minta térfogatára párolódik vissza. Az így elkészült mintát, mely már csak a tisztított vázakat tartalmazza speciális gyantába (törésmutató: 1,7) ágyazzák. A vázakat fény vagy- elektronmikroszkóppal vizsgálják és faj vagy alacsonyabb szintig határozzák. Minden mintában minimálisan 400 valvát (“egyedet”) számolnak meg.


A kovaalgák a környezeti hatásokat integrálják, így a víztest jellemző állapotát mutatják ellentétben a fizikai és kémai mérésekkel, melyek- az üledékvizsgálatok kivételével- pillanatnyi állapotot tükröznek. A kovaalga alapú analízisekkel már az 1900-as évek elején foglalkoztak, indikátorként való alkalmazásuk a biomonitorozásban javasolt és eredményes. Ennek nyomán számos, a bentikus kovaalgákon alapuló indexet fejlesztettek ki, elsősorban folyóvizekre:

 • IPS [Indice de Polluosensibilité Spécifique or Index of Pollution Sensitivity]

 • L&M [Leclerc és Maquet]

 • GDI [Generic Diatom Index]

 • CEE [index of Descy and Coste]

 • EPI-D [Eutrophication Pollution Index-Diatoms]

 • IBD [Index Biologique Diatomées]

 • IDAP [Diatom Index Artois Picardie]

 • ROTT

 • TDI [Trophic Diatom Index]

Az indexek alkalmazhatóságának azonban térbeli korlátai vannak, tekintve, hogy a fajok elterjedése lényegesen különbözhet az egyes ökorégiókban. A fajok indikátor értékének validálását minden országnak a saját ökorégiójának/inak megfelelően kellene elvégeznie. Magyarországon a vízfolyások ökológiai állapotát az IPS, SID és TID kovaalga indexek alapján becslik (A SID szaprobitás index, a TID trofitás index az IPS pedig integrált szennyezettségi index, mely magában foglalja a szaprobitást is és a trofitást is.) A kapott multimetrikus index IPSITI (IPS, SID és TID átlaga) alapján és a vízfolyás tipológiai típusától függően állapították meg az ökológiai állapotok közötti osztályhatárokat, melyeket a 2.5. táblázat tartalmaz.


A fenti indexek tavakra való alkalmazhatósága számos esetben megkérdőjelezhető. Ezért új tavi indexek kifejlesztésére volt szükség. Hazánkban két indexet dolgoztak ki, az egyik a TDIL (Stenger-Kovács, 2007), mely síkvidéki, sekély, állandó vagy időszakos, meszes vagy meszes- enyhén szikes hidrogeokémiájú tavainkra alkalmazható, melyeknek a vezetőképessége nem haladja meg 3000 µS cm-1–t. Ennél nagyobb vezetőképességű tavakra (pl. Fertő) SCIL index használata javasolt. A TDIL a tavak összes foszfor (ÖP) tartalmára érzékeny, míg a SCIL tavak vezetőképességén alapul (Ács, 2007).

A TDIL indexben például a fajok ÖP optimumai alapján 6 különböző kategóriát különböztetnek meg 0-tól (hagyományos értelemben hipertróf) 5-ig (hagyományos értelemben oligotróf). Ezek a kategóriák a következők: (0) > 1,500 (1) 0,401-1,500 (2) 0,300-0,400 (3) 0,190-0,299 (4) 0,100-0,189 (5) < 0,090 mg L-1. A fajokat tolerancia értékeik alapján pedig 3 kategóriába sorolták: (1) érzékeny (tolerancia: 0,01-0,09 mg L-1), (2) kevésbé érzékeny (tolerancia: 0,1-0,3 mg L-1) és (3) toleráns (tolerancia: 0,3-3 mg L-1) fajok. A trofitást becslő tavi kovaalga index (TDIL) a Zelinka és Marvan (1961) egyenletet alkalmazva a fenti változók ismeretében számolható:

ahol a a relatív gyakorisága, s az érzékenysége, v pedig a trofitás indikátor értéke a k fajnak. (A folyóvízi kovaalga indexek többsége ezen az elven működik.) Az index értéke 0 és 5 között változik. A kovaalga indexek és a kémiai jellemzők értékei közötti korrelációs vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a TDIL (Trophic Diatom Index for Lakes) hazai tavi index igen szoros korrelációt mutat mindegyik tápanyagformával. De mivel az index még fejlesztésre szorul (fajkészletének bővítésére) így még két indexet választottak ki, hogy a későbbi elemzések még biztosabb lábakon álljanak. Ez a két index: az IBD és EPI-D indexek. A három index segítségével multimetrikus indexet hoztak létre: MIL (Multimetric Index for Lakes = (TDIL+IBD+EPI)/3. Az így kiszámolt index jobb korrelációkat mutat az egyes tápanyagformákkal.  A Balaton (16-os típus) esetében a három éves intenzív vizsgáklatok alapján MIB (Multimetric Index for Balaton) index-et hoztak létre, melyet a TDIL és az IBD átlagából képeztek. A Velencei-tó szikes területe (8. típus) esetében a több évtizedes vizsgálatok eredménye alapján az ökológiai állapotának megítélésére az IBD és a SCIL index együtt javasolható, mivel az IBD index a tavat érő tápanyagterhelésre, a SCIL pedig a szikes jellegre érzékeny. Az IBD és a SCIL indexek közül azt az index értéket kell figyelembe venni, amelyik jobb értéket ad. Az index/ek értékei alapján az ökológiai állapot becsülhető (2.6 táblázat).


A makrovegetáció vizsgálata és az adatok értékelése a folyó és a tó víztest típusokban hasonló módszerekkel történik. A különbség elsősorban a terepi felmérés módszereiben van.

Makrofita esetében az Integrált Makrofita Minősítési Indexet (IMMI) – dolgozták ki, melyben a referenciajellemzők: a Természetességi (Ti)- és Zonáció (Zi)-index, a Wi (nedvességigény)-index - és Növényzetfedettségi (Fi) index – szakértői becslés alapján megállapított súlyozásával együttesen határozzák meg az index értékét.

A zonáció-index azt mutatja meg, hogy egy adott víztér zonációs szerkezete mennyiben egyezik meg az elméleti (referencia-hely és/vagy referencia-állapot) zonációs szerkezettel.

A természetességi index azt mutatja meg, hogy az adott víztest összesített fajlistájában milyen arányban szerepelnek a természetes állapotokra utaló lágyszárú fajok a degradációra, antropogén hatásra utaló fajokhoz képest. Ez alapvetően jellemzi a víztest (v. mintaterület) zavartalanságának/természet-közeliségének fokát.

A növényfedettségi-index a vízfelület növényfedettségének arányát mutatja meg alacsony vízállásnál. Ez az arányszám segít az osztályhatárok megállapításánál, a növényövek elválasztásánál.

A nedvességigény azt mutatja meg, hogy a víztest lágyszárú növényzete miként oszlik meg a nedvességigény alapján, mekkora hányada valódi vízi-, mocsári- mocsárréti növény, ill. a szárazföld irányába mutató üde- és szárazabb termőhelyeket jelző növényzet.

E négy index értékét kell megállapítani a terület növényfajainak ismeretében, majd mindegyik típus értékeléshez az indexeket különbözőképpen kell súlyozni, majd az eredményt besorolni, ami alapján a víztest rossz, szegényes, közepes, jó vagy kiváló lehet makrofita állomány alapján.

A terepi felméréshez elengedhetetlenül szükséges a növényfajok taxonómiai ismerete, azok különböző igényei, valamint az aszpektusokra (évszakosságra) jellemző növények előfordulása (nem minden évszakban látható az összes jelenlévő növény), és annak ismerete, hogy természetes körülmények között milyen növénytársulásnak kéne jelen lennie a területen.

A makrozoobentosz alapján minősítő rendszer (QBAP) esetén az eltérő víztest típusokban más-más karakterfaj csoportok adatait és értékeit vették figyelembe. Az ilyen módon kialakított index már az indexérték számolása során figyelembe veszi a víztest típusok sokszínűségét, hiszen a közös elvi alapon túlmenően minden víztest típus esetében a specifikusan rájuk, ill. a velük közös hasonlósági csoportban található víztest típusokra együttesen jellemző karakterfajokkal, mint referenciajellemzőkkel és ezek előfordulásával vagy konkrét egyedsűrűségével, mint referenciaértékekkel dolgozik.

A módszer elvi alapja, hogy az egyes víztest típusokban, ill. a típusokon belül az egyes víztestekben előforduló fajok populációinak indikációs értéke nagyon különböző. Az előforduló fajok között találhatók olyanok, amelyek sok ökológiai környezeti tényezőre nézve tágtűrésűek. E fajok sok, különböző jellegű víztest típusban hasonló eséllyel megtalálhatók és a víztest típus jellegében, ill. ökológiai állapotában bekövetkező változások nem befolyásolják érzékelhetően e fajok előfordulási mintázatát, ill. egy adott mintavételi egységben mérhető egyedsűrűségét.

A makroszkópikus gerinctelen szervezetek esetében a referenciajellemzők tehát a víztest típusra jellemző karakterfajok. A karakterfajok között a típusspecifikus karakterfajok mellett a magasabb szinteken (víztest típus csoportokhoz) kötődő karakterfajok is szerepelnek.

Minden víztest típus esetében meg van adva az ajánlott mintázási időszak, hiszen ha belegondolunk sok faj télen nem is kimutatható (a petéből még nem fejlődött ki a lárva, ami főleg repülő imágóval rendelkező fajokra érvényes), vagy ha igen, akkor is jóval kisebb egyedszámban mint a nyári időszakban. A mintavételi eljárás szintén EU szabvány szerint történik, kézi nyelesháló segítségével (2.14 ábra). A mintázott területet úgy kell kiválasztani, hogy az jellemző legyen az adott típus egészére a víztesten, majd fel kell mérni az aljat minerális mikrohabitatjait (élőhelyeit). Ez alatt érthető a meder szemcsenagysága (pl.: agyag, iszap, kavics, nagy kövek) vagy a meder növényekkel való borítottsága. Ezeknek a területeknek a nagyságát százalékos arányban mintázzuk, egy-egy almintával, melyek kiadják a teljes mintát. A háló segítségével és a hálót kezelő személy lába az aljazot megbolygatja, mindig egységnyi területen egységnyi munkabefektetéssel, és a sodrás a hálóba viszi a szervezeteket. Az aljazanyagtól a szervezeteket rögtön a gyűjtést követően tálcákon kell kiválogatni majd tartósítani 70%-os etanolban a határozásig (2.15 és 2.16 ábra).
Határozás után az egyes fajokat ki kell keresni a víztest típusra megadott táblázatokból (melyekben meg van adva a kívánatos egyedszám is, mely kapcsán azt kell figyelembe venni, hogy több, vagy kevesebb van-e az adott fajból), melyek alapján számokat kapunk, melyekkel a QBAP index-el számolni lehet, melynek végeredménye megadja, hogy az adott víztest szakasz az öt minőségi kategória közül melyikbe sorolható.

A halközösségre alapozott biológiai integritás-indexet (Index of Biotic Integrity – IBI) Észak-Amerikában patakok degradálódásának jellemzésére dolgozták ki, majd a módszert más régiókban is alkalmazták bizonyos módosításokkal. Magyarországon is ennek a rendszernek a módosított változatát javasolják alkalmazni folyók halfaunájának minősítésére. A biológiai integritás-index olyan összetett mutatószám, amely a halközösségek ökológiai sajátosságai – elterjedés, szaporodás, táplálkozás, élőhely stb. – alapján a meghatározott referencia jellemzők referencia állapottól való eltérésén alapul. A rendszer abban az esetben működik megfelelően, ha a referenciajellemzők jó korrelációt mutatnak az antropogén hatásokra bekövetkező degradációval, valamint az adott víztípus referenciaértékei tükrözik az antropogén hatásoktól mentes állapotot. Sok esetben nem található olyan referenciahelyszín, ami mentes az emberi tevékenység hatásaitól, ilyenkor elméleti referenciaértékek adhatók meg. A rendszer kidolgozása során a funkcionális guildek-et vették figyelembe.

Mivel a halak mintázása nehézkes, mert sok eszköz szükséges (csónak, motorral, elektromos halászati berendezések, hogy a halak csak elkábuljanak a kiemelés, határozás, mérés idejére, de utána vissza lehessen engedni őket), tehát költséges valamint az engedélyek megszerzése is nehéz, ezért országunkban annyi adat egyelőre nem áll rendelkezésre hogy a módszert teljes biztonsággal lehessen alkalmazni és validálni, de remélhetőleg ez a közeljövőben megtörténik.

A 33/2000. (III.17.) számú Korm. rendelet szerint talajvíznek tekinthető minden a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel (Földtani közeg: a föld felszíne és felszín alatti rétegi).

A felszín alatti vizek mennyisége függ a vízszinttől, a nyomásviszonyoktól a hidrometerológiai feltételektől, a beszivárgástól, az utánpótlástól ill. az igénybevételtől, (vízkivételtől).

A 80-as években a nagyarányú felszín alatti vízkivétel száraz, csapadékmentes időszakkal esett egybe. Ez nagymértékben meghaladta a vízutánpótlást, emiatt egyes területeken jelentős hiány alakult ki a felszín alatti vízháztartásban.

Lassan megújuló erőforrásról lévén szó a felszín alatti víztesteket mennyiségi szempontból is definiálni kell. Az adott felszín alatti vízbázis akkor megfelelő állapotú, ha az igénybevétel, azaz a közvetett és közvetlen vízkivételek nem okoznak folyamatos készletcsökkenést.

A mennyiségi állapot mellett azonban a minőséget is meg kell határoznunk. A felszín alatti vizek természetes minőségét elsősorban az a kőzet határozza meg, amelyben a víz elhelyezkedik, vagy mozog. Az eredeti vízminőséget jelentősen befolyásolják az áramlások ill. a víz felszín alatti tartózkodási ideje valamint a hőmérséklet is. Ezt a vízminőséget – különösen felszín közelben – az emberi tevékenységből származó szennyezések megváltoztatják. A felszín alatti vizek esetében a szennyezés tartós, időtartama akár évtizedekre vagy évszázadokra tehető. Amennyiben a szennyezőanyag nem bomlik le vagy immobilizálódik, akkor a szinte végtelenségig a felszín alatti vízben maradhat.

 1. A felszíni alatti víz lassan mozog a talaj felszíne alatt, az emberi tevékenységek hatása hosszú ideig érzékelhető. Ez azt jelenti, hogy néhány évtizede történt szennyezés (pl. mezőgazdasági-, ipari-, egyéb emberi tevékenységből származó szennyezés) még ma is veszélyeztetheti a felszín alatti víz minőségét.  A nagyméretű szennyezett területeket (ipari és kikötői területek) nehéz, vagy lehetetlen a modern technológiák, és az állami/magán pénzforrások arányos felhasználásával megtisztítani. Az elmúlt 20 év során megbizonyosodott, hogy az összes szennyező anyag teljes eltávolítása a legtöbb esetben nem volt lehetséges. Emiatt elsősorban a megelőzésre kell összpontosítani.

 2. A felszíni vízrendszerek utánpótlásának egy része a felszín alatti vizekből származik, így a felszíni vizek minősége tükrözi a felszín alatti vizek állapotát.

 3. A felszín alatti víz monitoringja és helyreállítása annak rejtett volta miatt nehéz, így a szennyezések hatásainak lokalizálása, jellemzése és megértése csak hiányosan valósulhat meg.

A VKI (Víz keretirányelv, Water Framework Directive) határozta meg első ízben azt, hogy a felszín alatti vizet nemcsak mint többcélú használatot biztosító erőforrást, hanem mint környezeti értéket is védeni kell. Ennek érdekében a célkitűzések felszín alatti vizek esetében a mennyiségi és a kémiai állapotra vonatkoznak (míg a felszíni vizek esetében az ökológiai és a kémiai állapotra), mely célokat 2015-ig kell megvalósítani.

A 2010. január 1-én életbe lépett országunk Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve (VGT – River Basin Management Plan), mely tartalmazza az emberi tevékenységek által a felszín alatti víz állapotára gyakorolt terhelések és hatások összefoglalását, a monitoring eredmények bemutatását, a védelmi programokat és az ellenőrző és helyreállítási intézkedések összefoglalását.

Általánosságban elmondható, hogy a felszín alatti vizeink állapota kedvezőbb, mint a felszíni vizeké, viszont a gyenge állapotú felszín alatti víztestek helyreállítása sokkal nagyobb erőfeszítést igényel. A jó állapot fenntartását tekintve továbbra is kockázatot jelentenek a felszínről beszivárgó szennyezések és az utánpotló készleteket meghaladó vízhasználat.

A felszínről érkező szennyezésekre elsősorban a karsztvidékek, a talajvíz, a parti szűrésű vizek és a sekély rétegvíz vízbázisai érzékenyek. Az egyik legnagyobb probléma a felszín alatti vizek nitrátszennyezése. A felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető nitrát elsődleges forrása a csatornázatlan településeken a szabálytalanul elszikkasztott szennyvíz. Ugyancsak kerülhet jelentős nitrátmennyiség a talajvízbe az állattartó telepek trágyatárolóiból, amennyiben nincsenek megfelelően szigetelve. Minthogy a nitrát a talajvízben igen könnyen mozog (nem kötődik a talaj összetevőihez), az intenzív mezőgazdasági termelésben használt műtrágyák jelentős diffúz forrást jelentenek. A műtrágyahasználat a rendszerváltást követően drasztikusan csökkent, és csak a legutóbbi években mutat újra emelkedést, azonban a korábban kikerült mennyiség hatása még hosszú ideig érezhető lesz. A korábban elszennyezett területekről, például az ipari létesítményekből és a nem megfelelően szigetelt hulladéklerakóból származó veszélyes anyagok is problémát jelenthetnek a felszín alatti vizekre, amíg a terület rekultivációját vagy kármentesítését el nem végzik. A balesetszerű szennyezések (pl. kőolajvezetékek mentén) általában csak lokális problémákat okozhatnak. Emellett a mezőgazdaságban használt permetezőszerek is bejuthatnak a talajvízbe, és a településeken és utak mentén beszivárgó esővízzel is sok szennyezőanyag kerülhet a talajvízbe.

A vízminőség szempontjából különösen az ivóvízbázisok megóvására kell kiemelt hangsúlyt fektetni, hiszen országunk ivóvízellátása 96%-ban a felszín alatti vizekből történik (ide értve a parti szűrésű vízbázisokat is). A vízbázisok védelmét szolgálja a védőzónák kijelölése és az itt folytatható tevékenységek elsődleges korlátozása. Védőterületekre sérülékeny, vagyis az esetleges szennyeződésektől természetes úton (földtani rétegek által) nem védett vízbázisok esetén van szükség. Emellett a parti szűrésű vízbázisoknál a folyó medrében bekövetkező változások is veszélyeztethetik a jó vízminőséget vagy mennyiséget. Ilyen pl. a Duna esetében a felsőbb szakaszokon létesített duzzasztóművek által súlyosbított medermélyülés (bevágódás), a kavicskitermelés (mederkotrás) vagy a folyómederbe épített műtárgyak miatt feliszapolódott meder. Az Alföld egyes részein ezen kívül természetes, geológiai eredetű ivóvíz-minőségi problémák is ismertek (arzén, mangán).

A felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotát leginkább különféle célú vízkivételek befolyásolják. A vízkivételek célja elsősorban az ivóvízellátás, de jelentős az ipari felhasználás is, és az egyes helyeken a bányászati víztermelés (Mátra és a Bükk előterében) vagy az öntözés. Problémát jelent, hogy nem minden vízvételről vezethető nyilvántartás (illegális vízkivétel). Több felszín alatti víztestünk átnyúlik az országhatárokon, így szomszédaink is ugyanazt a vízkészleteket használják. Ahol a felszín közelében található felszín alatti vizek mennyisége nem elegendő, azaz a felszín alatti víz szintje csökken, általában a tőlük függő felszíni élővilágban is megfigyelhetők a kedvezőtlen változások.

A felszín alattit vízvédelem különböző jogszabályok által rögzített régebbi szabályozási koncepciója integrálódott a VKI alapintézkedései közé, és közvetlenül csatlakoznak az új Felszín alatti víz irányelvhez (GWD – Groundwater Directive). Az intézkedések célja a szennyező anyagok felszín alatti vízbejutásának a megakadályozására irányuló intézkedéseket a következő kapcsolódó irányelvekben határozták meg:

 • A Nitrát irányelv célja a mezőgazdasági forrásokból származó nitrátok vízszennyezésének csökkentése és megakadályozása (Víz Keretirányelv IV melléklet, B rész és VI. melléklet).

 • A Települési szennyvíz irányelv célja a környezet megvédése a települési szennyvíz valamint az egyes ipari ágazatok szennyvíz kibocsátásának káros hatásai ellen.

 • A Növényvédő szerek irányelv és a Biocid irányelv a kereskedelmi forgalomban lévő növényvédelmi és biocid termékek (peszticidek, herbicidek, fungicidek) EU-n belüli engedélyezésére, forgalomba hozatalára, felhasználására és ellenőrzésére vonatkoznak.

 • A Környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv a levegő-, víz- és talajszennyezés megakadályozására vagy csökkentésre kialakított intézkedéseket határoz meg.

 • A Hulladéklerakókról szóló irányelv a hulladéklerakók által a környezetre (beleértve a felszín alatti vizeket is) gyakorolt negatív hatások megakadályozására vagy csökkentésre törekszik.

A következő években aktív, több ágazatot és tudományágat bevonó együttműködés szükséges a megfelelő felszín alatti vízgazdálkodási rendszer EU szintű fejlesztésének biztosítása és az új irányelv hatékony végrehajtásának garantálása céljából. Ez nagymértékben, de nem kizárólagosan a különböző környezetvédelmi politikák hatékony integrálására támaszkodik.

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban NKP) a környezetügy középtávú tervezési rendszerének átfogó kerete. Kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet általános védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. A hatéves időszakokra (2003-2008, és 2009-2014) készülő, de ennél hosszabb távra is kitekintő program célja, hogy az ország egészére vonatkozóan és a társadalom minden szereplője számára az egyes területi sajátosságokat és célcsoportokat figyelembe vegye, ugyanakkor egységes és célirányos rendszerbe foglalja a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges, azt megalapozó környezetügyi célokat és az ehhez szükséges feladatokat. Az országos célok megvalósítását ennek megfelelően egymásra épülő, egymást kiegészítő regionális, megyei és helyi átfogó, tematikus és egyedi környezetvédelmi programok kidolgozása és végrehajtása segíti elő.

Így a VKI 2015-ig tartó végrehajtási időszakát is az NKP-III határozza meg. A Program tematikus akcióprogramjai az alábbiak:

 • Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése akcióprogram

 • Éghajlatváltozás akcióprogram

 • Környezet és egészség akcióprogram

 • Települési (városi és vidéki) környezetminőség akcióprogram

 • A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem akcióprogram

 • Fenntartható terület- és földhasználat akcióprogram

 • Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram

 • Hulladékgazdálkodás akcióprogram

 • Környezetbiztonság akcióprogram

A VKI és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint védett területnek kell tekinteni a jogszabályban vagy a hatóság határozatában kijelölt körülhatárolható földterületet, melyekhez természeti értékek, víztől függő élőhelyek, fajok megóvása érdekében előírások kapcsolódnak. Ennek értelmében a természetvédelmi oltalom a törvényi szinttől egészen a helyi szintű védelemig terjedhet. A következőkben kiemeljük azokat a védett elemeket, melyek a VGT szempontjából feltétlenül vizsgálandóak:

 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) alapján meghatározott országos jelentőségő védett természeti területek és értékek;

 • Egyedi jogszabállyal védett természeti területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek,

 • természetvédelmi területek, természeti emlékek);

 • A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek. Ezek között

 • természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp, szikes tó,

 • természeti emléknek minősül valamennyi forrás, víznyelő,

 • A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti értékek, azaz a barlangok;

 • Helyi jelentőségő védett természeti területek (természetvédelmi terület, természeti emlék).

A Tvt. előírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a természetvédelmi kezelési tervet. A természetvédelmi kezelési terv – jogszabályban meghatározott definíciója szerint - olyan dokumentum, amely a védett természeti terület és természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, továbbá a felsoroltak érdekében meghatározott korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza, ezekre vonatkozó előírásokat állapít meg. A természetvédelmi kezelési tervet a Tvt. rendelkezései alapján jogszabályban kell kihirdetni, a természetvédelmi kezelési terv előírásai kötelező érvényűek.

Hazánk a Föld egyik legzártabb medencéjében helyezkedik el. Az Alföldön a lefolyástalan vagy elöntésnek kitett területek aránya nagy. A vízjárást szélsőségek jellemzik: ahogyan azt napjainkban is érzékeljük, az árvíz, belvíz és az aszály egyaránt kulcskérdés. A fajlagos felszíni vízkészletünk az egyik legnagyobb Európában, de túlnyomóan külföldi eredetű. Az országon belüli lefolyás hozzájárulása ehhez messze a legkisebb a kontinensen. A lefolyási viszonyok döntően a környező országok területhasználati viszonyainak a függvénye. Az általános vízbőség ellenére a vízkészlet gazdagodás néhány térségben – különösen a Tisza-völgyben – nehéz, amihez hozzájárul a kis vízfolyássűrűség. Az ivóvízellátás döntően a felszín alatti vizekre épül. A közműolló (a vezetékes vízzel való ellátottság és a csatornázottság mértékének különbsége) az egyik legnagyobb a kontinensen. Az országot a települések környezetében elszennyeződött felső vízadó réteg, a sérülékeny parti szűrésű vízbázisok és a védett rétegvizek jellemzik. Sekély tavaink az eutrofizálódás különböző mértékű jeleit mutatják. A természetes vízgyűjtő az EU vízpolitikáját kifejező keretirányelv értelmezése szerint szinte kizárólag osztott (az országhatár miatt), több országhoz tartozó részvízgyűjtőkből áll. Kiszolgáltatottságunk és a kockázat nagy. A hidrológiai viszonyok a potenciális éghajlatváltozásra feltehetően érzékenyen reagálnak. Mindezek és a rendszerváltást megelőző évtizedek több nem fenntartható megoldása, a meglévő infrastruktúra nem ritka elhanyagolása és a befejezetlen fejlesztések sokféle és nem könnyű koncepcionális feladatot adnak a következő évtizedeknek.

A jövőnek tág értelemben vett átalakulásából származó bizonytalan trendekkel kell számolnia, a gazdaságtól kezdve az emissziókon át a szakembergárda fejlődéséig. Számolni kell a változó szemlélettel, amely a követéssel, a védekezéssel és a rövid távú gondolkozással szemben a megelőzésre és a hosszú távon fenntartható megoldásra fekteti a hangsúlyt. Gyakran felvetődik új koncepciókon alapuló megoldások bevezetésének igénye is, amit nem egyszerű a meglévő vízi infrastruktúrával kombinálni.

A folyóink minősége az 1990-es évek közepéig sokat javult (a recesszió és a gazdasági átalakulás következtésben), és ma, leegyszerűsítve jó-közepes állapotúak. Térségenként eltérő mértékű gondok elsősorban a tápanyagháztartása jellemzőiben és a mikrobiális állapotban jelentkeznek. Utóbbi a szennyvíztisztítás még mindig alacsony színvonalának eredménye. Általánosságban a nagyobb folyók vízminősége a hígulás következtében jobb, mint a kisebbeké. A felszín alatti vizeket többnyire jó minőségű karsztvíz- és parti szűrésű készletek jellemzik.

A vízminőségi problémák kiváltó oka a szennyező anyagok kibocsátásban keresendő. Becslések alapján a szervesanyag- és a foszforterhelés mintegy 60-70%-a települési eredetű. A nitrogén esetében a nagyobbik hányad diffúz jellegű. A jövő egyik komoly kihívása a növekvő hányadú, nehezen megfogható nem pontszerű szennyezések szabályozása. Az összes hazai kibocsátás azonban a külföldről érkezőnek csak mintegy 15-20%-a.

Mivel hazánk a Duna vízgyűjtőjének majdnem a közepén fekszik, ezért számos olyan jelentős vízgazdálkodási kérdés van, amelyet csak a vízgyűjtőn osztozó országokkal együtt lehet megoldani. Ezeket a problémákat a Duna vízgyűjtőjére közösen elkészített Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv intézkedési programja hivatott kezelni. Alvízi országként sok tekintetben a felettünk elterülő országoktól függünk, ezért a nálunk észlelt problémák egy részét csak nemzetközi szinten tudjuk orvosolni, ami előnyös, hiszen egyrészt a kölcsönös belátás elve alapján, elvárjuk, hogy hozzánk ne szennyezett víz érkezzen, de mis is igyekszünk lehető legtöbbet megtenni az országunkon áthaladó vizek tisztaság a érdekében.

A problémák másik részét valamelyik szomszédos országgal, kétoldali együttműködés keretében kell kezelni, mert az ottani beavatkozás nélkül nálunk sem érhető el a jó állapot. Ilyen esetekben fontos kérdés, hogy szomszédunk is hasonlóan gondolkodik-e az adott vízfolyás, állóvíz vagy felszín alatti víz esetében. Más szavakkal, ismeri-e a problémát, mennyire tartja súlyos kérdésnek, továbbá mikor és hogyan tervezi azt megoldani. A kétoldalú együttműködést az illetékes, a vizekért felelős állami képviselőkből álló Határvízi Bizottságok koordinálják.

A várható vízigények meghatározásakor a jelenlegi vízhasználatokból indulhatunk ki. Becsülhető a lakossági, az ipari és a mezőgazdasági vízigények várható változása, és figyelembe lehet venni a fizetőképes keresletet, a területfejlesztési elképzeléseket meghatározó gazdasági fejlődésre vonatkozó elképzeléseket. A lakossági és közterületi fogyasztás az 1990-es években bekövetkezett jelentős csökkenés után már csak kismértékben fog változni. Az ipari fogyasztásról feltételezhetjük, hogy összességében alig módosul: a bányászati vízkivételek csökkenése és a takarékos technológiák alkalmazása országosan ellensúlyozza a fejlődésnek indult ipari gócpontok igényeinek növekedését.

A jelenlegi éghajlati viszonyok mellett a hasznosítható felszín alatti készletek az ivóvízigényt mindenütt képesek biztosítani. A legkedvezőtlenebb esetben az Északi-középhegységben és a Tiszántúl középső és déli részén e téren problémák esetleg felmerülhetnek. A vízgazdálkodás sokoldalúan függ össze a terület- és vidékfejlesztéssel, amelyet egyrészről a víz és az egyes szektorok gazdasági kapcsolata, másrészről pedig a vidéki lakosság életfeltételei határoznak meg.

Az ipar, a halastavak és az állattartás vízigénye kielégíthető, amennyiben víztakarékos technológiai megoldásokat alkalmaznak, illetve ezek a jövőbeli fejlesztésekkor igazodnak a vízkészletekben gazdag területekhez. Az utóbbi megoldással a költséges készletnövelő beavatkozások is lekerülhetők.

Az öntözésnek alkalmazkodnia kell a szabad készletek által meghatározott adottságokhoz. Ennek figyelembevételekor mintegy 300-500 ezer ha öntözése lehetséges, ami megfelel a mezőgazdaság reális célkitűzéseinek, de elmarad az optimális külső és belső gazdasági feltételek esetére várt öntözési igényektől. A felhasználható készletek jelentős része külföldről származik. Biztosítani kell, hogy a külföldről érkező hozamok kedvezőtlen feltételek esetében (növekvő külföldi igények, éghajlatváltozás) se csökkenjen számottevően. A készletek hasznosításának hatékonyságát növeli a jelenleginél takarékosabb öntözési technológiák meghonosítása.

Korunk társadalma elvárja az egészséges ivóvizet, a korszerű és biztonságos vízi infrastruktúrát és a vonzó rekreációs lehetőségeket. A vízellátás, szennyvízgazdálkodás és a vízminőség-szabályozás összefüggő kérdései tehát elválaszthatatlanok az életminőségtől.

A szolgáltatott ivóvíz mennyisége az elmúlt évtized során számottevően csökkent. Országos szinten mind a vízkészletek nagysága, mind a vízművek kapacitása elegendő a jövőben reálisan várható ivóvízigények kielégítésére. Az ivóvíz minőségével azonban már ma is gondok vannak, noha közegészségügyi problémák nincsenek.  A nyilvántartott vízműtelepek több mint fele olyan felszín alatti vízzel rendelkezik, melyeknek a vas- és mangánkoncentrációja meghaladja az érvényben lévő hazai ivóvízszabvány határértékeit. Több száz telephelyen lesz szükség vas- és mangántalanítást megvalósító technológia bevezetésére. A magasabbrendű élő szervezetekre veszélyes nitrition és ammóniumion mikrobiológiai oxidációjával a vízelosztó hálózatban is képződhet.. Az ammóniuminonok koncentrációja törésponti klórozással vagy mikrobiológiai oxidációval csökkenthető. Az Alföld jól körülhatárolható területei alatt elhelyezkedő rétegvizek jelentős részében a jelenlegi hazai ivóvízszabvány határértéket meghaladó koncentrációban fordul elő természetes eredetű arzén, ezért nagy számú vízműtelepen lesz szükség a víz arzéntartalmának redukálásra, ami csak költséges technológiai fejlesztés révén oldható meg.

A vízfogyasztók alatt általában csak a lakosságot értjük, pedig a lakossági fogyasztás mellett hasonló mértékű az egyéb vízhasználat is.  A vízfogyasztókat három nagy csoportra lehet osztani:

 • lakossági (vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakosok, közkifolyós ellátásban részesülők, saját kutasok)

 • ipari, szolgáltatás jellegű (közműves ellátású és saját kutas, utóbbiban megkülönböztetve a hűtési célú vízkivétel)

 • mezőgazdasági (közműves ellátású, saját kutas)

A lakossági vízfogyasztás előrejelzése a demográfiai változások, a vízellátás szintje és a fajlagos vízfogyasztás eredőjeként alakul ki. Az iparon belül az egyes ágazatokra külön prognózisok készülnek. A vízfogyasztás előrejelzése az ágazatokra vonatkozó gazdasági prognózisok és a fajlagos vízfogyasztás becsült alakulása alapján történik. A mezőgazdasági vízigény előrejelzésénél elsősorban az öntözést, a halastavak vízellátását és az állattenyésztést veszik figyelembe.

A Víz Keretirányelv a vízi szolgáltatások költségeinek megtérülését helyezi a díjképzés középpontjába, amely a környezeti és készletköltségek díjakba való integrálását jelenti. E megközelítés értelmében, a jövőben a környezetvédelmi erőforrás megőrzési követelmények a pénzügyi szempontok mellett nagyobb hangsúlyt kapnak.

Magyarországon a vonatkozó jogszabály a Keretirányelvvel összhangban értelmezi a vízszolgáltatások fogalmát: „vízszolgáltatások azok a szolgáltatások, amelyek biztosítják a háztartások, a közintézmények és a gazdasági tevékenységek számára a felszíni vagy felszín alatti víz kivételét, duzzasztását, tárolását, kezelését, elosztását, a keletkező szennyvíz összegyűjtését és tisztítását, ezt követően a felszíni vizekbe vezetését” (221/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól).

A magyar álláspont szerint kétféle szolgáltatást lehet megkülönböztetni a Keretirányelv szempontjából:

 • Nem gazdasági, közösségi szolgáltatások, amelynél nem lehatárolhatók a fogyasztók, nincs a szolgáltatónak szerződéses kapcsolata a kedvezményezettekkel. E tevékenységek természetükből adódóan nem alkalmasak a teljes költségmegtérülés elvének érvényesítésére (pl. árvízi védekezés, vízvédelem, belvízvédekezés, belvízgazdálkodás, folyó- tószabályozás, rekreáció, vízelosztás és vízkormányzás).

 • A vízszolgáltatások, amelyeknél meghatározó a szolgáltató szerződéses kapcsolatban áll a fogyasztókkal és a szolgáltatásért díjat fizetnek. E szolgáltatásoknál a teljes költség megtérülés szükséges és kívánatos (pl. ivó-, és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, mezőgazdasági vízszolgáltatás, vízienergia termelés).

A víz egy problematikus közeg: egyszerre lehet erőforrás, gazdasági értékekkel bíró élvezeti és használati cikk, kockázati tényező, nemzeti kincs vagy természeti szépség forrása. A vízzel kapcsolatos általános és specifikus célok gyakran ellentmondásosak vagy nem egyértelműek, a tulajdonosok és a felhasználók köre pedig változatos.

A vízi közművek területén döntő a szolgáltatás szervezeti, tulajdonosi és szabályozási rendszere. Ideális esetben olyan szolgáltatási feltételeket és gazdasági környezetet alkotnak, amelyben összehangolhatók a fogyasztók és a szolgáltatók érdekei.

Az üzemeltetési struktúrákban a piackonform eszközökkel segített integráció (és reintegráció) hasznos eszköz lehet, hogy a szolgáltatásokban csak megfelelő szakmai és pénzügyi háttérrel rendelkező szervezetek vegyenek részt gazdaságos és hatékony üzemmérettel. Az integrációnak számos feltétele adott. A már meglévő helyi, kistérségi és regionális rendszerek alkotják a műszaki állapotot. A műszakilag egységes rendszer nem akadálya a vagyonérték elkülönült tulajdonosi megosztásnak. A különálló művek a területi ellátást végző vállalatba integrálódhatnak. Az integráció gazdasági alapja az ellátási felelősség, ami indokolt a kapacitások gazdaságos működtetését igényli. A fejlesztés területén pedig a saját erőforrások összegzése a külső és állami források megszerzésének hatékonyságát fokozhatja.

Az alábbiakban röviden összefoglalva azok a fő feladatcsoportok felvázolása olvasható, melyek területén a konkrét beavatkozás vagy megelőzés tevőleges az önkormányzatok vagy kistérségek feladata. Tehát az egyes esetekben valóban regionális léptékben kell eljárni, de egyben koordináltan is a környező területek kezelőivel.

Az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a 2015-ig bevezetendő intézkedésekre helyezi a hangsúlyt. A 2015 utáni hatéves ciklusokban (2021-ig és 2027-ig) megvalósítandó intézkedések jelenleg csak nagy vonalakban tervezhetőek meg, pontosításra és kiegészítésre a terv hat év múlva esedékes felülvizsgálatakor kerül majd sor. A felülvizsgálatot és a részletes tervezést megalapozó és előkészítő feladatok a 2015-ig megvalósítandó intézkedési program fontos elemei.

A Víz Keretirányelvben előírt határidő szerint már 2012-re el kell indítani az intézkedési program megvalósítását. Ez azt jelenti, hogy az egész országra kiterjedő átfogó intézkedésekkel meg kell teremteni a vizek állapotjavítását célzó beavatkozásokat segítő feltételeket. Ennek jegyében kormányzati szinten kell rögzíteni a közigazgatásra háruló feladatokat és meg kell határozni az intézkedések forrását és a végrehajtási felelősöket. Felül kell vizsgálni a vizekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, és újraszabályozni a Víz Keretirányelv és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint. Hatékonyabbá kell tenni a vízzel kapcsolatos hatósági és ellenőrzési tevékenységeket és fejleszteni kell a vízzel kapcsolatos nyilvántartások és adatszolgáltatások informatikai rendszerét. Szabályozási intézkedéseket kell hozni a vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülése érdekében és biztosítani kell állami és önkormányzati szinten az intézkedések pénzügyi támogatását. A legjobb technikák és technológiák alkalmazása érdekében erősíteni kell a kutatási és fejlesztési tevékenységeket valamint szemléletformálással és képességfejlesztéssel fokozni kell a „víztudatos” gondolkodást.

A települési eredetű terhelés csökkentését szolgálja a 2015-ig futó szennyvízprogram, s ahol a befogadó terhelhetősége indokolja, a szennyvízprogramon túlmutató intézkedések is szükségesek, mint pl. meglévő szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése, természetközeli utótisztítás (pl. nyárfás tisztítás), a terhelhetőség szempontjából a jelenleginél kedvezőbb befogadóba történő szennyvízátvezetés, vagy a kezelt szennyvíz más környezetkímélő elhelyezése.

A szennyvíztelepekről származó egyéb szennyezések megelőzése érdekében a régi, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező települési hulladéklerakók bezárása és rekultivációjára mindenütt szükség van. Ezzel nemcsak a tápanyagok (foszfor, nitrát), hanem más veszélyes vegyületek felszíni és felszín alatti vizekbe történő bejutása is megelőzhető illetve csökkenthető.

További önkormányzati feladat a vizek minősége és mennyisége védelme érdekében a csapadékvíz-elhelyezés megoldása, ahol szükséges, az összegyűjtött esővíz átmeneti tározásával és szűrésével. A felszíni vizek intenzíven művelt szántókról származó (diffúz) tápanyagterhelése elsősorban az erózióra, a belvízbevezetésekre és a parti növényzónák hiányára vezethető vissza. Az eróziótól fenyegetett dombvidéki területeken, különösen a kiemelt fontosságú tavak és tározók környékén szükséges a művelési mód (pl. sávos-szintvonalas művelés, talajtakarás bevezetése, táblaszegélyek kialakítása) vagy művelési ág megváltoztatása (pl.: erdősítés, gyepesítés, vizes élőhellyé alakítás).

Síkvidékeken elsődleges fontosságú feladat a vízvisszatartás megoldása az érintettek – célzott támogatásokon keresztül történő – érdekeltté tételével. Ezzel egyszerre csökkentjük a vízfolyásokba a belvízzel bekerülő tápanyag mennyiségét és javítjuk a talaj és a táj vízháztartását.

A vízvisszatartás több módon is megvalósítható: egyrészt a mély fekvésű területek kínálnak természetes lehetőséget a víz megtartására, amelyek így idővel visszaalakulnak vizes élőhellyé. Másrészt kevésbé vízjárta területeken ösztönözni kell a szántóról a gyep- vagy erdőgazdálkodásra való áttérést. A kieső bevétel ilyen esetekben megfelelő támogatási rendszereken keresztül kompenzálandó. Ahol ezekre nincs lehetőség, a víz a tározókba vezetése is megoldást jelenthet.

A tápanyagok természetes bemosódását a vízfolyásokba csökkenti a vízpartokon kialakított erdős, illetve természetes növényzetű sávok (pufferzónák) kialakítása is. A felszín alatti vizekbe a szántókról beszivárgó nitrát a felhasznált tápanyagok mennyiségétől függ. Ennek megfelelően a földekre kihelyezett műtrágya és szerves trágya mennyiségének optimális meghatározása alapvető eleme a mezőgazdasági gyakorlatnak. Ha figyelembe vesszük, hogy a vizekbe kerülő tápanyag nem hasznosul a termőterületeken, ez az intézkedés a gazdálkodó szempontjából költségmegtakarítást jelent. A talajba kerülő nitrát csökkentéséhez az állattartó telepek trágyatárolásának és kezelésének a korszerűsítésére is szükség van.

A horgász- és halastavak esetében a halgazdálkodás, a vízminőség-védelem és az ökológia szempontjainak az összehangolására a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben előírt intézkedések célja. A jó gyakorlatok kidolgozásánál figyelembe kell venni a különböző típusú halas- és horgásztavak elsődleges funkcióját, eltérő tulajdonságait, valamint azokat a további szolgáltatásokat, amelyeket ezek az állóvizek nyújtanak (pl. rekreáció).

Az ipari létesítményekben keletkező veszélyes anyagok vizekbe jutását elsősorban szabályozással, jogszabályokban rögzített és folyamatosan ellenőrzött környezetvédelmi rendelkezésekkel lehet megakadályozni, illetve csökkenteni.

A felszín alatti vizekre veszélyt jelenthetnek a nem megfelelően kialakított kutak is, mivel ezeken keresztül a szennyezés mélyebb, védettebb rétegekbe is lejuthat, veszélyeztetve akár az ivóvízbázisokat is. Ezért a kutak kialakításával és működtetésével kapcsolatos ellenőrzést szigorítani kell, érdekelté tenni a tulajdonost a bejelentésben, a mérésben és a szabályos üzemeltetésben.

Az utakról, vasúti pályákról elvezetett, nem megfelelően tisztított vizek ugyancsak problémát jelentenek. A szabályozáson felül az utakról elfolyó és elvezetett csapadék megfelelő összegyűjtésével és kezelésével oldható meg a veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése.

A vizek szempontjából veszélyes anyagok közé sorolhatók bizonyos növényvédőszerek is. Ezek vízbe jutása ésszerű használattal (ami gazdasági szempont is) és különlegesen veszélyesnek ítélt szerek forgalomból történő kivonásával, újakkal történő helyettesítéssel oldható meg.

Felszíni vizekre nézve magas hőmérséklete és sótartalma miatt terhelést jelenthet a használt termálvíz is. A használt termálvizek, amennyiben a befogadó elegendő hígítást nem biztosít, előkezelés (elsősorban hűtés, sótalanítás, tisztítás) után vezethetőek a vízfolyásba.

A folyók, patakok, állóvizek vízjárását, medrét, parti sávját és az ártereket – társadalmi igény miatt – módosító emberi beavatkozások kedvezőtlen hatást gyakorolnak a vizek ökológiai állapotára, mely öntisztulási képességüket, rekreációs értéküket és biodiverzitásukat is csökkeni. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv meghatározza az ilyen beavatkozások okozta károk mérsékléshez és a természeteshez közelítő állapotok helyreállításához szükséges intézkedéseket.

Főként a káros mennyiségű víz gyors elvezetésével szembeni igényt szolgáló mesterséges vízfolyásoknál kialakított, egyenes vonalvezetésű, szabályos, trapéz alakú meder nem biztosítja az élővilág számára szükséges változatosságot. A szükséges intézkedés a természetes mederalakulás támogatása vagy szükség esetén földmunkával történő segítése, hogy a rendelkezésre álló területen belül a vízfolyás – a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez mérten – minél jobban visszanyerje a természetes (kanyarulatos), hullámtérrel is rendelkező változatosságát. Nagyobb folyóknál a meder rehabilitációjára kevesebb lehetőség adódik, azonban a további mederszabályozás, újabb partvédő művek és keresztirányú műtárgyak (duzzasztók) építése kerülendő.

A folyókat, tavakat, patakokat és belvízcsatornákat is érintő egyik fontos intézkedés a parti növényzóna helyreállítása, vagy közelítése a természetes állapothoz. Ilyen vízvédelmi puffersávok kialakítása különösen ott kívánatos, ahol a vízfolyás mentén szántóművelés az uralkodó, és a táblák egészen a vízpartig érnek. A pufferzónák egyszerre szolgálják az ökológiai állapot javítását és a vízminőség védelmét, mivel a pufferzóna növényzete megszűri és részben felhasználja a bemosódó tápanyagokat. Az árvízvédelmi töltések áthelyezésével vagy megnyitásával néhány helyen olyan nagyvízi meder alakítható ki, amely segíti a hatékonyabb árvízvédelmet, miközben javítja a vízfolyás ökológiai és vízminőségi állapotát, és növeli a természetességét is. Ahol a medermélyülés miatt a hullámtéri holtágak rendszeres kapcsolata a folyóval megszűnt, a főmederből lehetőség szerint gravitációs úton kell megoldani a holtágak vízellátását, mivel ezek Magyarország különösen értékes vizes élőhelyei és tájképi értékei.

Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizeknél nagyon fontos az igénybe vehető vízmennyiség meghatározása és a vízhasználatok hozzáigazítása ehhez a mennyiséghez. Az első feladat e téren a felszíni vizeknél a mederben hagyandó vízhozam, felszín alatti vizeknél az úgynevezett igénybevételi határértékek meghatározása az egyes területekre. A mederben hagyandó vízmennyiség becslésekor a fő szempont, hogy kisvízi időszakban is biztosított legyen az a vízborítottság, illetve sebesség, amely a mederbeli ökoszisztémák károsodás nélküli fennmaradásához szükséges. A felszín alatti vízkészleteknél az utánpótló vízmennyiség és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigényének meghatározása, valamint a jelenleg is engedéllyel kitermelt vízmennyiség a fő összetevői a vízmérleg számításának.

A korlátozott készletekkel való gazdálkodás a víztakarékos technológiák és termelési módok elterjesztését igényli mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. A takarékos öntözési módok, a szárazságtűrő növények termesztése és a helyben visszatartott víz egyaránt csökkentheti a mezőgazdaság öntözési vízigényét. A vízhasználatért fizetendő díjak és járulékok rendszere, esetenként a jó gyakorlat támogatása szolgál a fenntartható vízhasználatra ösztönző gazdasági eszközként.

További fontos intézkedések a területi vízvisszatartás, valamint a talajvizet is megcsapoló csatornák működésének felülvizsgálata és módosítása a káros hatás megszüntetése érdekében. Emellett szükséges a völgyzárógátas tározók üzemeltetésének módosítása annak érdekében, hogy a tározó alatti szakasz több vizet kapjon.

A termálvizek gazdasági hasznosításának igénye folyamatosan növekszik. Ezért a használat hosszú távú biztosítása érdekében szükséges a termálvíz használatára és mennyiségi védelmére vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése.

A vizes élőhelyek védelmét szolgáló nemzetközi ún. Ramsar Egyezmény definíciója szerint „vizes élőhelynek (wetland) minősülnek a „mocsarak, ingoványos és tőzeges területek, vagy vízi élőhelyek, melyek lehetnek természetesek, mesterségesek, ideiglenesek, és állandóak, folyó- vagy állóvizek, édesvizűek avagy félsósak (brakkvíz) és sósak ide értve azon tengeri területeket, melyek mélysége nem haladja meg a hat métert apály idején.”

Az Egyezmény öt nagy csoportba sorolja a (természetes eredetű) vizes élőhelyeket:

 • tengeri élőhelyek (partvidéki vizes területek tengerparti lagúnákkal, továbbá sziklás partok és korallszirtek);

 • deltákhoz kapcsolódó élőhelyek (delták, árapály mocsarak, és mangrove mocsarak);

 • tavi élőhelyek (tavakhoz kapcsolódó vizes területek);

 • folyómenti élőhelyek (vízfolyások mentén);

 • mocsári élőhelyek (mocsarak, lápok és náddal borított fertők).

További csoportot alkotnak a mesterséges vizes élőhelyek (pl. halastavak, szennyvízülepítő tavak, bányatavak, stb.).

Hazai környezetben nyilván az édesvízi élőhelyeknek (tavi, folyómenti és mocsári élőhelyek, azaz az utolsó három csoport) lehet jelentőségük. Ez a három csoport elég tág, a hazai vizes élőhelyek pontos felosztása és leírása megtalálható az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszerben (Á-NÉR).  Maga a teljes élőhelylista letölthető: http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/366.

A vizes élőhelyek száma és/vagy kiterjedése az emberi tevékenységek hatására jelentős mértékben lecsökkent – a tendencia világméretű, és természetesen hazánkban is jellemző volt még a II. világháború után is. A károsodás lehet mennyiségi és/vagy minőségi: az első esetben a vizes élőhely területét vagy területének egy részét alakítják át (pl. lecsapolják, leggyakrabban azért, hogy  mezőgazdasági művelés alá vonják vagy építkezési területként szolgáljon. A vizes élőhelyek megsemmisítésének (pontosabban az erre irányuló próbálkozásoknak) legnagyobb port felvert hazai esete az Auchan nevéhez fűződik: a dunakeszi tőzeglápon akartak építkezéseket folytatni. A tőzegláp jogos és indokolt megvédése érdekében az MTA Botanikai valamint Természetvédelmi és Konzervációbiológiai továbbá az Ökológiai Bizottságainak Szakvéleménye alapján állásfoglalást bocsátott ki (http://mta.hu/oldmta/?pid=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=120603).

A vizes élőhely egészének vagy egy részének megsemmisülésével járó beavatkozásokat nevezzük direkt élőhely degradációnak. Az élőhely minőségvesztése (indirekt degradáció) azt jelenti, hogy valamely, az élőhelyet alapvetően meghatározó fizikai-kémiai paramétert változtatunk meg olyan módon, hogy az élőhely működése, funkciója változik meg.

Már a római korból ismertek olyan beavatkozások, amelyek a vizes élőhelyek átalakítását eredményezhették: pl. mocsarak lecsapolása a hadiutak kritikus szakaszainál a Balaton térségében ill.  Aquincum környékén.  Már ebben a korban felmerült a Balaton (Pelso) vízszintjének csökkentése. Galerius császár (293–311) rendelte el a Sió-csatorna építését. Siófok északkeleti részén kerültek elő ásatások során zsilipmaradványok, építmények. A csatorna egyébként hosszabb szakaszon a mai Sió-csatorna nyomvonalán helyezkedett el, mint ahogy a falazatmaradványokból kiderül. A csatorna a középkorban is működött, végül a XVI. Század végén, a végvárak védelme érdekében zárták el.

A középkorban a vizes területek lecsapolása dokumentálhatóan a szerzetesrendek betelepedésével kezdődött. Ezek elsősorban a bencés, cisztercita és premontrei szerzetesrendek voltak. Érdújhelyi Menyhért így ír erről: „… a rendtagok egy része a rengeteg erdőket vágta, égette, irtotta és így változtatta át azokat szántóföldekké. Mások mocsaras vidékeket szárítottak ki. A vizeket csatornákkal levezették és folyócskákban gyűjtötték, malmok hajtására és rétek öntözésére használták. Így a vidéket egészségesebbé és termékenyebbé tették (sic!)” (Érdújhelyi, 1906).

Az első hazai ismert vízépítő mérnök (bár akkoriban korántsem így jegyezték ezt a mesterséget) Tumler Henrik volt, akit a veszprémi káptalan taníttatott ki külhonban. Elsősorban a Veszprém - Balaton térségben végzett - ma úgy mondanánk - vízrendezési munkákat, zömmel nagybirtokosok, ill. a káptalan megbízásából. Tevékenységét jól nyomon tudjuk követni a káptalani ajánlólevelekből. Az egyik ilyen ajánlólevél szerint: „… a fönt nevezett szigligeti és hegymagasi helységeink határiban 2400 ölnyi hosszaságra és 2000 ölnyi szélességre kiterjedő és így 4000 hold foglalatú posványos bozótságunknak jobb karba hozása iránt olyan hasznos … intézést tett hogy … az ezen bozótságunk haszonvehetetlen voltát atyáink orvosolhatatlannak tartották, mi … Tumler Henrik javallatára és útmutatásai szerint oly szerencsésen lecsapoltattuk, hogy azon helyen, hol pedig azelőtt … malom nem volt, az ő intézése szerint egy kétkerekű malmot is állítottunk fel …”

A 18. századi nagyszabású vízrendezési munkálatok elsősorban mezőgazdasági célúak voltak. Az uradalmi birtokrészeket csak irtásokkal, ill. a környező mocsarak lecsapolásával lehetett növelni, ráadásul a fellendülő mezőgazdasági árutermelésben a termények elszállításához is egyre nagyobb szükség volt megfelelő utakra.

„Hazánkban a’ teherszállításnak szörnyű drágasága, magát a’ tehernek az árát csaknem felülhaladván, a’ kereskedőket a’ jószágnak vételétől egészen elijeszti: s azért is mi tulajdon fáradságunknak gyümölcsét se’ helyben el nem adhatjuk, se’ pedig másuva az eladás piaczára nem vihetjük. Így nem kapva érettük pénzt, kénytelenítettünk azokat magunk elföcsérleni! Mennyire meghűl ez által szorgalmatosságunk…” panaszkodik a korabeli állapotokról Vedres István.

A 18. század legnagyobb méretű vízszabályozási vállalkozása a négy vármegyét érintő Sárvíz-Kapos-Sió rendezése volt. Ezen a területen külön problémát okozott a Sárvíz vizét visszafogó és a terület elmocsarasodását okozó vízimalmok nagy száma. A Sárvíz első szabályozási tervének elkészítésével Böhm Ferenc mérnököt bízták meg 1772-ben. A munkálatok azonban hamarosan abbamaradtak, egyrészt a helybeliek ellenállása, másrészt az anyagi források megcsappanása miatt, a társulat pedig feloszlott.

A Sárvíz Csatorna Társulat megalakulásával feléledt a munkák folytatásának gondolata. Beszédes József, az akkor még ismeretlen mérnök, 1815-ben nyerte el a társulati főmérnöki állást. Vizekkel kapcsolatos alapelve az volt, hogy nem elegendő a vizek kártételének elhárítására korlátozni a vízszabályozási munkákat, hanem a nemzetgazdasági felemelkedése érdekében a lehető legnagyobb mértékű kihasználásukra kell törekedni. Vezetésével a sárvízi vízrendezési munkák 1824-ben befejeződtek. Zichy Ferenc gróf, a szabályozás királyi biztosa az országgyűlésnek küldött jelentésében többek között megemlítette, hogy a mocsár kiszárításával közel 400 km2-nyi jó széna-, ill. gabonatermő területet nyertek a birtokosok.

A 18. század végén - 19. század elején más nagyszabású vízrendezési munkák is folytak. A Duna vízgyűjtőjében fontos volt a Rába vízrendszerének és a hozzá csatlakozó Hanságnak a rendezése. 1792-ben Király György, Győr megye mérnöke elkészítette ennek a vidéknek a térképét, ezt Sax Zakariás felmérése és szabályozási terve követte. 1813-ban elkészült az új Rábca meder Királytó és Nagy Égererdő között. Ebbe vezették a Hanságból induló főcsatornát, amely az Eszterháza környéki vizeket vezette le. 1833-ban Kecskés Károly készített tervet a Hanság lecsapolásáról, a Rába alsó szakaszának rendezéséről. Ez lett az alapja a 19. század utolsó évtizedeiben végrehajtott munkálatoknak.

A Tisza vidékén a Körös és a Berettyó vízrendszerének részletes szabályozási terve Vay Miklós királyi biztos nevéhez fűződik. A Tisza általános szabályozási terveit Vásárhelyi Pál dolgozta ki, a tényleges rendezési munkálatok azonban csak halála után kezdődtek meg 1846-ban és lényegében a század vége előtt be is fejeződtek. Mindennek következtében mintegy 4600 hektár területet sajátítottak ki.

Míg a folyószabályozások előtt Magyarország területének 24%-a volt ártér (3.1 ábra), ma 105 ezer hektárra tehető a töltésezett folyók hullámtere, 70 ezer hektárra a töltésezetlen folyószakaszok menti időszakos elöntésű terület, és 430 ezer hektárra a kisebb vízfolyások menti időszakos elöntésű terület.

A vízrendezési munkálatok a Balatont, ill. környezetét is érintették. 1863-ban megépült a Sió-zsilip, amelynek következtében a Balaton vízszintjét nemcsak stabilizálták, hanem le is csökkentettét. Ennek hatására a tó nyugati részén elterült Kis-Balaton magasabban fekvő részei kiszáradtak, ill. eltűntek/megfogyatkoztak a tó déli részén elterülő mocsarak (berkek).


A fennmaradó vizes élőhelyek lecsapolásának, megsemmisítésének újabb korszaka a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság idejére tehető. Mindezek következtében vizes élőhelyeink aránya mára számottevően csökkent.

A megmaradt vizes élőhelyek Magyarországon, ill. a világ számos országában komoly figyelmet kapnak és védelemben részesülnek. A védelem oka egyrészt a természetvédelmi érték, azaz ezek a rendszerek önmagukban is értékes, unikális természeti entitások, másrészt számos védett fajnak biztosítanak élőhelyet.

Ugyanakkor pénzben kifejezhető hasznuk, értékük is van, képesek bizonyos funkciók ellátására[1]. A leggyakrabban taglalt funkció a vízminőségvédelem, azaz a szárazföldről származó terhelés visszatartása. Ennek elsősorban akkor van jelentősége, amikor a vizes élőhely szűrőmezőként működik a szárazföld és a tényleges víztest között, ez a szűrőmező (átmeneti zóna) az ún. ekoton. Ez a zóna visszatartja a bemosódó lebegő anyagot, tápanyagot ill. esetenként akár a toxikus szennyezőket is. Az ekoton szervetlen tápanyag visszatartását mutatja be a 3.2 ábra.


Az ekoton szűrőfunkcióját csökkentheti, ill. teljes egészében meg is szüntetheti a part mesterséges kiépítése (3.3 ábra).


A másik fontos funkció a felszíni és felszín alatti hidrológiai viszonyok módosítása. Fontos szerepük lehet például a lefolyó esővizek visszatartásában, felfogásában, ilyen módon a lejjebb elterülő területek elárasztásának veszélyét csökkentve. Szintén a hidrológiai funkciók közé tartozik az erózió elleni védelem, a partvonal stabilizációja, valamint a helyi klimatikus viszonyok stabilizálása.

A funkciók harmadik csoportja az élőhely: a vizes élőhelyeken számos olyan faj található amelyek értékesek, vagy természetvédelmi, vagy pedig gazdasági szempontból.

Az élőhely-degradációt okozó tényezők között első helyen kell említeni a hidrológiai beavatkozásokat. Ezek értelemszerűen azt a tényezőt változtatják meg, ami a vizes élőhely jellege szempontjából a legfontosabb: a vízellátottságot. A bauxitbányászat során elkövetett nagymennyiségű vízkivétel például olyan nagymértékben lecsökkentette a talajvizet, amely a Keszthelyi-medence és Káli-medence vizes élőhelyeinek részleges vagy teljes kiszáradásához vezetett). Élőhely-degradációt a vízgyűjtőn bekövetkező beavatkozások is okozhatnak, gyakran valóságos láncreakciót indítva meg. Az erdő kiirtásával a csapadékvíz gyakorlatilag akadálytalanul lezúdul, esetenként olyan nagymennyiségű vízzel terhelve a rendszert, amelyet az nem tud felfogni, tározni. A növényzet eltűnésével a talajerózió is felgyorsul, a talajrészecskék lemosódásával a vizes rendszerben felgyorsul a szedimentáció (ráadásul ezeknek a tényezőknek az együttes hatása jelentős humán kockázattal is jár, elég az egyre gyakoribb sárlavinákra gondolni.

A következő stresszor a tápanyagterhelés. Az eutrofizáció során a vízbe (szervetlen) növényi tápanyagok kerülnek, különböző foszfor és nitrogénformák (a foszforformák közül az ortofoszfát, míg a nitrogénformák közül a nitrit, nitrát, ammónium).  Az ortofoszfátot tartjuk állóvizekben a limitáló tényezőnek, a nitrogénformák általában feleslegben vannak ehhez képest. Ennek következtében elszaporodnak az elsődleges termelő (primer producens) szervezetek: algák (fitoplankton), ill. makrofiton növények. Ezek versenyhelyzetben vannak (kompetíciót folytatnak): elsősorban a tápanyagért, de nem elhanyagolható a fény szerepe sem. A makrofita növények pl. árnyékolnak, megakadályozva vagy legalábbis erősen lassítva az algák növekedését.  (Ezért ha például a hínárnövényeket eltávolítjuk a vízből – zavarónak tartva őket – az algák kompetíciós előnyhöz juthatnak és elszaporodhatnak.) A tápanyagdúsulás következtében a víz trofitásfoka növekszik. Ez a jelenség elsősorban állóvizekben meghatározó, vízfolyások esetében a hígulás miatt nem olyan jelentős.

A tápanyagdúsulás első indikátorai az algák, elsősorban a cianobaktériumok (régebben használt nevükön kékalgák). Robbanásszerű növekedésnek indulhatnak, ezt a jelenséget nevezzük algavirágzásnak (3.4 ábra).


Számos fajuk toxin termelésére is képes, ezért hosszú távon humán ill. állategészségügyi problémák is felléphetnek. Hatásmechanizmus szempontjából három fő csoportot különböztetünk meg: neurotoxinokat, hepatotoxinokat ill. dermatotoxinokat. A leggyakoribb és legismertebb hepatotoxin a mikrocisztin, amelyet a Microcystis, az Anabaena, a Nostoc és a Planktothrix (régebbi nevén Oscillatoria) genuszba tartozó cianobaktériumok termelnek. Az első ilyen toxinokat a Microcystis aeruginosa nevű fajból izolálták, innen ered a mikrocisztin név is.   A mikrocisztineket L-aminósav tartalmuk alapján nevezték el, így pl. a mikrocisztin-LR leucint (L) és arginint® tartalmaz, míg a mikrocisztin –YA tirozint (Y) és alanint (A). Eddig mintegy 65 mikrocisztin variánst izoláltak, amelyek LD50 értéke az 50-300 μg/testsúlykg tartományba esik (WHO, 1999). A Microcystis aeruginosa ill. egyéb cianobaktérium fajok által termelt szekunder metabolit, a mikrocisztin-LR (3.5 ábra) feltehetőleg a leggyakrabban előforduló mikrocisztin.  Mikrocisztinre (pontosabban mikrocisztin-LR-re) létezik egészségügyi,  a WHO által előírt határérték: 1 μg/l. A neurotoxinok támadáspontja az idegrendszer. A mérgezés legjellemzőbb tünete izomrángás és izomgörcs (muszkuláris tremor). Halál a légzési izmok gátlása miatt léphet fel. Az anatoxin-a (3.6 ábra) egy alacsony molekulatömegű alkaloida (MW=165), az Anabaena, Oscillatoria és Aphanizomenon fajokból ismert, hatása megegyezik az acetil-kolinéval. A homoanatoxin-a (MW=179) az anatoxin-a homológja, egy Oscillatoria formosa (Phormidium formosum) törzsből izolálták, hatásmechanizmusa megegyezik az előző alkaloiddal. Anatoxin-a-ra ajánlás szinten a 3 μg/l határérték szerepel.A saxitoxin és a neosaxitoxin az idegsejtek nátriumcsatornáit blokkolják, az idegsejtek gátlásával az izomsejtek ingerület hiányában megbénulnak. Ezeket az Aphanizomenon, Anabaena, Lyngbya és Cylindrospermopsis nemzetségek egyes fajai termelik.  Saxitoxinokat először tengeri, emberi fogyasztásra alkalmas kagylókból izoláltak, ahol ezek a toxikus anyagok bioakkumulálódtak és emberi haláleseteket okoztak.

A saxitoxinokat a nemzetközi Vegyifegyver Egyezmény (Chemical Weapons Convention) is számontartja (Metcalf és Codd, 2004).

Közvetlen kockázattal jár a toxintartalmú víz fogyasztása, ill. az abban történő fürdés.

Az elszaporodott algatömeg pusztulása után már szerves terhelést fog jelenteni, azaz az elpusztult szervezeteket lebontó szervezetek „dolgozzák fel”, mineralizálják. A szerves terheléssel a víz szerves tápanyag ellátottsága, szaprobitásfoka növekszik. A szerves anyag lebontása során a víz oxigén-ellátottsága csökken, hiszen a lebontáshoz oxigén szükséges. A lecsökkent oxigén-koncentráció, esetenként oxigén-hiány többek között halpusztuláshoz is vezethet. A fent vázolt folyamatok következtében csökken a víz átlátszósága, színe sárgás-barnásra változhat, esetenként kifejezett szagproblémák is fellépnek. Oxigénhiányos környezetben az üledékben elszaporodhat az anaerob Clostridium botulinum nevű baktérium, amely az egyik leghalálosabb ismert toxint, a botulint termeli. (A szervetlen és szerves tápanyagdúsulás indukálta folyamatok összefoglalása a 3.7 ábrán látható).

Toxikus terhelés pl. szennyezett befolyókkal, a környező mezgazdasági területekről bemosódó növényvédőszerek révén juthat a vizes élőhelyre. Esetenként megfigyelhető a szerves toxikus anyagok vagy nehézfémek jelentős bioakkumulációja. A toxikus szennyeződések nemcsak a vízminőséget veszélyeztetik, hanem olyan folyamatokat is károsíthatnak, amelyek összefüggenek a vízminőség javulásával is. Ilyen folyamat lehet például a vizes területek talajában a nitrogén transzformációja.


A növekvő üledékterhelés is csökkentheti a vizes élőhely 'működőképességét'. A szedimentáció, azaz a szárazföldről bemosódó anyagok mennyisége egyrészt a vizes élőhely szempontjából terhelést jelent, másrészt viszont a szárazföld szempontjából veszteséget. A vízgyűjtőn végzett erdőirtás nemcsak a csapadékvizek gyorsabb lezúdulását okozza, hanem a talaj erodálását is, ezzel fokozva a szedimentáció sebességét.

A vizes élőhelyre a szárazföldről bejutó lebegőanyagok hatása a következőképpen összegezhető:

 • a megnövekedett turbiditás következtében csökken a megvilágítottság aránya ill. a fénybehatolás mélysége, ami viszont hatásal van az algák és szubmerz növények fotoszintetikus rátájára;

 • a lebegőanyagok fizikai károsodást okozhatnak az élőlények számára.;

 • károsan befolyásolhatják a szűrő életmódú gerinctelenek táplálkozását;

 • lerakódván az aljzatra, elsősorban a finom szemcsés anyagok veszélyesek, ezek ugyanis egyrészt kevésbé stabil szubsztrátumot jelentenek az ott élő állatok és növények számára, másrészt pedig ha ilyen finom szemcsés anyag eredetileg durvább aljzatra rakódik le, megszűnhetnek azok a mikrohabitatok, amelyet a nagyobb szemcséjű anyag interszticiálisai nyújtottak;

 • ha a lerakódott anyag nagy része inert, károsan változik meg az inert-szerves anyag arány, a detrituszevők számára egyre kevesebb táplálék fog rendelkezésre állni;

 • a lerakódott anyag nagy szerves anyag tartalma sem feltétlenül jó: ebben az esetben ugyanis a fenék közelében anoxikus viszonyok léphetnek fel.

A vizes élőhelyeket fenyegető stresszorok ezenfelül lehetnek biotikusak is, ezalatt nemkívánatos élőlények megjelenését, elszaporodását értjük. Egy idegenhonos (azaz adott élőhelyen nem őshonos) faj akkor fog ökológiai kárt okozni, ha az új élőhelyen sikeresen megtelepszik, elszaporodik, és valamelyik őshonos faj populációjával olyan típusú interakcióba kerül, amely révén akár az egész élőhelyre, az ott élő ökoszisztémára is hatást gyakorol. Ilyen interakció lehet pl. a kompetíció, azaz valamilyen forrásért mutatott versengés, de az is gyakori, hogy őshonos fajok ragadozóivá vagy parazitáivá válnak. A vándorkagyló (Dresissena polymorpha)  egy pontokáspi eredetű invazív faj, amelyet az 1930-as években egy a Dunából a Sió-csatornán keresztül közlekedő hajó fenékdeszkáján megtapadó lárvákkal hurcolhattak be a Balatonba. A faj invazív jellegét nagyon jól mutatja, hogy a tó egész területén mindössze 2-3 éven belül elterjedt. Mértek 100.000 ind/ m2 –es értéket meghaladó denzitást (egyedsűrűséget) is! (Balogh, 2008) Ökológiai kártétele több folyamaton keresztül érvényesül: a hatékony filtráció révén elfogyasztja, kiszűri a fitoplanktont az őshonos kagylók elől, az is előfordul, hogy őshonos kagylóinkon olyan tömegben telepszik meg, hogy ezek lesüllyednek az iszapba, ahol elpusztulnak (3.8 ábra).


Növények közül agresszív egzóta a kisvízfolyások mentén terjedő japán keserűfű (Polygonum baldschuanicum) (3.9 ábra), ill. a száraz élőhelyeken és vizes élőhelyeken egyaránt megjelenő kanadai aranyvessző (Solidago canadensis, 3.10 ábra).Bevezetésképpen szükséges némi fogalmi tisztázás arra hogy milyen “kezelési” formák létezhetnek. Ez a fogalmi tisztázás azért is fontos, mert egyelőre sem az angol, sem a magyar nyelvben nincsenek pontos definíciók ezekre a kezelési formákra.

Az EPA/600/R-92/150 sz. kiadványa), “An Approach to Improving Decision Making in Wetland Restoration and Creation” (Leibowitz et al., 1991) alapvetően kétféle kezelési formát különböztet meg. “Restoration” vonatkozik minden olyan beavatkozásra, amely jelenleg is meglevő vagy volt vizes élőhely kezelésére vonatkozik, míg “creation” új, a területen még csírájában sem meglevő vizes élőhelyek teremtését jelenti.

Hasonlóképpen elméleti tisztázással (is) foglalkozik Bradshaw (1992) elsősorban tájrendezésben alkalmazott modellje. Abból kiindulva, hogy egy ökoszisztémának két fő dimenziója van, a struktúra és a funkció, a modell a beavatkozás előtti és utáni állapotot hasonlítják össze (3.11 ábra).


Amennyiben a degradált terület olyan természeti értékekkel vagy tájképi értékkel rendelkezett, ami ezt indokolja, szükség lehet az eredeti ökoszisztéma teljes helyreállítására (a modell szóhasználatával restoration). Ennél sokkal gyakoribb eset, amikor megelégszünk a rehabilitációval (rehabilitation), ebben az esetben az eredeti ökoszisztémát csak részlegesen állítjuk vissza, a struktúrája és a funkciója szegényebb lesz. Arra is találunk példát, hogy az eredeti ökoszisztéma helyén egy másikat alakítunk ki (replacement), ez főleg akkor képzelhető el, ha magának a beavatkozásnak a következtében alakul ki olyan élőhely, illetve ennek az élőlényközössége, amelyet érdemesnek tartunk a megőrzésre. (Erre jó példa a Nyéki-tavak esete. Ezek a kavicsbányászat révén jöttek létre, és ma már nyilván senkinek sem jutna az eszébe, hogy betemesse a tavakat, pusztán azért hogy az eredeti ökoszisztémát rekonstruálhassa.) Végül az is előfordulhat, hogy nem avatkozunk be (neglect), hanem hagyjuk, hogy a természetes folyamatok (elsősorban a szukcesszió) elvégezzék a maguk dolgát (laissez-faire).

Természetesen Magyarországon is történtek kísérletek fogalmi tisztázásra (amely messze több kellett, hogy legyen mint pusztán az angol szakkifejezések átvétele, illetve fordítása). Gőri et. al (1996) szerint vizes élőhelyek kezelése esetében a következő formák léteznek: (1) Prezerváció (ebben az esetben hagyjuk, hogy a természetes szukcesszió haladjon a maga útján, és ehhez biztosítjuk a kedvező környezeti feltételeket); (2) Konzerváció (egy kedvező állapot rögzítése, azaz a szukcessziómenet megszakítása); (3) Rehabilitáció (egy degradáltnak tekintett  rendszer helyreállítása, a meglevő maradványok felhasználásával) és (4) Rekonstrukció (olyan élőhely teremtése, amely bizonyíthatóan a terület ősi elemeihez tartozott, de mára már eltűnt).

Holtágak: konzerváció és rehabilitáció

Holtágak létrejöhettek természetes úton, azaz lefűződtek az anyafolyóról, vagy pedig a folyószabályozások idején, mederátvágás (a kanyarok levágása) révén (ábra). Egyéb elnevezések a holtmeder, morotva, de néha egyszerűen ezeket az állóvizeket tónak nevezik. A holtágak nagyobb része az árvízvédelmi töltésen kívül, az ún. mentett oldalon helyezkedik el, kisebb részük a töltések közötti hullámtéren. Kiterjedés szempontjából jelentős élőhelytípusról van szó, hiszen a Duna és Tisza völgyében a felmért holtágak átlagos vízfelületének nagysága 6978 hektár[2]. A legnagyobb (150 hektárnál nagyobb) holtágak nagyság szerinti sorrendben a következők: Tolnai Holt-Duna (234 ha), Tunyogmatolcsi Holt-Szamos (225 ha), Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (207 ha), Fadd-Dombori Holt-Duna (180 ha), Dunakiliti-Cikolai Holt-Duna (174 ha), Montaj-tó (170 ha), Peresi Holt-Körös (165 ha), Halásztelek-Túrtő-Harcsás Holt-Körös (161 ha), Gyálai Holt-Tisza (160 ha).

Természetvédelmi állapot, ill. kezelés szempontjából megkülönböztetünk szentély jellegű, (pl. a Körtvélyesi Holt-Tisza, Osztorai Holt-Tisza), bölcs hasznosítású (pl. a Mártélyi Holt-Tisza), továbbá Degradálódott és gazdasági célokra hasznosítható holtágakat (pl. az Újszegedi Holt-Maros). A szentély típusú holtágak esetében a cél a kialakult ökoszisztéma fenntartása, azaz a konzerváció. Ez azt jelenti, hogy meg kell őrizni a holtágat, mint vizes élőhelyet vagy biztosítani kell a tápláló folyóval (vagy a holtág vízgyűjtő területével)  a kapcsolatot. Rehabilitációról, ill. fejlesztésről a bölcs hasznosítású, továbbá a gazdasági célokra hasznosítható és a degradálódott holtágak esetében van szó.

Hazai holtágaink átfogó ismertetése megtalálható:

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tudomany_es_ismeretterjesztes/Magyarorszag_holtagai/pages/004_bevezeto.htm.

A Kis-Balaton Vízminőségvédelmi Rendszer

Hazánkban az egyik legnagyobb rehabilitációs/rekonstrukciós projekt a Kis-Balaton Vízminőségvédelmi Rendszer. A Kis-Balaton és a környező berkek tulajdonképpen szűrőmezőként működtek: a Zala vize ezen a területen szétterült, és a mocsárvilág a folyó által szállított terhelés jelentős részét visszatartotta, ezáltal a Balaton vízminőségét védve. A szabályozás következtében a szűrőmező területe jelentősen megfogyatkozott, ráadásul a lecsökkent tisztító funkció mellett a terhelés is megnőtt: a vízgyűjtőn intenzív mezőgazdasági kemizáció folyt, megnövekedett az urbanizáció foka, és részben hiányzott az az infrastruktúra, amely a keletkezett elsősorban kommunális és élelmiszeripari szennyvizek teljes tisztításához szükséges lett volna. Mindez együttesen a Balaton jelentős vízminőség-romlását okozta, amelynek első látványos jele a Keszthelyi-öbölben 1966-ban megfigyelt vízvirágzás volt. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ennek a helyzetnek a kezelésére készítette el a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) koncepciótervét, melynek alapgondolata a valaha létezett természetes szűrőmező visszaállítása volt. A Rendszer két ütemben készült el: az I. ütem (vagy másképpen Hídvégi-tó) építési munkáit 1981-ben kezdték, a tározó 1985-ben készült el.  Ennek az ütemnek program szerinti bekerülési összege 642.537.000 Ft volt, a tényleges bekerülési összeg pedig 533.647.000 Ft-ra adódott. A II. ütem (Fenéki-tó) a Zala természetes völgyében létesült, építése 1984-ben kezdődött a tározót határoló- és terelőtöltésekkel. Pénzügyi okok miatt nem épült meg a teljes tervezett tározó, 1992-ben előzetesen elárasztásra került egy 16 km2-nyi terület (az Ingói-berek). Ennek költsége 1999. december 31-ig 6.726.000 ezer Ft volt. Az elkészült ill. tervezett tározóterületeket a 3.12 ábra mutatja be.


A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer tervezési munkái 2007 elején kezdődtek el újra,  bekerülve az uniós társfinanszírozásra igényt tartó projektek közé. A vízminőségvédelem mellett kiemelt fontossággal bír a természetvédelmi és ökológiai értékek védelme.  Így például a tervek szerint időszakos vízborítottságú területeket hoznak létre, ahol a vízszintet Zala folyó természetes vízszintingadozása szabályozza.

A Kis-Balatonon nagykiterjedésű természetközeli állapotokat mutató növénytársulásokat maradtak fenn, ezek a következők:

 • lebegő és gyökerező hínártársulások;

 • nádasok;

 • magassásosok;

 • mocsárrétek;

 • kaszálók és legelők;

 • láperdők és fűzligetek.

A lebegő és gyökerező hínártársulások a víz színén úszó vagy alámerült növényekből állnak, a fajszám alacsony. Jellemző növények pl. a békalencse fajok (Lemna sp., 3.13 ábra); tócsagaz (Ceratophyllum sp.); vízidara (Wolffia arrhiza); kolokán (Stratoides aloides); rence (Utricularia sp.); békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae, 3.14 ábra); fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, 3.15 ábra); vizitök (Nuphar lutea, 3.16 ábra); sulyom (Trapa natans); vidrakeserüfű (Polygonum amphibium).

A nádasok (3.17 ábra) esetében jellemző az uralkodó faj, maga a nád (Phragmites australis) tömeges jelenléte, emellett gyakoriak: gyékényfajok (keskeny- és széleslevelű gyékény, Typha angustifolia, 3.18 ábra és T. latifolia), vízi harmatkása (Glyceria maxima); sás fajok (Carex sp, 3.19 ábra), vízi peszérce (Lycopus europaeus); vízi menta (Mentha aquatica, 3.20 ábra); réti füzény (Lythrum salicaria); mocsári tisztesfű (Stachys palustris, 3.21 ábra); védett fajok, pl. tőzegpáfrány (Thelypteris palustris); kálmos (Acorus calamus). A nádasok egyben fontos fészkelő- és táplálkozóhelyek énekesmadarak, ill. gémfélék számára.


A zsombéksásosok mozaikos szerkezetűek, ahol a „szárazföldi” fázist a vízből kiemelkedő zsombékok alkotják, míg a zsombékok közötti vizes fázist nevezzük semlyékeknek. Ennek megfelelően megtaláljuk itt a nádas és a láprétek növényeit, illetve a semlyékekben alámerült vízinövényeket, a zsombékokon viszont előfordulhatnak szárazföldi gyomnövények is. A nem zsombékoló magassásréteket sűrű növésű sásfajok alkotják (pl.  mocsári sás (Carex acutiformis vagy a parti sás (Carex riparia). Jellemző virágos növények pl. a mocsári gólyahír (Caltha palustris, 3.22 ábra); réti kakukktorma (Cardamine pratensis); sárga nőszirom (Iris pseudacorus, 3.23 ábra).A mocsárréteket időszakos vízborítás jellemzi: nyáron az élőhely ki is száradhat (3.24 ábra). Fajgazdag társulások, értékes fajaik a kosborok (orchideafélék), pl. a mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris); agárkosbor (Orchis morio); vitézkosbor (Orchis militaris); hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata); széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis); vitézvirág (Anacamptis pyramidalis); pókbangó (Ophrys sphecodes).


A kaszálók – legelők szintén időszakos vízborításúak. Jellemző fajaik a sások és különböző pázsitfűfélék. A lágyszárú fajdiverzitás legeltetéssel tartható fenn, amelyet hagyományos állatfajtákkal végeznek: a magyar szürkemarha (Bos taurus primigenius podolicus), vagy a bivaly (Bos bubalus domesticus).

A láperdőket leggyakrabban mézgás éger (Alnus glutinosa) alkotja, védett fajok közül helyenként tömeges lehet a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris).

Számos védett állatfaj is él a Kis-Balatonban: halak (az endemikus lápi póc /Umbra kameri/ ill. a réti csík /Misgurnus fossilis/, kétéltűek (tarajos gőte /Triturus cristatus, 3.25 ábra/, pettyes gőte /Triturus vulgaris/, kecskebéka /Rana esculenta fajkomplex, 3.26 ábra/, mocsári béka /Rana arvalis/; vöröshasú unka /Bombina bombina/, barna ásóbéka /Pelobates fuscus/, a barna varangy /Bufo bufo, 3.27 ábra/ és a zöld varangy /Bufo viridis/, hüllők (mocsári teknős /Emys orbicularis, 3.28 ábra/, vizisikló /Natrix natrix/,  kockás sikló /Natrix tesselata/).

A madárvilág rendkívül fajgazdag, képviseltetik magukat gémfélék (nagykócsag /Egretta alba, 3.29 ábra/, kiskócsag /E. garzetta/,  kormorán /Phalacrocorax carbo, 3.30 ábra/, kanalasgém /Platalea leucorodia/, üstökös gém /Ardeola ralloides/, szürkegém /Ardea cinerea/, vörösgém /Ardea purpurea/,  bakcsó /Nycticorax nycticorax/, törpegém /Ixobrynchus minutus/, bölömbika /Botaurus stellaris/, énekesmadarak (nádirigó /Acrocephalus arundinaceus/, cserregő nádiposzáta /A. scirpaceus/, fülemülesitke /Lusciniola melanopogon/, barkóscinege /Panurus biarmicus/, függőcinege /Remiz pendulinus/, ragadozó madarak (barna rétihéja /Cyrcus aeruginosus/,  hamvas rétihéja /Circus pygargus/, lúdfélék (nyári lúd /Anser anser/ ill. számos récefaj (pl. a fokozottan védett cigányréce /Aythya niroca/.  Emlősfajok közül kiemelt jelentőségű a fokozottan védett vidra (Lutra lutra).A szikes vizek veszélyeztetett, kiemelt jelentőségű élőhelyek, melyek a múltban először hasznosítási lehetőségüknél (tisztítószerként alkalmazott sziksó vagy a szikes vizek és iszapok gyógyító hatásán alapuló gyógy- és szabadfürdők) fogva kerültek a figyelem középpontjába, mára azonban különleges tulajdonságaiknak köszönhetően a tudomány és a természetvédelem érdeklődési körébe tartoznak (Boros, 1999, 2010). 2008-ban hazánkban a Magyar Hidrológiai Társaság Limnológia Szakosztályán belül megalapították a Szikes Vízi Munkacsoportot, melynek célja ezen tavak kutatása, monitorozása, gyakorlati védelme, ezen tevékenységek összehangolása és a szakemberek együttműködésének segítése (Boros, 2010).


A szikes tó definíció szerint olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, melynek medrét tartósan vagy időszakosan legalább 600 mg/l nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, valamint sajátos sziki életközösséggel rendelkezik (1996. évi LIII.  A természetvédelméről szóló törvény 23§). A szikes vizek NaHCO3 dominanciával, míg a sziksós vizek, Na2CO3 só dominanciával jellemezhetők (Padisák, 2005).

Szikes tavak minden kontinensen előfordulnak (Williams, 2005), melyek sótartalma megközelíti a tengervizét mennyisége pedig az édesvizét (~100 000 km3). Különleges, ritka természeti jelenségnek számítanak (Kákonyi, 2010). Afrikában (Kenya, Tanzánia), Észak-Amerikában (Kanada, Nevada és Oregon állam), Dél-Amerikában (Peru, Venezuela) és Ausztráliában is találhatók szikes tavak. Eurázsiában a száraz sztyeppövezetben (pl. Kína, Mongólia, Ukrajna, Törökország területén) lelhetők fel elszórtan szikes vizek (Boros, 2010). Európai viszonylatban kisebb-nagyobb szikes területekkel találkozhatunk, pl. Franciaországban, Spanyolországban és Németországban is, de a Havasföld (Románia) területén is megtalálhatjuk őket. Magyarországon, az eurázsiai sztyepp zóna nyugati peremén, hatalmas kiterjedésű területen (1.000.000 ha) találhatunk szikes tavakat (Szabó, 1997), melyek két hidrológiai vízgyűjtőn helyezkednek el. Az egyik a Duna–Tisza közén, a másik a Fertő-tó környéki területeken; utóbbiak egy része átnyúlik Ausztriába. De találhatunk szikes vizeket a Nyírség területén is.

A Kárpát-medence szikes víztereinek 34 %-a határainkon kívül esik (Ausztria, Vajdaság). A hazai szikes vízterek háromnegyedrészét a Fertő, a Velencei-tó és a Szelidi-tó teszik ki és csak egynegyedét (~4000 ha) alkotják az időszakosan kiszáradó tavak (Boros, 2010).


A szikes tó elnevezés a hétköznapi nyelvben igen elterjedt, annak ellenére, hogy limnológiai értelemben a legtöbb pl. alföldi sekély szikes állóvízben a parti zóna és a nyíltvízi tájék nem különíthető el (Boros, 2010). Egyetlen mély szikes vizünk van, melyre tudományos szempontból használhatnánk a szikes tó elnevezést, ez a Szelidi-tó.

A szikes tavak szín szerinti csoportosítása alapján két csoportot különíthetünk el:

 1. fehér szikesek (3.33 ábra): zavaros szürkésfehér színét a vízben lebegő kolloid állapotú mészsók adják, melyek a víz párolgása során pelyhesednek és a meder aljára süllyednek szürke bevonatot képezve. Ennek kiszáradását nevezik a sziksó „kivirágzásának”. Ezekben a vizekben csak gyér vízi növényzettel találkozhatunk.

 2. fekete szikesek (3.34 ábra): sárgásbarna színét kolloid állapotú huminanyagok okozzák. Szélmentes időszakban vizük átlátszó, a meder alján sok szerves anyagot tartalmazó iszap található. A vízben oldott sziksó a humuszt elfolyósítja és lebegő állapotban tartja. E típusba tartozó szikesek a fehér vizű tavak feltöltődésével jönnek létre, mely a nagy biológiai produkciónak köszönhető. Gazdag vízi- és mocsárnövényzet jellemzi őket (Szekeres, 2002).A két típus között átmenetek is léteznek, sőt egyazon tavon belül is lehet a víz egyik része fehér a másik pedig fekete (Megyeri, 1959). A Sárvíz völgyében azonban már teljesen áttetsző, kristálytiszta szikes vizeket is találtak, melynek alján csillárkamoszatgyep található (Vörös et al., 2010), így ez lehet a harmadik típus.

Ezen tavak a magas trofitási állapotuktól függetlenül, a Föld tavainak gyöngyszemei, a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságúak. Egyedülálló, speciálisan sótűrő vagy sókedvelő élővilág található itt, melyeket hasonló kémiai összetételű tengerparti vagy brakkvizekben találhatunk meg, de speciálisan erre a környezeti háttérmintázatra evolválódott fajokat is ismerünk (pl. a vöröskönyves Surirella peisonis kovaalga faj). A tavakat szikes gyepek veszik körül, melynek legyakoribb társulás alkotó fajai a zsióka, fehér tippan, sziki zsázsa, sziki mészpázsit és a bárányparéj (Kákonyi, 2010). Florisztikai tanulmányozásuk ugyan hosszú időre tekint vissza (Padisák, 1999), ökológiai kutatásuk, különösen olyan, mely algákat vizsgál igen ritka és szórványos, szemben Kanadával vagy Kelet-Afrikával (pl. Hammer, 1983; Gasse, 1986).

Ökológiai szempontból ezek az élőhelyek többszörös stresszt jelentenek a biótára. A tavak legtöbbje nyár végére szinte teljesen kiszárad (3.35, 3.36 ábra ), mások vize csak a mezoklimatikus ciklusok (10-12 évenként) hatására tűnik el néhány évre (Padisák, 1998). Az állandó vízborítottság inkább kivételnek számít. Amikor vizet találunk a mederben, a vezetőképességük 3000-30000 μS cm-1 között változhat és a szervetlen, lebegő részecskéknek köszönhetően a Secchi átlátszóságuk nagyon kicsi, csak néhány cm.Vizük pH-ja nagyon magas, 10-11 körüli. Sekélységük az oka, hogy a víz hőmérséklete gyorsan követi a levegő hőmérsékletének változásait, emiatt nagy a napi hőmérsékleti ingadozás, ami limnológiai szempontból a trópusi és magashegységi tavakhoz teszi őket hasonlatossá. A szél igen könnyen át tudja mozgatni a sekély vizet, ezért hőmérsékleti rétegződés ezekben a tavakban nem alakul ki. Mivel alapvetően szemiarid zónában fordulnak elő, a vándorló madarak pihenőhelyének és néhány faj esetén fészkelőhelynek is számítanak. A vízi madarak ürüléke a vízbe kerül, annak oldott foszfor tartalma igen jelentős lesz, amely közvetlenül felvehető az ott élő primer producensek (pl. az algák) számára. Átlátszóságuk azonban sztyeppe jellegből fakadó szél-kitettség és a kis szemcseméretű szervetlen szeszton állandó felkeveredése miatt olyan kicsi, hogy a primer produkció – a folyóvizekhez hasonlatosan – fénylimitált. Egy ilyen típusú élőhely csak alacsony diverzitású, de nagy egyedszámú közösségi összetételt enged meg (Padisák et al., 2006; Kákonyi, 2010). A fajkiválasztódás a fajok toleranciáján múlik, azon, hogy hogyan képesek elviselni ezt a többszörösen stresszt jelentő környezetet. Ebben az esetben a fajok közötti versengésnek csak kis szerep jut, más szóval e tavak biotikus közösségei döntő részben fizikailag kontrolláltak (García et al., 1997). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy klíma- és klímaváltozás érzékenységük igen nagy. A párolgás és a csapadékviszonyok nemcsak a szervetlen ionok koncentrációját befolyásolják a töményedés vagy hígulás révén, hanem megváltoztatják az oldott szerves anyagok (oldott szerves szén) mennyiségét is (koncentrációjuk sokszorosa a felszíni édesvizekének). A vizükben oldott szerves anyagok optikai tulajdonságai sokkal inkább a tengervízhez, mint az édesvízhez teszik őket hasonlatossá (V.-Balogh et al., 2010).

A szikes vizek „ex lege” védett természeti területek. Országos jelentőségű „ex lege” védett természeti területeknek a törvény által védetté nyílvánított természeti területeket nevezzük Magyarország területén 460 „ex lege” védett szikes víz található, melyből 79 védett természeti területen található

(http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2771#szikes).

A szikes vizek egy jelentős hányada (~90%-a) része a Natura 2000 hálózatnak, azaz kiemelt jelentőségű élőhelyként szerepelnek az Európai Unió élőhelyvédelmi direktívájában („Pannon szikes sztyeppek és mocsarak” 92/43/EEC). A szikes vízterek és gyepterületek a nemzeti ökológiai hálózatnak is részei. 2009-ben az Európai Unió és a Hortobágy Természetvédelmi Egyesülettel indította el „ A Kárpát-medencei szikes tavak védelme” címet viselő LIFE+ négy évet felölelő programot, mely során felmérik a térségben található szikes tavak ökológiai és természeti állapotát és megpróbálnak kezelési, rehabilitációs és rekonstrukciós terveket kidolgozni a már degradált részek megmentésére (Boros, 2010).

Az Eurázsia keleti részén található szikes tavak többsége azonban még nem védett. Ázsiában és Afrikában komoly veszélyeztető tényező például a vándorló vagy veszélyeztetett madárfajok vadászata okozta pusztulás. Magyarországon a madárvédelmi irányelv (79/409/EEC) alapján szikes vizek is kerültek kijelölésre, mint különleges madárvédelmi területek. A hazai ramsari területeknek 16%-át teszik ki a szikes vízterek, s így a harmadik legnagyobb életteret jelentik tavaink és folyómenti árterületeink után (Tardy, 2007).

A Fertő sekély, 309 km2 területű szikes tavunk, Eurázsia legnyugatabbi sztyepptava. Jelentős részét (magyar oldalon 85%-át) nádas borítja. Sekély (átlagos mélysége 110 cm) volta miatt wetland típusú élőhelynek minősül, melyre sajátos, gazdag állat és növényvilág jellemző, így a legveszélyeztetettebb ökoszisztémák közé tartozik. Az UNESCO 1977-ben az osztrák 1979-ben pedig a magyar tórészt nyilvánította bioszféra rezervátummá. A Ramsari Egyezmény alapján a Fertő-tó nemzetközi jelentőségű vizes élőhely 1989 óta. A Fertő-Hanság Nemzeti Park az osztrák nemzeti parkkal együtt a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) által elismert terület, melyet védelmi zónák szerint kell kezelni, melynek magja a Fertő. 2001-től a Fertő a Világörökség része (Dinka et al., 2010).

Élővilágát főként tágtűrésű, sótűrő és sókedvelő élőlények alkotják, hasonlóan a tenger- vagy brakkvizekhez. Sajátos tulajdonságaik és szigetszerű, szórványos elhelyezkedésük miatt endemikus (bennszülött) fajoknak adnak otthont (Boros, 2010).

A tavak sajátos planktonikus algaösszetétellel jellemezhetőek (Fehér és Schmidt, 2003). A fehér vízű vizekben a pikoalgák mennyisége a legjelentősebb (Vörös et al., 2005), ezek 2µm-nél kisebb, fotoautotróf élőlények. Szikes vizeinkben egyedi, más vizekből még le nem írt pikocianobaktériumokkal és pikoeukarióta algákkal is találkozhatunk (Felföldi, 2010). Még télen is a hideg és fényszegény viszonyok, valamint a szélsőséges pH és vezetőképesség ellenére is jelenős mennyiségű algát (pikoeukariótákat) találhatunk ezekben a vizekben (Somogyi et al., 2010).


A fitoplankton biomassza alapján a fehér vízű szikeseink hipertófok, de mivel ez algamennyiség csak az eufótikus rétegre (fénnyel átvilágított rétegre) korlátozódik, ami rendkívül kicsi, a felületegységre vonatkoztatott elsődleges termelés alapján mégis oligotrófnak tekinthetők. Az algák számára fontos növényi tápanyagokat, mint a nitrogént és a foszfort a vízimadarak szolgáltatják guanó formájában. E rendkívül jelentős külső szerves anyagterhelés miatt a bakterioplankton és zooplankton mennyisége is sokkal gazdagabb, mint amit az elsődleges termelők (algák) alapján várnánk (Vörös et al., 2010).

A bevonatban található kovaalgák biomasszája ugyan kicsi - köszönhetően a fényviszonyoknak - mégis vannak köztük kimondottan szikes vízi indákor fajok is (3.1 táblázat), melyek jól jelzik a tavak ökológai állapotát.


Az erősen szikes kemény aljzatban kevés állatfaj tud megélni, ezért a szikesek bentoszfaunája szegényebb, mint az édesvizeké (http://www.szikesviz.hu/zoobentosz.html). A Fertő környéki szikes vizek üledékfaunája is fajszámban rendkívül szegény. A madarak által látogatott, szélirányban lévő parti részeken láthatóan azonban intenzív bentikus élet zajlik. 16.000 db rovarlárvát (Chironomida, Ceratopogonida) lehet találni négyzetméterenként. A biomassza mégis kevésnek adódik, mivel a fajok többségét kis súlyú lárvák adják. A lárvákat a szél sodorja a parti részre, ahol a récék és parti futó madarak bőséges táplálékául szolgálnak). A hullámzás által felkavart üledékben koncentrálódik a szinte teljes tavi rovar biomassza. Az árvaszúnyog lárvák gyűrű formában összecsavarodva mozognak a felkevert üledékkel együtt és rakodnak le vele parti részeken, ahol ezáltal hatalmas állattömeg koncentrálódik. A tavak többi részén viszont szinte üres bentosz található (Andrikovics, 2001). Ez az ún. „szikes paradoxon”, azaz egyidejű bentikus szegénység és gazdagság jellemzi a szikes víztereket. A makrozoobentosz néhány jellegzetes faja: a tavi tűféreg (Dorylaimus stagnatilis), a nagy tányércsiga (Planorbanius corneus), a rácsos csiga (Gyraulus albus) vagy a sólégy (Ephydra riparia) és a tüskés harangcsiborka (Berosus spinosus) lárvái (http://www.szikesviz.hu/zoobentosz.html).

A hazai, endemikus növényfajok 10%-a kimondottan szikes élőhelyekre jellemző. A növénytársulások a vízborítás mértékétől függően övezetekbe rendeződnek. Megjelenési sorrendben az élőhelyek a következők: szikes puszták, szikpadka, vakszik, szikfok, szikes mocsár, tófenék. Ez az övezetesség több ezer éve jellemző a szikesekre. Az egyes növényközösségeket, megtalálási helyüket és néhány karakterfaját a 3.2 táblázat tartalmazza (http://www.szikesviz.hu/flora.html).3.2. táblázat - 3.2. táblázat: Az általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (NÉR) szerinti növényközösségek a szikes élőhelyeken.

Növényközösségek

Elhelyezkedés

Karakterfajok

Időszakosan nedves szikes puszták

A legmagasabb tengerszint feletti magasságon lévő övezet, vastagabb termőrétegű szolonyec talajjal.

Sziki csenkesz (Festuca pseudovina), réti imola (Centaurea pannonica), sudár here (Trifolium strictum)

Időszakosan vízborította szikes rétek

Átmeneti zóna, tavasszal vízhatás alatt álló területek.

Fehér tippan (Agrostis stolonifera), gombos ecsetpázsit (Alopecurus geniculatus), sziki cickafark (Achillea asplenifolia), sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. pannonicum)

Vakszik- és szikfoknövényzet

Időszakosan vízborított területek, kedvezőtlen adottságú, magas sótartalmú, nagy hőingadozású kopár felszín jellemző a nyár végére.

Bárányparéj (Camphorosma annual), sziki sóballa (Sueda maritima) magyar palka (Acorellus pannonicus)

Huzamosabb vízborítású szikes mocsarak

Szikes tavak mélyebb, huzamosabb ideig vízzel borított parti zónája.

Zsióka (Bolboschoenus maritimus), nád (Phragmites australis), sziki és a tavi káka (Schoenoplectus tabernaemonatus, S. lacustris)

Szikes nyílt vizek, szikes hínár

Átlátszatlan, fényszegény víz.

fésűs békaszőlő (Potemogeton pectinatus), sziki víziboglárka (Rannunculus petiveri)

Kiszáradt szikes tófenék és kopár padkafenék iszapnövényzete

Nyár közepére kiszáradt szikes tófenék szukkulens növényekkel.

Négyporzós madárhúr (Cerastium subtetrandum), sziki ballagófű (Salsola soda), vastag bajuszfű (Heleochloa schoenoides), henye kunkor (Helitropium supinum)


A tavakból a halak hiányoznak, szerepüket a vízimadarak veszik át, melyek a tavak élővilága szempontjából a leglátványosabbak. Az energiaáramlás kezdeti és végpontján is madarak állnak, ez limnológiai szempontból egyedülálló (Vörös et al., 2010, Boros et al., 2008) tulajdonság. A szikes tavak tavaszi és őszi feltöltődésekor nagy felületű, sekély vizes élőhelyek jönnek létre, melyek kiválóan alkalmasak a vonuló, pihenőhelyet kereső madárpopulációk számára. A hazai vízimadarak szinte mindegyikével találkozhatunk a szikeseken is. A legjelentősebb csoportot a lúdalakúak (Anseriformes) (3.41. ábra) és a lilealakúak (Charadriiformes) fajai alkotják, hiszen mind egyedszámban mind fajszámban meghaladják a többi madárfajt (http://www.szikesviz.hu/madarak.html).


A Fertő környéki szikeseken a kiszáradás időszakában a madárfajok száma és egyedszáma is erősen visszaesik. Kiszáradáskor a fajszám a leghidegebb téli hetek szintjére esik vissza, amikor is a víz részleges vagy teljes befagyása következik be. Tavasszal több faj található a víztereken, mint ősszel, köszönhetően annak, hogy néhány madárfaj őszi vonulása nem érinti ezeket a területeket. A madarak összegyedszámát tekintve három kiemelkedően nagy egyedszámú időszakról beszélhetünk: (1) a tavaszi vonulás, (2) a nyár végi gyülekezés és vedlés (miután már a fiókák kirepültek) valamint (3) az őszi vonulás időszaka (Pellinger, 2001). A 3.3. táblázat a Fertő környéki szikes vízterek hosszútávú monitoringja során megfigyelt madárfajokat tartalmazza, melyek jó példái az itt élő madárfajoknak.

3.3. táblázat - 3.3. táblázat: Hosszútávú monitoringra kiválasztott vízimadár-fajok a Fertő környéki elárasztott területeken (Pellinger, 2001)

Kis vöcsök (Podiceps ruficollis)

Kormos cankó (Tringa erythropus)

Ezüstlile (P. squatarola)

Böjti réce (A. querquedula)

Búbos vöcsök (P. cristatus)

Piroslábú cankó (T. totanus)

Bíbic (Vanellus vanellus)

Kanalas réce (A. clypeata)

Feketenyakú vöcsök (P. nigricollis)

Tavi cankó (T. stagnatilis)

Sarki partfutó (Calidris canutus)

Üstökösréce (Netta rufina)

Kárókatona (Phalacrocorax carbo)

 Szürke cankó (T. nebularia)

Fenyérfutó (C. alba)

Barátréce (Aythya ferina)

Kis kócsag (Egretta garzetta)

Réti cankó (T. glareola)

Apró partfutó (C. minuta)

Cigányréce (A. nyroca)

Nagy kócsag (E. alba)

Erdei cankó (T. ochropus)

Temminck-partfutó (C. temminckii)

Kontyos réce (A. fuligula)

Szürke gém (Ardea cinerea)

Billegetőcankó (T. hypoleucos)

Sarlós partfutó (C. ferruginea)

Kerceréce (Bucephala clangula)

Vörös gém (A. purpurea)

Kőforgató (Arenaria interpres)

Havasi partfutó (C. alpina)

Szárcsa (Fulica atra)

Kanalasgém (Platalea leucorodia)

Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus)

Sárjáró (Limicola falcinellus)

Rétisas (Haliaetus albicilla)

Bütykös hattyú (Cygnus olor)

Kis sirály (Larus minutus)

Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)

Viharsirály (L. canus)

Sárszalonka (Gallinago gallinago)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Fütyülő réce (Anas penelope)

Sárgalábú sirály (L. cachinnans)

Nagy goda (Limosa limosa)

Kis lile (Charadrius dubius)

Kendermagos réce (A. strepera)

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

 Kis goda (L. lapponica)

Parti lile (Ch. hiaticula)

Csörgő réce (A. crecca)

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)

Kis póling (Numenius phaeopus)

Széki lile (Ch. alexandrinus)

Tőkés réce (A. platyrrhynchos)

Kormos szerkő (Ch. nigra)

Nagy póling (N. arquata)

Aranylile (Pluvialis apricaria)

Nyílfarkú réce (A. acuta)

 


A szikes vízterek átalakítása a XIX. századra nyúlik vissza, a reformkor folyószabályozási munkálataihoz kötődik. A múlt század jellemző lecsapoló belvízrendezési tevékenységének és a felszín alatti vízkészletek fokozott kitermelésének köszönhetően a szikes élőhelyek egy részét megszűntették, mezőgazdasági területeket vagy halastavakat hoztak létre belőlük (Mátrai és Rózsáné Szűcs, 2010, Boros, 2010). Ezt tovább tetézte az utóbbi évtizedekben a globális felmelegedés hatása, melynek következtében a Duna-Tisza közén súlyos felszíni vízhiány és igen jelentős talajvízszint süllyedés volt tapasztalható. A tavak őszi és tavaszi feltöltődése elmaradt. Az egyenetlen csapadékeloszlás miatt a felszín alatti vízkészletek nem tudnak pótlódni. A kiszáradt területek pedig újabb célpontjai új szántóföldek kialakításának illetve idegenhonos gyomfajok elterjedésének (Boros, 2010). A vízmegőrzés javítására tett törekvések nem vezettek eredményre, így a felszíni vízhiány hatására lecsökkent a talaj-közeli rétegek nedvességtartalma, az igen mélyen lévő talajvízszintnél megszűnt a kapilláris emelkedés és ezáltal a szikesedés folyamata. A csapadékbemosás és a szélkifúvás hatására megindult a sziktelenedés és a begyepesedés, melynek következményeképpen a vegetációs kép és a táj arculata megváltozik. A szikes tavak megmentésének egyetlen lehetséges megoldása az időszakos vízborítás megőrzése az aktuális vízháztartási – hidrometerológiai helyzetnek megfelelően, amelyhez azonban a vízkormányzási rendszer azonnali felülvizsgálata szükséges. A lehetséges vízutánpótlási módok azonban nem ideálisak, többszempontból sem. Egyrészt eltérő ionösszetételű és tápanyagtartalmú vizekkel lehetne pótolni, mely jelentős ökológiai problémákat okozhatna, másrészt az átöblítés és túltöltés kimoshatja a felhalmozódott sziksót (Kákonyi, 2010).

A Garai Sóstó megőrzésére kutatók már tettek javaslatot, mely szerint az Igali-főcsatorna vizét bevezetve (ha ennek vize minőségileg alkalmas a vízpótlásra, mennyiségileg pedig a feltöltésre) lehetne egy mélyebb állandó vízborítású és egy kisebb, sekélyebb időszakos vízborítású mederrészt kialakítani. A sekély terület rendszeres, nyári kiszáradása alkalmas élőhelyet biztosítana a szikes tó élővilága számára és egyben javulna a keletre elterülő szittyórét vízháztartása is. Az itt elterülő szántóterület kaszálórétté alakítása csökkentené a gyomosodás mértékét, a szukcesszió előrehaladtával pedig a száraz szikesekre jellemző pusztarét (cickafarkos vagy ürmös) alakulhatna ki. A vizes élőhely fészkelő és táplálkozó helyet biztosítana számos madárfaj számára. A terület egésze pedig alkalmas lehet tanösvény létesítésére is (Mátrai és Rózsáné Szűcs, 2010).

A szikes tavak nemkívánatos átalakulását (elmocsarasodás, elgyomosodás) a műtrágyahasználat és más ipari szennyezés hatására fokozódó eutrofizáció is okozhatja (Mátrai és Rózsáné Szűcs, 2010), hiszen a tavak többnyire mezőgazdasági és ipari területek közé vannak beékelődve.

A madárállományokat veszélyeztető tényezők – Fertő-Mexikópuszta

A mexikópusztai elárasztások területe fokozottan védett, ez lehetőséget biztosít a nemzeti park igazgatóságának, hogy az emberi oldalról fenyegető tényezőket a minimumra szorítsák vissza. Ez a védelem azonban nem tudja az összes zavaró tényezőt megszüntetni. Az idegenforgalom növekedése miatt még a látogatóktól elzárt területeken is kell számolni növekvő mértékű zavarással. A nemzeti park megalakulása előtti időkben lehetőség volt a vízivadászatra, mely a Fertó tó fokozottan védett öbleiben, a madarak éjszakázóhelyén folyt. A nemzeti park megalakulásával a vadászat betiltása sem hozta meg a várva várt eredményt. A vadászat megszűnésével ugyanis jelentősen megnőtt a vaddisznó és a róka állomány, mely rövid idő alatt komoly természetvédelmi problémákat okozott (Pellinger, 2001). A róka populációk növekedését tovább erősítette a veszettség elleni vakcinázásuk és a privatizáció során parlagon maradt területek, melyek zavartalan szaporodó helyet biztosítottak számukra. A rókák az elárasztások fészkelő vízimadár fajait fosztogatták. Hasonlót tapasztaltak a Fertő környékén a szürkevarjak esetében is (3.42. ábra). Állománya annyira elszaporodhatott, hogy a Borsodi–dülő szigetén lévő sirály telepet oly mértékben zavarták és fosztogatták, hogy a sirályok elhagyták fészkelő helyüket (Pellinger, 2001).


A Fertő-Hanság területén folyó közel egy évszázadig folyó lecsapolás miatt az élőhelyek Fertőből való vízutánpótlása megszűnt, melynek következtében a madárvilág teljesen átalakult, a vízborításhoz nem kötődő fajok fészkeltek és táplálkoztak. Ezért a Fertő-Hanság Nemzeti Park 1989-ben élőhelyrekonstrukciós programot indított el. A mélyen fekvő részeket elárasztották, az így képződött területek a Dunántúl legjelentősebb vízimadár gyülekező helyei lettek és kialakult az eredetihez hasonló fészkelő madárközösség (Pellinger, 2001).


Látható, hogy az élőhelyrekonstrukciós programok lehetnek nagyon sikeresek, de mindig figyelembe kell venni azt is, hogy az ökológiai folyamatok nem minden esetben fordíthatók vissza, sőt a rekonstrukciós programok maguk is okozhatnak természetvédelmi problémákat (Pellinger, 2001).

A kovaalgák szerepe mind planktonikus, mind pedig a víz alatti felületekhez tapadt közösségekben (bevonat) igen jelentős, egyebek mellett ez teszi őket ideális indikátor szervezetekké, és így kerültek be az Európai Unió Víz Keretirányelve (EC, 2000) által javasolt vizsgálandó élőlénycsoportok közé. Számos kovaalgákon alapuló ökológiai állapotbecslő indexet dolgoztak már ki (TDI, GENRE, CEE, IPS, IBD, EPI-D; Kelly, 1998; Rumeau and Coste, 1988; Descy and Coste, 1991; Coste in Cemagref, 1982; Lenoir and Coste, 1996; Prygel and Coste, 2000; Dell’Uomo, 1996). A probléma kisebb része az, hogy ezen indexeket folyóvizekre fejlesztették ki. Ennél súlyosabb, hogy a meglévő indexek úgy kezelik a magas sótartalmat és a magas TP tartalmat, mint emberi szennyezés (ipari vagy háztartási szennyvíz stb.) következményeit, és úgy értékelik ezen speciálisan magas só- és TP tartalmú szikes tavak állapotát, mint elfogadhatatlanul rossz ökológiai állapotot. Pedig, paradox módon, az jelentene ökológiai „katasztrófát”, ha ezekbe a tavakba máshonnan vezetnénk édesvizet, és ezáltal csökkentenénk a szalinitást, mely az indexekben úgy jelenne meg, mint vízminőség javulás. A Velencei-tóra és a Fertőre már dolgoztak ki olyan kovaalga indexet (SCIL: Ács, 2007), mely a fajok vezetőképességi optimumán és toleranciáján alapul, így ezen tavak esetén már jelezhető lenne például a tavak kiédesedése.

Vizeink jó állapotának megőrzése a saját és a jövő generációk számára az emberiség legfontosabb feladatainak egyike. Az emberi tevékenységnek köszönhetően a vizes élőhelyek kiterjedése drasztikusan csökken, vízminőségük romlik. A szikes vizek természetvédelmi szempontból különösen nagy jelentőségűek. Szikes tavaink többségét meggondolatlan emberi beavatkozások (lecsapolások, melioráció, tóátalakítás, vízpótlás stb.) fenyegetik. Teljes körű védelmüket érzékenységük, veszélyeztettségük indokolja. Megőrzésük és kezelésük azonban ökológiai állapotuk helytelen megítélése miatt lehetetlenné fog válni. Ezért rendkívül fontos ezen tavak ökológiai vizsgálata, és egy olyan élőlény alapú indikációs rendszer kidolgozása, mely alkalmas valós ökológiai állapotuk becslésére.

A vizes élőhelyek nemzetközi védelmét szolgáló, a bevezetőben már említett Ramsari Egyezményt 1971-ben kötötték meg az iráni Ramsar városában. Az egyezmény 1975-ben lépett életbe, Magyarország 1979-ben csatlakozott. Az egyezmény legfontosabb célja a vizes élőhelyek fenntartható kezelése (wise use), azaz a természetvédelmi célok mellett megengedhető a humán használat (pl. turizmus, üdülés, de akár gazdasági tevékenység is.). A Ramsari Egyezmény letölthető a hivatalos (magyar nyelvű) honlapról: http://www.ramsar.hu/linkek.htm.

Az egyezményt aláíró tagországoknak legfontosabb alapkötelezettsége, hogy legalább egy vizes élőhelyet jelöljenek a Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékére (röviden Ramsari Jegyzékre). Természetesen ahhoz, hogy egy vizes élőhelyből Ramsar-terület válhasson, adott kritériumoknak meg kell felenie. Ezeket szintén az egyezmény definiálja:

 • az adott biogeográfiai régióban található természetes vagy természetközeli vizes élőhely típusok reprezentatív, ritka vagy unikális példáját foglalja magába;

 • veszélyeztetett vagy kritikusan veszélyeztetett fajokat vagy veszélyeztetett ökológiai közösségeket tart fenn;

 • az adott biogeográfiai régió biológiai sokféleségének fenntartásában fontos állat- és/vagy növényfajokat tart fenn;

 • állat- és/vagy növényfajokat azok életciklusának kritikus időszakában tart fenn vagy élőhelyet biztosít számukra kedvezőtlen feltételek esetén;

 • rendszeresen 20 000 vagy annál több vízimadarat tart el;

 • rendszeresen egy vízimadár faj vagy alfaj populációjának 1%-át tartja el;

 • őshonos halak fajaink, alfajaink, családjainak, életciklus szakaszainak, fajok közötti interakcióknak és/vagy populációknak jelentős részét tartja fenn;

 • halfajok számára fontos táplálékforrást, szaporodási-, halivadék nevelő területet és/vagy vándorlási útvonalat foglal magába.

Jelenleg Magyarországon 23 vizes élőhely minősül Ramsar-területnek, összesen 180 000 hektár kiterjedéssel. Reprezentálják a Kárpát-medence szinte valamennyi jellemző vizes élőhely típusát, találhatók közöttük mesterséges objektumok, pl. halastavak is. Kiválasztásuk természetesen a fentebb említett kritériumok valamelyikének figyelembevételével történt (vannak olyan Ramsar-területeink is, amelyek több kritériumnak is megfelelnek). Külön jelentőséggel bír az a kritérium, amelyik valamely vízimadár faj vagy alfaj egy populációjának 1%-os értéket elérő állományokát szabja meg feltételnek. Így például a Kis-Balatonon ilyen állományai vannak a nagy kócsagnak, a vetési lúdnak, nyári lúdnak, és a szárcsának.

1992-ben, a biodiverzitás egyezményhez kapcsolódva hirdették meg a Natura 2000 elnevezésű hálózat kialakítását. A Natura 2000 lényegében a tagországok (EU) ökológiai hálózata. Két irányelv alkotja az alappillérét:

 • a már korábban elfogadott, a madarak védelméről szóló, ún. madárvédelmi irányelv (79/409/EEC)

 • és a természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények védelméről szóló, ún. élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EEC).

A madárvédelmi irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes madárfaj védelme. Különleges madárvédelmi területnek azok a régiók számítanak, amelyek az irányelv 1. mellékletben felsorolt, a tagállam területén rendszeresen előforduló és átvonuló fajok nagy állományainak adnak otthont, valamint a vízimadarak szempontjából nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak magukban. Az élőhelyvédelmi irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével. Az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 létrehozását, melynek a madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt területek is részei. A különleges természet-megőrzési területeket az irányelv 1. mellékleten szerepelő közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok (amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget, vagy kicsi a természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai régión belül jellemző sajátosságokkal bírnak) és a 2. számú mellékleten szereplő közösségi jelentőségű (veszélyeztetett, sérülékeny, ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok védelmére kell kijelölni. Azok az élőhelytípusok és fajok, melyek fennmaradását csak azonnali intézkedéssel lehet biztosítani kiemelt jelentőségűek és az unióban elsőbbséget, prioritást élveznek.

Az Élőhelyvédelmi Irányelv egyértelműen kifejezi, hogy a Natura 2000 területek kijelölésével nem a gazdasági fejlődés leállítása, nem zárt rezervátumok létrehozása a cél, ahol minden tevékenység tiltott. A gazdálkodás bizonyos formái a területen továbbra is folytathatók, ha az összeegyeztethető a védelemmel. Ilyen lehet például a nád- és vízinövényzet levágása, növényvédőszerek felhasználása vagy bármely vadászati, halászati és turisztikai tevékenység. A gazdálkodóval kötött szerződés esetében a tulajdonos vállalja, hogy a területen a gazdálkodást a kezelési tervben foglaltak szerint végzi, például egy kaszáló esetében a kaszálást csakis a kezelési tervben meghatározott időpontokban végzi el.

A Natura 2000 hazai jogszabályi megfelelője az 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről.

A vizes élőhelyek fontos csoportja az épített (mesterséges) vizes élőhelyek. Kialakításukat indokolhatja egy adott funkció ellátása, ezek a funkciók megegyeznek a vizes élőhelyek alapfunkcióival: vízminőségvédelem (tápanyagvisszatartás), a hidrológiai viszonyok megváltoztatása és élőhely.

Vízminőségvédelem – szennyvízkezelés

A természetes vizes élőhelyek, összetett fizikai, kémiai és biológiai folyamataik révén számos szennyező komponens kivételére (BOI, PO4, NH3, fekál koliform, toxikus anyagok, stb.) alkalmasak. Az épített vizes élőhelyek is alkalmasak mindezen funkciók ellátására, bár hatékonyságuk valamivel elmarad a természetes rendszerekétől.

Az épített vizes rendszereknek két fő típusa van: szabad felszínű és gyökérzónás (felszín alatti) rendszerek. Kommunális szennyvíz kezelésére épített gyökérzónás vizes rendszerek kutatása elsőként Nyugat-Európában kezdődött az 1960-as években. (Seidel, 1996). Az Egyesült Államokban az 1980-as évek első felében kezdődött meg hasonló munka.

Kommunális szennyvíz kezelésére épített vizes rendszerek esetében, mivel mindkét típusra bőségesen áll referencia rendelkezésre, elvégezték a gyökérzónás és szabad vízfelszínű rendszerek összehasonlítását.

A szabad felszínű rendszerek általában sekély párhuzamos medencékből vagy csatornákból állnak. Jellemzőjük, hogy szabad vízfelszín található bennük. A gyökérzónás rendszerek esetében nem jelenik meg a felszínen áramló víz. A medret teljes egészében kaviccsal vagy kőzúzalékkal töltik fel, ebbe ültetik magát a növényeket. Ebben a rendszerben a tisztítási folyamatokban résztvevő mikroorganizmusok elsősorban a növények gyökérzetén és a töltőanyag szemcséin helyezkednek el.

Hidrológiai funkció

A terület hidrológiai viszonyait megváltoztató épített vizes élőhely kialakítására nincs olyan egységes „recept”, mint a szennyvízkezelésben alkalmazható rendszerekre. Ehelyett illusztrációképpen egy esettanulmányt, a Vásárhelyi-tervet mutatunk be.

Vásárhelyi Pál nevéhez fűződik a Tisza, elsősorban a Felső-Tisza vidékének vizrendezése: Széchenyi őt szerződtette a készülő kivitelezés vezető mérnökeként.  Paradox módon róla nevezték el azt a tervet, amely a folyószabályozások miatt eltűnt természetes árterek pótlására mesterségesen kiépített árvízszabályozó tározók kiépítését foglalja magában. A Kormány 2003. február 26-i szolnoki kihelyezett ülésén elfogadta a Tisza völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepció-tervet, ill. 2004-ben az LXVII. törvényt.

A Vásárhelyi-terv honlapja elérhető:

 http://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=68

Élőhely

Kialakíthatnak vizes élőhelyeket azzal a céllal is, hogy valamilyen, általában kereskedelmi forgalomba kerülő növény- vagy állatfajnak adjon élőhelyet: erre a legközismertebb és leggyakoribb példa a halastavak kialakítása. Természetesen egy ilyen rendszerben megtelepedhetnek olyan fajok is, amelyek természetvédelmi értékkel bírnak: vízimadarak, vidrák, védett, értékes növények. Arra is ismerünk nem is egy példát, hogy természetvédelmi szempontból értékes fajok telepednek meg vízminőségvédelmi vagy hidrológiai funkció céljából létrehozott rendszerekben.[1]  A funkció és az érték fogalmát a gyakorlatban számos esetben összekeverik, ill. helytelenül értelmezik. Egy élő rendszerben, mint amilyenek a vizes élőhelyek, a strukturális elemek révén különböző folyamatok játszódnak le, azaz a rendszer működik. Ez a működése nem kötődik egy külső szemlélő értékeléséhez, önmagában is létezik. Ezzel ellentétben a vizes élőhely értéke többé-kevésbé szubjektív kategória. Éppen ezért az érték meghatározása a kezelést végzők, ill. döntéshozók hatáskörébe tartozik.  A vizes élőhely értékét leginkább talán úgy lehet meghatározni, mint “a vizes élőhely funkcióinak olyan előrelátható haszna, amelyet a társadalom realizál és felismer” (Baker, 1992). Az érték vonatkozhat kézzelfogható dolgokra, mint például a tiszta víz, de kézzel nem megfoghatóakra is (például esztétikai értékek).

[2]  A magyarországi holtágakat először a „Magyarország állóvizeinek katasztere" című munkában vették számba (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Bp. 1962).

Az ivóvíz minőségének leírása a következő négy kategória alapján lehetséges:

 1. Fizikai tulajdonságok: szín, turbiditás (zavarosság), hőmérséklet, illetve részben ide sorolható tulajdonságok az íz, szag is, melyekért a víz kémia tulajdonságai felelősek.

 2. Kémia tulajdonságok: az ivóvíz kémiai tulajdonságai a háztartásokban gyakran a kemény és a lágy vizek „mosóhatása” során érhető tetten. A vegyi összetételre többnyire nem utal látható jel, bár némely vegyi anyag – például vas oxidációja – felelős lehet szemmel is jól látható színhatásért. A vegyi összetétel talán a legfontosabb tényező, melyet az ivóvíz előkészítés során vizsgálni szükséges.

 3. Mikrobiológiai tulajdonságok: az ivóvíz mikrobiális összetétele elsősorban közegészségügyi szempontból fontos mutató, ugyanakkor a mikrobiális tevékenység nagy hatással lehet a víz kémiai- és fizikai tulajdonságaira is.

 4. Radiokémiai tulajdonságok: a víz radiokémiai tulajdonságai elsősorban olyan régiókban okozhat gondot, ahol a víz kapcsolatba kerülhet sugárzó anyagokkal (kőzetekkel). Ilyen esetben komoly közegészségügyi problémákkal kell számolni, melyek hatása elsősorban hosszútávon nyilvánul meg.

Színhatást a bomló vegetációból származó szerves anyagok, illetve némely szervetlen anyag okozhat az ivóvizekben. Ritkán az algaközösség gyors elszaporodása, illetve egyéb mikroorganizmus okozhatja a víz elszíneződését. A víz „látszólagos” elszíneződését okozhatja a nagymennyiségű szuszpendált kolloid részecske is; erre szemléletes példa a tea, melynek színét elsősorban kisméretű kolloid részecskék adják. Ugyan a szín nem tekinthető egészségügyi szempontból objektív mutatónak, esztétikai szempontból nemkívánatos és megjelenése a tisztítási folyamat zavarára utal.

Az íz és szaghatások kialakulását például illékony szerves összetevők, szervetlen sók, vagy oldott gázok okozhatják, melyek természetes, mezőgazdasági és ipari-háztartási forrásból is vízbe kerülhetnek. A vízellátó rendszerek belső felületén megtelepedő algaközösségek is gyakran okoznak íz- és szagproblémákat. Ugyanakkor a klórral történő fertőtlenítés során is keletkezhetnek erős íz, illetve szaghatást okozó melléktermékek. A felhasználóhoz kerülő ivóvíznek íz- és szagmentesnek kell lennie.

Hőmérséklet: A lakossági felhasználókhoz eljutó ivóvíz optimális esetben hideg és hőmérsékletingadozása az év folyamán nem nagyobb néhány foknál. A fúrt kutakból és hegyvidéki területek felszíni vizei többnyire eleget tesznek ennek a kívánalomnak. Az emberek többsége a 10-15 °C-os vizet találja a legfrissítőbbnek, ugyanakkor a hálózati ivóvizek hőmérsékleti kezelésére általában nincs lehetőség. A felhasználó szempontjából a víz hőmérséklete nagyban befolyásolja a víz minőségének megítélését, ezért ez a tényező az ivóvízforrás kiválasztása során is fontos szempont lehet.

A turbiditás (zavarosság) okozója valamilyen szuszpendált finom szemcsés anyag, ilyen lehet például az agyag, az iszap, az aprószemcsés szerves anyag. Az esztétikai és fertőtlenítési szempontokon túl a magas turbiditás megszűntetése a mechanikai koptatóhatás csökkentése szempontjából is fontos tényező. A turbiditás jellemzésére használt egység az NTU (nephelometric turbidity unit), mely a vizsgált híg szuszpenzió fényszórási képességéből származtatható.

Ugyan az agyag és egyéb inert anyagok közvetlenül nem károsak az egészségre, de a szemcsés lebegőanyag eltávolítása mindenképp elengedhetetlen a megfelelő hatásfokú fertőtlenítés eléréséhez. A lebegőanyag csökkenti a fertőtlenítő eljárások hatékonyságát, mivel megköti a fertőtlenítőszert és megvédi mikroorganizmusokat. A nagymennyiségű csapadékot követően megjelenő turbiditás-ingadozás a vízbázis felszíni vizekkel való kapcsolatára utal, ezért ilyen víznyerők esetében számolni kell a felszínről bemosódó szennyezők megjelenésére is.

Arzén. Arzénvegyületek természetes összetevői bizonyos geológiai képződményekből, magas arzéntartalmú kőzetekből oldódhatnak a vízbe. Ezen túlmenően elterjedten alkalmaznak különböző arzénvegyületeket a fa-, elektronikai-, üveg- és fémiparban, valamint növényvédőszerek (peszticidek) előállítása során is. Az ivóvíz arzénszennyezettsége megnövekedett tüdő- és húgyhólyagrák kockázatot jelent a lakosság körében. A víz arzéntartalmának csökkentése viszonylag bonyolult és bizonyos koncentrációhatár alatt drága eljárásokat igényel. Ez komoly vízminőségi problémákat okoz Magyarország néhány dél-alföldi régiójában is, különösen az Uniós előírások szigorodása óta.


Az Egészségügyi Világszervezet és mások, pl. Az Európai Unió ajánlásai az ivóvízben 10 µg/l arzén mennyiséget tartanak elfogadhatónak.

Az ivóvíz arzén tartalmát Magyarországon a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet szabályozza. A határérték 10 µg/l, amelyet 2009. december 25-ig kellet volna valamennyi közüzemi vízszolgáltatónál elérni. A határidő lejárta után sem volt sok település esetében érdemi változás. A rendelet 66 települést sorol fel, ahol a víz arzén tartalma 30 µg-nál nagyobb ez mintegy 140.000 lakost érintett. A rendelet ezen felül 335 olyan települést sorol fel, melyek esetében a víz arzén tartalma 10-30 µg/l között volt. Ez utóbbi körülbelül 1.200.000 lakost érintet.

A felnőtt ember napi folyadékigénye átlagosan 2,5 l/nap, ennek fele-kétharmada ivóvízzel kerül a szervezetbe, a többi az élelmiszerek víztartalmából származik. Ebből adódóan Magyarország lakosságának többségének az ivóvízzel történő napi arzénterhelés, mintegy 13-16 μg (10 μg/l arzéntartalom esetén), de legfeljebb 24-48 μg (30 μg/l arzéntartalom esetén).

Arzén élelmiszerekkel is kerül a szervezetbe, a legtöbb a tengeri halak, kagylófélék, egyéb tengeri eredetű táplálékok fogyasztásával. Kanadai adatok szerint a halak és a kagylófélék átlagos arzéntartalma 1662 μg, a tejben és tejtermékekben 34, a húsokban és a szárnyasokban 24, a sütőipari termékekben 24, a zsírokban és olajokban 19, a cukorban, valamint az édességekben 11, a zöldség-főzelékfélékben 4,5, a különféle italokban 3 μg/kg-ra tehető.

Az ivóvízben az arzén szervetlen formában van jelen, mely lényegesen toxikusabb, mint a szerves forma. Az élelmiszerekben lévő arzén egy része szerves, de jelentős a szervetlen arzén mennyisége is, például a húsokban 75%, a szárnyasokban 65, a tejtermékekben 75, a gabonafélékben 65, a tengeri eredetű táplálékokban 41 %-a az arzéntartalomnak szervetlen forma. Egyes számítások szerint a napi arzén-bevitel 25 %-a szervetlen formákból származik azon országok esetében, ahol fő arzénforrásként az élelmiszerek azonosíthatóak.

Bár jelenleg nincs adat a magyar lakosság arzén expozíciójára, de miután az ivóvízből származó terhelés átlagosan 13-48 μg közötti, és a legjelentősebb arzénforrásnak élelmiszerek tekintetében a halféleségek lehetnek, melyek egy főre jutó évi mennyisége 3 kg (8 g/nap), így okkal feltételezhető, hogy a magyarországi arzén expozíció Európában a legkisebbek egyike. Ez persze elsősorban a lakosság Uniós átlaggal való összehasonlításban alacsonynak mondható elfogyasztott halmennyiségnek köszönhető.

Klorid. A legtöbb természetes víz tartalmaz kisebb-nagyobb mennyiségű kloridot, mely a tengeri üledékes kőzetből kimosódva, esetleg közvetlenül tengervízzel történő keveredés során, vagy antropogén eredetű szennyező forrásból kerül az ivóvízbázisba.  A klorid 250 mg/l koncentráció felett érzékelhető ízváltozást okoz; ivóvíz esetében célszerű a mennyiségét 100 mg/l alatt tartani.

Fluorid. Néhány természetes vízbázis rendelkezhet természetes eredetű fluoridtartalommal. Az optimális fluoridkoncentráció pozitív hatású: megfelelő fluoridtartalmú ivóvízzel rendelkező területeken kisebb arányban jelentkezik a fogszuvasodás problémája, mint az alacsony fluoridtartalmú vizet fogyasztó lakosság körében. Számos vízellátó ezért mesterséges forrásból pótolja a víz alacsony fluoridkoncentrációját a fogszuvasodás csökkentésének érdekében. Az optimális koncentráció mértékét nagyban befolyásolja a terület klímája, hiszen hőmérséklet nagyban befolyásolja a lakosság vízfogyasztását. A fluorid túladagolása, túlzott fogyasztása esetén azonban fluorózis alakulhat ki, mely során kezdetben a maradó fogak fogzománcán sárgás-fehér foltok alakulhatnak ki, később azonban komoly szervi elváltozások oka is lehet. Súlyos esetben a fluorózis a végtagok súlyos torzulásához vezethet.

Vas. Kisebb-nagyobb mennyiségben szinte valamennyi természetes víz tartalmaz vasvegyületeket, ennek oka a vas gyakori elterjedése földkéregben. A vas túlzott koncentrációja nemkívánatosnak tekinthető, hiszen vöröses színt ad a víznek, vörösesbarna lerakódást okoz a fürdőszobákban és a ruhaneműket is elszínezi. Ezen kívül az italok (pl. kávé, tea) ízét is hátrányosan befolyásolja.

Ólom. Az ólom ivóvízben történő megjelenéséért elsősorban az ólomból készült vízvezetékek korróziója tehető felelőssé. Az ólom számos patológiai elváltozással hozható összefüggésbe; a teljesség igénye nélkül: gátlólag hat a vörösvértest termelésre, vesekárosodást okoz és a kognitív képességet is károsan befolyásolja. Ezen felül az ólom akkumulálódik a zsírszövetekben, így alacsony koncentrációk is okozhatnak hosszútávon komoly egészségügyi problémákat.

Mangán. A természetes talaj- és rétegvizek általában nagy arányban tartalmaznak mangánvegyületeket, ezen kívül számos antropogén forrás bocsájthat ki jelentős mennyiségű mangán vegyületet (lemerült elemek, fémipari szennyezők). A magas mangántartalmú víz sötétbarna, vagy fekete elszíneződést okoz a szaniter-berendezéseken és a ruhákon. A mangánvegyületek kellemetlen gyógyszer ízt adnak a különféle italoknak is.

Nátrium. Az ivóvíz magas nátriumkoncentrációja szív-, vese- és keringési rendellenességeket okozhat. A víz magas nátriumtartalma elsősorban a lakosság krónikus ionháztartási problémával küzdő tagjai számára okozhat komoly problémát.

Szulfát. A természetes vizek magas szulfáttartalmát általában valamilyen magas szulfáttartalmú (magnézium-szulfát, vagy nátrium-szulfát) kőzet jelenléte okozza. A magas szulfáttartalmú vizek hashajtó hatásuk miatt alkalmatlanok ivóvíz célú felhasználásra.

Cink. A cink nagymennyiségű megjelenése leginkább olyan természetes vizekre jellemző, melyek környezetében cinkbányászat folyt/folyik. A cink ugyan nem minősül egészségre káros anyagnak, azonban nagy koncentrációban kellemetlen ízt ad az ivóvíznek, ezért nem kívánatos.

Toxikus szervetlen vegyületek. Egészségügyi szempontok alapján a nitrátok, cianidok és a nehézfémek csoportja tekinthető a legjelentősebb szervetlen szennyezőanyag csoportnak. Ezek közül az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró ivóvíz szennyező anyag a nitrát, amely csecsemők esetében az úgynevezett „kék csecsemő szindróma”, más néven methemoglobinémia okozója. A betegség olyan 1-3 hónapos csecsemők esetében jelentkezik, akiket mesterségesen tápláltak, vagy az anyatejet, amit táplálékul kaptak, olyan kútvízzel hígítják, amelynek jelentős a nitrát-tartalma. A cianid blokkolja a vörösvérsejtek oxigénkötő helyeit, mely súlyos oxigénhiányos, cianotikus állapothoz vezethet. Ezen kívül a cianid súlyos idegrendszeri- és pajzsmirigyproblémákat is okozhat.

A toxikus nehézfémek között említhető meg az arzén (As), bárium (Ba), kadmium (Cd), króm (Cr), ólom (Pb), higany (Hg), szelén (Se), és az ezüst (Ag). A nehézfémek hatása széles skálán mozog, mely függ koncentrációjuktól — más elváltozásokat okozhatnak akut, vagy krónikus expozíció esetén —, illetve attól, hogy milyen vegyület formájában vannak jelen az ivóvízben (oxidációs szám, kísérő anionok, stb.).

Toxikus szerves vegyületek. Az EPA legfontosabb vízszennyező szerves vegyületeket felsoroló listája (EPA Priority Pollutant List) több mint 120 vegyületet tartalmaz (4.1. táblázat). Ezek esetében — hasonlóan a szervetlen vegyületekhez — szintén beszélhetünk akut, illetve krónikus hatásokról. A toxikus hatású szerves vegyületek sokféleségéből adódóan hatásuk is rendkívül széles skálán mozoghat.

4.1. táblázat - 4.1. táblázat. Az EPA legfontosabb toxikus szervesanyagkat felsoroló listája.

1. Antimon

 43. Triklóroetilén

 87. Fluorén

2. Arzén

 44. Vinil-klorid

 88. Hexaklórbenzol

3. Berillium

 45. 2-Klórfenol

 89. Hexaklórbutadién

4. Kadmium

 46. 2,4-Diklórfenol

 90. Hexaklórciklopentadién

5a. Króm (III)

 47. 2,4-Dimetilfenol

 91. Hexaklórethán

5b. Króm (VI)

 48. 2-Metil-4-klórfenol

 92. Indeno(1,2,3-cd)pirén

6. Réz

 49. 2,4-Dinitrofenol

 93. Izoforon

7. Ólom

 50. 2-Nitrofenol

 94. Naftalén

8. Higany

 51. 4-Nitrofenol

 95. Nitrobenzol

9. Nikkel

 52. 3-Metil-4-klórfenol

 96. n-Nitrosodimetilamin

10. Szelén

 53. Pentaklórfenol

 97. n-Nitrosodi-n-propilamin

11. Ezüst

 54. Fenol

 98. n-Nitrosodipenilamin

12. Tallium

 55. 2,4,6-Triklórfenol

 99. Phenanthrene

13. Cink

 56. Acenaftén

 100. Pirén

14. Cianid

 57. Acenaftilén

 101. 1,2,4-Triklórobenzén

15. Azbeszt

 58. Antracén

 102. Aldrin

16. 2,3,7,8-TCDD (Dioxin)

 59. Benzidin

 103. alpha-BHC

17. Akrolein

 60. Benzo(a)antracén

 104. beta-BHC

18. Akrilonitril

 61. Benzo(a)pirén

 105. gamma-BHC

19. Benzol

 62. Benzo(a)fluorantén

 106. delta-BHC

20. Bromoform

 63. Benzo(ghi)perylene

 107. Klórdán

21. Széntetraklorid

 64. Benzo(k)fluorantén

 108. 4,4’-DDT

22. Klórbenzol

 65. bisz(2-klóretoxy)-metán

 109. 4,4’-DDE

23 Klór-dibróm-metán

 67. bisz(2-klórizopropil)-éter

 110. 4,4’-DDD

24. Klóretán

 68. bis(2-etilhexil)-ftalát

 111. Dieldrin

25. 2-klór-etil-vinil-éter

 69. 4-Bróm-fenil-fenil-éter

 112. alpha-Endoszulfán

26. Klorofotm

 70. Butil-benzil ftalát

 113. beta- Endoszulfán

27. Diklór-bróm-metán

 71. 2-Klór-naftalin

 114. Endoszulfán-szulfát

28. 1,1- Diklóretán

 72. 4-Klór-fenil-fenil-éter

 115. Endrin

29. 1,2- Diklóretán

 73. Krizén

 116. Endrin-aldehid

30. 1,1- Diklóretilén

 74. Dibenzo(a,h)antracén

 117. Heptaklór

31. 1,2- Diklórpropán

 75. 1,2-Diklórbenzol

 118. Heptaklór-epoxid

32. 1,3- Diklórpropilén

 76. 1,3- Diklórbenzol

 119. PCB-1242

33. Etilbenzol

 77. 1,4- Diklórbenzol

 120. PCB-1254

34. Metil-bromid

 78. 3,3- Diklórbenzol

 121. PCB-1221

35. Metil-klorid

 79. Dietilftalát

 122. PCB-1232

36. Metilén-klorid

 80. Dimetilftalát

 123. PCB-1248

37. 1,2,2,2-Tetraklóretán

 81. Di-n-butil-ftalát

 124. PCB-1260

38. Tetraklóretilén

 82. 2,4-Dinitrotoluol

 125. PCB-1016

39. Toluol

 83. 2,6- Dinitrotoluol

 126. Toxafén

40. 1,2-trans-diklóretilén

 84. Di-n-oktil-ftalát

41. 1,1,1-Triklóretán

 85. 1,2-Difenilhidrazin

42. 2,4 Dikló-rfenol

 86. Fluorantén


A fogyasztásra szánt vizet meg kell tisztítani a patogén szervezetektől, melyek között találhatunk vírusokat, baktériumokat, protozoákat és férgek, puhatestűeket (pl. bélférgeket) is. Ezek némelyike fertőzött emberi ürülék által, míg mások állati ürülék által kerülhetnek a víztestbe.

A vízben megtalálható patogének azonítása nem egyszerű faladat; meghatározásuk komplex, időigényes és drága eljárásokat igényel, ezért szükségessé vált olyan teszteljárások kidolgozása, melyek során könnyen meghatározható a víz patogén-szennyezettsége és jól számszerűsíthető a fertőzöttség mértéke. A legelterjedtebben alkalmazott eljárás a kóliform baktériumok számának becslésén alapul. Ez a baktériumcsoport két genust foglal magában: az Escherichia coli-t és a  Aerobacter aerogenest. A csoport neve a latin colon — vastagbél szóból ered. Az E. coli baktériumok a béltraktus lakói, míg az Aerobacter genus tagjai többnyire talajlakó fajok, melyek megfelelő körülmények között húgyúti fertőzést okozhatnak. Az ezen baktériumok meghatározására használt eljárás — összes kóliform szám meghatározás — széleskörű alkalmazását az alábbi szempontok indokolják:

 1. A kóliform baktériumok normális esetben az emberi, illetve állati béltraktus lakói, ezért jelenlétük a víztestben szennyvíz (ürülékből származó) szennyezésre utalhat.

 2. Még az egyéb bakteriális fertőzésben szenvedő állatok esetében is a kóliform baktériumok száma néhány nagyságrenddel meghaladja a fertőzést okozó baktériumok számát. Nagy tömegük miatt a kóliform baktériumok sokkal könnyebben kitenyészthetőek a vízmintákból laboratóriumi körülmények között, mint az egyéb patogén organizmusok.

 3. A kóliform csoportba tartozó baktériumok viszonylag hosszú ideig képesek életben maradni a gazdaszervezeten kívül is, szaporodni ugyanakkor nem, vagy csak igen korlátozott mértékben képesek a környezetbe kerülve. Ezért természetes vizekben történő megjelenésükből meglehetősen nagy biztonsággal fekáliás eredetű szennyezésre következtethetünk. Továbbá mivel a csoport tagjai egyéb, patogén baktériumfajokkal összehasonlítva, jóval tovább képesek életben maradni a környezetbe kerülve, a kóliform baktériumok hiánya nagy biztonsággal utal az egyéb patogének hiányára is.

 4. A kóliform baktériumok laboratóriumi tenyésztése viszonylag egyszerű és nem igényel különösebb szakértelmet, vagy drága felszerelést.

A legújabb kutatások is alátámasztják az E. coli tesztelésének létjogosultságát; bizonyos kutatócsoportok a teljes kóliform számnál jobb indikátornak tartják az  E. coli specifikus vizsgálatát biológiai eredetű szennyezések kimutatása esetén.

A nyers (kezeletlen) víz minőségi jellemzői kulcsfontosságú szerepet játszanak az előkészítési, kezelési eljárások meghatározásában. A rendelkezésre álló nyersvíz és az elérni kívánt (ivó)vízminőség definiálja az alkalmazandó technikákat, melyek képesek elérni a kívánt tisztítási hatásfokot. Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségét az Európai Unióban a 98/83/EK Irányelv határozza meg, melynek alapja a WHO ivóvízre vonatkozó ajánlása. Az Irányelv az Európai Uniós előcsatlakozási időszakunk jogharmonizációja keretében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló – a 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelettel módosított - 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet formájában került máig hatályos jogszabályként Magyarországon bevezetésre. Az említett előírások tartalmazzák az ivóvízre vonatkozó határértéket, melyet az ivóvízkezelés során el kell érni. Ezek egyben meghatározzák, hogy milyen előzetes vizsgálatok szükségesek annak érdekében, hogy a meghatározhatóak legyenek a szükséges kezelési eljárások. Ezek közül a legfontosabbakat a 4.2. táblázat foglalja össze.


Az ivóvízkezelés, előkészítés folyamatait a kezelések jellegét tekintve öt csoportban foglalhatjuk össze:

 • Előkezelési eljárások, melyek elsősorban a fő kezelési eljárásokat segítik elő. Ezek viszonylag egyszerű, elsősorban fizikai folyamatok által történnek.

 • Kagulációs, flokulációs és szedimentációs eljárások, melyek elsősorban a nyersvíz turbiditásának csökkentésére és néhány kémiai és biológiai összetevő részleges, vagy teljes eltávolítására irányulnak. Az ebbe a csoportba sorolható eljárások tartalmaznak vegyi és fizikai eljárásokat is.

 • Ioncserélő eljárások, melyek a víz kémiai tisztítását teszik lehetővé vegyi úton.

 • A szűrési eljárásoknak a víz turbiditásának csökkentése mellett fontos szerepe van a fertőtlenítésben is. Az alakos szennyezők eltávolítása fontos a megfelelő patogénekkel szembeni védekezés érdekében, illetve számos mikroba eltávolítható megfelelő szűrési eljárás segítségével.

 • A fertőtlenítő eljárások elsősorban a patogén szervezetek végleges eltávolítását szolgálják. Ezek többnyire vegyszeres eljárásokat takarnak, de fizikai úton történő eltávolításra is találunk példát.

Az átmeneti tározón jelen értelmezés szerint olyan ivóvíztározót értsünk, amely közvetlenül táplálja az ivóvízellátó rendszert. Az átmeneti tározóban lejátszódó folyamatok nehezen általánosíthatóak, hisz a végbemenő fizikai, biológiai és kémiai változásokat nagyban befolyásolják a tározó hidrológiai és limnológiai tulajdonságai. Például, az erős szélnek kitett sekély, közel kör alakú felülettel rendelkező tározók homogén biotípusúnak tekinthetőek az erőteljes keveredés miatt. Ezzel szemben a hosszúkás mederformával rendelkező, mélyebb tározók egy sor különböző medencetípusként írhatók le a legjobban (Bernhardt, 1995). Mindamellett a gátrendszerrel kialakított mesterséges tározók jelentősen különbözhetnek a természetes víztestektől.

A tározókban lejátszódó folyamatokat a part tagoltságának mértéke, a hidraulikus tartózkodási idő, a tározó alakja, lefolyása és a tápláló víz minősége befolyásolja leginkább. A tározóban lejátszódó folyamatokat a 4.4. táblázat foglalja össze Oskam (1995).


A parti szűrés a szűrési eljárások egy speciális formája, mely a folyó-, vagy állóvíz természetes, part menti geológiai képződményeinek (kavicságyának) szűrőhatását használja ki. A víz minősége útja során jelentősen változik mikrobiológiai, kémiai és fizikai folyamatoknak és a talajvízzel való keveredésnek köszönhetően. A folyamatot hívhatnánk indukált beszivárgásnak is, hiszen a vízkivételi telepek szívóhatása csökkenti a talajvíz szintjét, így késztetve a felszíni vizet a talajba, a hidraulikus gradiens mentén. A vízkivételi helyek általában fogadó tavak – melyek a víz természetes lefolyását használják ki -, illetve horizontális vagy vertikális helyzetben lefektetett, homok és kavicságyban elhelyezett, a víztesttel párhuzamos elhelyezkedésű csőszerkezetek. A parti szűrésű vizeket elsősorban Európa területén alkalmazzák elterjedten, de világ számos országában is mind gyakrabban találkozhatunk a technikával.

A parti szűrés előnyei a következőkben foglalható össze:

 • Természetes előtisztítási folyamatokat használ ki, melyek jelentősen csökkentik a vegyszerszükségletet a későbbi tisztítási folyamatok során;

 • Csökkent turbiditás;

 • Biológiailag lebontható komponensek eltávolítása;

 • Csökkent természetes szerves anyag tartalom, ezáltal kisebb mennyiségű káros melléktermék keletkezése a fertőtlenítési eljárás során;

 • Csökkent patogén mikroba mennyiség;

 • Kiegyenlített vízhozam csúcsok;

 • Talajvízzel való hígulás.

A legtöbb esetben a parti szűrés hatásfoka egyenes arányban növekszik a parttól való távolsággal és kb. 50 méteres távolságban már csaknem teljes hatásfokkal tűnnek el a Clostridium és bakteriofág indikátor fajok, valamint jelentős csökkenés figyelhető meg a biológiailag bontható szerves széntartalomban és a felvehető szerves széntartalomban, mely jelentősen gátolja a mikrobák szaporodását a vízvezetékekben (Ainsworth, 2004).

A koagulációt, flokulációt és szedimentációt általában az előszűrési eljárásokkal együttesen alkalmazzák. Ezek lényege a következőkben foglalható össze:

 • A koaguláció hatására a lebegőanyag kisebb részecskéi destabilizálódnak. A gyakorlatban ez valamilyen koaguláns szer (pl. hidrolizációt elősegítő anyag) adagolását jelenti, mely destabilizálja a víz lebegő-, kolloid és szemcsésanyag tartalmát, így elősegítve ezek ütközését, kölcsönhatását.

 • A flokuláció olyan fizikai folyamat, mely során a pelyhek alakulnak ki a destabilizált szemcsék kölcsönhatása révén, melyek így könnyen ülepíthetővé, ill. szűrhetővé válnak.

 • A szedimentáció gravitációs ülepítést jelent, mely során a víz és a szilárd fázis szétválasztható.

A koaguláció és flokuláció szempontjából a baktériumok és protozoa szervezetek is „szemcseként”, míg a vírusok kolloid természetű anyagként értelmezhetőek (Gregory, Zabel & Edzwald, 1999; Letterman, Amirtharajah & O’Melia, 1999).

A hagyományos eljárás rendszerint koaguláns vegyszer adagolását, gyors keverést, flokulációt és szedimentációt (leggyakrabban négyszögletű tartályban) foglal magában. A lebegőanyag eltávolításának hatásfokát leginkább a kialakult pelyhek ülepedési sebessége, az ülepítő medence felületi terhelése és a tartózkodási idő befolyásolja. Az ülepítés hatásfoka javítható az ülepítő medencében ferdén elhelyezett tálcák, vagy csövek segítségével. A hagyományos víztisztítási eljárás során a vegyszeres koaguláció kritikus szerepet játszik a patogén mikrobák eltávolításában; az eljárás kihagyása jelentősen csökkenti a mikobiális szennyezők eltávolításának hatékonyságát, hiszen ezek ülepedési sebessége rendkívül kismértékű (Medema et al., 1998). A koaguláns destabilizálja a lebegő részecskéket (pl. azáltal, hogy csökkenti, ill. semlegesíti a részecskék felületi töltését, vagy gyenge kémiai kötést létrehozva köztük pelyhekbe kényszeríti a lebegőanyagot), melyek ezután kölcsönhatásba kerülhetnek egymással. A mikrobiális szennyezők flokulációja során kellő méretű aggregátumok alakíthatóak ki, melyek már megfelelő hatékonysággal ülepíthetőek.

A megfelelő koagulációt, flokulációt és szedimentációt követően a baktériumok, vírusok és protozoák mennyisége több nagyságrenddel csökkenthető; baktériumok esetében az eltávolítási hatékonyság akár 75%, vírusok esetében közel 80%, algák esetében kb. 95% is lehet (Gimbel & Clasen, 1998). az eltávolítás hatékonysága azonban nagymértékben függ a koaguláns és a mikrobiális szennyezők minőségétől és mennyiségétől. A leggyakrabban alkalmazott koagulánsokat a 4.5 táblázat foglalja össze.


Számos szűrési eljárást alkalmaz az ivóvíztisztítás. A szűrési eljárások által hatásosan távolíthatóak el az ivóvízből a patogén mikrobák többsége. A 4.3. ábra mutatja be az ivóvíz előkészítés során alkalmazott legelterjedtebb szűrési eljárásokat, az alkalmazott szűrőközegek pórusméretét méretét és a mikrobatípusok jellemző méretét. Ez a méretskála segít megérteni a szűrési eljárások mechanizmusát, illetve hasznos eszköz a szűrőrendszerek tervezése és hatékonyságbecslése során.


Az ivóvíz-előkészítés során a granuláris töltetű szűrőberendezéseket alkalmazzák legelterjedtebben. Megfelelő körülmények között a koaguláció, a flokuláció, a szedimentáció és a granuláris szűrés kombinációja közel négy nagyságrenddel képes csökkenteni a klórnak (is) ellenálló patogén mikrobákat a nyersvíz kezelése során. A homokágyas szűrési eljárások külön kerülnek bemutatásra, hiszen ezek kis felületi terhelése (<0,4 m/h), üzemeltetési körülményeik és kiépítésük tekintetében is jelentősen különböznek az itt bemutatott módszerektől.

A granuláris töltetű szűrők esetében a szűrőhatást – ahogy az elnevezés is mutatja – a szemcsés szűrőmédium biztosítja a víz szűrőn való áthaladása során. A lebegőanyag jellemzően a szűrőközeg belsejében kötődik meg, ellentétben a hagyományos szűrési eljárásokkal. Bizonyos üzemidő elteltével a szűrő hatásfoka lecsökken, illetve a szűrőveszteség megnő (melyet emelkedő nyomás jelez a szűrőközeg felületén), ekkor a töltetet regenerálni kell. A regenerálási eljárás során a víz mikrobatartalma rendkívül magassá válhat; ez a jelenség kiküszöbölhető néhány egyszerű eljárás által:

 • A normál üzem visszaállítását követően keletkező víz csatornahálózatba történő ürítésével;

 • A szűrőberendezés kezdetben kismértékű, fokozatos terhelésével;

 • A szűrőberendezés regenerációt követő „pihentetésével”;

 • Segédanyag hozzáadásával.

A granuláris töltetű szűrőket két nagyobb csoportra oszthatjuk; ezek egyike egyféle anyagból készült töltettel rendelkeznek, mint pl. a kvarchomok szűrők. A másik nagyobb csoport vegyes töltettel rendelkezik, mely állhat kétféle anyagból, pl. antracit és homok keverékéből, illetve három féle anyag keverékéből, mint az aktív szénből, homokból és gránátból álló szűrőtöltet esetében. Az aktív szén szűrőközegként való alkalmazása azokban az esetekben célszerű, amikor a lebegőanyag eltávolítás mellett szükséges a vízben oldott szerves szennyezők eltávolítása is. A nyersvíz minőségétől függően a szűrési eljárások háromféle módon kerülhetnek alkalmazásra:

 • konvencionális rendszer esetén a tisztítási eljárás tartalmaz koagulációs (gyors keverés), flokulációs (lassú keverés), szedimentációs lépést is, melyet a szűrési eljárás követ;

 • direktszűréses eljárás esetében a rendszer nem tartalmaz ülepítési lépést;

 • rendszeren belüli szűrés esetén pedig hiányzik a rendszerből a flokulációs és a szedimentációs lépés is.

A konvencionális rendszerek általában alkalmasak valamennyi ivóvízforrás tisztítására, míg a direkt és a rendszeren belüli szűrési eljárások csak meglehetősen jó minőségű nyersvizek tisztítására (alacsony turbiditás és pigmens tartalom) alkalmasak.

A granuláris töltetű szűrők hatásfokát nem csak fizikai folyamatok határozzák meg. A mikrobiális szennyezők méretét figyelembe véve (4.3. ábra) egyértelmű, hogy a megfelelő szűrési hatékonyság eléréséhez nem elegendő a csupán fizikai törvényeket kihasználó szűrőközegek alkalmazása. Ezért csak olyan anyag használható megfelelő hatékonysággal, mely kellő adszorpciós tulajdonságokkal is rendelkezik. A lebegőanyag két lépésben adszorbeálódik a töltetet alkotó anyag felületére: az első lépés a transzportja a töltet felületére, második lépésben a szennyező megkötődik a felületen (Yao, Habibian & O’Melia, 1971).  Mikrobák esetén figyelembe kell venni egy harmadik tényezőt is, nevezetesen a mikrobák aktív mozgását (Hozalski & Bouwer, 1998). A szűrési hatékonyságot rontó folyamatok visszaszorítása érdekében feltétlen figyelembe kell venni a nyersvíz fizikai-kémiai tulajdonságait, illetve megfelelő előkezeléssel javítani lehet/kell a szűrési hatékonyságot. Ebből a szempontból fontos lehet a nyersvíz koagulánssal történő előkezelése, mely destabilizálja a kolloid részecskéket. Megfelelő előkezelés nélkül sok esetben nem érhető el megfelelő hatékonyság a granuláris töltetű gyorsszűrők alkalmazása során.

A homokágyas szűrést már közel 100 éve használják a víztisztítás során patogén baktériumok és egyéb szennyezők szűrésére. Legelőször Németországban kolera, valamit az USA–ban hastífusz járvány megfékezésére során alkalmazták sikerrel (Bellamy et al., 1985). Ezen felül az utóbbi két évtized során számos klórral szemben ellenálló mikroba okozta járvány is elősegítette a módszer elterjedését, mivel ezek eltávolítására jó hatásfokkal használható a lassú homokszűrés.

A módszer lényege, hogy a víz egy osztályozott kavicsréteggel (0,2–1 m) megtartott homokrétegen (0,5–1,5 m; d=0,15–0,40 mm) halad át kis sebességgel (0,04–0,4 m/h) – csupán a gravitációt kihasználva. A homokágyas tisztítás alkalmazó rendszerekben általában nem használnak koagulációs eljárásokat. A homokrétegen áthaladó vízből a mikrobiális és egyéb szennyezők a homokrétegen megkötődnek. A szűrőhatás mechanizmusa nem teljesen világos, csupán feltételezések láttak napvilágot, melyek biológiai, fizikai és kémiai folyamatok együttes hatását valószínűsítik (Weber-Shirk & Dick, 1997ab) (Letterman, 1991; Cleasby & Logsdon 1999).

A lebegőanyag, valamint a mikrobiális szennyezők eltávolítása csaknem kizárólag a homokágy legfelső, vékony, biológiailag aktív rétegére korlátozódik, mely elő és holt mikro- és makroorganizmusok nagy tömegét tartalmazza. Amikor a szűrő eléri az üzemeltetése során elfogadható maximális veszteséget, a mikrobákban gazdag „aktív” réteget eltávolítják a homok legfelső körülbelül 2 cm-es rétegével együtt. A lassú homokszűrő berendezések általában 1-6 hónapig üzemeltethetőek folyamatosan, a nyersvíz minőségétől függően. Amikor a homokréteg vastagsága eléri az üzemeltetés során megengedhető minimális vastagságot, a szűrőkádat újratöltik friss homokkal.

A lassú homokszűrés megfelelő védelmet biztosíthat a mikrobiális patogén organizmusokkal szemben. Tanulmányok szerint a módszer a turbiditás 98 %-os, a klorofill-a tartalom 95 %-os, a kóliform baktériumok 99 %-os eltávolítására is képes lehet (Cleasby, Hilmoe & Dimitracopoulos, 1984).  Ezen felül miután nem merül fel számottevő vegyszerköltség – mivel nem szükséges koagulációs eljárást alkalmazni – és különösebb karbantartást sem igényel, viszonylag olcsó szűrési eljárásnak mondható. Amennyiben a nyersvíz magas lebegőanyag-, vagy algakoncentrációval rendelkezik, fizikai előszűréssel biztosítható zavartalan működése.

Az előbevonatos szűrőket az amerikai hadsereg fejlesztette ki a második világháború ideje alatt. Az eljárás lényege, hogy a tisztítandó nyersvizet egy merev, permeábilis hordozóra felvitt, vékony szűrőrétegen hajtják át nyomás, vagy vákuum segítségével. A szűrőréteg anyaga leggyakrabban diatóma föld, vagy perlit. A szűrőréteg a víz áthaladása során felfogja az alakos szennyezőanyagokat. A szűrőhatást legfőképp fizikai folyamatok okozzák. Amint a kialakuló szűrletréteg nagymértékben lecsökkenti a szűrő vízáteresztőképességét, a szűrletet leválasztják és eldobják, illetve a szűrőberendezést friss szűrőréteggel látják el az újabb szűrőciklus előtt.

Mivel a szűrési folyamat során elsősorban fizikai folyamatok játszanak szerepet, a szűrési hatékonyság leginkább a szűrőréteg minőségétől és a mikrobák méretétől függ. A nyers víz kémiai előkezelésére általában nincs szükség, ugyanakkor előbevonatos szűrőkkel csak viszonylag tiszta (alacsony turbiditással rendelkező) vizek szűrhetőek megfelelő hatékonysággal. Az ivóvíz előkészítés során leggyakrabban alkalmazott szűrőréteg, a diatoma föld átlagos porusmérete 7-14 µm, mely elegendő ahhoz, hogy a patogén paraziták többségét kiszűrje (Ongerth & Hutton, 1997). Ugyanakkor kémiai előkezelés nélkül a kisebb méretű mikrobák (baktériumok, mikrobák) eltávolítására a módszer nem alkalmas. A baktériumok megfelelő hatékonyságú eltávolításának érdekében gyakran alumínium, vagy vastartalmú, illetve kationos koagolánsok adagolásával fokozzák az eltávolítás hatékonyságát (Schuler & Ghosh (1990).

A membránszűrési eljárások szűrőközegként egy féligáteresztő hártyát (membránt) alkalmaznak, mely szelektíven távolítja el szennyezőket a vízből. Nagyon csekély azon szennyezők száma, melyek nem távolíthatóak el ilyen eljárás segítségével. Az utóbbi két évtized alatt a membrántechnológia fejlődésének és a membránok árcsökkenésének, valamint az ivóvíznormák szigorodásának köszönhetően a membránszűrők alkalmazása rendkívül elterjedté vált a ivóvízelőkészítési eljárások között.

A víztisztításban alkalmazott membránszűrési eljárásokat négy nagyobb alcsoportba sorolhatjuk: mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés és reverz ozmózis szűrés. A 4.6. táblázat foglalja össze ezek főbb technikai részleteit, köztük a szükséges víznyomást, az alkalmazott pórusméretet, az alkalmazási területeket, valamint az egyes technológiákkal eltávolítható mikrobák főbb csoportjait. A membránszűrési eljárások nem kizárólag patogén mikrobák eltávolítása során alkalmazhatóak – például a reverz ozmózis szűrés főként sótalanítási eljárások során, míg a nanofiltereket vízlágyításra használatosak.


A megfelelően kisméretű pórusoknak köszönhetően nem szükséges koaguláló szer alkalmazása a megfelelő hatásfokú patogén eltávolítás érdekében. Ugyanakkor a pórusok eltömődésének és a membrán idő előtti elöregedésének megakadályozása érdekében, bizonyos mértékű vegyszeres előkezelést igényelnek a nyersvizek. Erre a membrán felületén megkötődő vegyi anyagok és mikrobák megtelepedésének megakadályozása érdekében van szükség. Az előkezelés során általában mikroszűrést, kémhatás beállítást, valamint különböző biocid anyagok (klorid, vagy réz-szulfát) adagolását végzik. Amennyiben a nyersvíz rossz minőségű, összetettebb előkezelési eljárások (pl. hagyományos koagulációs-szedimentációs-szűréses, vagy egyéb membrán technológiák) alkalmazása is szükségessé válhat.

A leghatásosabb tisztítás és mikroba eltávolítás szempontjából a hatásfok sorrendje – a pórusméretnek megfelelően – a következőképp alakul: reverz ozmózis szűrés,  nanoszűrés és ultraszűrés, mikroszűrés, melyek közül természetesen a fordított ozmózis szűrés tekinthető a leghatékonyabb eljárásnak.

A zsákszűrő szilárd fal nélküli, szövetanyagú szűrő, melyen nyomás hatására a víz belülről kifelé halad át a szövetzsákon. A keretes szűrő annyiban különbözik a zsákszűrőtől, hogy – ahogy a neve is sugallja – a szűrőszövetet szilárd keret tartja, illetve víz ez esetben kívülről halad befelé. Ezek a szűrőberendezések általában kisebb teljesítményű rendszerekben használatosak, illetve néhány esetben találkozhatunk velük előtisztító rendszerekben is.

A zsák- és a keretes szűrők a mikroorganizmusokat és más szennyezőket fizikai szűrőhatásuk révén távolítják el. Ezért szűrési hatásfokuk elsősorban a szűrőszövet pórusméretétől és a szennyezők méretétől függ. A legelterjedtebben használt szövetek pórusmérete 0,2µm–től 10µm-ig terjed, mely elegendő a legtöbb parazita eltávolításához. Az ennél a méretnél kisebb mikrobák, például a vírusok és a baktériumok többsége áthatol e szűrőkön. A megszűrt víz mennyiségével, illetve a kialakuló szűrletréteg vastagságával arányosan növekszik a nyomásvesztesége az ilyen szűrőtípusoknak is; amikor a szűrőn fellépő nyomásveszteség elér egy kritikus szintet, a szöveteket tisztára cserélik.

Mivel a tisztítás ez esetben is fizikai elven működik, nem szükséges a víz vegyszeres előkezelése. Ugyanakkor nagy, összenyomható részecskék (például az algák és a nagy mennyiségű lebegőanyag) könnyen eltömíthetik a szűrőszöveteket. Ezért a szűrők ezen típusa viszonylag jó minőségű (alacsony turbiditású) vizek esetén alkalmazható, illetve nagyobb lebegőanyag tartalmú vizek esetén előtisztítás szükséges zavartalan működtetésükhöz.

A fertőtlenítés hatásfokát elsősorban a fertőtlenítőszer koncentrációja, a kontaktidő, a vízhőmérséklet, valamint az uralkodó pH határozza meg. Ezen belül elsősorban a koncentráció, valamint a kezelési idő szorzata a legfontosabb tényező a fertőtlenítő rendszerek tervezése során. A hőmérséklet az Arrhenius egyenlet szerint befolyásolja fertőtlenítőszer hatékonyságát, bár bizonyos vegyszerek esetében alacsony hőmérséklet mellett ettől eltérő összefüggést is tapasztalhatunk. A pH elsősorban a kémiai reakciók kinetikájára van hatással; például a szabad klór antibakteriális hatása növekszik a pH csökkenésével, míg a klórdioxid hatása a lúgosság növelésével (magasabb pH) emelhető.

A fertőtlenítő eljárások hatásfokát befolyásolják olyan tényezők, melyek elzárják a mikrobákat a fertőtlenítőszertől, elősegítik a patogén szervezetek megtapadását, aggregálódását valamilyen felületen. A mikrobák megtapadásához megfelelő felületet biztosíthatnak a következő felületek:

 • Makrogerinctelenek külső héja, burka (kagylók, rákok, rovarok, illetve ezek lárvái) (Tracy, Camarena & Wing, 1966; Levy, Cheetham & Hart, 1984);

 • Lebegőanyagok (LeChevallier, Evans & Seidler, 1981; Ridgway & Olson, 1982);

 • Különböző algafajok (Silverman, Nagy & Olson, 1983);

 • Széntörmelék (LeChevallier et al., 1984; Camper et al., 1986);

 • Üveg (Olivieri et al., 1985).

A fertőtlenítési eljárásokat három csoportba sorolhatjuk a szerint, hogy az ivóvíztisztítás mely szakaszában alkalmazzuk. Eszerint a fertőtlenítés lehet:

 • Oxidálószeres előkezelés– ebben az esetben a vízelőkészítés korai (előkezelési) szakaszában adagolt oxidálószerrel történő kezelésről beszélhetünk;

 • Elsődleges fertőtlenítés – ez jelenti a fő fertőtlenítési eljárást, mely rendkívül fontos szerepet játszik, hiszen, mint azt korábban láthattuk a különböző vegyi- és fizikai szűrőeljárások nem képesek a vizek teljes fertőtlenítésére.

 • Utólagos (vagy másodlagos) fertőtlenítés – ezt a vizek utólagos minőség-beállítása során alkalmazzák és rendszerint a vízvezetékbe történő fertőtlenítőszer adagolást jelent.

A vízkezelés előkészítési szakaszában történő oxidálószeres kezelést a következők indokolják:

 • Az oxidálószer kontaktidejének maximalizálása;

 • A különböző komponensek oxidálása (pl. vas és mangán), melyek a vízkezelés későbbi szakaszában eltávolíthatóak;

 • A víz kezelésének korai megkezdése, így a fokozottan fertőzött vizek későbbi kezelése során újabb beavatkozásra is lehetőség nyílik, illetve a képződő íz- és szaghatást okozó komponensek eltávolítása is lehetséges;

 • Mikroorganizmusok és magasabb rendű élőlények (pl. kagylók) elszaporodásának megakadályozása;

 • A lebegőanyag eltávolítás hatékonyságának javítása a későbbi tisztítás és szűrés során.

A jótékony hatások mellett számos problémát is okozhat az oxidálószeres kezelés. A rendelkezésre álló víz sokfélesége és állandóan változó minősége változó mennyiségű és minőségű oxidálószert igényel. A nem megfelelő mennyiségben alkalmazott vegyszerek olyan problémákat okozhatnak, mint például a túladagolt kálium-permanganát esetén jelentkező rózsaszínes-lilás elszíneződés. Ezen felül számos nemkívánatos melléktermék keletkezésére is számítani lehet, mint például klór alkalmazása esetén a trihalometán (THM), különböző halogénsavak és bromátok. A klór alkalmazása esetén feltétlenül vizsgálni kell a vízben esetlegesen megtalálható káros prekurzorok jelenlétét és csak ezek eltávolítása után alkalmazható biztonsággal a klóros fertőtlenítés. További probléma lehet, hogy az oxidáló szerek sejtfalroncsoló hatásuk révén kékalgákból (cianobaktériumokból) erős hatással bíró neurotoxikus, karcinogén és májkárosító vegyületeket szabadíthatnak fel, melyek egyébként az ép sejtekkel együtt eltávolíthatóak lennének (Yoo et al., 1995b; Chorus & Bartram, 1999).

A nyersvíz magas lebegőanyagtartalma számottevően csökkentheti az oxidálószeres előkezelés hatásfokát. Ennek egyik fő oka, hogy a nagyobb koncentrációban jelenlévő lebegőanyag oxidálására „fogy el” az adagolt oxidálószer és patogén szervezetek ártalmatlanítására már nem jut elegendő fertőtlenítő szer (Hoff, 1978; LeChevallier, Evans & Seidler, 1981; Berman, Rice & Hoff, 1988).

Az elsődleges fertőtlenítés során ártalmatlanítható a legtöbb, vízben jelenlévő kórokozó. Ezt általában vegyszerrel végzik, bár néhány esetben alkalmazható UV-fény és membrán általi fertőtlenítés is. A leggyakrabban használt vegyszerek a klór, a monoklóramin, a klórdioxid, ózon és használatosak kombinált oxidálószerek is az ivóvíz fertőtlenítésére.

A klórral történő oxidáció során a klórt gáz, vagy oldat (hipoklórossav, hipó) formájában jutatják a tisztítandó vízbe.  A klórgáz a vízben részben hipoklórossavvá (HOCl), részben sósavvá alakul:

Cl2+H2O=HOCl +HCl

A hipoklórossav könnyen diszzociál hipoklori-ionra (OCl-) és protonra (H+).

HOCl↔ OCl-)+ H+

Ez utóbbi egyensúlyra vezető folyamat, melyet a következő tényezők befolyásolnak:

 1. 3,5 és 5,5 közötti pH érték mellett a HOCl dominál;

 2. 5,5 és 9,5 közötti pH érték mellett mindkettő, HOCl és OCl-) is jelen van az oldatban;

 3. 8 feletti pH felett az egyensúlyi folyamat eltolódik a hipoklorit-ion (OCl-) képződésének irányába.

A keletkező HOCl és OCl- ionokat szokás „szabad klórnak” nevezni, melyek rendkívül reaktívak, ugyanakkor a képződő hipoklorit-ionok már nem olyan hatékonyak a fertőtlenítés során, mert a sejtfalon nehezen tudnak áthatolni. A HOCl oxidálhatja, hidrolizálhatja és deaminálhatja a sejthártyát és a sejtalkótókat, illetve különféle egyéb elváltozást okoz az élőszervezetben. A hipoklóros-sav általában kitűnően hat a baktériumokra, a vírusok nagy részét szintén elpusztítja, de vannak olyan mikroorganizmusok, melyek a klórozás után is életképesek maradhatnak. Ezek eltávolítása még hatásosabb oxidálószert, vagy szűrési eljárást igényel. A klórt közel 100 éve használják ivóvizek fertőtlenítésére.

A klór nem csak a baktériumokra hat, hanem a vízben, vagy szennyvízben található egyéb, oxidálható anyagokra is. Főleg szerves anyagok jelenléte esetén fontos figyelembe venni erős oxidáló képességét, de szerepe van a cianidok, szulfidok stb. oxidálásában is. Így azok koncentrációja jelentősen növelheti a fogyasztott klór mennyiségét. A szükséges klór mennyiségének megállapításához a kezelendő víz mintáját túlklórozzák, és kis idő múltán határozható meg a szabad klór mennyisége.

Az utólagos fertőtlenítés célja, hogy vízelőkészítés során elért vízminőség megőrizhető legyen a vízvezetékekben egészen a felhasználóig. Ez elsősorban a vezetékek falán megtapadó és a vízben lebegő szervezetek elszaporodásának megakadályozását jelenti.

A mikrobák növekedését, illetve a koliform baktériumok szaporodását számos tényező kölcsönhatása befolyásolja, ezek közt megemlíthető a hőmérséklet, az alkalmazott fertőtlenítőszer minősége és fennmaradó mennyisége, a vezeték anyaga, a korrózió mértéke a vezetékrendszeren belül és számos egyéb körülmény is (Berger, LeChevallier & Reasoner, 1992; LeChevallier et al., 1991, 1993; LeChevallier, Welch & Smith, 1996). A különféle oxidálószerek másként hatnak a vízvezetékben kialakuló biofilm rétegre. Így például a monoklóramin jóval nagyobb sikerrel alkalmazható bizonyos típusú biofilmet alkotó mikrobafajokkal szemben, mint a klór, holott ez utóbbi sokkal erélyesebb oxidálószernek számít (LeChevallier, Lowry & Lee, 1990; LeChevallier et al., 1993; Norton & LeChevallier, 1997). Ennek oka lehet, hogy a klór nagy reaktivitása miatt nem jut el a biofilm mélyebb rétegeibe; tulajdonképp az előtt elreagál a felszínen lévő sejtek anyagával, mielőtt ezt megtehetné. Ugyanakkor a monoklóramin gyengébb oxidálóképessége miatt eléri a biofilm mélyebb rétegeit is (De Beer, Srinivasan & Stewart, 1994, Chen & Stewart, 1996).

A csővezetékek állapota, korróziója is jelentősen elősegítheti a biofilmek kialakulását. Ugyan ez a hatás az egyes oxidálószerek estén más és más (például a monoklóramin hatékonyságát sokkal kevésbé befolyásolja, mint a szabad klórét), de általánosan megállapítható, hogy a korrodált belső felületű vezetéken át szállított víz sokkal nagyobb mennyiségű fertőtlenítőszer adagolását igényli, mint a rendszeresen karbantartott vezetéken át szállított víz (LeChevallier, Lowry & Lee, 1990; LeChevallier et al., 1993; Ainsworth, 2004).

A csővezeték felülete is nagy hatással lehet a kialakuló biofilmek összetételére és aktivitására. Könnyebben alakul ki biofilmréteg fém vezetékek belsejében, mint például műanyag (PVC) vezetékekben, még megfelelő karbantartás és vegyszeres fertőtlenítés mellett is (LeChevallier et al., 1993; Camper, 1996).

Magyarországon jelenleg a kiépített vízvezeték hálózatok hossza a KSH adatai szerint körülbelül 65,5 ezer kilométerre tehető. Ez a háztartások 95%-át fedi le, ami mintegy 4,1 millió háztartást jelent. Magyarországon a települések 100 %-án elérhető a vezetékes vízszolgáltatás. Az évezred utolsó évtizedében az ivóvízfogyasztás jelentős mértékben csökkent. A csökkenés mértéke településenként és térségenként különböző. Országos átlagban a rendszerváltást követő húsz évben az egy főre eső fajlagos fogyasztás csökkenése közel 65 %-os (a fajlagos fogyasztás jelenleg kb. 40 m3/év). Az ipari vízfogyasztás csökkenése ugyanebben az időszakban körülbelül 36 %-os. Az összes fogyasztót számba véve a vízfogyasztás csökkenése az utóbbi két évtizeden belül közel 50 %-os.   A lakossági fajlagos vízfogyasztás Budapesten a legmagasabb az országon belül, itt kb. 180 l/fő/nap-ra tehető.A folyamatot két, többé-kevésbé egyszerre jelentkező körülmény idézte elő: egyrészt a rendszerváltást követően az ipar szerkezeti átalakulása és/vagy a termelés csökkenése a vízfogyasztás csökkenésével járt. Jól mutatja ezt az egyéb és a háztartási ivóvízfogyasztás arányának alakulása: míg 1990-ben ez az arány kb. 1:2 volt, 2009-re 1:3-ra változott. Másrészt az ivóvízellátás piaci alapokra helyeződése, párosulva az energiaárak stb. növekedésével egyre kevésbé tette lehetővé a korábban alacsonyan tartott vízszolgáltatási díjak fenntartását. A szolgáltatási díj nagymértékű emelkedése az ipart víztakarékosságra ösztönözte.  A lakosság pedig, amelynek éves bevétele reálértékben az 1970-es évek szintjére csökkent az évtized első néhány évében, maga is lényeges fogyasztás-csökkentéssel reagált. A csökkenés természetesen limitált, hiszen a háztartási ivóvízhasználatnak elfogadható személyi és háztartási higiéniai színvonal fenntartása esetén becsülhető minimuma van.

A lakossági vízellátás tervezése során a következő elemeket kell figyelembe venni:

 1. Szükséges vízmennyiség becslése

 2. Üzemi nyomás

 3. Vízhálózat kialakítása

 4. Tározók kialakítása

 5. Szivattyúk megfelelő kiválasztása

 6. Hálózat elemzése

 7. Egészségügyi védelem.

A vízellátás tervezése során feltétlen figyelembe kell venni a lakosság vízfogyasztási szokásait és ehhez kell tervezni a vízellátó rendszert. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző fajlagos-, és egyéb jelzőszámok (4.7. táblázat). Ezen felül a zavartalan és biztonságos vízellátás érdekében általában a vízellátók egy napra elegendő víztartalékot is felhalmoznak. Ez a tartalék nem csak az esetleges üzemzavarok során, hanem a napi és csúcsfogyasztások során is zavartalan működést biztosítanak, mintegy puffertartájként működve (Mackenzie L. D. 2010).


A legtöbb vízellátó rendszer gond nélkül képes ellátni az átlagos napi fogyasztási igényeket. Problémák adódhatnak azonban sok esetben a napi, de legfőképp a maximális napi csúcsidőszakokban. Különösen nagy probléma ennek kezelése olyan vízellátók számára, melyek éves ciklusuk során egy, vagy több nagy vízigényű időszak is jelentkezik (pl. üdülőkörzetek esetében).  A vízellátó rendszerek tervezése során ezeket feltétlen figyelembe kell venni és a rendszerek kapacitását ehhez kell tervezni.

Az ivóvíz minőségét és ellenőrzését 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet írja elő. E szerint a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha

a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és

b) megfelel a rendelet 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek, továbbá

c) az a)-b) pontokban, valamint a rendelet 4-6. és 8. §-okban meghatározott követelmények teljesülnek, és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a rendeletben meghatározott előírásoknak.

A vízminőség ellenőrzését a rendelet értelmében a vízellátót üzemeltető köteles elvégezni/elvégeztetni erre a célra akkreditált laboratóriummal. A mintavételi helyek kijelölése során az üzemeltetőnek egyeztetnie kell az ÁNTSZ megyei intézetével. A kormányrendelet a mintavétel gyakoriságát a szolgáltatott ivóvíz mennyiségéhez köti.

Ahogy az az előző fejezet bevezetőjében látható, Magyarországon a vízfelhasználás jelentősen csökkenő tendenciát mutat. Várható, hogy az elkövetkező 5-10 évben a fogyasztás tovább csökken, a csatornázás-szennyvíztisztítás fejlesztésének következményeként. A vízfogyasztásra vetített csatornadíj ugyanis csaknem megkétszerezi a vízi közmű szolgáltatásért fizetendő díjat. A csökkenés, ami elsősorban a 10 000 lakosnál kisebb településeken várható, országos léptékben 10%-nál kisebbre becsülhető. A megállapítást árnyalja, hogy kisebb térségekben, egyes szolgáltatóknál lényegesen csökkenhet a fogyasztás, illetve már napjainkban is jóval alacsonyabb a fenti értéknél, amennyiben vannak naponta 30-40 liter fejenkénti fogyasztású települések is. A tapasztalatok szerint azonban a tényleges vízhasználat ezeken a településeken is nagyobb. A különbséget a saját kutakból nyert víz adja, ami közegészségügyi szempontból potenciális veszélyt jelent. Ennek megakadályozása azonban gyakorlati okokból nem lehetséges. Megoldást – hosszabb távon – csak az ivóvíz szolgáltatás színvonalának további javulásával párosuló életszínvonal emelkedés és az ismeretek javulásával növekvő kulturális és higiénés igény nyújthat.

Magyarországon az ivóvízigények csökkenése lehetővé tette, hogy a felszín alatti vízkészletekből szolgáltatott víz aránya tovább emelkedjen és elérje a 94–95%-ot, ami alatt kb. 40% parti szűrésű, 30% mélységi és 25% talaj-, illetve karsztvíz értendő. Országos szinten mind a vízkészletek nagysága, mind a vízművek kapacitása elegendő a jövőben reálisan várható ivóvízigények kielégítésére (Somlyódy et al. 2002).

A települési vízgazdálkodásnak szervesen illeszkednie kell a térségi, illetve az országos vízgazdálkodás rendszerébe. A takarékos és átgondolt felhasználási alapelveknek itt is ugyanúgy kell érvényesülnie. A városi vízgazdálkodás felöleli a mesterséges vízellátást, a szennyvizek (beleértve a szennyezett csapadékvizet is) kezelését, elhelyezését, a városon áthúzódó vízfolyások, vagy ott található tavak, tározók védelmét, kezelését, hasznosítását, a területhasználatból fakadó vízgazdálkodási következmények kezelését. A XXI. századi városi vízgazdálkodás feladata a fenntartható fejlődésre való törekvés jegyében olyan tényezők integrálása és a döntések meghozatalánál szempontjaik figyelembe vétele, mint:

 • mennyiség és minőség,

 • felszíni és felszín alatti vizek,

 • felvízi és alvízi kapcsolatok,

 • vízhasználók és vízszolgáltatók,

 • egymással versengő vízhasználók,

 • hatóságok és ügyfeleik,

 • vonatkozó intézményi rendszerek,

vagyis természeti és emberi kategóriák egyaránt szerepet játszanak az integrált városi (települési) vízgazdálkodás kialakításában (Gayer J., Ligetvári F. 2007).

A vízkészletekkel való takarékos gazdálkodásra számos lehetőség kínálkozik. Mivel a vízgazdálkodás minden fázisában fellép veszteség, azok csökkentése révén a készletek hasznosítása javítható. A legnagyobb veszteség a szállítás-szétosztás folyamatában lép fel, bizonyos esetekben akár a ténylegesen szolgáltatott mennyiség is veszendőbe megy (50%-os veszteségi arány), de a legjobb rendszer sem kerülhet el bizonyos mértékű veszteséget. Jónak tekinthető a 80%-ot meghaladó effektív szolgáltatási arány (Roche et al. 2001), de igazán hatékony a 90% fölötti rendszer.

A magyar vízveszteségi arány (a belső szóhasználat szerint értékesítési különbözet) kb. 25%, ezen belül a budapesti 18–20% között változik. Az értékesítési különbözetnek mintegy a felét jelenti a hálózaton belüli szivárgásokból, csőtörésekből adódó veszteség, míg a másik felét a vízórák pontatlansága, vízlopások, stb. teszik ki. Új vízbázisok fejlesztése, használatba vétele sok esetben elkerülhető a meglévő hálózat rekonstrukciójával, megfelelő karbantartásával, különös figyelmet szentelve a veszteségre „hajlamos” helyekre. Másik lehetőség a készletek kímélésére a fogyasztók ösztönzése a takarékos vízhasználatra, vízmérők alkalmazásával. Az elfogyasztott mennyiséggel, illetve annak árával való konkrét szembesülésnek komoly hatása van a fogyasztásra, szemben az átalánydíjas, takarékosságra egyáltalán nem ösztönző rendszerrel. A víz (és a kapcsolódó csatornadíj) árának emelése takarékosságra serkent, viszont meghagyja a fogyasztó számára a döntést abban a tekintetben, hogy mennyi vizet kíván felhasználni, (azaz milyen komfortszintet akar elérni) (Gayer J., Ligetvári F. 2007).

A vízszolgáltatás (megfelelő minőségű) folyamatos működtetése közegészségügyi, illetve gazdasági szempontból igen fontos. A fejlett országokban (így Magyarországon is) ahol a fogyasztás szintje elég stabil, a beruházások az alrendszerek közötti kapcsolatok kiépítésére, a tározókapacitás növelésére, tartalékolt készletek fejlesztésére koncentrálódnak, hogy az esetlegesen bekövetkező üzemzavar esetén minimalizálják a kimaradásokat. A haváriaesetek, üzemzavarok kezelését a mintavételi helyek előzetes kialakítása, illetve a szennyező hullám terjedését előrejelző modellek segítik. A 2000. évi, a Szamost és a Tiszát sújtó cianid szennyezés esetén ezek jó szolgálatot tettek, például Szolnok biztonságos vízellátásáért.

Baleseti szennyezés elsősorban felszíni vízkivételt, de még parti szűrésű kutakat is veszélyeztethet. Erre példa az 1984 augusztusában a Csepel-szigetnél történt tankhajó baleset, melynek nyomán a halásztelki, tököli, és ráckevei kutak mentén maradt vissza szennyezett sáv. Ilyenkor szükség szerint le kell állítani a veszélyeztetett kutakat és a parti szűrőréteg rehabilitációját (a szennyezett kavicsréteg eltávolítását) kell elvégezni.

Súlyos aszály esetén a helyi hatóságok korlátozási rendeletet hozhatnak a parkok öntözésére, gépkocsi-mosásra vonatkozóan, vagy a szolgáltató árpolitikával befolyásolhatja a fogyasztást. (Pl. Dél-Kaliforniában a vízművek által „szüneteltethető” szolgáltatásért kevesebbet, míg a szárazság alatt biztosított vízért többet kell fizetni, (Roche et al. 2001).

A csapadékvíz elhelyezésével, az azzal való gazdálkodással kapcsolatos problémakör ma már nem csak a „klasszikus” urbanizációs hatások kompenzálását jelenti. Figyelembe kell venni az éghajlatváltozás, ma kikerülhetetlennek látszó tendenciáját (függetlenül attól, hogy ez természetes, vagy antropogén hatások eredménye). A klímaváltozás témája évek, sőt évtizedek óta napirenden van kül- és belföldön egyaránt (Láng et al. 2004). Az utóbbi években bekövetkezett viharkárok kapcsán sor került a különböző érintett infrastruktúrák szempontjából történő hazai helyzetértékelésre (Palkó 2004).

A második világháborút követő gyors gazdasági-műszaki fejlődés és városiasodás negatív következményeként az 1960-as évektől kezdődően vízminőségi problémák jelentkeztek a csapadékelvezetés területén. Ekkorra már az ipari és közlekedési eredetű szennyezőanyagok számottevő mértékben jelentek meg a városi területekről származó vizekben (Starosolszky 1990). A vízgyűjtő jellegének megváltozása a talajerózió és a medererózió növekedését is maga után vonta, nagyságrendekkel megnövelve (különösen a városfejlődés építési szakaszában) a lebegtetett hordalék mennyiségét a befogadó vizekben (Gayer J., Ligetvári F. 2007).

A csapadékvíz gyűjtése alapvetően két fő rendszertípusban lehetséges:

 • elválasztott rendszerű csatornák,

 • egyesített rendszerű csatornák.

Az elválasztott rendszerű csatornázás alatt települések esetében a szennyvíz és a csapadékvíz külön-külön történő gyűjtését és a befogadóba (tisztítótelep, csapadék-víz-víz recipiens) juttatását kell érteni. Ipari üzemek esetében a gyártási folyamatból származó szennyvizeket elsősorban tisztíthatóság szempontjából célszerű különválasztani. Így itt a szociális szennyvíz, a csapadékvíz és az ipari szennyvíz – a befogadási lehetőségek függvényében – más-más vezetéken jut rendeltetési helyére. Speciális ipari üzemek esetében, ahol veszélyes anyagok visszatartása, illetve újrahasznosítása a célkitűzés, a gazdaságosság szempontjából általában kedvezőbb a szeparált kezelés érdekében a szennyvizeket az előkezelőig külön-külön vezetni (pl. felületkezelő üzemek különféle nehézfémtartalmú vizei, bőrgyári szennyvizek stb.), ha arra mód és lehetőség van (Barótfi I. 2000).

A városi, felszíni lefolyás, részben az ipar, de különösen a közlekedés emisszióinak következtében több szennyezőanyag csoportot, elsősorban az ásványolaj- és olajszármazékokat, valamint a nehézfémeket, a patogén szervezeteket illetően is, jelentősen szennyezettnek tekintendő. A kisebb, csatornázatlan településeken pedig a háztáji állattartás és az emésztő gödrök miatt a hiányzó vagy rossz csapadékcsatornák következtében megjelenő belvíz súlyos fertőzésveszéllyel jár. Mindezek következtében a települési csapadékvíz kilép a lokális problémák köréből és megjelenik (meg kellene, hogy jelenjen) a vízminőség védelem, valamint a közegészségügy által is szabályozandó tényezők körében.

A hagyományos, egyesített rendszerű csatornák a szennyvizet és az időszakos, lényegesen nagyobb mennyiségű csapadékvizet ugyanazon csatornarendszerben vezetik le. A rendszer főgyűjtő vezetékeit viszonylag nagy keresztmetszetű csatornaelemek alkotják, melyeket túlterhelésük megakadályozása, illetve mérséklése céljából bizonyos távolságokban úgynevezett csatornahálózati túlfolyóval (záporkiömlővel) megcsapolják és a kiömlő keverék szennyvizet közvetlenül (esetleg ülepítés után) a befogadóba vezetik.

Az egyesített csatornarendszer előnyei közt megemlíthető, hogy a rendszer üzemeltetése a miatt egyszerűbb, az egy csatorna nyilvántartása, üzemeltetése, fenntartása egyszerűbb, a beruházási költség összességében általában kisebb.

Az egyesített csatornarendszer hátránya, hogy a befogadók keverék szennyvízzel való terhelése miatt nem felel meg a környezetvédelemi előírásoknak, a szennyvíztisztító telep terhelése kiegyenlítetlen, a csapadékvizek miatt időszakosan jelentősen túlterhelődik. Ez különösen súlyos problémát okozhat, különösen téli időszakban, mivel a hirtelen csapadék lehűtheti a szennyvíztisztító rendszert, ez pedig csökkenti a szennyvíztelep hatékonyságát (különösen az eleveniszap ammónia eltávolítási hatékonyságát). További problémát jelent, hogy az elvezetendő, nagy vízmennyiségek miatt a rendszerben gyakran fordul elő visszaduzzasztás, kedvezőtlen hidraulikai viszonyok létrejötte esetén a lefolyási idő növekedése a szennyvíz „berothadását” (anaerob állapot kialakulását) segíti elő, a feliszapolódás veszélye nő.

Az elválasztott csatornarendszerek előnyei ezzel szemben, hogy a szennyvíztisztító telep hidraulikai és szennyezőanyag terhelése kiegyenlítettebb (mivel a csapadékvíz nem terheli), a csatornahálózat kialakítása hidraulikai szempontból kedvezőbb (a szennyvízcsatornák nem túlméretezettek a csapadékvíz miatt, így kisebb a feliszapolódás és a berothadás veszélye).

Az elválasztott rendszer hátránya, hogy a csapadékvíz a befogadóba tisztítatlanul jut a befogadó szennyeződése azonban csapadékvíz tározó, illetve ülepítő rendszer létesítésével mérsékelhető. A kétféle csatorna szűk utcában nehezebben helyezhető el, nyilvántartásuk, üzemeltetésük, fenntartásuk költségesebb és munkaerő-igényesebb, a teljes kiépítés beruházási költsége pedig általában nagyobb Annon. (2004).

Az utóbbi években fokozódó figyelmet kap az üvegházhatás kérdése és az üvegházhatású gázok növekvő koncentrációja a légkörben (különösen a szén-dioxid), és az ezzel járó klímaváltozás. A Föld átlaghőmérséklete 0,6 C°-kal emelkedett az elmúlt 100 évben. Melegedés volt tapasztalható az 1940-es évek elejéig, enyhe lehűlés az 1970-es évek közepéig, majd ismét emelkedő hőmérsékleteket regisztráltak napjainkig (Environment Canada 2004). Az európai hőmérsékleti növekedés ezt meghaladó mértékű volt, 0,95 és 1,2 C° közötti értékeket említ az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (2004). A növekedés mértéke egyre gyorsuló, ezért a XXI. századra ezt meghaladó mértékű növekedést jósolnak. Az antropogén eredetű változás esélye nagymértékben növekedett az elmúlt évtizedekben (Bartholy 2004).

Az éghajlatváltozás következményei közé tartoznak az időjárással kapcsolatos eseményekből, mint például árvizekből, viharokból származó gazdasági veszteségek.  Egyszerű meggondolások alapján belátható, hogy a növekvő léghőmérséklet intenzívebbé teszi a hidrológiai ciklust, s így a globális csapadékmennyiségnek növekednie kellene. Mivel a melegebb légkör több nedvesség hatására válik telítetté, ezért a melegebb levegő több nedvességet képes magába fogadni.

A nagyléptékű globális cirkulációs modellek több fokos hőmérsékletnövekedést jeleznek előre a világon a következő 50–100 évben, míg a csapadék mennyiségét illetően a szélsőségek fokozódását valószínűsítik (Közép-Európában több téli és kevesebb nyári csapadékkal). Magyarországon az éves csapadék csökkenő tendenciát mutat a XX. században azonban a települési csapadék-elhelyezés kapcsán a nagy intenzitású, rövid idejű (maximum 3 órás) záporok a mérvadóak.

A nagy intenzitású csapadékok szempontjából kiemelten fontos a nyári időszak. Huszonhat hazai állomás, 1967 és 1990 között észlelt közel 60.000 adatának vizsgálatából (Váradi és Nemes 1992) kiderül, hogy az évi abszolút maximumok május és augusztus között fordulnak elő az 5, 10, 20, 30 60 és 180 perces események bekövetkeztekor.

 Az IPCC9 (Intergovernmental Panel on Climate Change) Harmadik Beszámolója szerint az északi félgömb mérsékelt szélességein a XX. század második felében valószínűsíthető, hogy 2-4 %-os növekedés állt be az intenzív csapadékok előfordulási gyakoriságában (Houghton et al. 2001). Egy újabb vizsgálat szerint, az elmúlt néhány évtizedben a csapadékok intenzitása mintegy 20 %-kal nőtt. Úgy tűnik, hogy ez a növekedés jelenleg is tart. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lehetséges éghajlatváltozás eredményeként következik be mindez. Más vizsgálatok szerint ugyanis, amelyek kiterjedtek a XIX. századra is, a csapadék intenzitás gyakoriságának a XIX. század végén, a XX. század elején lokális maximuma volt, majd a húszas és harmincas években elérte minimumát, és lényegében véve azóta növekszenek. Így a XX. század elején a csapadékintenzitás gyakorisága majdnem elérte a XX. század végit. Ebben az esetben viszont feltehető, hogy a jelenlegi gyakoriság-növekedéshez a természetes változékonyság jelentősen hozzájárul. A csapadék intenzitás közvetlenül is függ az antropogén tevékenységtől, például a légkörbe kerülő cseppképző magvak számán keresztül.

A hazánkra ható lehetséges éghajlatváltozással, illetve annak hidrológiai, vízgazdálkodási hatásaival többen foglalkoztak az elmúlt évtizedben (Starosolszky és Orlóci 1994; Mika 2000 és 2003; Nováky 2002; Varga-Haszonits 2003; Alföldi 2003). Ezek között több olyannal is találkozhatunk, melyek az egyszerre lehulló csapadékmennyiség további extremizálódását vetítik előre. Az ilyen hirtelen lehulló csapadék komoly gondokat, túlfolyást okozhat a szennyvíztisztító telepeken.

A túlfolyásból eredő szennyezés a nagy mennyiség miatt lökésszerű terhelést jelent a befogadó számára. Az első szennyezés hullám (first flush) koncentrációja nagyban függ attól, hogy a hálózatban mennyi az a korábban leülepedett hordalék, ami a víz által könnyen felvehető. Ha ez nagy mennyiségű, akkor a szennyező hullám csúcs-koncentrációja időben megelőzi a vízhozamcsúcsot. Nagy általánosságban a lefolyás első 40%-a tartalmazza a szennyezés 60%-át (Novotny 1995).

További problémát jelent az előzőekben említett nagy intenzitású csapadék a szennyvízcsatornák és telepek tervezése során. A szennyvízhálózatok kapacitását ugyanis az un. az intenzitás – időtartam – gyakoriság görbék segítségével tervezik. Ezek segítségével kétféle mutatót határoznak meg: az állandó intenzitású tervezési csapadékot és az időben változó intenzitású tervezési csapadékot. Ha ezek eltérése túlságosan nagy, akkor a csatornahálózatot jelentősen túl kell méretezni, ami számos problémát okozhat főként az egyesített csatornarendszerek esetében.

A 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény értelmében „hulladék bármely, az 1. sz. melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”. A halmazállapot alapján megkülönböztetünk

 • szilárd,

 • folyékony,

 • iszapszerű,

 • pasztaszerű hulladékokat.

A hazai szabályozás szerint a nem gázhalmazállapotú hulladékokról, hanem itt már légszennyező anyagokról beszélünk.

A halmazállapot szerinti kategóriák a gyakorlatban nem válnak el élesen, hiszen a hulladékártalmatlanítás (gyűjtés, szállítás, elhelyezés) során egymás mellett szerepelnek. Tágabb értelemben ide sorolhatóak a szennyvizek is, bár a települési hulladékok esetében csak a közcsatornába nem kerülő, szippantott szennyvizeket sorolják ide, melyek a vízellátás megléte és a csatornázottság hiánya miatt nem kerülnek közvetlenül elvezetésre. A kommunális szennyvizeken túlmenően folyékony hulladéknak tekinthetjük ebben az értelemben az ipari szennyvizeket és tágabb értelemben, bármely folyékony szennyezőanyagot.

Helyi jellegűnek tekinthetőek azok a szennyezések, melyek viszonylag kis, jól lehatárolható területet érintenek. A helyi szennyezések azonban könnyen válhatnak regionális problémává, különösen ha mozgékony (pl. vízben jól oldódó), perzisztens anyagról van szó és kapcsolatba kerül valamely felszíni, vagy felszín alatti víztesttel (pl. tiszai (nagybányai) ciánszennyezés). A regionális szennyeződés rendszerint (kiterjedésénél fogva) nehezen lehatárolható, kezelhető. Ezért a kárelhárítás elsődleges célja folyékony hulladékok környezetbe jutása esetén, hogy a szennyezés továbbterjedését, annak víztestbe kerülését megakadályozza.

A szennyező forrás kiterjedésének tekintetében beszélhetünk pontszerű és diszperz jellegű forrásokról. A diszperz jellegű szennyező forrás jellemzően nagy kiterjedésű (pl. repterek, hulladéklerakók, ipartelepek), míg a pontszerű forrás kis területen bocsát ki szennyező anyagot a környezetbe (pl. csővezeték). A talajba kerülő folyékony hulladék a lehulló csapadék által a talaj mélyebb rétegeibe, illetve a talajvízbe juthat, ezen keresztül pedig akár a rétegvizekig, akár felszíni vizekig hatolhatnak. A közvetlenül a felszíni vizekbe kerülő szennyezés hatása a (rendszerint) nagy hígulásnak köszönhetően mérséklődik, lehatárolása azonban nehézkesebb.


Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan rendszerint mesterséges, külső hatást, mely a felszíni és felszín alatti vizek minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága a benne zajló természetes folyamatok biztosítására és az emberi használatra csökken vagy megszűnik.

A vízminőség – a víz tulajdonságainak összessége – mind a természetes, mind az emberi használatot érinti. Egy adott térség vizeinek minősége – a hidrometerológiai viszonyok mellett – visszatükrözi a vízgyűjtőterületen folytatott ipari, mezőgazdasági tevékenységet, a település szerkezetét, a terület sajátságos hasznosítását. A természetes vízminőség mindenkor a hidrológiai állapotokhoz kötődik. Ez a hidrológiai helyzetet a vízgyűjtő talajgeológiai tulajdonságai és a meteorológiai körülmények – csapadék, napfény, hőmérséklet – szabályozzák. Egy adott vízi ökoszisztéma a természetes szelekció általi hidrológiai változásokhoz adaptálódik. Ugyanakkor a szennyezőanyag-kibocsátást és az ezzel összefüggő szennyezőanyag-terhelést nem a természetes folyamatok, hanem az emberi tevékenység adott szintje határozza meg.

Az életfeltételek változásának mértéke és a változások gyakorisága megzavarhatja a stabilizálódott ökoszisztémát, s ez olyan mellékfunkciókhoz vezet, ahol a fejlődés irányát és sebességét más, néhány faktor határozza meg. A drasztikus ökológiai változások csökkenthetik az ökoszisztéma önfenntartó kapacitását és ez az adott rendszerben a fajok diverzitásának és bőségének csökkentéséhez vezet. A leromlott diverzitás az ökoszisztémát még sérülékenyebbé teszi és meghosszabbítja a regenerálódási szakaszt.

Az emberi tevékenység felgyorsítja az anyagok áramlását az ökoszisztémán belül és kívül egyaránt. Az intenzív mezőgazdaság és erdészet nagyobb fokú erózióhoz vezet és ez a talajok tápanyag-visszatartó kapacitását csökkenti. Az ipari tevékenység a nyersvíz-kivétellel és a szennyezett víz visszavezetéssel közvetlenül, a levegőbe és a talajra kibocsátott emisszió révén közvetve hat a vízi ökoszisztémára. A levegőből kirakódó szennyező anyagok helyileg és nagyobb térségben is növelik a talajok és a vizek savasságát. A talaj degradációja és a savas lerakódások fokozzák a veszélyes anyagok és a növényi tápelemek víz általi kimosódását. Ez a víz szennyezettségét „diffúz” módon növeli.

A vízi ökoszisztéma néhány vonatkozásban teljesen eltér a szárazfölditől. A víz fizikai, kémiai tulajdonsága, valamint a vízáramlás eróziós hatása miatt a különböző anyagok és energiák áramlása a vízi rendszerben relatíve gyorsabb. Az áramlás már eleve meghatározza a vízi ökoszisztéma felépülését a fotoszintetizáló autotróf szervezeteken keresztül, a növény-és húsevő szervezetig bezárólag. Az oxigénviszonyok döntően hatnak az előforduló szervezetekre, s ezáltal meghatározzák a víz lebontó képességét, a lebomlás milyenségét, végső soron az adott víz minőségét. A víz minőségét tehát közvetlenül jelzi a vízi ökoszisztéma, az előforduló flóra és fauna összetétele.

A 4.15 ábra egy kommunális szennyvíz hatását mutatja be. Ha egy szervesanyag-tartalmú szennyvizet természetes állapotú folyóba vezetünk, akkor a szerves anyag meginduló lebomlása miatt, annak oldott oxigéntartalma lecsökken. A csökkent oxigénviszonyok miatt csak azok az organizmusok maradnak meg, melyek képesek az oxigént a felszínről felvenni vagy eltűrik az alacsony oxigéntartalmat is. Az igényesebb halak elmenekülnek, s csak a kevésbé igényes, toleráns halak képesek a szennyvízbevezetés alatt elszaporodni. Amikor a baktériumok valamennyi bevezetett szennyező anyagot lebontották, az oxigénviszonyok és ezzel együtt a teljes flóra és fauna visszaáll az eredeti, szennyvízbevezetés előtti természetes állapotra.


A folyékony hulladékok csoportosíthatóak származási helyeik szerint:

 • lakossági települési folyékony hulladék,

 • intézményi települési folyékony hulladék,

 • szociális jellegű folyékony hulladék (ipari, mezőgazdasági üzemek közösségi épületeinek kommunális létesítményeiben keletkező hulladék),

 • előtisztított technológiai szennyvíz (az ipari üzem megfelelően előtisztított települési folyékony hulladéka),

 • fekáliszap (árnyékszékek űrgödréből összegyűlő iszap),

 • csatornapótló berendezések iszapja (szennyvíztisztító kisberendezésekből (pl. oldómedence) származó iszap). Barótfi I. (2000)

A vizek jellegzetes és legelterjedtebb szennyezettségét a szerves anyagok adják. Ezek egy része könnyebben, másik része nehezebben bontható biológiai úton. Ha pl. szennyvizet egy vízfolyásba, tóba – befogadóba – vezetünk, ott a természetes öntisztulás hamarosan megindul, azaz a szerves anyag biológiai bomlása megkezdődik. Ilyenkor tulajdonképpen a szennyvízben lévő szerves széntartalom aerob úton stabilizálódik. Ehhez a stabilizálódáshoz a természetes rendszerben oxigén szükséges, melyet a lebontást végző mikroorganizmusok a vízben oldott oxigénből fedeznek. Hasonló folyamatok zajlanak le az ilyen típusú szennyvizek ártalmatlanítása – a biológiai szennyvíztisztítás – során is.

A szerves anyagok mennyiségének ismerete nélkülözhetetlen a vizek minőségének megítélésében. A szerves szennyezés meghatározza a víz felhasználhatóságát, annak tisztíthatóságát, a tisztítótelep jellegét, a szennyvíznek a befogadóra gyakorolt hatását. A vizekben előforduló szerves vegyületek nagy száma, eltérő jellege, továbbá a külön-külön történő azonosításuk és mérésük nehézségei miatt a gyakorlatban nem specifikus és indirekt módszerek terjedtek el koncentrációjuk kifejezésére.

Az egyik leggyakrabban alkalmazott ilyen módszer a szerves anyag bontásához szükséges oxigénhiány mennyiségének meghatározása. A szerves anyagnak biológiai úton, aerob körülmények közötti bontását a biológiai oxigénigény (BOI), kémiai módszerekkel, nedves úton, különböző oxidálószerekkel végzett oxidálását a kémiai oxigénigény (KOI) fejezi ki. Használatos továbbá a szerves anyag széntartalmának megadása is, ezt fejezi ki a teljes organikus széntartalom (TOC). A BOI, KOI, TOC mutatókat együttesen a vízszennyezést jelző nem specifikus szerves paramétereknek nevezzük.

A szerves komponenseken kívül természetesen számolnunk kell a szervetlen anyagok hatásával is. Itt elsősorban a fémek és nagy koncentrációban megjelenő sók bírnak kiemelkedő fontossággal. Szennyvizeink általában alacsony koncentrációban tartalmazzák a fémszennyezéseket, ám a biológiai folyamatok során ezek megkötődnek és a termelődött biomasszában lényegesen nagyobb koncentrációban fordulnak elő. A tápláléklánc végén lévő állat (vagy ember) már egy nagy dózisú abszorbeált fémet fog kapni (bioakkumuláció).

A fémek környezetbeli viselkedése más szempontból is különleges. A szerves vegyületek – például a perzisztensnek mondott peszticidek – környezeti káros hatásukat csak meghatározott kémiai szerkezet formájában fejtik ki. Ha egyszer – bár tudjuk némely esetben igen hosszú idő alatt – a természetes rendszerekben ez a szerkezet – például lebontás révén – módosul, akkor a káros hatás megváltozik. Tehát a szerves mikroszennyezők esetén a tulajdonság és ezáltal a környezetre gyakorolt hatás is szerkezetfüggő; ha egyszer ezt a szerkezetet meg tudjuk bontani, a hatás is megváltozik. Más a helyzet a fémek esetén. A fémek meghatározatlan ideig megmaradnak egyik, vagy másik formában, a környezetbeli tartózkodási formák egymásba átalakulása miatt bármikor megjelenhet a „környezetre legkárosabb fémforma”. Így végső soron a fémek a környezetre sokkal szennyezőbb hatással vannak, mint a „perzisztens” szerves anyagok. Ahhoz, hogy a fémek környezetvédelmi megítélését megvilágosítsuk, előbb meg kell ismerni azok mozgását, illetve a fémek környezeti rendszerekben való „vándorlását” és az azt befolyásoló alapvető folyamatokat Barótfi I. (2000).

Ezeket a folyamatokat a környezeti rendszerben uralkodó

 • oldhatósági,

 • ionerősségi,

 • pH,

 • és oxidációs-redukciós viszonyok határozzák meg.

Az eddig felsorolt paramétereken túl fontos mutató a természetes felszíni és felszín alatti vizek nitrát-, illetve foszfáttartalma. Ezek az un. növényi tápanyagok nagy mennyiségű megjelenéséért általában antropogén hatások felelősek (pl. túlzott trágyázás). A növényi tápanyagok tehetők felelőssé felszíni vizek esetén a fokozódó eutrofizációért, felszín alatti vizek esetében pedig – amennyiben ivóvízforrások – víztisztítási problémákat okoznak.

Fontos jellemző a vizek toxicitása is. Az általános ökotoxikológiai vizsgálatok rámutathatnak olyan szennyezések jelenlétére, amelyek a rutinszerűen elvégzett vizsgálatok során nem, vagy csak direkt módon detektálhatóak. Ezen kívül pedig ezek segítségével becsülhetjük meg a szennyezőforrások hatását az élővizekre. Számos vízi élőlény felhasználásával kivitelezhetőek ilyen típusú vizsgálatok, melyek közül sok szabványosításra is került. Ezek közös jellemzője, hogy viszonylag egyszerűen kivitelezhetőek és valamennyi trofikus szint képviselőjét megtalálhatjuk köztük; így például elsődleges termelőt (zöldalga (4.16. ábra), békalencse (4.17. ábra), nád), elsődleges fogyasztót (zooplankton, vízibolha (4.18. ábra)), másodlagos fogyasztót (hal) és lebontó szervezet is (baktérium).

Az ökotoxikológiai gyakorlatban elterjedt egyik baktériumteszt, a Vibrio fischeri biolumineszcencia-gátlásán alapul.  A biolumineszcencia biokémiai reakció, a szervezet általános életképességének, kondíciójának a jelzője. Két enzim felelős a fénykibocsátásért, a luciferáz és a fotogenáz. Toxikus közegben enzimgátlás következik be, amelynek mértéke arányos a szennyezettség mértékével. Ez a biolumineszcencia gátlásában jelentkezik, amely megfelelően kialakított fotométerrel mérhető (4.20. ábra). A teszt egyrészt az össztoxicitás (jelen esetben a tesztbaktériumokra gyakorolt hatás) minősítésére alkalmazható, azaz jelen esetben feltevésünk szerint az adott vízmintában levő összes hatóanyag együttes, aggregált minősítésére. A toxicitás mértékét egyetlen értékkel, az EC50 is ki lehet fejezni, amely azt a (hipotetikus) koncentrációt adja meg, amely a teszt során 50%-os hatást fejt ki.


A folyékony hulladékok környezeti terhelése az eddig felsorolt paraméterek ismeretében becsülhető meg, illetve a befogadó ezen (alap)mutatóinak ismeretében válik becsülhetővé, hogy további terhelés miként hat a víztestre. A 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet ill. 220/2004 ( VII.21. ) Korm. rendeletek is ez alapján szabályozzák a terhelők kibocsátását.

Mint az korábban látható volt, a szennyezők (folyékony hulladékok) felszíni vizekbe pontszerű, vagy nem pontszerű (diszperz) forrásból kerülhet. A felszíni vízbe kerülést követően a szennyezőanyag koncentrációja és kémiai összetétele, a vízbe lépést követően a különböző természetes folyamatok hatására megváltozik. Ilyen természetes folyamatnak tekinthető a hígulás, a biodegradáció, a biológiai felerősödés (amplifikáció) és az ülepedés (szedimentáció) is. A hígulás a szennyezőanyag tovaterjedésével következik be, mely folyóvíz esetében természetesen gyorsabb folyamat. A terjedésben a folyó áramlási tulajdonságainak van fontos szerepe. Ezek közül a vízhozam, a víztömeg és a vízsebesség a meghatározó, de jelentős szerepet játszik a turbulencia is. A vízhozam, illetve a víztömeg és a koncentráció között fordított arányosság áll fenn. Hasonlóan fordított arányosság áll fenn az oxigénfogyasztásra vonatkozóan is. A vízhozam növekedése kezdetben növeli a oxigénfogyasztást, és majd később jelentkezik a hígító hatás, amikor a fordított arányosság egyértelművé válik. Ennek oka, hogy a KOI meghatározásakor az oldott szerves anyagok mellett a szerves hordalék mérésére is sor került.

A szennyezés terjedésében a turbulens diszperzió játszik meghatározó szerepet. Ennek eredményeként szennyvízcsóva alakul ki, majd egy bizonyos távolság után a szennyező anyag a meder teljes szélességében elkeveredik és ennek megfelelően a koncentráció csökken. A szennyezés hatására a vízfolyás mentén a vízi ökoszisztéma faji összetétele (különösen huzamosabb idejű szennyezés esetén), illetve az oldott oxigén koncentrációja, illetve a BOI változik (4.21. ábra).


A vízfolyás terhelhetősége meghatározott szelvény mentén a határkoncentráció és a mértékadó vízhozam szorzataként kapott határérték (g/sec). A határkoncentráció értéke a különböző vízminőségi komponensek megengedett, illetve számítható határértékeitől, a folyó öntisztuló képességétől, a jellemző vízhozam viszonyoktól, valamint a vizsgált szelvény fölötti szakasz terhelési viszonyaitól függ.

A talajvíz minőséget befolyásoló tényezők közül a hulladéklerakó az emberi tevékenységek közül az egyik legjelentősebb. Az ipari és háztartási hulladékok szennyező anyagai az egyszerű szervetlen ionok, a nehézfémek, illetve szerves vegyületek lehetnek. Ezeket a hulladékokat gyakran helyezik el, illetve tárolják a terepfelszín alatt, hasonlóképpen felszín alá kerülnek például az egyedi szennyvíz tárolók szeptikus tankok, szennyvizek, ipari szennyvíztározók, bányászati hulladéktavak, műtrágya tározók.

Olyan esetben, amikor a hulladéklerakó áteresztő talajon (homok, kavics, vagy repedezett kőzet) kerül kialakításra, a talajvízbe szivárgó szennyező oldat, lényegesen nagyobb területet szennyez, mint a lerakó területe. A szennyezett talajvíz egy nagy szennyvíz csóvát eredményezett. A csóva mélyen beszivároghat a vízadó rétegbe és oldal irányban is nagy kiterjedésű lehet. A hulladéklerakóból leszivárgó víz évtizedekig szennyezheti a talajvizet. Általában néhány évtizedre tehető a hulladék lerakók estében a kimosódás, de léteznek olyan lerakók, amelyeknél ez lényegesen hosszabb ideig tarthat, és bizonyos esetekben a kilúgozás évtizedekig, sőt évszázadokig is eltarthat.

A talajvíz szennyezés másik fő forrásának a szennyvíztározók tekinthetőek. A tisztított szennyvizet általában felszíni befogadóba, vagy felszín alá helyezik el, különböző módokkal. Ezek között megtalálhatunk szeptikus tavakat, dréncső rendszereket is, amelyekből a talajba szivárog, és talajvíz szennyezés jelentős forrásává válhat nem megfelelő tisztítás esetén. Fejlett országokban a kommunális szennyvizet I. és II. fokú szennyvíztisztításnak vetik alá, és ez csökkenti a felszíni vizek szennyezését, de nagy mennyiségű szennyvíziszap képződik, mely jelentős mennyiségű potenciális szennyező.

A talajvíz és a szennyező anyagok mozgását jelenős mértékben befolyásolják a talaj és a vízvezető réteg tulajdonságai. Így a repedezett kőzetekben, az azokban lévő repedésekben, csatornákban különösen nagy a mozgás sebessége, és így a szennyező anyag nagy távolságra történő terjedése. Emellett a szennyező anyagok a diffúzió, illetve mechanikai keveredés által diszpergálódnak is, ugyanakkor az ioncserével, illetve a szorpcióval a szilárd anyagokhoz kötődés késlelteti ezek terjedését, a természetes kémiai illetve biokémiai folyamatok lebontják a szennyezők egy részét.

A talajvízben lévő szennyező anyagok viselkedése a talajvízben ezek fizikai és kémiai tulajdonságaitól és terjedésüket befolyásoló folyamatoktól függ. Az egyik elsődleges terjedést befolyásoló folyamat az advekció, amely alatt az oldott kémiai anyagoknak a talajvíz szivárgása mentén történő mozgását értjük. Ezért a talajvíz mozgásirányának és nagyságának ismerete a szennyező anyagok terjedése szempontjából nélkülözhetetlen. A szennyező anyagok terjedésében lényeges szerepet játszik a diszperzió, amely alatt a szennyező anyagok mind az advektív szivárgás (hosszirányú diszperzió), mind egy közel erre merőleges irányban (transzverzális diszperzió) történő terjedését értjük.


A szennyező anyagok terjedésében, illetve visszatartásában fontos szerepet játszik a vegyületeknek a porózus közeg szilárd anyagainak felületén bekövetkező adszorpciója is. A szennyezők adszorpciója elegendően gyors folyamat a talajvíz mozgásához viszonyítva. Az oldatban lévő anyag és a szilárd anyagok felületén adszorbeált szennyező anyag mennyisége között egy egyensúlyi helyzet alakul ki.

Az olajszerű szennyezések talajban történő mozgásánál alapvető különbséget kell tenni a szennyező talajban történő szétterülése és a vízben oldódott anyag mozgása között. Amíg ugyanis az oldott komponensek a szivárgó talajvízzel együttesen mozognak, addig a hidrofób, olajszerű anyagok a laza kőzetekben, talajokban összefüggő testet képeznek. Ezek talajba hatolva lényegében a nehézségi erő hatására mozognak lefelé, alakjuk és nagyságuk a talaj és az alatta elhelyezkedő földtani összlettől, valamint a szennyező mennyiségétől és fizikai-kémiai tulajdonságaitól függ (4.23. ábra).


Vízszennyezések esetén a vízzel nem elegyedő folyadékok vagy a víz színén lebegve (pl. kőolajszennyezés esetén), vagy a víztest aljára ülepednek. A vízzel elegyedő szennyezők a vízzel terjednek, így bejuthatnak a talaj-, illetve rétegvizekbe is.

A talaj sok szennyezőanyag megkötésére (adszorpció) és lebontására képes, azonban vannak közöttük olyanok, amelyek a vízben feloldódva beépülnek a növényekbe vagy a talajzóna alá (az ún. telítettlen zónába) szivárognak. A talajban való hosszabb tartózkodási idő elősegíti a (bio)kémiai átalakulási folyamatoknak kedvező állapot kialakulását, melynek révén az eredetileg folyékony vagy oldott formában lévő szennyezőanyag megkötődik a talajszemcsék felületén, vagy mikroorganizmusokba épül be, esetleg gáz formájában távozik.

Az oldatban maradó szennyezőanyagok miatt a talajvíz két esetben szennyeződhet:

 1. ha a talajvíz szintje olyan közel van a terephez, hogy egy téli beszivárgási időszakban a szennyezés képes eljutni a talajvízig,

 2. vagy a területen a talajvizet tápláló beszivárgás hosszú idő átlagában meghaladja a talajvizet megcsapoló párolgást.

Hasonlóan zajlik le a szennyeződés abban az esetben is, ha a szennyezőanyag a felszín alatt található, sőt ekkor a helyzet még veszélyesebb, mert nem érvényesül a talaj szűrőképessége és a talajvízig megteendő út is rövidebb. A talaj és a telítetlen zóna szennyeződése gyakorlatilag csak a szennyező forrás alatti területet, illetve annak közvetlen környezetét érinti, oldalirányú terjedéssel nem kell számolni.

A talajvízbe jutó szennyezés csak abban az esetben jelent veszélyt a szennyező forráson kívüli területek alatti talajvizek minőségére és a mélyebb rétegekben tározott rétegvizekre, ha beszivárgási területről van szó. A talajvízbe jutó szennyezés terjedését alapvetően a felszín alatti víz áramlási viszonyai határozzák meg. Az áramlás iránya megszabja a szennyezési csóva terjedésének irányát is, míg az áramlás sebessége a terjedés gyorsaságát befolyásolja.

Az áramlási viszonyok mellett az adszorpció és a (bio)kémiai átalakulási folyamatok (ezek jellege eltér a talajban, illetve a telítetlen zónában tapasztalható biokémiai folyamatoktól) megváltoztatják az oldott formában mozgó szennyezőanyag mennyiségét, tehát a szennyezett zónában mozgó víz koncentrációja lényegesen eltérhet az induló koncentrációtól.

A bemutatott szennyezési esettől némileg eltérnek a vízzel nem, vagy csak korlátozott mértékben elegyedő folyadékok által okozott szennyezések: pl. olaj (a víznél könnyebb), triklóretilén (a víznél kicsit nehezebb) vagy higany (a víznél lényegesen nehezebb). A szennyezőanyagok egyrészt a folyadékkal együtt, másrészt a talajban lévő levegőbe jutva gázként, harmadrészt a vízben oldódva terjednek. A különböző fázisok mozgása és az érintkező felületeken fellépő kölcsönhatások egy komplex folyamat-rendszer eredményei. A gáz fázisban lejátszódó folyamatoknak is fontos szerepe van az illékony anyagok terjedésében, illetve bizonyos szennyezőanyagok levegőztetéssel történő eltávolításában.

Ahhoz, hogy a szennyeződés mértékét és veszélyességét feltárjuk, a várható továbbterjedést előre jelezzük, illetve a lehetséges beavatkozások közül kiválasszuk a legmegfelelőbbet, a szennyeződési folyamatokról kell minél többet megtudni. Az információk értékelésében jut komoly szerep a szennyeződés-terjedési (vagy más néven transzport-) modelleknek.

A modellek az említett szennyeződési folyamatok matematikai leírásán keresztül szimulálják a valóságban lejátszódó folyamatokat és a számítások eredményeképpen gyakorlatilag a vizsgált terület bármely pontjára és a vizsgált időszak bármely időpontjára képesek becslést adni a várható szennyezőanyag koncentrációra.

A becslés pontossága természetesen attól függ, hogy a matematikai leírás során mennyire sikerült az összes számottevő folyamatot beépíteni a modellbe, illetve a folyamatokat jellemző paramétereket milyen pontosan sikerül meghatározni. Más oldalról viszont, a modellezés során nem kell törekedni a vizsgált felszín alatti rendszer minden részletre kiterjedő leírására, elegendő a vizsgálat célkitűzése szempontjából szükséges pontosság elérése.

A modellek a feltárási pontokon bizonyos időpontokban mért adatokra támaszkodnak és az ezekből nyerhető információkat általánosítva adnak becslést a méréssel nem rendelkező pontokra, illetve a jövőre vonatkozóan, figyelembe véve a modellezett folyamatokban megnyilvánuló kölcsönhatásokat, amelyek bonyolultságuk miatt általában más módszerrel nem követhetők. A modellek tehát lehetővé teszik, hogy a rendelkezésre álló információkat a lehető leghatékonyabban használjuk fel.

A meglévő adatok alapján felépíthető egy előzetes modell, ami alkalmas a nedvesség- illetve az áramlási viszonyok értékelésére, valamint a szennyeződés kialakulásával kapcsolatos koncepció kidolgozására és ellenőrzésére. A rendelkezésre álló adatok alapján előzetesen becsülhetőek a paraméterek értékei, de a modell arra is felhasználható, hogy több változat eredményeinek összehasonlítása alapján információt kapjunk a szennyeződési eset különböző paraméterek iránti érzékenységéről, illetve a bizonyos kérdéses folyamatok fontosságáról vagy elhanyagolhatóságáról. Ezekhez a számításokhoz egy szoftvert is kell választani, amelyikbe éppen egy olyan matematikai modellt programoztak be, amire a koncepció alapján szükségünk van. Az értékeléshez felhasználható adatok:

 • területhasználat,

 • geológiai és hidrogeológia viszonyok,

 • meteorológiai és hidrológiai jellemzők,

 • vízminőségi adatok,

 • a szennyezőforrás típusa, illetve maga a szennyezőanyag.

Az előzetes modellel végzett számítások segíthetnek a terepi feltárási munkák optimális megtervezésében: a feltáró fúrások helyének kijelölésében (a szennyeződés becsült kiterjedése alapján), valamint az észlelendő adatfajták és az észlelési gyakoriság (a figyelembe vett folyamatok és azok időbeli változékonysága alapján) meghatározásában. A gondosan elvégzett előzetes modellezésre fordított idő és pénz várhatóan többszörösen megtérül a terepi és laboratóriumi munkák olcsóbb megvalósításában. Ezzel a módszerrel ugyanis jelentősen csökken annak a veszélye, hogy felesleges fúrások és laboratóriumi analízisek készülnek, illetve kimarad később lényegesnek mutatkozó információ beszerzése.

A terepi és a labormunkák eredményeként új információkhoz jutunk, amelyek hasznosíthatók a modell pontosításában. A helyesen megtervezett kiegészítő adatgyűjtéssel éppen azokra a kérdésekre kapunk választ, amelyek az előmunkálatok fázisában merültek fel, az értékelés bizonytalanságai miatt. A modell koncepcionális része (vagyis a figyelembe vett terület nagysága, a hidrogeológiai jellemzők, a figyelembe vett vagy elhanyagolt folyamatok) az új eredmények alapján ellenőrizendő és szükség esetén módosítandó. A vízszintekre és a szennyeződés kiterjedésére vonatkozó információk alapján meghatározhatók a modellnek azok a paraméterei, amelyek a számított és a mért eredmények közötti legjobb egyezést adják (kalibráció). A modell végeredményben akkor válik hitelessé, ha a szennyezési eset a modellel a megkívánt részletességgel és pontossággal reprodukálható.

Ha feltárási munkák több lépcsőben történnek, akkor a soron következő fázis tervezésekor az előzetes modellezésnél leírtak szerint kell eljárni, de már a pontosabb, megbízhatóbb modellt lehet felhasználni. Ha a munka ütemezése ezt megengedi, lehetőleg ezt a megoldást érdemes választani, mert ez biztosítja, hogy a modell és a mérések összhangjával a leghatékonyabb feltárás valósítható meg.

A részletes modellezés során az összes fontosnak ítélt információt (a szennyezőanyag és a szennyezés terjedése szempontjából érdekes közeg jellemzői) felhasználva vizsgáljuk a szennyezés várható terjedését. Első lépésben a beavatkozás nélküli állapotot. A modell eredményei alapján megállapítható a szennyező forrás egyes környezeti elemekre vonatkozó veszélyessége, illetve az előrejelzett koncentráció értékek alapadatot jelentenek a szennyezéshez kapcsolódó egészségügyi és környezetvédelmi kockázat kiszámításához. A számításokat célszerű kiegészíteni az ismerethiányból (a szennyező forrásra, illetve a közegre vonatkozó jellemzők nem pontos becslése miatt) származó bizonytalanságok bemutatásával, valamint a meteorológiai és hidrológiai folyamatok véletlen jellegét is tükröző bekövetkezési valószínűségekkel.

A feltárási fázisban a transzportmodelleket (1) a talaj, a talajnedvesség, a talajvíz és a rétegvíz egy vagy több szennyezőforrásból származó szennyeződésének meghatározására, (2) ennek alapján a szennyezőforrás veszélyességének és a vele járó kockázatnak a becslésére, (3) az ismerethiányból származó bizonytalanság becslésére, (4) egy adott mértékű szennyeződés bekövetkezési valószínűségének becsléséhez szükséges számítási változatok végrehajtására használjuk.

Amennyiben a feltárt vagy az előrejelzett szennyeződés mértéke meghaladja a megengedett értéket és beavatkozásra (kárenyhítési vagy kárfelszámolási céllal) van szükség, a kalibrált modell alkalmas a különböző lehetőségek összehasonlítására. A veszélyesség megállapítása és a kockázatelemzés ebben az esetben is a számított koncentrációk alapján történik. Fontos megjegyezni, hogy a modellek alkalmas eszközök az összehasonlító elemzésekhez, hiszen könnyen megoldható, hogy a szcenáriók közötti különbségeknek megfelelően a modellnek csak egy vagy néhány eleme változzon, és így kizárólag a két változat közötti különbség jelenik meg az eredményekben. Tulajdonképpen ezeknek a szcenárióknak a vizsgálata mutatja a modellezés igazi hasznát: a jövőben várható szennyezettségi állapotok - bizonyos egyszerű esetektől eltekintve - nem lennének értékelhetők a modellekkel végzett előrejelzések nélkül. Érdemes megjegyezni, hogy az egyes lehetőségek közötti különbségek gyakran abban az esetben is értékelhetők, ha a kalibráció során a tervezettnél nagyobb eltérések mutatkoznak a számított és a mért eredmények között - ezt viszont megfelelő részletességű elemzésnek kell alátámasztania.

A megvalósítási fázisban kerül sor a kiválasztott kárenyhítési vagy kárfelszámolási módszer terveinek elkészítésére és magának a beavatkozásnak a végrehajtására. A tervezés során egyrészt több technológiai változat összehasonlítására lehet szükség, illetve részletesen ki kell dolgozni az optimális változatot a környezeti hatásvizsgálattal együtt. Mint a részletes modellezéssel kapcsolatban is láttuk, a modellek kiváló eszközei az összehasonlító vizsgálatoknak. A technológiai szintű modellezés az előző fázisban készült modellek eredményeire alapozva, de a beavatkozás közvetlen környezetének a korábbinál részletesebb modellezését jelenti. Előfordulhat, hogy nem csupán a modell tér- és időbeli részletességében, hanem a figyelembe veendő folyamatokban is van különbség (pl. egy szénhidrogén szennyezés ventillációs eltávolításának tervezéséhez szükséges a gázfázisú transzport modellezése, ugyanakkor a nem vizes fázisú szennyezés terjedésének előrejelzéséhez esetleg elegendő volt a többfázisú folyadékmozgás modelljét alkalmazni).

A modellezés eredményei egyúttal felhasználhatók a hatásvizsgálatokban is. Mivel a hatásvizsgálat nem csupán a beavatkozás területére terjed ki, szükséges lehet a lokális technológiai modell és a nagyobb területre kiterjedő részletes modell kombinált alkalmazása.

A vizsgálatok befejezése után egy monitoring hálózat kialakításával kell nyomon követni a szennyezés további terjedését vagy a beavatkozás hatását. A hálózat tervezésében (az észlelési pontok kiválasztásában, a mérendő elemek és az észlelési gyakoriság meghatározásában) komoly segítséget jelentenek a modellezési tapasztalatok és a modellezés során felmerült bizonytalanságok. Ehhez mind a részletes modell, mind (ha ilyen volt) a technológiai modell eredményei felhasználhatók.

A monitoring üzemeltetése során kapott adatokat rendszeresen értékelni kell, össze kell hasonlítani a modellezéssel előre jelzett értékekkel. Amennyiben nincs számottevő különbség, ez azt jelenti, hogy a modellezés korrekt volt. Ellenkező esetben vissza kell térni a technológiai vagy a részletes modellhez. Ellenőrizni kell a modell paramétereinek becslését, sőt ha ez nem elegendő, felül kell vizsgálni a figyelembe vett folyamatokat is, vagyis a modellalkotás koncepcionális részét is (Simonffy Z. 1996).

A szennyezésterjedés modellezésére jó példa az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése. A szennyezett terület a Pilis hegység lábánál elterülő Üröm község közelében fekvő külterületen, a Csókavár nevű felhagyott mészkőbányában és közvetlen szomszédságában található. A szennyezés hatása túlmutat a közvetlenül érintett területen, összességében több mint egymillió embert érint, mivel a bánya az Észak-Budai Karszt vízgyűjtő területén fekszik. Ugyanebből a karsztvízből fakadnak a Csillaghegyi strandfürdő és a Római fürdő forrásai, valamint jelentős kockázati tényező, hogy ez a karsztvízkészlet egyben hosszú távú ivóvíztartalék is. A terület szennyeződésérzékenységi besorolása a 33/2000. (III.17.), illetve a 219/2004, (VII. 21.) Korm. Rendelet alapján „A”, fokozottan érzékeny karsztos terület, melyen a Fővárosi Gázművek Óbudai Gyárában 1913-1984 között keletkezett kimerült gáztisztító masszát helyeztek el, mely nagy mennyéségben tartalmazott ammónium-, cián-, és arzénvegyületeket, nehézfémeket, higany, stb.

Az ivóvízforrások és vízellátó rendszerek védelme érdekében végzett kockázatelemzési technikák az utóbbi két évtized során sokat fejlődtek. Ezekre jó példa az EU-ban is használatos HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) rendszer, valamint az FMEA (Failure Mode And Effects Analysis) rendszer (Hall, Watts & Egerton, 2000). Az FMEA rendszerben a hibalehetőségek gyakoriságuk és következményük súlyossága szerint vannak számszerűsítve (rangsorolva), ahogy azt a 4.8. táblázat mutatja. Az ilyen számszerűsíthető rendszer előnye, hogy a víztisztító rendszer egyes elemeinek és a teljes rendszer kockázatelemzése is elvégezhető segítségével.


A HACCP olyan, tág értelemben vett jó gyártási és forgalmazási gyakorlatra és jó higiéniai gyakorlatra alapozott élelmiszer-biztonsági kockázatkezelő rendszer. Célja a megelőzés és az esetlegesen fellépő problémák okainak felderíthetőségének biztosítása. A rendszer önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítási rendszer részeként is alkalmazható, így jól integrálható például az ISO szabványok (ISO 9001 és ISO 14001) alapján minősített cégek minőségbiztosítási rendszerébe.

A megfelelő vízminőség biztosítás sikere elválaszthatatlan a mikrobás szennyeződések forrásainak, terjedési módjának, a mikrobák belső tulajdonságainak ismeretétől, a vizek összetételi jellemzőitől, a nyersvíz-feldolgozás és -tárolás tényezőitől függő szaporodásuk, túlélésük vagy pusztulásuk dinamikájának ismeretanyaga használatától, valamint a mikrobák és az emberi szervezet kölcsönhatásainak az ismeretétől is.

A HACCP hét fő elemből áll:

 1. A veszélyek (hazards) azonosítása, súlyosságuk és valószínű bekövetkezésük gyakorisága szerint rangsorolásuk, a kockázat (risk) alapján. A rendszerelemző munka első része az adott élelmiszertípus és az élelmiszer gyártási, értékesítési és fogyasztási láncolata szempontjából kritikus kórokozó mikroorganizmusok mint veszélyek) és az általuk képviselt kockázat meghatározása.

 2. Azon kritikus irányítási/szabályozási/felügyeleti pontok (critical control points, CCPs) kiválasztása, ahol a feltételezett (azonosított) veszély megelőzhető, kizárható vagy elfogadható szintre csökkenthető. Itt tehát az angol control szó nem szűkül le az ellenőrzés fogalmára, hanem szabályozás értelmű: a szóban forgó pontokon nemcsak vizsgálni, észlelni kell a veszélyt, illetve az azt indikáló paramétert, hanem eredményes beavatkozást lehet és kell végezni a kívánttól való eltérés korrigálása végett, a veszély megelőzése vagy elhárítása céljából. Kritikus pont lehet tehát akár egy nyersanyag vagy segédanyag, akár egy meghatározott helye az össz-tevékenységnek, egy művelet, résztevékenység vagy feldolgozási fázis.

 3. Azoknak a kritériumoknak az előírása (tehát azon határértékeknek, tűréshatároknak a meghatározása), amelyek a megfelelőt elválasztják a nem megfelelőtől, amelyek alapján eldönthető, hogy a kritikus szabályozási pont a veszély megelőzése szempontjából „kézben van tartva”.

 4. A kritikus pontok felügyeletére (monitoring) alkalmas módszerek kiválasztása és alkalmazása.

 5. Azon helyesbítő intézkedések, tevékenységek meghatározása, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha monitoring szerint a CCP „nincs rendben”.

 6. Annak az ellenőrzése és bizonyítása (igazolása, verifikálása), hogy a preventív rendszer megfelelően működik.

 7. Dokumentálás (a HACCP rendszer működtetését mutató feljegyzések, nyilvántartások) (Farkas 2005).


Az ivóvíz előkészítés minőségellenőrző rendszereinek kiépítéséhez, a minőségirányítási rendszerek kiépítéséhez megfelelő támpontot nyújtanak a WHO Ivóvíz-minőségi Irányelvei (Guidelines for Drinking-water Quality) (WHO, 2004) általános keretet biztosítanak az ilyen kockázatelmzési technikák ivóvízellátásban történő alkalmazásához. A folyamatnak három fő lépése van:

 1. Rendszerelemzés annak felderítésének érdekében, hogy a vízellátó rendszer képes-e megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani.

 2. Meghatározza azon vizsgálati módszereket, melyek szükségesek az esetleges hibák időben történő felderítésének érdekében és biztosítják az egészségügyi határértékek betartását. Minden vizsgált mutatóra megfelelő monitoring rendszer kiépítését írja elő.

 3. Menedzsment tervek készítését írja elő normál és hibás üzemelés esetére egyaránt, melyek magukba foglalják a kommunikációs és fejlesztési stratégiákat is.

Ez az általános irányelv meghatározza a veszélyeket és kockázati tényezőket a teljes tisztítási folyamat során és előírja a megfelelő monitoring és hibaelhárítási lépéseket.

Ezen kockázati menedzsment technikák mellett természetesen törvényi szabályozás is védi a fogyasztót. Jelenleg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szabályozza a vízszolgáltatók monitoring és ellenőrző tevékenységét. A rendelet részletesen előírja a vizsgálandó komponenseket, valamint a lakosság tájokoztatási rendjét is.

Az 1995. évi LIII. Törvény, a Környezetvédelmi törvény is kimondja, minden környezeti elemet - így a vizet is - önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben, és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. A társadalom ivóvízellátását szolgáló tevékenységek végzése során kiemelkedő környezetvédelmi feladat az üzemelő vízbázis védelme. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelmével kapcsolatos előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet rögzíti. A 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet pedig, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről rendelkezik.

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete un. „elérési idők” alapján szabja meg az egyes védelmi övezeteket (4.9. táblázat). Ezek szerint a védőterület kialakításának főbb jellemzői: 40.

 • Célja a preventív védelem,

 • Felszín alatti vízbázis esetében a védőidomokat és védőterületet belső, külső, valamint hidrogeológiai védőövezetekre osztva kell meghatározni,

 • Ezek méretezése során a felszín alatti szivárgási sebességből számítható elérési idők alapján permanens állapotokra történik.

 • A biztonság érdekében a vízrészecskék tényleges szivárgási sebességének számításakor célszerű az effektív porozitásának csökkentése az alábbi szorzók figyelembevételével:

  • 0,5, ha a számítási modell transzport szempontjából tényadatokkal ellenőrzött,

  • 0,2, ha a számítási modell egyéb módon ellenőrzött,

  • 0,1, ha a számítási modell becsült adatokon alapszik.


A felszíni vízre vonatkozó előírásokról ugyanezen rendelet 3. sz. melléklete rendelkezik (4.10.. és 4.11. táblázat). Továbbá ugyanezen rendelet korlátozza védőövezetekben végezhető tevékenységek körét is.

4.10. táblázat - 4.10. táblázat Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvíz kezelő, tározó műtárgyak és szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak méretezéséről

Műtárgyak

Védőterületek méretezése

 

Zárt vagy épületben lévő vízkezelő vagy tároló

A védőterület sugara a műtárgy vagy építmény külső szélétől számított 10 m

 

5 m-nél magasabb földfeltöltés esetén a rézsű talpától mért 5 m

 

Szabadban, nyílt vízfelszínnel történő vízkezelés vagy tárolás

50 m (különleges esetekben max. 100 m)

 

Víztechnológiai célra történő levegőbeszívás helye (légszűrés nélküli esetben)

A védőterület szélétől legalább 20 m-re, a terepszint felett legalább 3 m-re

 

Víztornyok (magastéri tárolók) zártrendszerű átemelők és nyomásfokozók

Védőterületek nem, csak a vezetékek védősávjának kijelölése szükséges

 

Földbe fektetett vízvezeték

A védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed

 

Párhuzamosan haladó vízvezetékek és szennyvízcsatornák

 

ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső, vagy ha mélyebben fekszik, de a vízvezeték talajvízben, vagy annak közelében van

A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 1-1 m; 2 m-nél kisebb tengelytávolságú két vezeték esetében megfelelő állékonyságú szennyvízcsatorna alkalmazásával

 

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a vízcső száraz talajban van

A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m

 

nyomás alatti szennyvízcsatornacső esetében

A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban 2-2 m

 

Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső kereszteződése

 

ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső

A szennyvízcsatorna elhelyezése a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízzáró védőcsőben vagy fedett vasbeton vályúban a közúti terhelés mértékének megfelelő állékonysággal

 

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb

A vízcső megépítése a kereszteződési ponttól mindkét irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül csőkötés nélkül, a szennyvízcsatorna építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag betonburkolattal

 

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van

A vezetékek építésére az előző bekezdésben a szennyvízcsatornára vonatkozóan foglaltak irányadók

 

4.11. táblázat - 4.11. táblázat A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások

 

Felszíni és felszín alatti vízbázisok

Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai

 

belső

külső

A

B

 

védőövezetek

védőövezetek

Beépítés, üdülés

Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása

-

-

-

o

Lakó- vagy irodaépület csatornázással

-

x

+

+

Lakóépületek csatornázás nélkül

-

-

x

o

Szennyvízcsatorna átvezetése

-

x

o

o

Szennyvíztisztító telep

-

-

o

+

Házi szennyvíz szikkasztása

-

-

o

o

Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése

-

-

-

x

Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)

-

-

-

o

Építési hulladék lerakása

-

-

o

+

Temető

-

-

x

+

Házikertek, kiskertművelés

-

-

o

o

Sátorozás, fürdés

-

x

+

+

Sportpálya

-

x

+

+

Ipar

Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása

-

-

-

-

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása

-

-

-

o

Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel

-

x

o

+

Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása

-

-

x

o

Veszélyeshulladék-ártalmatlanító

-

-

-

x

Veszélyeshulladék-lerakó

-

-

-

-

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

-

-

x

o

Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása

-

-

-

o

Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás

-

-

-

-

Salak, hamu lerakása

-

-

o

o

Mezőgazdaság

Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül

-

+

+

+

Növénytermesztés

-

o

o

o

Komposztálótelep

-

-

x

o

Önellátást meghaladó állattartás

-

-

x

o

Legeltetés, háziállat tartás

-

o

o

+

Szervestrágyázás

-

o

o

+

Műtrágyázás

-

o

o

o

Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre

-

-

-

o

Hígtrágya- és trágyalé leürítés

-

-

-

-

Szennyvízöntözés

-

-

-

o

Tisztított szennyvízzel való öntözés

-

-

o

+

Növényvédő szerek alkalmazása

-

o

o

o

Növényvédő szer-kijuttatás légi úton

-

-

-

o

Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés

-

-

-

x

Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése

-

-

-

o

Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása

-

-

x

o

Szennyvíziszap tárolása

-

-

x

o

Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése

-

-

x

o

Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése

-

-

-

o

Haltenyésztés, haletetés

-

-

o

o

Közlekedés

Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok-rendszerrel

-

x

o

+

Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-rendszerrel

-

x

+

+

Egyéb út

-

-

x

+

Vasút

-

-

o

+

Gépkocsiparkoló

-

-

o

+

Üzemanyagtöltő-állomás

-

-

x

o

Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia

-

-

o

+

Egyéb tevékenység

Bányászat

-

-

x

o

Fúrás, új kút létesítése

-

o

o

o

A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

-

-

o

o


Jelmagyarázat:

- = tilos

x = új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető

o = új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető

+ = nincs korlátozva

 1. témakör

  4.d.

  Mi az egyik fő információ a víz körforgásának jellemzésénél?

  4.e.

  Melyik közegre/területre jellemző az alacsony víztartózkodási idő?

  4.f.

  Mit hívunk evaporációnak?

  4.g.

  Milyen formában van jelen a földön az ivóvízkincs 90%-a?

  4.h.

  Jelenleg országunk mennyi részvízgyűjtő területre van felosztva?

  4.i.

  A nagyobb részvízgyűjtők területe mennyi tervezési egységre lettek felosztva?

  4.j.

  Mi értettek a múlt században a vízi infrastruktúra fejlesztésén?

  4.k.

  A belvizeket elvezető csatorna rendszereknek milyen nem kívánatos hatása van a síkságokon?

  4.l.

  Milyen életmódot folytató élőlények azok, melyeket a fito-, és zooplankton gyűjtőszóval illetünk?

  4.m.

  Miért nem alkalmas egy tágtűrésű faj az élőhelyminősítésre?

  4.n.

  Hogyan jellemezhető röviden egy karakterfaj?

  4.o.

  Milyen fajt nevezhetünk pozitív indikátornak?

  4.p.

  Milyen táplálkozású makrogerinctelen szervezetek táplálkoznak kovaalga (Diatoma) bevonattal?

  4.q.

  Mire következtethetünk abból, ha egy gyors folyású patak vizében állóvízi fajokat találunk?

  4.r.

  Az alábbiak közül melyik szubmerz makrofita?

  4.s.

  Mire utal vízfolyások esetében a rendűség?

  4.t.

  Mi jellemző a vízfolyások felső szakaszára?

  4.u.

  Hogyan változtathatjuk meg legegyszerűbben mederesését?

 2. témakör

  5.v.

  Mit takar a Víz Keretirányelv?

  5.w.

  Mi a legfontosabb, amit előír a Víz Keretirányelv az EU tagállamainak?

  5.x.

  Mi az a víztipológia?

  5.y.

  Vízfolyások esetében melyek a fő szempontok, amelyek alapján ki lett dolgozva a tipológia?

  5.z.

  Idézze fel kirándulásai során látott, vagy lakóhelyéhez közel folyó vízfolyásokat! Ön szerint melyiket milyen típusba lehetne sorolni?

  5.aa.

  Keressen az interneten vízfolyásokról képeket, olyanokat, amelyek Ön szerint úgy néznek ki, amilyennek az Ön környezetében folyó vízfolyásoknak ki kéne nézniük az emberi hatások nélkül. Pl.: milyen lenne a partja és a medre, ha nem szántóföldön futna keresztül, vagy ha nem lenne kiirtva körülötte az erdő, ha nem a falu szélén folyna, ha nem híd alatt kéne átvezetni, ha nem egyenesítették volna ki…

  5.ab.

  Hazánk vízfolyásainak többsége milyen alapkőzeten (hidrogeokémiai jellegű) fut?

  5.ac.

  Milyen jellemzőket különböztetünk meg az ökológiai állapoton belül?

  5.ad.

  Mely élőlénycsoportok jellemzői alapján állapítják meg a biológiai állapotot?

  5.ae.

  Hány fokozatú skálán sorolják osztályba a víztestek ökológiai állapotát?

  5.af.

  Milyen vízterek minősítésére legalkalmasabbak a fitoplankton szervezetek?

  5.ag.

  A bevonatlakó algák (fitobenton) növekedése szempontjából mi a két legfontosabb tényező?

  5.ah.

  Hogyan lehet kovaalga (bevonatlakó alga) mintát gyűjteni folyóvízből?

  5.ai.

  A makrofiták alapján kidolgozott minősítő index (IMMI) milyen rész jellemzőkkel (indexeket) alkalmaz?

  5.aj.

  Gondoljon vissza vízparti nyaralásaira! Tapasztalt a fürdőlépcsőn vagy köveken csúszós, zöldes-szürkés bevonatot? Mit gondol, melyik élőlénycsoportba sorolhatóak?

  5.ak.

  Egy egyszerű hálóval, szűrővel felszerelkezve (akár konyhai szűrő, vagy medence takarító háló) keresse fel a közelében található tavat vagy vízfolyást. Ha csak a vízzel borított parti régiót bolygatja meg a hálóval - a partról állva is akár – nagy eséllyel a hálóban makrogerinctelen szervezeteket fog találni. Ha bele is állna vízbe és az aljzatot is megbolygatja, akkor ennek még nagyobb az esélye. Próbálja őket megfigyelni, ismeretei alapján rendszerezni őket!

  5.al.

  Milyen tényezőktől függ a felszín alatti vizek mennyisége?

  5.am.

  Mi határozza meg a természetes felszín alatti vizek minőségét?

  5.an.

  Mi az a Nemzetközi Környezetvédelmi Program?

  5.ao.

  Röviden és általánosan a vízfolyásaink jelenleg milyen állapotban vannak?

  5.ap.

  Kísérlet: Detergensek hatása a vízi madarakra. Szükséges anyagok: vászon (anyagdarab), étolaj, mosópor, mosogatószer, víz. Szükséges eszköz: 2db lavór vagy nagyobb tál. Kivitelezés: a vászonból varjunk két kis párnácskát (tenyérnyit, vagy annál kisebbet), melyeket helyettesíthetünk kisebb tűpárnákkal is. E párnákat nyomjuk étolajba, míg átitatódnak. Ezután az egyiket helyezzük vízzel töltött edénybe, majd a másikat mosószeres (mosogató szeres) vízzel töltött edénybe. Figyeljük meg, hogy melyik fog előbb elsüllyedni.

  5.aq.

  Vizeink állapota szempontjából Magyarország miért van kiszolgáltatott helyzetben?

  5.ar.

  Sorolja fel a vízhasználók csoportjait!

  5.as.

  Helyi szinten milyen fő területeken kell elkezdeni az intézkedéseket?

 3. témakör

  6.at.

  Mi a Ramsar Egyezmény?

  6.au.

  Wetland/vizes élőhely definíciója?

  6.av.

  Vizes élőhelyek csoportosítása

  6.aw.

  Direkt/indirekt degradáció

  6.ax.

  Mi az algavirágzás?

  6.ay.

  Kékalga toxinok csoportosítása

  6.az.

  Eutrofizáció fogalma, folyamata

  6.ba.

  Mi a szaprobitásfok?

  6.bb.

  Honnan származhat toxikus terhelés?

  6.bc.

  Üledékterhelés hatása a vizes élőhely működőképességére

  6.bd.

  Soroljon fel idegenhonos, invazív fajokat!

  6.be.

  Vizes élőhelyek funkciói

  6.bf.

  Prezerváció fogalma

  6.bg.

  Konzerváció fogalma

  6.bh.

  Rehabilitáció fogalma

  6.bi.

  Rekonstrukció fogalma

  6.bj.

  Ismertessen egy hazai vizes élőhely rekonstrukciós projektet!

  6.bk.

  Jellemezze röviden a lebegő és gyökerező hínártársulásokat!

  6.bl.

  Jellemezze röviden a nádasokat!

  6.bm.

  Jellemezze röviden a zsombéksásosokat!

  6.bn.

  Jellemezze röviden a mocsárréteket!

  6.bo.

  Hogyan lehet egy vizes élőhelyből Ramsar-terület?

  6.bp.

  Interneten keressen rá egy hazai Ramsar-területre és röviden ismertesse!

  6.bq.

  Mi az a Natura2000 hálózat?

  6.br.

  Lehet-e Natura2000 területen gazdasági tevékenységet folytatni?

  6.bs.

  Készítsen vaktérképet és jelölje be azokat az országokat vagy országrészeket, ahol szikes tavakkal találkozhat!

  6.bt.

  Mutassa be a Kelemen-szék esetén a pontos hidrogeológiai folyamatot, mely során a szikes tó vize a felszínre tör! (Segítségül használja pl. Mádl-Szőnyi, J., Tóth, J., Pogácsás, Gy. 2008. Soil and wetland salinization in the framework of the Danube-Tisza Interfluve hydrogeologic type section. Central European Geology 51: 203-217. vagy  Mádlné Szőnyi, J., Simon, Sz., Tóth, J. Pogácsás, Gy. 2005. Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata a Duna-Tisza közi Kelemen-szék és Kolon-tó esetében. Általános Földtani szemle 30: 93-110. cikkét.)

  6.bu.

  a) Konkrét adatok gyűjtésével hasonlítsa össze a szikes vízterek illetve más édesvízű tavak (pl. a Balaton) tápanyagtartalmát (N és P formák)! Milyen következtetéseket tud levonni?

  6.bv.

  Mutassa be a madarak speciális szerepét a szikes vízterek táplálékhálózatában és az energiaáramlásában!

  6.bw.

  Gyűjtse össze és mutassa be, hogy hazánkban milyen fontos szerepe volt a múltban a szikes tavaknak!

  6.bx.

  Tételezzük fel, hogy Ön egy természetvédelmi hivatal képviselője. Magyarország egy nagyon különleges szikes tavát a Zab-széket művelés alá akarják vonni. Sorakoztasson fel érveket, hogy miért nem adja ki az engedélyt és győzze meg a másik oldalon lévő felet igazáról!

  6.by.

  Tételezzük fel, hogy kiküldik Önt terepre két tóhoz, melyeken még soha nem járt és soha nem is halott róluk, csak a tavak GPS koordinátáit kapja meg. Milyen felszerelést vinne magával illetve mit mérne meg, ha az lenne a feladata, hogy a két tó közül állapítsa meg a helyszínen, hogy melyik szikes vízű?

  6.bz.

  Sorolja fel azokat a fajokat az egyes élőlénycsportokból, melyek Ön szerint csak tipikusan szikes vizekre jellemzők!

  6.ca.

  Mi a legfőbb probléma a Víz Keretirányelv hazai alkalmazása során a szikes vízterek ökológiai állapotának megítélésében?

  6.cb.

  Mutassa be egy konkrét, önállóan gyűjtött példán keresztül a természetvédelmi kezelések előnyeit és hátrányait szikes víztereken!

  6.cc.

  Szennyvízkezelésre milyen típusú épített vizes élőhelyeket/rendszereket ismer?

  6.cd.

  A mesterséges vizes rendszerekben mik a növények funkciói?

  6.ce.

  A mesterséges vizes rendszerekben milyen növényeket alkalmaz?

  6.cf.

  A Vásárhelyi-terv honlapján keressen rá, mi a terv megvalósulásának aktuális állapota.

 4. témakör

  7.cg.

  Milyen tulajdonságok alapján írható le a víz minősége?

  7.ch.

  Melyek a legfontosabb kémiai mutatók?

  7.ci.

  Miért jó mutatatója a mikrobiális szennyeződések a kóliform baktériumok csoportja?

  7.cj.

  Hogyan csoportosíthatóak az ivóvíz előkészítési eljárások?

  7.ck.

  Milyen előszűrő típusokat ismer?

  7.cl.

  Az előszűrés során alkalmazott mikro szűrők milyen pórusmérettel rendelkeznek?

  7.cm.

  Milyen kedvező hatásai vannak az átmeneti tározóknak?

  7.cn.

  Miért előnyös a parti szűrés alkalmazása?

  7.co.

  Mit ért koaguláció, flokuláció és szedimentáció alatt?

  7.cp.

  Mit ért oldott levegős flotálás alatt?

  7.cq.

  Milyen előnyei vannak a meszes vízlágyításnak?

  7.cr.

  Milyen esetekben alkalmazhatóak az ioncserélő eljárások?

  7.cs.

  Milyen granuláris szűrőtípusokat ismer?

  7.ct.

  Melyek a granuláris és homokszűrés főbb különbségei?

  7.cu.

  Milyen folyamatok befolyásolják a lassú homokszűrők szűrési hatékonyságát.

  7.cv.

  Mit nevezünk aktív rétegnek a homokszűrők esetében?

  7.cw.

  Milyen csoportokba sorolhatjuk pórusméretük alapján a membránszűrőket?

  7.cx.

  A mikrobiális szennyezők eltávolításának szempontjából mely membránszűrési technológia tekinthető a leghatékonyabbnak?

  7.cy.

  Melyek a zsák-, keretes- és szálas szűrők főbb ismérvei?

  7.cz.

  Milyen tényezők befolyásolják a vegyszeres fertőtlenítés hatékonyságát?

  7.da.

  Milyen problémák jelentkezhetnek az oxidáló fertőtlenítőszerek alkalmazása során?

  7.db.

  Milyen klór-tartalmú fertőtlenítőszereket ismer és melyek ezek legfőbb jellemzői?

  7.dc.

  Melyek az ózonos fertőtlenítés előnyei?

  7.dd.

   Melyek az UV-fénnyel való fertőtlenítés előnyei?

  7.de.

  Mi az utólagos fertőtlenítés célja?

  7.df.

  Hogyan alakult az utóbbi két évtizedben a lakosság vízfogyasztása, ill. a vízellátó rendszer kiépítettsége?

  7.dg.

  A vízellátó rendszerek tervezése milyen elemek figyelembevételével történik?

  7.dh.

  Milyen tényezők játszanak szerepet az integrált városi (települési) vízgazdálkodás kialakításában?

  7.di.

  Melyek a főbb különbségek az egyesített és az elválasztott csatornarendszerek között?

  7.dj.

  Melyek ezek főbb előnyei és hátrányai?

  7.dk.

  Milyen változásokat voltak érzékelhetőek az elmúlt évtizedek során Magyarországon a csapadékviszonyok tekintetében?

  7.dl.

  Milyen tervezési problémákat okoznak a hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadékféleségek gyakoriságának növekedése?

  7.dm.

  Mit ért helyi, regionális, pontszerű és diszperz szennyező forráson?

  7.dn.

  Származási helyük szerint hogyan csoportosíthatóak a folyékony hulladékok?

  7.do.

  Milyen jelzők segítségével becsülhető fel a vizek szennyezettsége?

  7.dp.

  Melyek a talajba, a felszíni- és a talajvízbe kerülő folyékony hulladékok mozgását befolyásoló főbb tényezők?

  7.dq.

  Milyen tényezők figyelembevétele szükséges vízszennyezések terjedésének modellezése során?

  7.dr.

  Milyen fázisai vannak a modell kialakításának?

  7.ds.

  Milyen kockázatelemzési technikákat ismer?

  7.dt.

  Milyen szempontok alapján történik az ivóvízbázisok védelmére szolgáló védőövezetek kialakítása és mely rendeletek szabályozzák ezek méretezését?

Ahsan T, Alaerts GJ, Buiteman JP., 1996. Direct horizontal-flow roughing filtration. Part II: performance and operational guideline. Aqua, 45:281–191.

Ainsworth R, ed., 2004. Safe piped water: Managing microbial water quality in piped distribution systems. World Health Organization, Geneva

Alföldi L., 2003. Gondolatok az éghajlatváltozás hidrológiai, vízgazdálkodási vonatkozásairól. „Agro-21” Füzetek Klímaváltozás-Hatások-Válaszok, 32. szám.

Andrikovics, S. 2001. Szikes tavak makrozoobentosz vizsgálata. In Pellinger, A (szerk). A Fertő-tó védett és fokozottan védett természetszerű élőhelyein végzett fenntartó kezelések és rekonstrukciók értékelését megalapozó monitoring 2001. Kutatási jelentés, Sarród. 214 pp.

Annon., 2004. Felkészülési segédanyag az építőmérnöki Bsc. képzés Közműhálózatok tervezése című tantárgyához. BME Építőmérnöki Kar

Ács, É., Barreto, S., Beszterci, B., Borics, G., Fehér, G., Grigorszky, I., Kiss, K. T., Makk, J., Pelyhe, T., Schmidt, A., Szabó, K. & Vörös, L. 2004. Algológiai praktikum. Szerk.: Ács É. & Kiss. K.T. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.

Ács, É. 2007. A Velencei-tó bevonatlakó algáinak tér- és időbeli változása, kapcsolata a tó ökológiai állapotával. Acta Botanica debrecina, Oecologia Hunariae 17:9-11.

Balogh, Cs. 2008. A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása. Doktori értelezés, Pannon Egyetem

Baker, Joan P. (ed) 1992. Wetlands Research Plan FY92-96: an Integrated Risk-based Approach EPA/600/R-92/060, Corvallis, Oregon

Barótfi I., 2000. Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó. Budapest

Bartholy J., 2004. Az éghajlat változása – bizonyosságok és bizonytalanságok. A Mindentudás Egyetemén elhangzott előadás. 2004. szeptember 13.

Bellamy WD et al., 1985. Removing Giardia cysts with slow sand filtration. Journal of the American Water Works Association, 77 (2):52–60.

Berger PS, LeChevallier MW, Reasoner DJ, 1992. Control of Biofilm Growth in Drinking water Distribution Systems. Washington DC, Office of Research and Development.

Berman D, Rice EW, Hoff JC., 1988. Inactivation of particle-associated coliforms by chlorine and monochloramine. Applied and Environmental Microbiology, 54(2):507–512.

Bernhardt H., 1995. Reservoirs and drinking water supply — a global perspective. Aqua, 44:2–17.

Biggs, B. J. F. 1985. Algae: A blooming nuisance in rivers. Soil Water 21: 27-31.

Borics, G., G. Várbíró, I. Grigorszky, E. Krasznai, S. Szabó & K. T. Kiss, 2007. A new evaluation technique of potamo-plankton for the assessemnt of the ecological status of rivers. Large Rivers 17, Archiv für Hydrobiologie  Suppl. 161: 465-486.

Boros, E. 1999. A magyarországi szikes tavak és vizek ökológiai értékelése. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 9: 13-80.

Boros, E., Forró, L, Gere, G., Kiss, O., Vörös, L. Andirkovics, S. 2008. The role of aquatic birds in the regulation of trophic relationships of continental soda pans in Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 54: 189-206.

Boros, E. 2010. Szikes vizeink jelentősége, kutatása és védelme: az MHT szikes vízi munkacsoportjának bemutatása. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 7 pp.

Bradshaw, A.D., 1992. The biology of land restoration. in Applied Population Biology, Kluwer Academic Publishers

Buczkó, K. 1986. A comparative study of the periphytic alge on three different flower plant species in Lake Hidegségi Fertő, Hungary. Studia Botanica Hungarica. 19: 63-71.

Camper AK et al., 1986. Bacteria associated with granular activated carbon particles in drinking water. Applied and Environmental Microbiology, 52:434–438.

Cemagref, 1982. Etude des méthodes biologiques quantitative d’appréciation de la qualité des eaux. Rapport Q.E. Lyon-A.F. Bassin Rhone-Méditerranée-Corse, Lyon, France.

Chorus I, Bartram J., 1999. Toxic Cyanobacteria in Water. London, E & FN Spon.

Cleasby JL, Hilmoe DJ, Dimitracopoulos CJ., 1984. Slow sand and direct in-line filtration of a surface water. Journal of the American Water Works Association, 76 (12):44–55.

Cleasby JL, Logsdon GS., 1999. Granular bed and precoat filtration. In: Letterman RD, ed. Water Quality and Treatment. New York, McGraw Hill, Inc., 8.1–8.99.

Collins MR et al., 1994. Evaluation of Roughing Filtration Design Variables. American Denver, CO, Water Works Association Research Foundation and the American Water Works Association.

Cox, E. J. 1991. What is the basis for using diatoms as monitors of river quality? In: Whitton BA, Rott E and Friedrich G (eds.) Use of algae for monitoring rivers. Institut für Botanik, Universität in Innsbruck. pp 33-40.

De Beer D, Srinivasan R, Stewart PS., 1994. Direct measurement of chlorine penetration into biofilms during disinfection. Applied and Environmental Microbiology, 60(12):4339–4344.

Dell’Uomo, A., 1996. L’indice diatomico di eutrofizzazione/polluzione (EPI-D) nel  monitoraggio delle acque correnti. Linee guida.

Descy, J. P., Mouvet, C. 1984. Impact of the Tihange nuclear power plant on the periphyton and the phytoplankton of the Meuse River (Belgium). Hydrobiologia 119: 119-128.

Descy, J.-P. & M. Coste, 1991. A test of methods for assessing water quality based on diatoms. Verhandlungen der internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 24: 2112-2116.

Dinka, M., Ágoston-Szabó, E., Kiss, A., Schöll, K. 2010. A Fertő magyar tórészének térbeli eltérései a vízkémiai jellemzők és a zooplankton együttesek alapján. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 14 pp.

EC Parliament and Council, 2000, Directive of the European Parliament and of the Council 2000/60/EC establishing a framework for community action in the field of water policy. European Commission PE-CONS 3639/1/100 Rev 1, Luxembourg.

Environment Canada, 2004. http://www.ec.gc.ca/climate/overview_trends-e.html

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2004. www.eea.eu.int

Farkas J., 2005. A HACCP rendszer és a kockázatelemzés alapismeretei – Egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem.

Fehér, G., Schmidt, A. 2003. A kiskunsági szikes tavak (KNP II) algológiai vizsgálata. Természetvédelmi Közlemények 10: 163-176.

Felföldi, T. 2010. Szikes tavaink pikoalgáinak biodiverzitása. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 5 pp.

Flemming HC., 1987. Microbial growth on ion exchangers. Water Research, 21:745–756.

Forró, L., Örvössy, N. 2001. Szikes tavak zooplankton vizsgálata. In Pellinger, A (szerk). A Fertő-tó védett és fokozottan védett természetszerű élőhelyein végzett fenntartó kezelések és rekonstrukciók értékelését megalapozó monitoring 2001. Kutatási jelentés, Sarród. 214 pp.

Galvis G, Fernandez J, Visscher JT., 1993. Comparative study of different pre-treatment alternatives. Aqua, 42:337–346.

García, C. M., R. García-Ruiz, M. Rendón, F. X. Niell & J. Lucena, 1997. Hydrological cycle and interannual variability of aquatic community in a temporary saline lake (Fuente de Piedra, Southern Spain). Hydrobiologia 345: 131-141.

Gasse, F., 1986. East African diatoms. Taxonomy, ecological distribution. Bibliotheca Diatomologica 11: 1-202.

Gayer J., Ligetvári F., 2007. Települési vízgazdálkodás csapadékvíz-elhelyezés. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutó Intézet Kht. Budapest.

Gimbel R, Clasen J., 1998. International report: removal of micro-organisms by clarification and filtration processes. Water Supply, 16:203–208.

Gregory R, Zabel TF, Edzwald JK., 1999. Sedimentation and floatation. In: Letterman RD, ed. Water Quality and Treatment. New York, McGraw Hill, Inc., 7.1–7.87.

Gőri, Sz., 1996. Ecological-methodological issues of wetland rehabilitation. Acta Biologica Debrecina, Debrecen, pp 89-100

Hall T, Watts M, Egerton A., 2000. SPC and risk assessment techniques to optimize water treatment for Cryptosporidium removal. Proceedings of the American Water Works Association Water Quality Technology Conference.

Hammer, U. T., J. Shamess & R. C. Haynes, 1983. The distribution and abundance of algae in saline of Saskatchewan, Canada. Hydrobiologia 105: 1-26.

Hoff JC., 1978. The Relationship of Turbidity to Disinfection of Potable Water. Washington DC, United States Environmental Protection Agency.

Holzbecher, E., 2005. Groundwater flow pattern in the vicinity of a salt lake. Hydrobiologia 532: 233-242.

Houghton, J.Z., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M. van der Lindem, P.J., Da, X., Maskell, K., Johnson, C.A., 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Hozalski RM, Bouwer EJ (1998). Deposition and retention of bacteria in backwashed filters. Journal of the American Water Works Association, 90 (1):71–85.

Kalff, J., 2002. Limnology. Inland Water Ecosystems. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp. 592.

Kákonyi, Á. 2010. Szikes tavak a Duna-Tisza közén. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 7 pp. www. Szikesviz.hu/vándorgyűlés/6.pdf

Kelly, M. G., 1998. Use of trophic diatom index to monitor eutrophication in rivers. Water Research 36: 236-242.

Kelly, M. G., Cazaubon, A., Coring, E., Dell’Uomo, A., Ector, L., Goldsmith, B., Guasch, H., Hürlimann, J., Jarlman, A., Kawecka, B., Kwadrans, J., Laugaste, R., Lindstrøm, E. A., Leitão, M., Marvan, P., Padisák, J., Pipp, E., Prygiel, J., Rott, E., Sabater, S., van Dam, H. and Vizinet, J. 1998. Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe. Journal of Applied Phycology 10: 215-224

Kolkwitz, R., Marsson, M. 1908. Ökologie der pflanzliche Saprobien. Ber. Deutsche Bot. Gesellsch. 26: 505-5019.

Láng I., Harnos Zs., Jolánkai M., 2004. Alkalmazkodási stratégiák klímaváltozás esetére: nemzetközi tapasztalatok – hazai lehetõségek. „Agro-21” Füzetek Klímaváltozás- Hatások-Válaszok, 35. szám, pp.70-77.

LeChevallier MW et al., 1984. Disinfection of bacteria attached to granular activated carbon. Applied and Environmental Microbiology, 48(5):918–923.

LeChevallier MW et al., 1991. Giardia and Cryptosporidium in Water Supplies. Denver, CO, American Water Works Association Research Foundation.

LeChevallier MW et al., 1993. Examining the relationship between iron corrosion and the disinfection of biofilm bacteria. Journal of the American Water Works Association, 85(7):111– 123.

LeChevallier MW, Evans TM, Seidler RJ., 1981. Effect of turbidity on chlorination efficiency and bacterial persistence in drinking water. Applied and Environmental Microbiology, 42:159–167.

LeChevallier MW, Lowry CD, Lee RG., 1990. Disinfection of biofilms in a model distribution system. Journal of the American Water Works Association, 82 (7):87–99.

LeChevallier MW, Welch NJ, Smith DB., 1996. Full-scale studies of factors related to coliform regrowth in drinking water. Applied and Environmental Microbiology, 62:2201–2211.

LeChevallier, M. W., Au K. K., 2004. Water Treatment and Pathogen, Control Process Efficiency in Achieving Safe Drinking Water. World Health Organization (WHO) 5-65.

Leibowitz, N., Squires, L., Baker, J.B., 1991. Research Plan for Monitoring Wetland Ecosystems. EPA/600/3-91/010, Corvallis, Oregon

Lenoir, A. & M. Coste, 1996. Development of a practical diatomic index of overall water quality applicable to the French National Water Board Network. In: Rott, E. (ed.) 2nd Workshop on Algae for Monitoring Rivers, Innsbruck 18-19 Sept. 95, Studia Student. G.m.b.H., Innsbruck

Letterman RD., 1991. Filtration Strategies to Meet the Surface Water Treatment Rule. Denver, CO, American Water Works Association.

Letterman RD, Amirtharajah A, O’Melia CR., 1999. Coagulation and flocculation. In: Letterman RD, ed. Water Quality and Treatment. New York, McGraw Hill, Inc., 6.1–6.66.

Levy RV, Cheetham RD, Hart FL., 1984. Occurrence of Macroinvertebrates in a Public Drinking water Supply. Cincinnati, OH, National Technical Information Service, 1–14

Mackenzie L. D., 2010. Water And Wastewater Engineering. The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN: 978-0-07-171385-6

Mádl-Szőnyi, J., Tóth, J., Pogácsás, Gy. 2008. Soil and wetland salinization in the framework of the Danube-Tisza Interfluve hydrogeologic type section. Central European Geology 51: 203-217.

Mátrai, I., Rózsáné Szűcs, B. 2010. A Garai sóstó növényzetének természetvédelmi értékelése és a helyreállítás lehetőségei. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 11 pp.

McCormick, P. V., Stevenson, R. J. 1989. Effect of snail grazing on benthic algal community structure in different nutrient environments. Journal of North American Benthological Society 82: 162-172.

Medema GJ et al., 1998. Sedimentation of free and attached Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water. Applied and Environmental Microbiology, 64:4460–4466.

Megyeri, J. 1959. Az alföldi szikes vizek összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis II. 91-170.

Mika J., 2000. Hazai éghajlati forgatókönyvek. In: III. Erdõ és Klíma Konferencia Debrecen 2000. június 7-9. p. 9-23.

Mika J., 2003. Regionális éghajlati forgatókönyvek: Tények és kétségek. „Agro-21” Füzetek Klímaváltozás-Hatások-Válaszok, 32. szám.

Minshall, G. W. 1978. Autotrophy in stream ecosystems. BioScience 28: 767-771Mouchet P, Bonnelye V., 1998. Solving algae problems: French expertise and world-wide applications. Aqua, 47:125–141.

Norton CD, LeChevallier MW., 1997. Chloramination: its effect on distribution system water quality. Journal of the American Water Works Association, 89:66–77.

Nováky B., 2002. Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai. In: Somlyódy L. (szerk.) A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

Novotny, V., 1995. Nonpoint pollution and urban stormwater management. Water Quality Management Library, Volume 9, TECHNOMIC Publishing Inc.

Olivieri VP et al., 1985. Recurrent Coliforms in Water Distribution Systems in the Presence of Free Residual Chlorine. Chelsea, MI, Lewis Publishers Inc.

Ongerth JE, Hutton PE., 1997. DE filtration to remove Cryptosporidium. Journal of the American Water Works Association, 89 (12):39–46.

Oskam G., 1995. Main principles of water quality improvement in reservoirs. Aqua, 44:23–29.

Padisák, J., 1998. Sudden and gradual responses of phytoplankton to global climate change: case studies from two large, shallow lakes (Balaton, Hungary and the Neusiedlersee Austria/Hungary). In D. G. George, J. G. Jones, P. Puncochar, C. S. Reynolds and D. W. Sutcliffe (eds.), Management of lakes and reservoirs during global change: 111-125, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, Boston. London.

Padisák, J., 1999. Checklist of aquatic algae found int he Kiskunság National Park and int he Danube-Tisza interfluve. The flora of the Kiskunság National Park, Cryptogams. 9-146. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Padisák, J. 2005. Általános limnológia. ELTE EÖTVÖS Kiadó. 310pp.

Padisák, J., É. Ács, G. Borics, K. Buczkó, I. Grigorszky, Cs. Kovács, J. Mádl-Szőnyi & É. Soróczki-Pintér, 2006. A Víz Keretirányelv és a vízi habitatdiverzitás konzerváció biológiai vonatkozásai. Magyar Tudomány 167: 663-669.

Padisák J, Grigorszky I, Borics G, Soróczki-Pintér É., 2006. Use of phytoplankton assemblages for monitoring ecological status of lakes within the Water Framework Directive: the assemblage index., Hydrobiologia 553: 1-14

Palkó Gy., 2004. A Fővárosi Csatornázási Mûvek Részvénytársaság üzemeltetési területén a szélsõséges idõjárási események okozta helyzetek értékelése. „Agro-21” Füzetek Klímaváltozás-Hatások-Válaszok, 35. szám, pp. 42-44.

Pan, Y., Stevenson, R. J., Hill, B. H., Herlihy, A. T., Collins, G. B. 1996. Using diatoms as indicators of ecological conditions in lotic ecosystems: A regional assessment. J. North Am. Benthol. Soc. 15: 481-495.

Parsons SA., 2000. The effect of domestic ion-exchange water softeners on the microbiological quality of drinking water. Water Research, 34(8):2369–2375.

Patrick, R. 1961. A study of numbers and kinds of species found in rivers of the Eastern United States. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 113: 215-258.

Pellinger, A. 2001. A mekszikópusztai elárasztások hatása a fészkelő és vonuló madárállományokra In Pellinger, A. (szerk) A Fertő-tó védett és fokozottan védett természetszerű élőhelyein végzett fenntartó kezelések és rekonstrukciók értékelését megalapozó monitoring 2001. Kutatási jelentés, Sarród. 214 pp.

Pomogyi P., Szalma E., 2002. Javaslat az EU Víz Keretirányelvvel kapcsolatos makrofiton referencia indikátorokra. Témabeszámoló, Khely-Szeged, -36.

Pomogyi P., Szalma, E., 2006a. A makrofita ökológiai minősítés kérdései 2005. Témabeszámoló az MTA-KvVM „A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elősegítésére ” című kutatási projekthez. Keszthely-Szeged, pp. 33.

Pomogyi P., Szalma, E. 2006b. A VKI szerinti makrofita minősítés módszertani kérdései. MHT XXIV. Orsz.Vándorgy. Pécs, július 5-6. I. kötet. p. 95-104.

Poulíčková, A., M. Duchoslav, Dokulil, M. 2004. Littoral diatom assemblages as indicators of lake trophic status: A casestudy from perialpine lakes in Austria. European Journal of Phycology 39: 143-152.

Prygiel, J. & M. Coste, 2000. Guide Méthodologique pour la mise en oeuvre de l'Indice Biologique Diatomées.  NF T 90-354. Etude Agences de l’Eau-Cemagref Bordeaux, March 2000, Agences de l’Eau. 134pp.

Ridgway HF, Olson BH (1982). Chlorine resistance patterns of bacteria from two drinking water distribution systems. Applied and Environmental Microbiology, 44(4):972–987.

Robert LT, Campbell AT, Smith HV., 1992. Survival of Cryptosporidium parvum oocysts under various environmental pressures. Applied and Environmental Microbiology, 58:3494–3500.

Roche, P-A., Valiron, F., Coulomb, R. , Villesot, D., 2001. Infrastructure integration issues. In: Maksimovic, C., Tejada-Guibert, J.A. (eds.): Frontiers in Urban Water Management, Deadlock or Hope UNESCO Paris, IWA Publishing London

Rott, E. 1991. Methodological aspects and perspectives in the use of periphyton for monitoring and protecting rivers.In: Use of algae for monitoring rivers ed. B. A. Whitton, Rott, E., Friedrich, G. Insitute für Botanik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria pp. 9-16.

Round, F. E. 1991a. Diatoms in river water-monitoring studies. Journal of Applied Phycology 3: 129-145.

Round, F. E. 1991b. Use of diatoms for monitoring rivers. In Whitton, B.A., Rott, E. (eds.) Use of algae for monitoring rivers I. Institut für Botanik, Universität Innsbruck: 25-32.

Rumeau, A. & M. Coste, 1988. Initiation a la systematique des Diatomees d'eau douce pour l'utilisation pratique d'un indice diatomique generique. Bulletin Francais de la peche et de la Pisciculture 309: 1-69.

Schuler PF, Ghosh MM., 1990). Diatomaceous earth filtration of cysts and other particulates using chemical additives. Journal of the American Water Works Association, 82(12):67–75.

Seidel, K. 1966. Purification of water by means of higher plants. Naturwissenschaften 53: 289-297

Semmens MJ., 1977. Ion exchange — fundamental considerations. Proceedings of the 19th Annual Public Water Supply Engineer’s Conference — Water Treatment, Part II — University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois Section of the American Water Works Association, Illinois Environmental Protection Agency.

Silverman GS, Nagy LA, Olson BH., 1983. Variations in particulate matter, algae and bacteria in an uncovered, finished-drinking water reservoir. Journal of the American Water Works Association, 75(4):191–195.

Simonffy Z., 1996. Kármentesítési kézikönyv 1. Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium ISBN: 963 03 46044

Somogyi, B., Felföldi, T., Solymosi, K., Böddi, B., Márialigeti, K., Vörös, L. 2010. Téli pikoplankton tömegprodukciók szikes tavainkban. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 8 pp.

Starosolszky Ö., Orlóci I., 1994. A klímaváltozás hatása a hidrológiai és vízminõségi paraméterekre. VITUKI 59. OTKA tsz. 716/90

Stenger-Kovács, C., Buczkó, K., Hajnal, É., Padisák, J. 2007. Epiphytic, littoral diatoms as bioindicators of shallow lake trophic status: Trophic Diatom Index for Lakes (TDIL) developed in Hungary. Hydrobiologia 589: 141-154.

Stevenson, R. J. 1997. Scale-dependent casual frameworks and the consequences of benthic algal heterogenity. Journal of North American Benthological Society 16: 248-262.

Szabó, A., 1997. A hazai szikes élőhelyek kutatásának áttekintése és a jövő feladatai. Hidrológiai Közlöny 77: 103-104.

Szekeres, É. (szerk). 2002. Szikes tavak. Nemzeti Ökológiai Hálózat. 4. KÖM.

Szilágyi, F. 2009. A felszíni vizek biológiai minősítésének továbbfejlesztése. Összefoglaló jelentés, Budapest. Öko Zrt. 106 pp.

Tardy, J. (szerk) 2007. A magyarországi vadvizek világa (Hazánk ramsari területei). Alexandra Kiadó, Pécs. 142-161.

Tracy HW, Camarena VM, Wing F.,1966. Coliform persistence in highly chlorinated waters. Journal of the American Water Works Association, 58:1151–1159.

Varga-Haszonits Z., 2003. Az éghajlatváltozás mezõgazdasági hatásának elemzése, éghajlati szcenáriók. „Agro-21” Füzetek Klímaváltozás-Hatások-Válaszok, 31. szám, p. 9- 21.

V.-Balogh, K., Németh, B., Vörös, L. Oldott és formált szervesanyagok a szikes tavak vizében. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 11 pp.

Vinebrooke, R. D. 1996. Abiotic and biotic regulation of periphyton in recovering acidified lakes. Journal of North American Benthological Society 15: 318-331.

Vörös, L., Boros, E., V-Balogh, K., Németh, B., Somogyi, B. 2010. Szikes tavaink különleges élővilága és ökológiai rendszere. MHT XXVIII. Országos vándorgyűlés kiadványa, Sopron 8 pp.

Vörös, L., V.-Balogh, K., Boros, E. 2005. Pikoplankton dominancia szikes tavakban. Hidrológiai Közlöny 85: 166-168.

Vymazal, J. 1988. The use of periphyton communities for nutrient removal from polluted streams. Hydrobiologia. 166: 225-237.

Weber-Shirk ML, Dick RI., 1997a. Biological mechanisms in slow sand filters. Journal of the American Water Works Association, 89(2):72–83.

Weber-Shirk ML, Dick RI., 1997b. Physical–chemical mechanisms in slow sand filters. Journal of the American Water Works Association, 89(2):87–100.

WHO, 2004. Guidelines for drinking-water quality, 3rd ed., World Health Organization, Geneva.

Williams, W. D., 2005. Lakes in arid environments. In: O’Sullivan, P. E. & C. S. Reynolds (eds.) The Lake Handbook Vol 2, Lake Restoration and Rehabilitation: 200-240, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton.

WHO, 1999. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring and management. Chorus, I. and Bartram, J. (eds). E & FN Spon, London, UK

Wu, J. T., 1999. A generic index of diatom assemblages as bioindicator of pollution in the Keelung River of Taiwan. Hydrobiologia 397: 79-87.

Yao KM, Habibian MT, O’Melia CR (1971). Water and waste water filtration: concepts and applications. Environmental Science and Technology, 5 (11):1105–1112.

Yoo RS et al., 1995. Cyanobacterial (Blue-Green Algal) Toxins: A Resource Guide. Denver, CO, American Water Works Association Research Foundation and American Water Works Association.

Ysusi, M. A., 2000. “System Design: Overview,” in L.W. Mays (ed.), Water Distribution Systems Handbook, McGraw-Hill, New York, pp. 3.1–3.49.

Zelinka, M., Marvan, P. 1961. Zur Präzisirung der biologischen Klassifikation der Reinheit fliessender Gewässer. Archiv für Hydrobiologie 57: 389-407.

AEC (2005): ECOSURV zárójelentés. Budapest/Arnhem, ARCADIS Euroconsult. - www.eu-wfd.info/ecosurv.

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (2009): Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

WFD (2000): Directive of the European Parlament and of the Council 2000/60/EC Establishing a framework for community action in the field of water policy. - European Union, Luxembourgh PE-CONS 3639/1/00 REV 1.

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2771#szikes

http://www.szikesviz.hu/bakter.html

http://www.szikesviz.hu/madarak.html

http://www.szikesviz.hu/nekton.html

http://www.szikesviz.hu/zoobentosz.html