Mezőgazdaság környezeti hatásai


Tartalom

1. A mezőgazdaságról
2. Mezőgazdaság története a fenntartható fejlődés szempontjából
Kezdetek
Középkor
Újkor
3. Mezőgazdaság alapjai
Terület-mértékegységek a mezőgazdaságban
Magyarország földrajzi adottságai
Talajtani alapok
Szemcseméret szerinti csoportosítás
Mezőgazdasági igény szerinti csoportosítás (Arany-féle kötöttségi szám)
Magyarország talajai
Magyar talajok problémái
Talajok élővilága
A talaj, mint természeti erőforrás
A talaj rétegei
A talaj funkciói
A talaj szennyeződése és leromlása
Mezőgazdálkodással kapcsolatos fizikai talajpusztulások
Talajvédelmi intézkedések Magyarországon
Termőföldről
Aranykorona
Mezőgazdasági terület alakulása Magyarországon
Művelési ágak
4. Agrokemizálás
Peszticidek
A peszticidek fogalma és főbb kategóriái
Rövid történeti áttekintés, a peszticidek alkalmazásának mai helyzete és jövője
A peszticidek csoportosítása felhasználás (célcsoport), hatásmód, alkalmazásmód és kémiai szerkezetük szerint
A peszticidek toxicitása
Rezisztencia kialakulása
A növényvédőszerek toxikológiai elbírálása
Integrált növényvédelem (Integrated Pest Management – IPM) és a biológiai növényvédelem
Növényi hormonkészítmények
Növényi sebzáró anyagok
Műtrágyák és természetes ásványi és szerves talajjavítók
Műtrágyák
Természetes ásványi és szerves talajjavítók
Állattenyésztésben használt vegyszerek
Fertőtlenítő hatású tisztítószerek
Ivóvízsavanyító oldatok
Hormonkészítmények
Antibiotikumok
Agrokemizálás és biogazdálkodás (organic farming)
A biogazdálkodás alapelvei
A biogazdálkodás elterjedtsége és támogatása (Forrás: www.agr.unideb.hu/4meco/cikk/20070117_bio.doc )
Miért nem terjed gyorsabban az ökogazdálkodás hazánkban? (Forrás: www.agr.unideb.hu/4meco/cikk/20070117_bio.doc)
Összefoglalás
5. Fenntartható mezőgazdaság gazdasági háttere
Jellemző termelői típusok
Jellemző tulajdonosi szerkezet
A magyar mezőgazdaság és a (világ)piac
Tömegtermelés
Különlegességek termesztése
Termőföld egybefüggő területének hatása a termelésre
Földárak
Földbérlet
Agrár-környezeti program
Részterületek
Célprogramok
Tendenciák
Élelmiszeripar
Műtrágya- és növényvédőszer-használat
Növényvédőszerek használata Magyarországon
Műtrágyák használata Magyarországon
6. Mezőgazdasági alapanyag-előállítás
Növénytermesztés
Gabonatermesztés
Zöldségtermesztés
Gyümölcstermesztés
Magyar hírnevek (Hungarikumok)
Haszonállat-tenyésztés
Szarvasmarha (kérődző) tenyésztés
Baromfitenyésztés
Sertéstenyésztés
Az állattenyésztés szabályozása
7. Ökológiai gazdálkodás
Mi az ökológiai gazdálkodás?
Génbankok
Ökológiai állattartás, az állatok jogai
(Bio)élelmiszer
E-számok
Kérdések az ökológiai gazdálkodásról
8. Földrajzi információs rendszerek használata a mezőgazdaságban
Alaprendszerek
Mezőgazdaság szempontjából kiemelt rendszerek
Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM)
A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet (MTA TAKI) adatbázisa
Felszínborítás térkép (CLC vagy Corine)
9. Kérdések
10. Ajánlott irodalom

Az ábrák listája

3.1. Évi középhőmérséklet változása Magyarországon 1881-1991 (Forrás: http://www.aquadocinter.hu/)
3.2. Évi összes lehullott csapadék mennyisége Magyarországon (1881-1991) (Forrás: http://www.aquadocinter.hu/)
3.3. Éves csapadékmennyiség eloszlása Magyarországon 2011-ben (Forrás: MetNet.hu)
3.4. Hazánk fő talajtípusainak elterjedése (Forrás: Bernát Tivadar szerk.: Magyarország gazdaságföldrajza)
3.5. Magyarország talajainak szerkezeti problémái (Forrás: Bernát Tivadar szerk.: Magyarország gazdaságföldrajza)
3.6. Környezeti érzékenység a talaj szempontjából (Forrás: Ángyán József: Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai)
3.7. A talajképződés során végbemenő folyamatok (forrás: Láng, 2002)
3.8. Talajtípusok Magyarországon (forrás: www.ktg.gau.hu)
3.9. Magyarország felszínborítottsága (forrás: www.ktg.gau.hu)
3.10. Magyarország eróziós térképe (forrás: MTA TAKI)
3.11. Magyarország talajainak kémhatása (forrás: www.ktg.gau.hu)
3.12. Magyarország mezőgazdasági célú földterületének változása (1960-2009), forrás: KSH
3.13. Hazánk mezőgazdasági földhasználata (Forrás: KSH)
4.1. A biocidek (peszticidek) megoszlása Darvas és Székács (2006) szerint
4.2. A metaklór-herbicidek felbecsült éves felhasználása az USA mezőgazdaságában (1997)
4.3. A peszticidek felhasználásának alakulása Magyarországon 1960 és 2004 között
4.4. Egy tipikus példa a dioxinok bioakkumulációja. Forrás: http://apps.co.marion.or.us/imagegallery/Recycling%20Images/backyard_burning_abatement.htm
4.5. Egy hipotetikus karcinogén vegyület dózis-hatás görbéje
4.6. Egy IPM-év felépítése
4.7. A minősített ökologikusan művelt területek megoszlása világviszonylatban. Forrás: FiBL Survey 2005 / 2006
4.8. Biogazdaságok az Európai Unió országaiban 2000 végén
5.1. Mezőgazdasági termelők megoszlása jogi forma szerint 2010-ben (Forrás: KSH és AKI)
5.2. Földhasználat gazdálkodási formák szerint 2010-ben. (Forrás: KSH, saját számítás)
5.3. Birtokméretek megoszlása Magyarországon, EU-ban és az USA-ban 1995-7-ben (hektárból képzett %, forrás: WHO)
5.4. Birtokméretek megoszlása Magyarországon, EU-ban és az USA-ban 1995-7-ben (darabból képzett %, forrás: WHO)
5.5. Förldárak az EU-ban (2006, ezer Euró/ha, forrás: Eurostat)
5.6. A szántóföld ára kistérségenként (Forrás: AKI-Tesztüzemi-Rendszer)
7.1. Magyarország: Biokontroll HU-ÖKO-01 jelzése
7.2. Európai Unió: EU ökológiai logó
8.1. Kataszteri térkép, Győr, részlet (Forrás: Gyulai István)
8.2. OGPSH pontjai (Forrás: FÖMI)
8.3. Veszprém környéki alappontok (Forrás: FÖMI)
8.4. Országos TIM pontok
8.5. Agrotopográfiai térképsorozat egyik eleme. (forrás: MTA TAKI)
8.6. Agrotopográfiai térképsorozat másik eleme. (forrás: MTA TAKI)
8.7. A kiértékelés során űrfelvételekből tematikus térkép készült (Forrás: Gyulai István)

A táblázatok listája

2.1. A legfontosabb mezőgazdasággal kapcsolatos fordulópontok
3.1. Gyakori föld-mértékegységek összefoglalása
3.2. Talaj felső 15 cm-nek élővilága (forrás: http://anubis.kee.hu/pdf/fmt/BScfmt_korny.pdf)
3.3. Legfontosabb talajszennyező források
3.4. Az erózió fokozatai
3.5. A talajok kémhatása
3.6. A földvédelem fogalmának tartalmi elemei
3.7. Magyarország mezőgazdasági célra használt földterületeinek mérete (1960-2009), forrás: KSH
3.8. Hazánk mezőgazdasági földhasználata (ezer ha és %, Forrás: KSH)
4.1. Az ENSZ által jegyzett tizenkettő legveszélyesebb környezetben maradó (perzisztens) szerves szennyezőanyag (POP= persistent Organic Pollutants, the Dirty Dozen = Piszkos Tizenkettő) listája és státuszuk több országban
4.2. Néhány jelentősebb szervetlen peszticid kémiai szerkezete és leírása
4.3. Néhány jelentősebb organoklorin peszticid kémiai szerkezete és leírása
4.4. Néhány ismert organofoszfát szerkezeti képlete
4.5. 14. táblázat Néhány elterjedten használt piretroid szerkezete és leírása
4.6. Több fajt alkalmazó tesztek (Calow, 1993
4.7. A DM-CID-S összetétele
4.8. Az AGRO-CID-SUPER kémiai összetétele
5.1. A mezőgazdasági ágazat résztvevői 2008-ban (Forrás: Magyar Köztársaság Kormányának J/4455. számú jelentése)
5.2. Fajlagos földterület-használat hazánkban (Forrás: FVM, saját számítás)
5.3. Földterület-használat hazánkban 2010-ben (Forrás: FVM, saját számítás)
5.4. A gépüzemeltetés óraigénye a táblaméret függvényében (óra/ha-bó képzett %, forrás: MGI)
5.5. A gépüzemeltetés költségigénye a táblaméret függvényében (Ft/ha-bó képzett %, forrás: MGI)
5.6. Földár régiónkénti bontásban (ezer Ft/ha, forrás: AKI­Tesztüzemi­Rendszer)
5.7. A szántóföld ára aranykorona-érték és régiók szerinti bontásban (ezer Ft/ha, forrás: AKI­Tesztüzemi­Rendszer)
5.8. Hazai földárak (2010, Forrás: www.foldbroker.hu)
5.9. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program: célkitűzések és ütemterv - Horizontális célprogramok (Forrás: www.foek.hu)
5.10. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program: célkitűzések és ütemterv - Területi (zonális) célprogramok (Forrás: www.foek.hu)
5.11. A legfontosabb élelmiszeripari szakágazatok bruttó termelési értéke és részaránya (2008, Forrás: KSH)
5.12. Külföldi tőke aránya a hazai élelmiszer-feldolgozó iparban 2010-ben (az 50%-nál nagyobb értékek, forrás: NAV, AKI)
5.13. Növényvédő szerek forgalma 2006-2010 között Magyarországon (tonna, forrás: AKI, saját számítás)
5.14. Értékesített műtrágya mennyiség (ezer tonna hatóanyagban, forrás: KSH, AKI)
5.15. Egy hektár mezőgazdasági területre jutó műtrágya (kg hatóanyagban, forrás: KSH, AKI)
5.16. Egy hektár szántó-, kert-, gyümölcsös- és szőlőterületre jutó műtrágya (kg hatóanyagban, forrás: KSH, AKI)
6.1. Napi munkaerőegység igény néhány zöldségféle termesztése során
6.2. Hazai gyümölcseink beltartalmi értékei (Bíró Gy, Linder K; 1995)
6.3. Déli gyümölcsök beltartalmi értékei (Bíró Gy, Linder K; 1995)
6.4. Háziállataink háziasításának vélhető helye és ideje
6.5. Háziasított állatok szerep régen és most
7.1. Ökológiai gazdálkodást folytató termelők 2000-2010 (Forrás: Biokontroll)
7.2. Ökológiai gazdálkodás alatt álló termőterületek aránya Magyarországon 2010-ben (Forrás: Biokontroll, KSH, saját számítás)
7.3. Éves élelmiszerfogyasztás 2006-2009 (kg/fő, forrás: KSH, saját számítás)
7.4. Napi tápanyagfogyasztás 2006-2009 (egység/fő, forrás: KSH, saját számítás)

A mezőgazdaság egyik legősibb emlékekkel rendelkező tevékenységünk, amelynek A mezőgazdaság feladata a lakosság élelmiszerekkel, valamint az élelmiszeripar és néhány más iparág nyersanyagokkal történő ellátása. A mezőgazdaság termékeit a növények, és az állatok életműködésével állítja elő, tevékenysége szorosan kapcsolódik a földrajzi környezethez. A növényi termékek előállítását a napenergia, az éghajlat, a biológiai erőforrások, és a talaj teszi lehetővé. A növénytermelés alapozza meg az állattenyésztést is.

A növénytermelés a leginkább környezetfüggő tevékenység, de kiemelhetünk három területet, amitől nagyon jelentősen függ (ezekről a területekről később részletesen olvashatunk):

 • A termőterületek földrajzi adottságaitól (éghajlat, talaj, domborzat). A növénytermesztés meghatározó feltétele a terület, ahol a tevékenység folyik. Ellentétben egy ipari vagy informatikai tevékenységtől, ebben az esetben a helyszín olyan jelentőséggel bír, amelyet semmilyen technológiai vagy tudásbeli ismerettel és háttérrel sem lehet pótolni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezekre az ismeretekre ne lenne szükség a sikeres mezőgazdasághoz. (lásd. alább)

 • A növények genetikai tulajdonságaitól. Az őshonos, az adott termőterület mikroklímájához módosult magas beltartalmi értékkel bíró növények jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a környezetbarát mezőgazdasághoz – általában – jelentősen kisebb tápanyag és növényvédőszer-igényükkel.

 • A földhasznosítás gazdasági, technológiai feltételeitől. Ma már nem elég jó minőségű termőföld és kedvező mikroklíma a hatékony mezőgazdasághoz, hanem elengedhetetlen hozzá a megfelelő szaktudás és műszaki felszerelés is, amely biztosítani tudja a terület adottságainak legjobb kihasználását, illetve az időjárás kisebb kilengéseinek ellensúlyozását.

Ebben a jegyzetben alapvető, bevezető ismereteket kívánunk nyújtani az emberiség legfontosabb tevékenységének hátteréről és iránymutatással szolgálni a fenntartható mezőgazdaság eszméje felé.

Ahhoz, hogy tenni tudjunk a fenntartható mezőgazdaság érdekében érdemes ismerni, hogy jutottunk el a mostani fenntarthatatlan állapotba.

A mezőgazdaság egyike a legősibb tevékenységinknek, amelynek kezdetét pontosan nem is lehet meghatározni. A törzsi szerveződés kialakulása után jellemzően nomád életmódot folytató őseinkhez egyre gyakrabban csatlakoztak vadon élő állatok a könnyű élelemszerzés és a védelem reményében. Ezzel elkezdődött a haszonállatok háziasítása.

Később egyre hosszabb időszakokat töltöttek egy helyen, ami lehetőséget adott arra, hogy a környezetükből összegyűjtött és a táboruk területén elfogyasztott növények magjai kihajtsanak. Ennek megfigyelése és hasznosítása vezetett növénytermesztés kialakulásához. Végül a törzsek, és családok egy része abbahagyta a vándorlást és letelepedett ezzel kialakultak a helységek, melyek közelében a földeket szántóföldként, rétként vagy legelőként használták.

A ló háziasítása volt civilizációnk szempontjából az egyik legjelentősebb háziasítási lépés, mivel ez által a kereskedelem hirtelen több ezer kilométeres távolságokat fogott át és kialakult a rendszeres kommunikáció, információcsere a törzsi települések között.

A ma létező civilizációk közül a kínai a legrégebbi mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező kultúra. i.e. III. században már rendszeresen tartottak tavaszünnepeket, amely a mezőgazdaság ünnepe volt. Ott vezették be először az „egyetemi” szintű állatorvos képzést, a hatósági állatorvosi vizsgálatot a piacra kerülő húsokra, alkalmazták a vetésforgót.

Európában a görög városállamok területén virágzott először a fejlett mezőgazdaság, amelynek máig élvezett eredménye a borászat. Athénban született az első európai szakíró, Xenophon is, aki a tárgyázás módszereiről írt mezőgazdasági szakkönyvet.

Római Birodalomban a hadsereg és a plebs hatalmas élelmiszerigényének kielégítésére kiemelt szerepe volt a mezőgazdaságnak. Az i.sz. II. században egyes római – például mai Olaszország területén fekvő Italia és Sicilia – provinciák termésátlagai a XVIII. sz-i Európa mutatóival egyeztek meg. A rómaiak hozták be Európába a méhészet és a növénynemesítést, valamint inkább hadi megfontolásokból, nem túl sikeres állatkeresztezési kísérleteket is folytattak.

A Római Birodalom bukása után a civilizáció hanyatlása a mezőgazdaságot is magával rántotta a korai középkorban. A mezőgazdasági kultúra leromlott, a földek termelékenysége i.sz. VIII. sz-ban elérte az i.e. V. század „színvonalát”. Ekkoriban 10‑15 ha kellett egy ember ellátásához, ami – több más környezeti tényezővel együtt – éhínséghez vezetett. (Összehasonlításként: az i.sz. II. sz-ban 0,7-3 ha, jelenleg – a felhasznált technológiák nagy minőségi szórása miatt – átlagosan 0,5-0,8 ha kell egy ember életben maradásához szükséges éves élelmiszermennyiség megtermeléséhez.)

A mezőgazdaság fejlődése jól megfigyelhető a „telek” vagy „mansus” méretének változásából is. A telek, mint mértékegység mérete nagyjából akkora volt, mint amekkora terület ahhoz kellet, hogy egy ember tisztességesen megéljen, vagy egy átlagos méretű (akkoriban 2 szülőből és 3-4 bevételteremtésre még képtelen gyermekből álló) család éppen megmeneküljön az éhenhalástól. A telek mérete a korai középkori 17 ha és a késő-középkori 10 ha között mozgott. A birtokolt telkek számához – azaz a mezőgazdasági terület mennyiségéhez – viszonyítottak több rangot, megszólítást is. Például a lovagi életmódhoz nagyjából 10 telek (azaz 100-170 ha), míg a földbirtokos megszólításhoz körülbelül 1000 telek (10 000 – 17 000 ha) kellet. Ezek az arányok ma is megállják a helyüket, hiszen a mai felső középosztálynak megfelelő lovagi kategória 100 ha-os területéről ma is nagyjából akkor bevételt lehet nyerni (100 ha-ról megfelelő gazdálkodás mellet kb. 10-15 millió Ft adózott jövedelem érhető el), ami lehetővé teszi az ezen osztályhoz tartozók körében megszokott életmód folytatását.

A közékor második felében megjelentek a Ciszterciták apátságai, amelyek az első mezőgazdasági szövetkezeteknek tekinthetőek. Az apátságok működése egyszerű elveket követett ahol letelepedtek, ott megegyeztek a környező kisebb földek hűbéreseivel, hogy segítik őket szaktudással, valamint összefogják az értékesítést és ez által jobb és biztosabb terméshozamokat és kedvezőbb árakat érnek el, ezért cserébe a termelők meghatározott részesedét adnak a bevételből.

Az újkor jelentős változásokat hozott az emberiség világban betöltött helyzetére, amely komoly hatással volt a mezőgazdaságra. A javuló higiéniai feltételek, a fejlődő orvostudomány jelentősen növelte a világ népességét. A növekvő embertömeg egyre több élelmet igényelt, ami a termőterületek szűkössége miatt megkövetelte a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelését. Ezt az igényt sok – eddig a mezőgazdasághoz nem kapcsolódó – iparág támogatta. A legjelentősebb változást az alkimista műhelyekből kifejlődött vegyipar hozta, de legalább ilyen fontos volt az élelmiszeriparban a gőzgép megjelenése.

Az újkor a tudomány fejlődésében is új irányokat nyitott. Kezdetben ez elsősorban a régi korok tudásának újrafelfedezésében nyilvánult meg. Például Sir B. Lawes perzsiai utazása során talált egy pár görög és római szakkönyvet, aminek részleteit publikálta, így újra felfedezte a szervetlen trágyázást (azaz a mész használatának előnyeit a talajjavításban). Mások elsősorban ősi kultúráktól ellesett ismereteket mutattak meg az európai mezőgazdasági kultúrának. Ilyen volt például A. Young aki kínai útja során érdekes dolgot ismert meg és elnevezte vetésforgónak.

Sajnos az újkor nem csak kedvező, hanem hosszú távú, kifejezetten káros hatásokat is kiváltott. Ilyen volt a mértéktelen kemizálás, amelynek hatásait máig érezzük földjeinken. (Részletesen lásd. Némethy agrokemizálás fejezet.)

A legfontosabb mezőgazdasággal kapcsolatos fordulópontokról az 2.1. táblázat ad áttekintést.


Az Újkor hajnalán a Föld megnövekedett kizsákmányolásával párhuzamosan megjelentek a fenntartható fejlődés gondolatvilágának első csírái. Ezek közé tartozott Th.R. Malthus és D. Ricardo akik 1810-ben a következőket írták: „a jelenlegi ütemben fejlődő tudomány nem képes lépést tartani a népszaporulattal”. Sajnos ezeket a hangokat hosszú időre elnyomták a kor tudományos és politikai erői. Például azok a gondolatok, amik a XIX. sz. tudósainak válasza volt Malthaus és Ricardo felvetésére: „mi nem könyöradományt kérünk a természettől, hanem egyszerűen elvesszük tőle, amire szükségünk van.”

Ennek a következményei és a felszámolásukra tett lehetőségekkel foglalkozunk a továbbiakban.

Magyarország mezőgazdaságilag kedvező földrajzi helyzetben lévő ország, klímája kontinentális, az utóbbi években egyre erősebb mediterrán jegyekkel (3.1. ábra). Hazánk mezőgazdaságilag hasznosítható területe akár 7,5-8 millió ha is lehetne, de a ténylegesen használt terület csak 5,7 millió ha és folyamatosan csökken. (x.12. ábra)


Jelenleg, ha a legkorszerű mezőgazdasági eszközökkel művelünk egy területet – adottságoktól függően – átlagosan 0,4 ha termőföld elég egy ember alap szintű élelmezéséhez. Így adottságai alapján, hazánkban akár 17-20 millió főnek elég élelmet lehetne termelni. Ez természetesen csak a tömegtermelés esetén lenne igaz, de jól mutatja a hazai agrárium tartalékait. Ezt a tartalékot a jelenlegi jogi és gazdasági környezetben nem lehet és – főleg környezetvédelmi okok miatt – nem is célszerű kihasználni. A tömegtermelés helyett, a hazai piac minőségi termékekkel történő ellátását kell célul kitűzni.

Hazánkban egy főre 0,57 ha mezőgazdasági terület jut, ami az élmezőnybe tartozik Európában.

Hazánk esetében a legnagyobb gondot az utóbbi években egyre fokozódó vízhiány (3.2. ábra) illetve a víz időben egyenetlen eloszlása jelenti. Az egyenetlen vízeloszlás azért is kiemelten súlyos, mivel a vízhiányán elsősorban a Nagy-alföldet – hazánk hagyományos „éléstárát” – érintik. (3.3. ábra) Az ábrát megfigyelve észrevehető, hogy a hazánkat érő csapadékmennyiség jelentős része a dél-nyugati országrészben illetve az Északi-középhegységben hullik le, ami elsősorban a területen jellemző szőlőtermesztésnek kedvez.A talaj a szilárd földkéreg laza, termékeny takarója, amely a rajta élő magasabb rendű növényeket folyamatosan el tudja látni vízzel és tápanyagokkal. A talajt egyidejűleg szilárd, cseppfolyós és légnemű anyagok alkotják. A talajokat – függetlenül attól, hogy mezőgazdasági termőterületként vagy más célra használják – több szempont szerint lehet csoportosítani. A leggyakoribbak ezek közül a:

 • szemcseméret szerinti és a

 • a mezőgazdasági igény szerinti (vízmegkötő képesség szerinti) csoportosítás.

A mezőgazdaságban egyik legfontosabb mutatója egy talajnak a vízmegtartó képesség. A talajnedvességnek számos formáját különböztetjük meg, a szerint, hogy az milyen módon tárolódik illetve került a talajba és azt a növények hogyan képesek felvenni:

 • Kötött víz: A talajrészecskék felületén, vagy szerkezeti elemeihez tapadó vizet nevezzük kötött víznek. Ezeket a növények gyökerei nehezen, csak nagy szárasság esetén veszik fel sokszor igen nagy energia-befektetés árán.

 • Kapilláris víz: A 0.2-10 mikron átmérőjű talajcsövecskékben, kapillárisokban és a talaj részecskék érintkezési pontjainál elhelyezkedő vizet nevezzük így. A legtöbb növényzet számára ideális víz, mivel – legjobb esetben – mindig annyi víz szívódik fel a kapilláris rendszeren a mélyebb területekről, amennyit a növény kivesz a talajból.

 • Szabad vagy gravitációs vizek: Ezek a vizek egyáltalán nem, vagy csak alig kötődnek a talajhoz és a gravitáció törvényeinek megfelelően mozognak. E vizek szintén hasznosak a növény számára, de jellemzően csak rövid ideig tartózkodnak a növények gyökere számára elérhető területen.

 • A talajvíz: Talajvíznek az altalaj legfelső vízzáró rétege fölött kialakult víztükröt nevezzük. A talajvíz akkor kedvező a növényzet számára, ha azt közvetlenül nem, csak a kapilláris rendszeren keresztül éri el. Amikor a talajvíz szintje túlzottan megemelkedik tartósan képes kiszorítani a talajból a levegőt, ami már káros a növényzet számára.

 • Vízgőz: A talaj vízgőztartalma jellemzően elhanyagolható és nem játszik jelentős szerepet a növény életében.

A talajok vízmegtartó és felvevő képességét az Arany-féle kötöttség jelzi, ami azt jelenti, hogy 100 g légszáraz talaj hány köbcentiméter vizet vesz fel képlékennyé válásig. Ezek alapján a talajokat a következő csoportokba osztjuk:

 • Durva homok talajok: leiszapolható alkotórészük kisebb mint 10%, Arany-féle kötöttségük kisebb mint 25. Kapilláris vízemelésük gyakorlatilag nincs.

 • Homok talajok: leiszapolható anyagaik 10-20% között mozognak, Arany-féle kötöttségük 25-30, kapilláris vízemelésük (5 óra alatt)

 • Homokos vályogtalajok: leiszapolható alkotóik 20-35%-ot tesznek ki, Arany-féle kötöttségük 30-38, kapilláris vízemelésük 250-300 mm öt óra alatt.

 • Vályog talajok: leiszapolható szilárd részük 35-60%. Arany-féle kötöttségük 38-42 és ötórás kapilláris vízemelésük 75-140 mm.

 • Agyagos vályogtalajok: leiszapolható részük 60-70%, Arany-féle kötöttségük 42-50 és ötórás kapilláris vízemelésük 75-140 mm.

 • Agyagtalajok: leiszapolható szilárd anyagaik 70-80%-ot tesznek ki, Arany-féle kötöttségük 50-60, kapilláris vízemelésük 40-70 mm öt óra alatt.

 • Nehéz agyag talajok: leiszapolható részeik aránya 80%-nál több, Arany-féle kötöttségük meghaladja a 60-as értéket, ötórás kapilláris v0zemelésük 40 mm-nél kevesebb.

Talajaink hazai osztályozása (Füleky és Domokos 2008 nyomán)

A világon számos helyen, így hazánkban is genetikai és talajföldrajzi alapú talajosztályozási rendszert használnak. Genetikai, mert a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai - a típusok - alkotják az osztályozás egységeit. A talajföldrajzi jelzőt pedig a földrajzi adottságokat, törvényszerűségeket figyelembe véve kezeli az osztályokat.

A következőkben a legfontosabb főtípusok és leírásuk olvashatók. E típusok előfordulását a 3.4. ábra szemlélteti.

Váztalajok

A váztalajok főtípusába azok a talajok tartoznak, melyek képződésében a biológiai folyamatok feltételei csak kismértékben vagy rövid ideig adottak, ezért hatásuk korlátozott. Ez a korlátozás lehet a talajképző kőzet kedvezőtlen tulajdonságainak (ellenáll a mállásnak) következménye, vagy származhat a felszín állandó, gyors változásából. A felszín változásának oka lehet a folytonos és erőteljes vízerózió, valamint a defláció.

Kőzethatású talajok

A kőzethatású talajok főtípusába azok a sekély rétegű talajok tartoznak, amelyekre az erőteljes humuszképződés, valamint a talajképző kőzet tulajdonságaitól jelentős mértékben függő szerves-ásványi kolloidok kialakulása a jellemző. A kőzethatású talajok vízgazdálkodása szélsőséges. A tavaszi nedves, buja vegetációjú időszak után hosszú, igen száraz nyári időszak következik.

Barna erdőtalajok

A főtípusban egyesített talajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett mikroklíma, a fák által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás mikroflóra hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a talajok kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki.

Mezőségi talajok

E főtípusban azokat a talajokat egyesítjük, amelyekre a humuszanyagok felhalmozódása, a kedvező, morzsalékos szerkezet kialakulása, valamint a kalciummal telített talajoldat kétirányú mozgása a jellemző. E talajok az ősi füves növénytakaró alatt bekövetkezett talajképződés eredményei. Első sorban löszön vagy löszszerű üledéken képződnek.

Szikes talajok

A szikes talajok kialakulásában és tulajdonságaikban a vízben oldható sók döntő szerepet játszanak.  Ezek részben a talajoldatban oldott állapotban, részben pedig a szilárd fázisban, kristályos sók alakjában vannak, vagy a nátrium ionos formában a kolloidok felületén adszorbeálva található. A sók mennyisége, minősége és a talajszelvényben való eloszlása szabja meg a szikes talajok tulajdonságait és típusba sorolását.

Réti talajok

A réti talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az időszakos túlnedvesedés játszott nagy szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborításnak, vagy a közeli talajvíznek a következménye. A vízhatásra beálló levegőtlenség a szervesanyag sötét színű felhalmozódását és az ásványi részek redukcióját váltja ki. Általában a táj mélyen fekvő, vízjárta területein találhatók.

Láptalajok

A láptalajok főtípusába tartozó talajok vagy állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az év nagyobb részében víz alatt állottak, és a vízborítás mentes időszakokban is vízzel telítettek voltak. Az állandó vízhatás következményeként a növényzet elsősorban a vízi növényzet, így a nád, a sás, a káka, tőzegmoha elhalása után a szerves maradványok a víz alatt vagy vízzel telítve, tehát levegőtlen viszonyok között csak részlegesen bomlanak el, vagyis tőzegesednek.

Folyóvizek, tavak üledékeinek és a lejtők hordalékainak talajai

Ennél a talajtípusnál a talajképződési folyamatok az időszakonként megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék, illetve az erózió által elmozdult talajrészek másodlagos lerakódása gátolja. Szelvényekben nincs szintekre tagolódás, az egyes rétegek közötti különbségek csak az üledék tulajdonságaitól és nem a talajképző folyamatok hatásától függenek. Tulajdonságaik elsősorban a folyók által lerakott vagy a lejtőn lehordott anyag összetételétől függenek.


Az elmúlt évszázad mezőgazdasági kultúrája és a talajföldrajzi adottságok együttesen igen rossz hatással voltak hazánk talajszerkezetére és a talajok állapotára. A 3.5. ábra áttekintő képet ad a legfontosabb fizikai állapotokról. A jelenlegi állapot mellet folyamatosan vizsgálják Magyarország talajainak érzékenységét is, amely jó előrejelzője a jövőben várható (illetve ma még csak enyhébben jelentkező problémákra). Ezt a helyzetet a 3.6. ábra szemlélteti. Természetesen ezek az áttekintő térképek csak az általános állapot felmérésre alkalmasak és nem jelzik a helyi problémákat, mint például a Szeged környéki termőterületek óriási mértékű szénhidrogén-szennyezettségét.A talajok élő közösségek összetett rendszerei. A talajban lévő élőlények nélkül az rövidesen tönkremenne és használhatatlanná válna. A talaj felső 15 cm-nek tipikus élővilágát a 3.2. táblázat mutatja be. Ettől természetesen az egyedi jellemzők alapján jelentős eltérések is lehetnek, de ha valamelyik közösség száma túlzottan lecsökken, akkor az előbb utóbb a talaj minőségének romlását fogja maga után vonni. Ezért fontos, hogy amikor kemikáliákat alkalmazunk a területen, akkor ne csak a növény, hanem a termőföld érdekeit is vegyük figyelembe. Erről bővebben az AGROKEMIZÁLÁS és a „Műtrágya- és növényvédő” című fejezetben olvasható.

3.2. táblázat - Talaj felső 15 cm-nek élővilága (forrás: http://anubis.kee.hu/pdf/fmt/BScfmt_korny.pdf)

  

Mennyiség (db/1000 cm3 talajban)

Élőtömeg (kg/ha)

Aránya a talajban (m/m%)

MikroflóraBaktériumok8,4×101110 0000,48
Gombák5,6×10810 0000,47
Algák2,8×1081390,01

Mikrofauna

Protozoák

1,5×109

379

0,02

Metazoa-fauna

Fonálférgek

5,0×104

50

<0,01

Urgó-villások

220

6,5

<0,01

Atkák

150

4,4

<0,01

Televényférgek

20

15

<0,01

Ezerlábúak

14

50

<0,01

Rovarok, bogarak

5

15

<0,01

Puhatestűek

5

40

<0,01

Földigiliszták

2

4000

0,19

Pókok

2

3

<0,01

Melegvérű állatok

0,001

180

<0,01


(Szerző: Némethy Sándor)

A talaj a levegővel és a vízzel egyenértékű környezeti elem, amely egyrészt a természeti és a mesterséges környezet eleme, másrészt az anyag- és energiaáramlások lényeges közege. A víztől és a levegőtől jelentősen eltér abból a szempontból, hogy míg azok a környezet mozgó elemei, addig a talaj helyhez kötött, ezért a talajt ért szennyezések felhalmozódnak, és hatásuk tartós.

A talaj a Föld szilárd kérgének legfelső része, amely egy háromfázisú polidiszperz rendszer, melyben szilárd, cseppfolyós és légnemű anyagok találhatók diszpergált állapotban. A talaj a földkéreg felszínén az élővilág és az éghajlat együttes hatására kialakuló, bonyolult összetételű, állandóan változó képződmény. Az anyakőzet fizikai és kémiai mállása révén létrejött anyagokból alakul ki a talajképző folyamatok hatására. A talajképződés során végbemenő folyamatok vázlatát az alábbi ábra szemlélteti.


A talajképződés legfontosabb tényezői tehát

 • az anyakőzet;

 • a növényzet;

 • az éghajlat;

 • az állatvilág és a mikroflóra (az anyakőzet mállása révén létrejött közeget csak a biológiai történések teszik talajjá);

 • a domborzat;

 • a víz és a nedvesség.

A talaj jellegzetes alkotórésze az állati és főleg a növényi anyagok bomlásából a humifikáció folyamatában keletkező humusz. A talajban lévő szerves maradványok a heterotróf mikroszervezetek (baktériumok, sugárgombák, gombák, egysejtűek), apró állatok (pl. atkák, férgek, főleg giliszták) bontó és aprózó munkája során alakulnak humusszá. A humuszos szint anyagát a talajban élő állatok (edafon), giliszták, vakondok, ürgék, földikutyák (a mega- és mikrofauna) keverik el járataik készítése közben az alsóbb szintekkel. A képződés mozzanataiból álló folyamat a talajfejlődés, amelynek során a típusok, altípusok és változatok kialakulnak. Elsősorban az éghajlati tényezők és a növényvilág szabja meg a Föld nagy kiterjedésű, azonos és jellemző típussal borított tereinek, a zónáknak kialakulását (zonális talajok). Ezzel szemben az intrazonális talajok kifejlődését a helyi tényezők (domborzat, anyakőzet) szabják meg. A talajképző folyamatok hatására a talaj szintekre tagolódik (talajszelvény). A talaj rétegeit a következő ábra szemlélteti.

A szintek vastagsága és tulajdonságai talajtípusonként változnak. Magyarország talajtípusai meglehetősen változatos képet mutatnak. Összesen 31-féle talajtípus fordul elő. A legnagyobb kiterjedésűek a barna erdőtalajok, a réti talajok és a csernozjom talajok.

Hazánk főbb talajtípusainak részarányai:

 • 33% zonális erdőtalaj

 • 22,4% mezőségi talaj

 • 21,3% réti talaj

 • 7,9% homoktalaj

 • 15,4% láp-, öntés- és szikes talaj, valamint vízfelület

A hazai főtípusokat a következő ábra mutatja be.


A talajt termékenysége teszi a földi élet nélkülözhetetlen erőforrásává. A talajtermékenység a talaj legfontosabb tulajdonsága, képessége. Lényegében a talaj produktivitását, termőképességét jelenti. Ez nem más, mint az a képesség, hogy a talaj a rajta lévő növényeket a megfelelő időben és kellő mennyiségben vízzel és tápanyagokkal képes ellátni. A talajtermékenység a legfontosabb tényező a föld értékének meghatározásában („aranykorona-érték”).

A talajtermékenység főbb tényezői:

 • a talaj ásványi összetétele,

 • a talaj élővilága,

 • szervesanyag-tartalma,

 • hő- és vízgazdálkodása,

 • szerkezete,

 • növényzete;

 • művelt talaj esetén: a termesztett növények fajtái, sorrendje, tápanyag-utánpótlás, talajművelés, öntözés, melioráció stb.

A talajtermékenység egyik (és a jövőben várhatóan a legfőbb) tényezője a talaj vízforgalmi tulajdonsága. Hazánk talajainak 24%-a igen jó, míg 60%-a kedvezőtlen vízforgalmi tulajdonságokkal rendelkezik. Ez utóbbi az eredményes növénytermesztést akadályozza.

A talajok termékenységének érvényesülését számos tényező gátolja:

 • nagy homoktartalom (kis szerves- és ásványi kolloidtartalom) következményei: gyenge víztartó képesség, aszályérzékenység, kis pufferkapacitás, nem karbonátos talajok esetében a savanyosodás-érzékenység, gyenge tápanyag-szolgáltató képesség

 • erősen savanyú kémhatású talajok: tápanyagfixáció és immobilizáció, gyenge mikrobiális tevékenység

 • szikesedés kedvezőtlen következményei: erős lúgosság, szélsőséges vízgazdáslkodás, belvízveszély, csekély hasznosítható vízkészlet, kedvezőtlen tápanyagállapot

 • nagy agyagtartalom kedvezőtlen következményei: szélsőséges vízgazdálkodás, belvízveszély és aszályérzékenység, csekély hasznosítható vízkészlet, kedvezőtlen mikrobiális tevékenység és tápanyagállapot

 • láposodás, mocsarasodás, időszakos felszíni vízborítás

 • víz és szél okozta erózió: szervesanyag- és tápanyagveszteségek

 • sekély termőréteg

Mivel más környezeti elemekkel összehasonlítva a talaj bonyolult rendszer, tulajdonságai rendkívül változatosak, ezért nehéz a talaj minőségének kvantitatív értékelését célzó, általános szabályok kifejlesztése. Napjainkban egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a talaj szennyeződik, degradálódik, melynek elsősorban az emberi tevékenység az oka.

A talajleromlás egy biológiai-kémiai folyamat; a talajtermékenység tartós csökkenése. Megkülönböztetendő a talajpusztulástól (pl. erózió, ld. később), amely a talaj fizikai megsemmisülését jelenti.

Talajleromlást okozhat:

 • huzamos és egyoldalú használat (pl. monokultúra vagy egyes, ezt előidézni hajlamos növények; tartós kultúrák)

 • megfelelő trágyázás hiánya

 • a talajszerkezet romlása (vízállás, talajtömörödés hatására)

 • szikesedés

 • helytelen öntözés

 • túlzott mértékű és tartós műtrágyázás és növényvédő szerek alkalmazása.

A talajszennyeződés az a folyamat, amikor természeti eredetű és antropogén hatások következtében a talaj elszennyeződik. A talajszennyezés a talaj természetes viszonyok között kialakult („eredeti”) minőségének, a minőséget jellemző egy vagy több paraméternek (a fizikai, kémiai, illetve biológiai talajtulajdonságoknak) jelentős mértékű és az élőlények, illetve az ember számára alapvetően fontos talajfunkciók szempontjából kedvezőtlen irányú megváltoztatása, a talajnak az adott szennyező anyag által a megengedhető határértéket meghaladó terhelése. A talajszennyezés következménye a talajszennyezettség, ami a gyakorlati tapasztalatok szerint főként a következőkben mutatkozik meg:

 • pH-csökkenés (savanyodás),

 • az élet és az élőlények szempontjából káros, toxikus elemek, vegyületek (pl. nehézfémek, sók, szerves vegyületek) felhalmozódása, és ennek következményeként a talaj kémiai összetevői arányának kedvezőtlen megváltozása,

 • az élőlényekre és az emberre veszélyes kórokozók (baktériumok, vírusok, gombák) elszaporodása, és ezek hatására a talajmikroflóra és/vagy -fauna arányainak kedvezőtlen eltolódása.

A talajszennyezés forrásai részint természetes eredetű szennyeződések, részint „mesterséges”, emberi hatásokra bekövetkező szennyezések, amelyek lehetnek pontszerű és nem pontszerű (diffúz) források. A talajszennyezés legfontosabb forrásait az alábbi táblázat foglalja össze.


A talajra ható különböző hatások közül egyre több gondot okoznak a különböző emisszióforrásokból származó talajszennyeződések.

Az antropogén eredetű szennyezések közül az ipari, a közlekedési és a mezőgazdasági tevékenységek talajra gyakorolt hatását tekintjük át.

Ipar és közlekedés hatásai a talajra

A szervetlen szennyezőanyagok egy része közvetlenül jut a talajba, egy másik része az ipar és a közlekedés szennyezőforrásaiból származnak. Ezek közül elsősorban a nehézfémek és sóik veszélyesek. Ezek részben szennyvizekkel, szennyvíziszappal és korábban az ólmozott benzinnel üzemelő gépkocsik kipufogógázaiból kerültek a talajra. Nehézfémek származhatnak különböző kohók (színesfém, alumínium) működéséből, azok közvetlen közelében. Az ipar a talaj termékenységét rontó porszennyezőkkel is jelentősen terheli a talajt, gondoljunk csak a fűtés, vagy a cementgyárak porára. A légkörből a szennyező gázok a csapadékokkal nagyrészt a talajba mosódnak. A kén-dioxid, nitrogén-oxidok a talajba mosódva a talajok elsavanyodását eredményezik, különösen mészben szegény talajokban. A közlekedés környezetkárosító hatása a közlekedési pályák által elfoglalt termőterületek mellett a kipufogó gázok alkotórészeivel, kőolaj származékokkal szennyezik a talajt. Súlyosak az utak sózása miatti környezeti károk is.

A mezőgazdasági tevékenység hatása a talajra

Hazánkban a talajt terhelő szerves szennyezőanyagok elsődleges forrása a mezőgazdasági tevékenység. A mezőgazdaság talajra gyakorolt hatása hazánkban azért is kiemelkedő fontosságú, mivel az ország területének döntő része mezőgazdasági terület (ld. alábbi ábra).


A Központi Statisztikai Hivatal 2007. május 31-i földhasználati és vetésterületi adatgyűjtése szerint az ország területének 83 százaléka termő-, 17 százaléka művelés alól kivett terület. A termőterület 75 százalékát (5,8 millió hektár) a szűkebb értelemben vett mezőgazdasági terület teszi ki, 24 százalékát erdő borítja, a maradék 1 százalékát nádasként, illetve halastóként hasznosítják. A termőterület művelési ágankénti megoszlását a következő ábra szemlélteti.

Az emberiséget fenyegető élelmiszerhiány leküzdése érdekében a mezőgazdaság a világon mindenütt a belterjes gazdálkodás irányába haladt, aminek következtében a környezetre káros hatások is intenzívebben jelentkeznek. A mezőgazdasági termelés részben a kemikáliák szakszerűtlen alkalmazásával, a technológiai fegyelem megsértésével, részben pedig veszélyes hulladékaival terheli a környezetet.

Műtrágya

A talajerő-gazdálkodásban az 1960-as évek végétől Magyarországon is a szerves trágya használatának jelentős visszaszorulása mellett rohamosan előretört a műtrágyák alkalmazása. A túlzott, esetleg szakszerűtlen műtrágyázás környezeti hatása, különösen hosszú távon nagyon kedvezőtlen. A környezetre elsősorban a talajból kimosódott és a talajvízbe vándorló nitrogén hat károsan, egyrészt a felszíni vizek eutrofizálását okozva, másrészt a kutak és az ivóvíz nitráttartalmát növelve. Szerves anyag hiányában a talajok egyre szegényedő kolloid komplexumába kötődni nem tudó foszfor- és kálium-műtrágyák hatóanyagainak növények által fel nem vett része is kilúgozódik, vándorol a talajvizekkel, szennyezi a kutakat, folyókat, tavakat. A nagy adagú műtrágyázás a kalcium kilúgozásának fokozásával a talaj elsavanyodásához vezethet hosszabb távon, egyúttal megrövidíti a meszezett talajoknál a talajjavítás tartamhatását. Nagy adagú, vagy egyoldalú műtrágya-használat kedvezőtlenül hat a talaj mikroelem-tartalmára is. Műtrágyázott területeken a gyomnövények is jobban fejlődnek, emiatt intenzívebbé és gyakoribbá válik a mechanikus növényápolás, illetve a kémiai növényvédelem.

Hazánkban 1970 és 1989 között az egy hektár művelt területre jutó műtrágya hatóanyag-mennyiség több mint 200 kg volt, a mai értékeknek közel háromszorosa. A rendszerváltás utáni években döntően a birtokszerkezeti viszonyok változásának, valamint az állami támogatások megszüntetésének következében azonban a műtrágya felhasználás számottevően, mintegy 70%-kal visszaesett. Az 1991-es mélypontot (30 kg/ha) követően a felhasznált műtrágya mennyisége lassan ismét növekedni kezdett, és ez a növekedés még napjainkban is tart. 2002-ben a fajlagos összes műtrágya felhasználás 72 kg/ha-ra nőtt. A felhasználás jelentős, közel 70%-át a nitrogén-hatóanyag tette ki, míg a foszfor és a kálium csupán 15-15%-ban részesedett.

Növényvédőszerek

A világ mezőgazdasági termelésének 35%-át elpusztítják különböző kártevők. A kártevők elleni biztonságos védekezés, valamint a kevesebb élőmunkát igénylő növénytermesztés kialakításának igénye elengedhetetlenné tette a növényvédőszerek, azaz a kártevő rovarok, növényi betegségek és gyomok leküzdésére használt vegyszerek szélesebb körű alkalmazását. A növényvédőszerek használata – előnyei mellett – jelentős veszélyeket is rejt magában. Egyrészt ezek a vegyszerek szennyezik a termőtalajt, kimosódva pedig a felszíni és felszín alatti vizeket. Igazi veszélyességük azonban abban rejlik, hogy adott ökoszisztémán belül a alkalmazásukkal nemcsak a kártevőket, gyomokat vagy kórokozókat pusztítják el, hanem más élőlényekre is kedvezőtlenül hatnak: megbontják a táplálékláncot, ezért olyan állat- és növényfajok is elpusztulnak a közvetett hatás miatt, amelyek az ember számára hasznosak. Más fajok viszont a felbomlott biológiai rendszer következtében gyorsan elszaporodnak, ami további nemkívánatos következményekkel jár. A növényvédőszerek környezetkárosító hatását fokozza, hogy a nehezen bomló kémiai anyagok mechanikai (szél-vízerózió) vagy biológiai (tápláléklánc) úton elkerülnek eredeti felhasználási helyükről és egy újabb ökológiai rendszerben felhalmozódnak, ott károsítanak váratlanul, vagy fejtenek ki közvetlen vagy közvetett toxikus hatást az emberre.

Hazánkban 2002-ben a mezőgazdasági terület egy hektárjára vetítve összesen 2,8 kg növényvédő szert értékesítettek. A növényvédőszer-értékesítés 1997-es mélyponttól (1,71 kg/ha) – különösen az utóbbi három évben – folyamatos emelkedést mutat, a legutolsó év értéke az 1992-es évi értéknek így is csak 66%-át éri el.

Agrotechnika

Öntözés

A mezőgazdaság belterjes fejlődésével megnőtt az öntözés szerepe. Az öntözés hatásai a talajtermékenység, talajminőség szempontjából lehetnek

 • kedvezőek: a növények jobb vízellátása, a nedvesség tárolása, intenzívebb tápanyagfeltáródás és tápanyagfelvétel

 • kedvezőtlenek: szerkezetleromlás, tápanyagok kilúgozódása, rétiesedés, láposodás, szikesedés

Fontos azonban, hogy míg az öntözés kedvező hatásai általában az öntözés évében, addig a káros hatások több évre, hosszabb időszakra változtatják meg a talaj sajátságait.

Környezetvédelmi szempontból az öntözés talajra gyakorolt káros hatásait a következőkben foglalhatjuk össze:

 • Tartós öntözés előidézheti a talajszerkezet leromlását, a talaj tömődötté válik, nem jól levegőzik, így csökken a termékenysége, másfelől megnehezíti a talajművelést is.

 • Az öntözéssel megnő a lefelé szivárgó víz mennyisége, ami elősegíti a táplálékanyagok mélyebb rétegekbe, vagy a talajvízbe való kilúgozását.

 • A kalcium-kilúgozódás hatására nő a talaj savanyúsága, romlik a szerkezete.

 • A sós öntözővíz vagy a felemelkedő sós talajvíz hatására másodlagos sófelhalmozódás és szikesedés jöhet létre, ami szintén jelentősen lerontja a talaj szerkezetét. Hazánkban a másodlagos szikesedés által érintett terület csaknem 200 000 ha-ra tehető, amelynek fele a tiszalöki öntözőrendszer által érintett területen helyezkedik el.

Gépesítés

A talajművelés, növényápolás és a betakarítás jórészt gépesített hazai mezőgazdaságunkban. A termőföld termékenységére a talajművelés rendszere is jelentős befolyást gyakorol. A hibás talajművelési eljárás eredményeként tömődötté váló talajok esetében a tápanyagok felvétele 30-50%-ra csökkenhet, ez az adat felhívja a figyelmet a talajművelési rendszer jelentőségére.

Fajták

Az intenzív, nagy hozamot adó kultúrnövényeknek gyakran csökken az eredeti, természetes ellenálló képessége és különösen megsínylenek mindenféle növényi betegséget vagy kártételt. Környezeti szempontból tehát az intenzív fajták fokozottabb igényt támasztanak a növényvédelemmel szemben, ami esetleg több vegyszer használatát teszi szükségessé és ilyen módon hat a környezetre.

Hígtrágya

A hígtrágya tárolása igen jelentős környezetszennyezési gondokat vet fel. A tároló helyen a talajszerkezet eltömődését, elmocsarasodását eredményezi, elszivárgás útján a vízfolyásokat és állóvizeket szennyezi, közegészségügyi veszélyt jelent, bűzt terjeszt stb. Mivel tehát sem megsemmisíteni, sem tárolni nem célszerű, hosszú távon nem is lehetséges, és költséges is, így a hígtrágya elhelyezésére nem kínálkozik jobb mód, mint a mezőgazdasági hasznosítás. (A hígtrágya környezeti hatásairól a hulladékgazdálkodásnál lesz részletesen szó.)

A talajra jellemző, hogy bizonyos határok között a szennyező anyagokat semlegesíti: a talaj detoxikáló képessége a talajnak az a tulajdonsága, amely a benne lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok útján a belé kerülő szennyező és mérgező anyagok hatását semlegesíteni képes. A talaj detoxikáló képessége azonban nem végtelen, hatásának határt szab a talaj tompítóképessége és tűrőképessége. A talaj öntisztuló képességének kifejtéséhez megfelelő vastagságú talajrétegre (legalább 1,5 m) és elegendő időre van szükség. Ha ez hiányzik, akkor a talajvíz szennyeződésével is számolnunk kell.

A talajvíz tágabb értelemben a felszín alatt bárhol, szűkebb értelemben az első vízzáró réteg fölötti szemcsés, porózus szerkezetű víztartó, vízáteresztő rétegben található vízkészlet, amely közvetlen kapcsolatban van a csapadékvízzel, a felszínnel és érintkezik a levegővel. Utánpótlása a csapadék beszivárgó hányadából, felszíni víz medre közelében a felszíni víz beszivárgásából tevődik össze. Folyók közelében a folyóvíz is táplálhatja. A talajvíz szintje időszakonként változó, csapadékos időszakot követően nő, illetve száraz időszakban csökken. Ezzel együtt változik kémiai összetétele is, amelyet a külső eredetű szennyeződések is befolyásolhatnak. A talajvíz felett nincs vízzáró, szűrőréteg, így a felszíni szennyező hatások közvetlenül érik.

Magyarországon az alábbi, mezőgazdasággal kapcsolatos fizikai talajpusztulási folyamatok jelentkeznek jelentős mértékben:

 • erózió és defláció

 • a talaj savanyodása

 • a szikesedés

 • a talaj tömörödése

 • belvízveszély

 • a termőréteg kiszáradása, cserepesedése

Erózió

Az erózió szűkebb értelemben a folyó víz, tágabb értelemben a víz (tenger és folyó) és a szél felszínalakító tevékenysége. A talajerózió a víz és a szél által előidézett talajpusztulás, amely a termőréteg elvékonyodásához, a termékenység csökkenéséhez vezet.

Mezőgazdasági, talajtani és vízgazdálkodási gyakorlatban az erózió a csapadékvíz talajra gyakorolt káros hatását jelenti. Kialakulása, illetve a folyamat végbemenetele szerint megkülönböztetik a csepperóziót és a lemosó eróziót:

 • Csepperóziókor az esőcseppek hatására a talaj vagy a felszíni kőzet részecskéi leválnak és elmozdulásra hajlamosak lesznek.

 • A lemosó erózió a csepperózióval meglazított szemcséket kellő mennyiségű víz összegyűlése után a lejtőn mozgásba hozza. A talajszemcsék megmozdításához a víznek el kell érnie egy meghatározott sebességet, ezt a sebességet kritikus sebességnek nevezik. A talajszemcsék lesodródása csak a határsebesség elérése után jelentkezik. A kritikus sebesség a terepviszonyoktól is függ, meredekebb lejtőn hamarabb áll elő.

Az erózió eredménye a talaj elhordása, barázdák, árkok, vízmosás vagy szakadék keletkezése. A lejtőről lerohanó víz a magával ragadott talajszemcsékkel hegy-völgy irányú medret vés magának. Így a lejtő domború felső harmadáról a humuszos talaj lekopik.

Az erózió a Föld szilárd kérgének kialakulása óta hat. Zavartalan természeti körülmények között a folyamat úgy megy végbe, hogy az elhordott anyagot a kőzetek mállási terméke pótolja, így természetes vegetáció mellett egyensúlyi állapot alakul ki. Ezt az eróziós folyamatot természetes eróziónak (geológiai vagy normális eróziónak) nevezzük. Az emberi tevékenység által is befolyásolt, fokozott mértékű talajpusztulást gyorsított eróziónak nevezzük. A gyorsított eróziós folyamatok kialakulásában a természeti tényezők mellett az ember tevékenységével is összefüggő tényezők is szerepet játszanak:

 • Természeti tényezők

  • csapadék mennyisége, az eső intenzitása

  • lejtő hossza, meredeksége,

  • kitettsége talaj típusa, szerkezete, víznyelő képessége,

  • terület növényborítottsága.

 • Emberi tényezők:

  • erdőirtás,

  • helytelen talajhasználat (pl.: lejtőirányú művelés; szántással szembeni követelmények be nem tartása; mélyművelés kiiktatása; optimálistól eltérő talajnedvesség mellett végzett talajművelés; növénnyel, vagy növényi maradványokkal való fedettség mellőzése; helytelen táplálóanyag-ellátás),

  • helytelen táplálóanyag-ellátás) helytelen legeltetés (főleg: juh, kecske, liba).

A természeti tényezők közül a csapadékot és a lejtő hosszát, meredekségét és kitettségét eróziót kiváltó tényezőknek is nevezzük, hiszen e két tényező nélkül erózió nem alakul ki. Az összes többi természeti és emberi tényezőt együttesen eróziót befolyásoló tényezőknek nevezzük.

Környezetvédelmi szempontból az erózió káros jelenség, mivel a talajelhordáson túl a talajban lévő kemikáliák (műtrágyák, növényvédőszerek) élővizekbe kerülését is elősegíti, ami azok nitrát- és foszfáttartalmának növelését és eutrofizációt okoznak. Komoly veszteség a humusz, illetve makro- és mikrotápanyagok mennyiségének csökkenése is.

Az erózió folyamata a természeti viszonyoktól függően, valamint az ember tevékenységének hatására különböző alakokban jelenik meg, mely alakokat eróziós formáknak nevezik.

Az eróziós formák két nagy csoportját különböztetjük meg:

 1. Felületi (réteg) erózió: Ebben az esetben viszonylag egyenletes lejtőn a víz vékony rétegben, lepelszerűen mozog, energiatartalma kicsi, így a mozgó víz hatása nagy felületre, de sekélyebb talajrétegre terjed ki. Emiatt a talaj viszonylag egyenletes, vékony rétegben pusztul ki. A talaj felszínén lévő mikrodomborzat miatt a víz koncentrálódhat, ún. vízerecskék alakulhatnak ki, melyek energiatartalma már nagyobb, ezért a víz hatása már nagyobb mélységre terjed ki, kialakul a mélységi erózió kezdetleges formája.

 2. Mélységi erózió akkor alakul ki, ha a lejtőn a csapadékvíz koncentráltan, nagyobb rétegvastagságban, és így nagyobb energiatartalommal mozog. Emiatt talajpusztító hatása is nagyobb mélységre terjed ki. Formái: barázdás, árkos és vízmosásos erózió.

Az eróziós formák kifejlődésének mértékét az eróziós fokozatok jelölik, amelyeket a következő táblázat foglal össze:


Magyarország mezőgazdasági területein a domborzati viszonyok figyelmen kívül hagyása, a helytelen parcellázási viszonyok, a nagytáblás monokultúrás növénytermesztés, a kapás kultúrák lejtős területen való termesztése, a hegy-völgy irányú ültetvénytelepítés és művelés, illetve a nem megfelelő talajművelési eljárások alkalmazása jelentős mértékben hozzájárul az erózió felerősödéséhez. Az erózió jelenlegi kiterjedését és mértékét megbízhatóan, pontosan felbecsülni és az erózió gazdasági és környezeti hatását felmérni egyaránt nehéz feladat. Magyarországon a vízerózió nagyon jelentős talajromboló folyamat, jelenleg az összes mezőgazdasági terület több mint egyharmadát (az összterület 25,3%-át), összesen 2 297 000 hektárt érint. A következő ábra Magyarország eróziós térképét mutatja be.


Defláció

A defláció (szélerózió) a szél felszínalakító munkájának összefoglaló neve. Felszínalakító szerepe a szél munkaképességétől (vagyis a szélsebesség változásától), a felszínépítő üledék szemcseanyagától, a talajnedvesség mértékétől és a növényborítás sűrűségétől függ.

A defláció során a kellő energiájú szél felkapja a talajrészecskéket (kifúvás), és elszállítja (szállítás), majd energiájának csökkenésekor lerakja azokat (lerakódás). A talajok deflációjának folyamatát tehát az alábbi három szakaszra bonthatjuk:

 1. Kifúvás

 2. Szállítás

 3. Lerakódás

A defláció legfontosabb szakasza a kifúvás, vagyis a talajrészecskék elmozdulása. A defláció leggyakrabban a homokos és a láptalajokat támadja meg, de minden talajon végbemehet, ha az adott talajszemcsékre, aggregátumokra vonatkozó kritikus szélsebesség megvalósul. Ilyenkor a humuszos réteg elvékonyodik, s a növények is károsodnak (gyökereik a felszínre kerülnek, homokverés).

A lerakás helyén a növények betemetődnek, a rájuk telepedő porréteg miatt csökken asszimilációs felületük.

A defláció száraz és növénytelen talajon játszódik le zavartalanul, így a legkiterjedtebben a száraz és félszáraz éghajlati területeken érvényesül, de mindenütt végbemehet, ahol hosszabb-rövidebb ideig kiszárad a talajfelszín.

A defláció az erózióhoz hasonlóan, kiváltó és befolyásoló tényezők hatására jön létre:

Kiváltó tényezők, amelyek energiát biztosítanak a talajrészecskék elmozdításához:

 • szélsebesség: ha a szél sebessége eléri a felszínen lévő talajrészecskék elmozdításához szükséges sebességet, az ún. kritikus sebességet, akkor a defláció folyamata elkezdődik.

 • turbulencia (örvénylés): a defláció kialakulásához a légáramlás turbulenciája is szükséges, ugyanis ennek függőleges és ferde irányú összetevői teszik lehetővé a talajrészecskék megemelését

Befolyásoló tényezők, amelyek a kiváltó tényezők energiájának talajra gyakorolt hatását módosítják:

 • a deflációs terület hossza: hosszú, akadálymentes területen a légmozgás felgyorsulhat, illetve az elmozdított talajrészecskék egymáshoz ütődésével lavinahatás alakulhat ki, amely a talajpusztulás hatványozódását eredményezheti.

 • a talaj szemcseösszetétele: bár a kisebb méretű szemcséket a szél könnyebben mozdítja el, de a finomabb részecskék közötti kohézió hatására morzsák alakulhatnak ki, amelyek jobban ellenállnak a szél hatásának. A szemcseméret nemcsak a kifúvásban játszik szerepet, hanem a szállíthatóságban is, ugyanis minél kisebb a szemcsék mérete, annál messzebbre szállítódnak.

 • a talaj szerkezetessége: a szerkezetesség a deflációval szembeni ellenállást fokozza. Azok a talajok a kevésbé ellenállók, amelyek szerves és szervetlen kolloidtartalma alacsony (pl. futóhomok).

 • a talaj szervesanyag-tartalma: a szervesanyag-tartalom a talaj térfogattömegét csökkenti, ezért a nagy szervesanyag-tartalom fokozza a talajpusztulás veszélyét.

 • a talajfelszín érdessége: a felszín érdessége csökkenti a deflációveszélyt.

 • a talajfelszín nedvességtartalma: a nedvességtartalom növekedése növeli a talaj térfogattömegét és fokozza a kohéziót, így csökkenti a deflációveszélyt.

 • a talajfelszín növénnyel való borítottsága: a növényzet csökkenti a szél sebességét; gyökérzetével megköti a talajt; beárnyékolja a talajfelszínt, ezzel megakadályozza a kiszáradást.

A szél következtében különböző felszíni formák, ún. deflációs formák alakulnak ki:

 • szélfodrok: a vízfelszín hullámaihoz hasonló, néhány centiméter vastagságú, a szél irányára merőleges fodrok

 • szélbarázdák: néhány méter nagyságú megnyújtott mélyedések, melyek hossztengelye a szél irányával megegyező

 • homokbuckák: nagyobb formájú lerakódások gyűjtőneve. Általában torzult parabola alakúak, aszimmetrikusak, hossztengelyük megegyezik a széliránnyal

A defláció károsító hatása több területen is érvényesül:

 • A talaj károsodását elsősorban a talaj szerves és szervetlen kolloidjainak kifúvásából adódó termékenységcsökkenés és a deflációveszély fokozódása jelenti. Jelentős kár adódik a lerakódás helyén is.

 • A levegő károsodása a talajból a levegőbe kerülő porszennyezés mellett a szemcsék jelentős vegyszertartalma miatti szennyezésből adódik.

 • A növényzet károsodása elsősorban a vetőmagok és a fiatal növények kifúvásából, valamint a homokszemcsék mechanikai ütőhatásából adódik.

 • Egyéb károk elsősorban a lerakódás helyén keletkeznek: útkárok, csatornák feltöltéséből adódó károk, stb.

A talaj kémhatásának megváltozása

A talaj kémhatása az a pH-érték, amely a talaj mint háromfázisú polidiszperz rendszer különböző fázisaiban előforduló hidrogénionjainak egyensúlyi eredőjeként a talaj folyadékfázisaiban egy elektromos cellában hagyományos módon mérhető.

A talaj kémhatása az egyik legfontosabb kémiai jellemző, amely nagymértékben megszabja a növények életfolyamatait, hatással van a tápanyagok feltáródására és felvehetőségére, a talajban lévő különböző toxikus elemek megkötődésére, illetve mozgékonyságára. Amennyiben a talaj kémhatása szélsőségesen lúgos vagy savas, úgy ez talajdegradációs folyamatokat jelöl (szikesedést vagy savanyodást). A talajok kémhatását az alábbi táblázat foglalja össze.


A talaj kémhatásától nagymértékben függ egy adott terület vegetációjának összetétele, mivel minden egyes növénynek létezik egy optimális talajkémhatás-tartománya, melyen belül produkciója a legnagyobb. A növények tápanyagfelvételének a gyengén savanyú, illetve a semlegeshez közel álló kémhatás a legmegfelelőbb. A mikroszervezetek tevékenysége is a semlegeshez közeli pH-tartományban a legkedvezőbb.

A savanyú kémhatás akadályozza a nitrifikációt. Az erősen savanyú kémhatás a toxikus mennyiségű mikroelemek és nehézfémek oldódásához és növények általi felvételéhez vezet, ami az emberi egészségre ártalmas. A talajsavanyúságot a nagy adagú műtrágyázás és a légköri savas ülepedés is fokozza. A N-műtrágyák közül az ammóniumsók és a karbamid savanyítják a talajt. A foszfor és káliumműtrágyák savanyító hatása az előzőeknél kisebb mértékű. A savanyító hatás különösen a kolloidszegény, kis pufferkapacitású talajokon érvényesül.

A lúgos kémhatás a mikroelemek felvétele szempontjából kedvezőtlen, mivel a mikroelemek – a molibdén kivételével – savanyú kémhatástartományban oldódnak jobban.

A talaj pufferkapacitása (kiegyensúlyozó-képessége) fogalmát a talajok sav-bázis pufferoló hatásának megítélésére használjuk, amely a talajban lévő gyenge savak és sóik között létrejött egyensúlyi helyzetből értelmezhetők. A talaj több pufferhatású komponenst tartalmazó összetett pufferrendszer, és a tompítóképesség a szilárd, a folyékony és a légnemű fázis közötti egyensúlyok sorozatán keresztül érvényesül. A talaj pufferkapacitásának jelentősége a talaj szélsőséges kémhatás viszonyainak kialakulásában van (savanyodás, szikesedés), meghatározza a változások sebességét és mértékét. Ezek a környezeti hatások jelentős mértékben megváltoztatnák az eredeti társulásokat (pl. fajösszetételét, tömegviszonyait stb.), de a talaj pufferkapacitása ezt lassítja, illetve mérsékli. Általában a jelentős fajlagos felületű kolloid alkotórészeket tartalmazó talajok pufferkapacitása nagy.

A talaj savanyodása

A talaj savanyodása a talajok pH-értékének kedvezőtlen csökkenése. A talajok savanyodásának oka a szabad protonok (H+) megjelenése a talajban. Ilyen szabad protonok származhatnak természetes folyamatokból (természetes talajsavanyodás) és az emberi tevékenységből (antropogén eredetű talajsavanyodás).

A talaj természetes savanyodásnak forrásai:

 • A kalciumtartalmú talajokban a gyökérlégzésből és az elhalt növényi részek lebomlásából származó szén-dioxid a domináns savanyító hatású közeg. A keletkező kalcium és karbonátionok kimosódnak a talajból:

  CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2 HCO3-

 • A növények a talajból több kationt vesznek fel, mint aniont és pozitív többlettöltés alakul ki a protonoknak a gyökér felszínén történő kiválásával. A növények elhalásával ez a folyamat megfordul, így természetes körülmények között nem következik be savanyodás. Ha a növényt betakarítás során eltávolítjuk, akkor viszont bekövetkezik a talaj savanyodása:

  növény–COOH + K+ → növény–COOK + H+

 • A szerves N mineralizációja ammónium ionná (NH4+), ezt követően ennek oxidációja salétromsavvá, majd az NO3+ ion kimosódása a talaj savanyodását eredményezi:

  NH4+ + 2 O2 → 2 H+ + H2O

Az emberi tevékenység következtében kialakuló talajsavanyodás forrásai a következők:

 • a nedves- és száraz ülepedéssel a talajra, illetve talajba jutó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és egyéb savas kémhatású anyagok:

  • nagy kéntartalmú fosszilis tüzelőanyagok égetéséből keletkező kén-dioxidból származó kénsav

  • belsőégésű motorok kipufogógázából származó nitrogén-oxidokból keletkező salétromsav

  • az állati ürülékből származó ammóniából keletkező salétromsav

 • a helytelen műtrágyahasználat, főleg a N-műtrágyák (karbamid) és a szuperfoszfát

 • a kezeletlen hígtrágya

A savasodás hatására megváltoznak a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai:

 • A fizikai tulajdonságok megváltozása a talaj szerkezetének, szövetének, és ennek hatására víz- és levegőgazdálkodásának módosulását eredményezi. A savanyú talajok tömődötté válnak. A savanyúság a kémiai mállás sebességét és az agyagosodást fokozza, az agyagtartalom növekedése kedvezőtlen a szerkezet kialakulására. A rossz talajszerkezet kialakulásában szerepet játszik a savanyú talajok csökkent biológiai tevékenysége is.

 • A kémiai tulajdonságokban bekövetkező változások közül kiemelhető a tápanyagokban való elszegényedés, a fémek oldhatóságának növekedése, egyes fémek növényekre toxikus mennyiségben való felszaporodása, tápanyagok kilúgozódása, bizonyos anyagok oldhatóságának csökkenése. A savanyodás hatására a talajban található nehézfémek is oldhatóvá válnak, így ezek egy része kimosódhat a talajvízbe, másrészt a növények a talajoldatból e fémeket saját szervezetükbe beépítik, így ezek a növények a táplálékláncba kerülve egészségkárosítóak az emberek és állatok számára is.

 • Biológiai változások is bekövetkeznek a talajok savanyodásával. Ezek elsősorban a talaj mikroorganizmusain keresztül érvényesülnek. A savanyú kémhatást legjobban a penészgombák viselik el. A baktériumok 4,5-5,0 pH-nál savanyúbb kémhatásnál általában nem fejlődnek. A megváltozott körülmények miatt csökken a szervesanyag-mineralizáció, a nitrifikáció, a cellulózbontás és a nitrogénkötés, ami a talajok fejlődésére, illetve a növények táplálóanyag-tartalmára is kedvezőtlenül hat.

A talaj szikesedése

A szikesedés, elszikesedés az a folyamat, amikor az elektrolitok, főleg Na-sók a talajban egy bizonyos határérték fölött jelennek meg, és ennek következtében meghatározó befolyást gyakorolnak a talaj fizikai, kémiai és biológiai sajátságaira, általában a termékenységet csökkentik.

A Na+ ionok túlsúlya a talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak leromlását okozza és ezek kedvezőtlen hatást okoznak a talaj mikroorganizmusaira és a növényekre. A fizikai tulajdonságok romlása a talajszerkezet leromlásában nyilvánul meg. A szikes talajok víz hatására szétiszapolódnak, vízáteresztő- és vízvezető képességük nagymértékben lecsökken. E talajokon gyakori a felszíni vízborítás. A belvíz és a felszíni vízmozgás eredményeként egy sajátos eróziós forma jön létre, a szikpatka. A szikes talaj víz- és levegőgazdálkodása romlik, ami negatív hatással van a művelhetőségre. A szikes talajok kémhatása lúgos, ami a rossz levegő- és vízgazdálkodással együtt kedvezőtlen a talaj mikroflórájára is. Ezekben a talajokban hiányoznak, vagy korlátozottan fordulnak elő a N-fixáló, a nitrifikáló és a cellulózbontó baktériumok. A különböző hatások eredményeként a mikrobiológiai tevékenység nagymértékben legyengül, ezért a sós, szikes talajok terméketlenné válnak. A szikes talajok kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságai miatt a növények növekedése és fejlődése korlátozott.

A folyamat a talaj hasznosításának veszélyeztetése mellett komoly veszélyt jelent a természeti környezetre is, mert hatása megnyilvánul az egész ökoszisztémában, kedvezőtlen befolyással van a növényi és állati életfolyamatokra. A szikesedési folyamat előállhat természetes jelenségek, pl. talaj és felszíni vizek, mélyebb rétegek mállása során is, de emberi tevékenység következtében is (másodlagos szikesedés), főleg helytelen öntözés, lecsapolás hiánya, erdőirtás, túllegeltetés stb. hatására.

A szikes talajok a különböző környezeti viszonyok között különbözőek lehetnek, de mindegyikben megnyilvánul a jelentős elektrolit koncentráció, illetve a kicserélhető nátriumionok magas százalékos aránya.

Szikesedésre akkor kell számítani, ha a talajvíz mélysége a kritikus talajvízszint fölé emelkedik. A kritikus talajvízszint az a talajvízmélység, amelynél a kilúgozási és a sófelhalomzódási folyamatok egyensúlyban vannak. Ezt a mélységet több tényező is befolyásolja:

 • a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai

 • a talaj átlagos sótartalma

 • a talajvíz só és Na tartalma

 • a talaj kémhatása

Hazai viszonyok között a kritikus talajvízmélység 1,5-4 m között változik. A talajvízszint megemelkedése az alábbi okok miatt következhet be:

 • szigetelés nélküli, magas vezetésű csatornából elszivárgó víz

 • víztározókból elszivárgó víz

 • túlöntözésből származó mélybe szivárgás

 • vízrendezési létesítmények hiányában csurgalékvíz keletkezése

 • befogadók visszaduzzasztásából a talajvízbe szivárgó vizek

Hazánkban másodlagos szikesedés a Tiszántúl öntözött területein található. Az ország összes másodlagosan szikesedett területének nagysága mintegy 40 ezer ha. Öntözött alföldi területeinken általában a magas sótartalmú talajvizek megemelkedése miatt következik be a másodlagos szikesedés.

A hazai talajok kémhatását az alábbi ábra szemlélteti.


A talajok védelme

A talaj káros hatások elleni védelmét célozzák az ún. földvédelmi beavatkozások. A földvédelem a talajvédelemnél általánosabb fogalom, mivel a talajvédelem csupán az erózió és a defláció elleni védelmet foglalja magában. Ezzel szemben a földvédelem a természet erői, valamint az ember termelő tevékenysége és általában a környezetnek az ember által való használata következtébe a felszínen és a földfelszín alatt előálló kedvezőtlen változások megelőzését, illetve az okozott károk helyrehozatalát jelenti. A fogalom elemeinek jelentését az alábbi táblázat foglalja össze:


A földvédelem az alábbi szennyezési és degradációs folyamatok ellen védi a termőtalajt:

 • légszennyezés és savas ülepedés

 • talajtömörítő hatások, taposás

 • túltrágyázás

 • elvizenyősödés, elmocsarasodás

 • erózió és defláció

 • szikesedés

 • szemét- és hulladéklerakás

 • vegyi szennyezés

 • gyomosodás

 • állati kártevők

 • mikrobiális fertőzések

Mindezeken túl a környezetgazdálkodásnak további, földvédelmi feladatai is vannak, ezek:

 • termékeny talajréteg elvékonyodásának megakadályozása

 • talaj fizikai romlása elleni védekezés

 • talaj kémiai romlása elleni védekezés

 • kedvező feltételek biztosítása a talaj élővilága számára

 • annak megakadályozása, hogy a talajból a vízbe vagy a levegőbe káros szennyezőanyagok kerüljenek

 • annak biztosítása, hogy a talaj-növény-állat-ember tápláléklánc mentes legyen minden olyan anyagtól, amely bármely szervezetben káros elváltozásokat okoz

A korszerű mezőgazdálkodás és a talaj termékenységének megőrzése, növelése szempontjából jelentős környezetbe való beavatkozás a melioráció. A melioráció a talaj termékenységét, illetve a természeti erőforrásrendszer funkcióképességét megőrző vagy fokozó kémiai, fizikai, biológiai, vízgazdálkodási, agrotechnikai, mezőgazdasági, erdészeti és infrastrukturális eljárások, módszerek és tevékenységek összessége vagy azok egy része, amely érinti a légkört, a talajt és a vízháztartást, és kedvező irányban befolyásolja, módosítja, ezáltal növeli az adott terület teljesítőképességét (agroökológiai potenciál). A melioráció tehát egy fejlesztési tevékenység, egymással szorosan összefüggő biológiai, kémiai, fizikai és műszaki eljárások komplex rendszere, amely a talaj természetes termékenységének megőrzését, tartós növelését alapozza meg.

A melioráció összetevői:

 • területrendezés: egy adott terület elrendezése a termőhelyi adottságok és a hasznosítás megfelelő összekapcsolásával

 • vízrendezés: egy adott terület vízháztartás-szabályozásának rendszere, melynek célja a természetes csapadék talajban történő helyben tartásának, hasznosításának elősegítése, illetve az időszakosan káros, fölösleges víz levezetése

 • talajvédelem: olyan célirányos tevékenység, amely elsősorban a termőföld pusztulásának csökkentésére, állagának, termékenységének megőrzésére irányul.

 • talajjavítás: a talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak kedvező irányú módosítását jelenti. Feladata a talaj olyan állapotának megteremtése, amely biztosítja az optimális víz-levegő arányt, valamint a kívánatos kémhatást, javítva ezzel a talaj vízgazdálkodását, a tápanyag-feltáródását, a deflációval, illetve erózióval szembeni ellenállást.

 • öntözés: egy adott terület természetes vízháztartásába történő beavatkozás egyik módja, amely elsődlegesen a talaj vagy a légkör vízkészletének kiegészítését célozza.

A talaj szennyezettségének megszüntetése (remediáció)

A talajok szennyezettségének megszűntetésében jelentős szerepet játszik a talajok öntisztulása, amelyben a napsugárzás baktericid- és hőhatása, a kondenzáció és az adszorbció érvényesül. A nagymértékben szennyezett talajok esetében kizárólag az öntisztulásra nem lehet hagyatkozni. Ilyen esetben el kell végezni a szennyezett talajok tisztítását (remediációját). Ennek két módja van:

 • a talaj kitermelése nélküli (in situ)

 • a talaj kitermelésével és a kezelést követő visszajuttatásával (ex situ)

In situ eljárások

Ezen eljárások előnye, hogy nem következhet be a kitermelés, szállítás, illetve a kezelés során a veszélyes anyagok által okozott környezetszennyezés és egészségügyi kár, ugyanakkor nem igényel a kezeléshez külön területet. Alkalmazásuk feltétele a talaj jó vízáteresztő képessége és a szennyezőanyagok egyenletes eloszlása. Eddig a következő módszerek kerültek alkalmazásra:

 • átlevegőztetés: az eljárás lényege, hogy csöveken keresztül meleg levegőt juttatnak a szennyezett talajba, amely azon átáramlik és a szennyezett levegőt elvezetik, majd tisztítják. A klórozott szénhidrogének 99%-a eltávolítható ezzel az eljárással.

 • talajmosás: a talajmosási eljárások lényege, hogy a szennyezett talajt felületaktív anyagot tartalmazó vízzel átmossák, majd a mosóoldatot kezelik.

 • biológiai lebontás: injektáló- és gyűjtőkutakkal a talajvizet cirkuláltatják. A leszívott vízhez különböző mikroorganizmusokat és tápanyagokat adnak, és eközben a levegőztető kutakkal a talajvízbe oxigént jutattanak.

 • rögzítés: a talaj pórusaiba polimerizálódó vagy kocsonyásodó anyagot injektálnak, amely a szennyezőanyagot a talajhoz köti.

 • lekötés: a pórusokba olyan vegyszereket injektálnak, amelyek kémiai úton kötik meg a szennyezéseket.

Ex situ eljárások

Az eljárásnak nagyobb a területigénye és költségesebb, mint a kitermelés nélküli eljárásoké, ugyanakkor kevésbé érzékeny a talaj vízáteresztő képességére és homogenitására, illetve a szennyezőanyagok talajbani eloszlásának egyenletességére.

Az alkalmazott eljárások:

 • termikus: égetést és hőbontást alkalmaznak. Ez egy költséges eljárás és igen nagy hátránya, hogy a talaj kiég, és élettelenné válik. Alkalmas pl. dioxin, nehézfém és klórozott szénhidrogének eltávolítására.

 • talajmosási: mosófolyadékként a vizet, víz és vegyszer (felületaktív anyag, sav, lúg) keverékét, szerves oldószereket használnak az olajjal, cianidokkal, nehézfémekkel szennyezett talajok tisztítására. A kezelt talajból egyes talajalkotók is kimosódhatnak, ezért a talaj tulajdonságai is megváltozhatnak.

 • biológiai lebontási: az olajszennyezések, az aromás szénhidrogének és fenolok eltávolítására alkalmazhatók. Előnyei: kis energiaszükséglet, alacsony kezelési költség, ökológiailag elfogadható. Hátrányai: csak kis szennyezőanyag koncentrációnál alkalmazható, a lebontás lassú és nem tökéletes

 • szilárdítási: rögzítőanyagokat (cement, mész, szerves polimerek, vízüveg) kevernek a talajhoz, amely a kezelés után a helyére visszateríthető, azonban a talaj mennyisége megnő.

Az erózió elleni védekezés

Az erózió elleni védelem összetett, egymáshoz kapcsolódó feladatokból áll. Ezek a feladatok a következő csoportokba sorolhatók:

 • agrotechnikai talajvédelem

 • műszaki talajvédelem

 • erdészeti talajvédelem

Agrotechnikai talajvédelem

 • a művelési ágak helyes megválasztása: az adott termőterületnek a körülmények adta lehetőségeknek legjobban megfelelő hasznosítási módja.

 • táblásítás: a lejtő domborzati viszonyaitól függően a táblák hosszanti oldalát a szintvonalakkal párhuzamosan kell a vízszintes művelés érdekében kialakítani. A talajvédelem fokozása érdekében a táblákon belül változó növényi összetétellel, sávokat célszerű kialakítani (sávos vetés).

 • a talaj fedettségének biztosítása: a talajfedettség kialakítása a termeszthető növények helyes megválasztásával, talajvédelmi vetésforgók alkalmazásával, valamint a növényi maradványok területen hagyásával lehetséges. A termesztendő növény megválasztása során - az ökológiai adottságok figyelembe vétele mellett – tekintettel kell lenni a termeszthető növény talajvédő hatására is.

Műszaki talajvédelem

A műszaki beavatkozások, illetve a létesítmények kialakításának célja a csapadék lefolyásának szabályozása, a lefolyó csapadék okozta károk mérséklése, megszűntetése. A műszaki módszerek hatása az agrotechnikai módszerekhez képest gyorsabban, hatékonyabban érvényesül, azonban a műveletek kialakítása lényegesen költségesebb.

A talajvédelem műszaki feladatai körébe soroljuk:

 • lejtők sáncolása: sáncolásnak nevezzük a terep mesterséges hullámosítását, amelynek célja a felszínen lefolyó csapadékvíz visszatartása, esetleg kártétel nélküli levezetése.

 • ültetvények teraszozása: a teraszok olyan tereplépcsők, amelyek lényegesen csökkentik a terep hajlásszögét. Létesítésükre szőlő- és gyümölcsültetvények esetén kerül sor akkor, ha a lejtő hajlásszöge meghaladja a 12%-ot.

 • gyepes vagy burkolt levezetők: talajfedettséget biztosítja

 • a vízmosások megkötésével, illetve a hordalék visszatartásával kapcsolatos feladatok és művek: a vízmosás teljes vagy részleges megszűntetésének lehetséges módjai egyrészt a vízmosás feltöltése, másrészt a hordalékfogó gát. A vízmosás feltöltését elsősorban a magas költségek miatt belterületeken alkalmazzák, vagy kismértékű vízmosások esetén. A hordalékfogó gátakkal a vízmosás katlanjának részleges feltöltése is biztosítható.

Erdészeti talajvédelem

Az erdők a talaj megkötésével és a lejtőn lezúduló víz fékezésével fontos szerepet játszanak a talajvédelemben. Az erdészeti talajvédelem része a talajvédelmi erdők telepítése. Magyarország közel egyötödét borító erdős területeken az erózió mértéke minimális vagy egyáltalán nincs erózió. Ebből az következik, hogy a jelenleg erdőkkel borított terület évente 32 millió tonna termőtalaj erózióját akadályozza meg.

A defláció elleni védekezés

A defláció elleni védekezés elsősorban agrotechnikai és erdészeti feladatokat foglal magába. Ezek megelőzik a deflációs károkat, de alkalmasak a károk csökkentésére, a környezet hatékony védelmére is.

A deflációt kiváltó tényezők közül a szél sebessége és örvénylése, a befolyásoló tényezők közül a deflációs terület hossza erdősávok, fasorok, ligetek telepítésével, valamint kulisszás vetéssel csökkenthetők. E módszereknek az az alapja, hogy a termesztett növénynél magasabb, vagy sűrűbb vetésű növényeket telepítünk megfelelő kiosztásban, amelyek képesek a szél hatását mérsékelni. Az erdősávok nemcsak a szél sebességét, hanem a szél káros szárító hatását is mérséklik.

A talaj fedettsége ugyancsak csökkentheti a szél sebességét, ezért védi a talajt. Erre a célra a gyepesítés, szántóföldön a betakarítás utáni szalmafedés és szalmabetárcsázás alkalmazható.

A talajfelszín ellenállásának növelése elérhető

 • öntözéssel: az öntözés előnyös hatása akkor jut érvényre, ha gyakori, kis adagú vízzel öntözünk. Az öntözés az optimális sűrű egyenletes növényállományon keresztül védi a talajt.

 • talajműveléssel: a talajművelés során kerülni kell a többszöri talajmunkát, mert az lazít, szárít és a felszín mechanikai stabilitása csökken. A homoktalajok művelésének alapelve a mélylazítás, továbbá a talajfelszín tömörítése

 • a talaj szemcseösszetételének kedvező irányú befolyásolásával: lehet természetes ásványi anyagokkal (zeolit, tőzeg, bentonit) és mesterséges talajstabilizáló anyagokkal (emulziók, polielektrolitok, műanyag habok). A mesterséges anyagok időlegesen összeragasztják a talajfelszínt, hatásuk csak addig tart, amíg talajműveléssel ezt a kérget fel nem törik.

A savanyú talajok javítása

A savanyú talajok javítására szolgáló eljárás a meszezés, amely a talaj káros savanyúságának mérséklésére vagy megszűntetése, a növények kalciumellátásának javítása, illetve a talajszerkezet javítása céljából történhet.

A javítás céljára különböző kalcium tartalmú ásványi anyagokat (mészkőpor, mésztufa, lápi mésziszap, meszes lápföld), termékeket (égetett mész) és melléktermékeket (cukorgyári mésziszap) használnak. A meszezés mérsékli, vagy megszűnteti a talaj savanyúságát, kedvezően hat a talaj mikroorganizmusainak tevékenységére és kedvező irányba módosítja a talaj tápanyag-gazdálkodását. Kedvezően hat a meszezés a talaj fizikai tulajdonságaira is, javítja a talaj szerkezetét, víz- és levegőgazdálkodását, csökken a talajok cserepesedése és a művelőeszközökkel szembeni ellenállása. A meszezés tartamhatása 6-12 évre tehető, ezért azt ismételni kell és a körülményektől függően fenntartó meszezés alkalmazása is indokolt lehet.

A szikes talajok javítása

A szikjavításnál feltétel a talaj sókészletének csökkentése (a drénviszonyok javításával), továbbá olyan körülmények kialakítása, amelynek hatására megnő a talajoldat kalciumion koncentrációja. A javítás előfeltétele a talajvízviszonyok rendezése. Javítóanyagként savanyú kémhatású kalcium tartalmú anyagok (gipsz, lignitpor stb.) és lúgos kémhatású, mésztartalmú anyagok (meszes altalaj, digóföld vagy sárgaföld) jöhetnek számításba.

A szikjavítás hatására a művelt réteg víz- és levegőgazdálkodása kedvezőbbé válik, a mikroorganizmusok élettevékenysége javul. Ennek eredményeként a talajok tápanyag-feltáródása jelentősen nő, melynek következtében a termeszthető növények skálája szélesedik. A szikjavítás tartamhatása maradandó, amennyiben az egyéb feltételek megteremtésére is sor kerül (mélylazítás, drénviszonyok javítása).

Mi a jövő a talaj termékenységének megőrzésében és helyreállításában?

A környezet terhelésének csökkentése érdekében előtérbe kell helyezni a természetes, illetve a természetszerű eljárásokat. Számos ilyen eljárás létezett a régi korokban, melyek alkalmazása újabban ismét szokássá válik (pl. kompsztálás). A biológiai talajjavításnak is számos, igen ígéretes új módszere van (pl. effektív mikroorganizmusok használata). Ezekre jellemző, hogy általában gomba és baktérium törzsekből álló „keveréket” juttatnak a talajba, melyek aztán kedvező irányba befolyásolják a talajéletet. Ezek a szerek nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a szennyvizek kezelésében, a hulladékgazdálkodásban és a természetes vizek megóvásában is hasznosíthatók. Mivel azonban új módszerekről van szó, viszonylag kevés kísérleti eredmény áll rendelkezésre a módszerekkel kapcsolatban, ezért üzemi méretű bevezetésükre még várni kell.

 • A világméretű éghajlatváltozási tendenciák előrejelzését alapul véve az elsivatagosodással szembeni védelem kiemelten fontos a jövő szempontjából.

 • A víz- és szélerózió okozta talajkárosodások megelőzése agrotechnikai módszerekkel, a helyes gazdálkodási gyakorlat kialakítása. Az eróziót gátló védőerdő telepítése és fenntartása az erdészeti politika és támogatási rendszer része.

 • A lokális szennyezések az ipari övezetek, a bányászat, a vegyi anyagok tárolása és szállítása, a hulladéklerakás és az urbanizációval kapcsolatos szennyezőanyag-kibocsátások következményei lehetnek. A védelem egyik lehetősége a megelőzés, amely a lehetséges szennyező források kontrolljának, valamint az ágazati politikáknak a része kell legyen.

 • A korábbi tevékenységek hátrahagyott szennyezéseinek országos felmérése, kivizsgálása az OKKP (Országos Környezeti Kármentesítési Program) keretében.

 • A szennyezett talajú területek megtisztítása a szennyezést okozó kémiai anyagok környezeti kockázatának helyi felmérésén alapul, s az adott terület használati funkcióba való visszahelyezését jelenti a környezeti kármentesítések szabályainak megfelelően.

 • A szennyvíz és szennyvíziszapok termőtalajokon való felhasználásának korlátozása, valamint a mezőgazdasági kemikáliák forgalomba hozatali engedélyezése.

 • A jó gazdálkodási gyakorlat a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan szabályozza az állattartó telepek trágyakezelését és felhasználását. A feladatok végrehajtása négyéves akcióprogramok keretében történik.

 • Káros sófelhalmozódásra (szikesedésre, másodlagos szikesedésre) a természetes folyamatok mellett a sík vidéki víztározás, a szennyvízelhelyezés, a helytelen öntözési gyakorlat és az utak téli csúszásmentesítése miatt kerülhet sor, amelynek mérséklésére a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani.

 • A multifunkcionális talajvédelem egyik sarkalatos pontja a szabad talajfelszín tartós beépítését, lefedettségét jelentő beruházások szigorú korlátozása; ennek révén a zöldberuházások helyett a felhagyott iparterületek megtisztítását és felújítását követő újrahasznosítását célzó barnamezős beruházások kerülhetnek előtérbe, amelyben a területfejlesztési politika meghatározó szerepet játszik.

 • Elengedhetetlen feladat a hosszú távú talajvédelmi stratégiák kidolgozása. Az Európai Unió talajvédelmi politikájával megegyezően hazánk a talajok multifunkcionális védelmét tűzte ki célul. Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a talaj mint feltételesen megújuló természeti erőforrás betölthesse, illetve visszaszerezhesse teljesítőképességét, ökológiai és társadalmi funkcióiban egyaránt.

A mezőgazdaság alapja a termőföld. A termőföld mezőgazdasági művelésre használt olyan földterület, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas és erdőművelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván.

A termőföld

 • Jogilag: ingatlan. Azaz a termőföldet, annak tulajdonosát és a terület legfontosabb adatait központi ingatlan-nyilvántartásban kezelik, arra hitelt lehet felvenni és a többi ingatlanhoz hasonlóan értékesíthető illetve örökölhető.

 • Számvitelileg: nem amortizálódó tárgyi eszköz. Azaz a termőföld a cégek vagyon-nyilvántartásába tárgyi eszközként kerül be, de a többi hasonló tulajdontól eltérően nem amortizálódik (azaz értéke nem csökken az idővel).

 • Közgazdaságilag: véges, nem bővíthető jószág. Gazdasági szempontból a termőföldet, mint termelő eszközt tekintik, amely nem bővíthető (azaz nem szaporodik, nem keletkezik) és véges (azaz csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre).

Ha a fenti megfogalmazásokat összeillesztjük, akkor gyakorlatilag tökéletes képet kapunk arról, hogy milyen értéket képvisel az emberiség erőforrásai között a termőföld. Ennek ellenére, ha figyelmesen tanulmányozzuk a hírek, akkor is – ellentétben például a kőolajjal – csak elvétve találunk elemzéseket arról, hogy milyen mértékben fogy a termőföld mennyisége a világon.

A termőföld értékességét hagyományosan aranykoronában mérjük.

Az aranykorona több mint kétszáz éve alkalmazott módszer. Eredeti meghatározása szerint: egy adott terület aranykorona értéke a földterület tiszta jövedelme az ott termett búza Bécsbe szállítással csökkentett értékével arányos.

A mérőszám meghatározásánál a mai is legfontosabb három tulajdonságot egyesítették a szakemberek, így az magába foglalja:

 • A földminőséget: A területen megtermett búza – mint az egyik, a föld minőségére legérzékenyebb gabonanövényünk – mennyisége kiváló mérőszáma a terület szerkezetére és mikroklimatikus adottságaira.

 • A távolságot: A távolságot a meddig a terményt el kell szállítani, hogy el lehessen adni. Főleg tömegtermelés esetén, de a minőségi (pl. bio-zöldségtermesztés) esetén is jelentős tétel lehet a szállítás, ha azt nagyobb (több mint 20-30 km) távolságra kell szállítani. Éppen ezért a föld értékének meghatározásakor a szállítás költségét le kell vonni a megtermelt búza értékéből.

 • A szállítási lehetőségeket. A távolságon kívül még nagy jelentősége van a terület alaphálózatának (infrastruktúrájának). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehet, hogy egy terméket csak 30 km-re kell szállítani az értékesítéshez, de ha abból 20 km egy, a legkisebb esőtől járhatatlanná váló agyagos út, akkor az rosszabb, mintha egy főút melletti földről – végig a főúton haladva – 50 km-re kell szállítani az árút.

Ez az értékrendszer ma is helytálló és várhatóan döntően nem is fog változni a jövőben sem. Sajnos attól, hogy egy rendszer elméletileg jól működik, a hozzá nem értés és a külső kényszerítő körülmények elronthatják azt. Ez történt – igaz nem végzetes mértékben – az aranykorona rendszerrel is, amit 1945 után és 1971-ben politikai illetve gazdasági okokból aranykorona revíziók keretében leértékeléseknek vetettek alá. Szerencsére ez a leértékelés általános érvényű volt, így a földek egymáshoz viszonyított értékességét nem befolyásolta, ezért a rendszer a mai napig is kiválóan használható.

Az aranykorona rendszeren kívül még használjuk a minőségi osztály rendszerét is. A termőföld aranykorona értékén kívül még fel kell jegyezni egy területről a tényleges használatára vonatkozó adatokat is. Ezt elsősorban – például a földhivatali tulajdoni lapokon is nyilvántartott – művelési ág mutatja meg számunkra. Ez mezőgazdasági földterületek esetén jellemzően szántó, gyep/legelő, erdő megnevezés, melyek az adott területrészek tényleges művelési, használati viszonyait mutatják. Erről részletesen a Művelési ágak fejezet tárgyalja.

A föld-területeken megjelenhet a „kivett” minősítés, amely a mezőgazdasági művelés alól kivont területrészeket jelzi. Ez lehet az egészen kis területtől (pl. „kivett út” – a területen egy út halad keresztül, „kivett kopárság” – amennyiben a területnek van mezőgazdasági művelésre teljesen alkalmatlan része), de akár a teljes terület is lehet művelés alól kivont (pl. „kivett kavicsbánya”).

Sokan sokféle minőségi rendszert megpróbáltak kidolgozni a mezőgazdasági földterületekre, de ennek ellenére az aranykorona értéknél jobb minőségmegállapító módszert nem találtak még ki, így a legtöbb mezőgazdasághoz kötődő rendszer ezt használja. Ez okból a földhivatali nyilvántartás is ezt tartalmazza.

A mezőgazdasági jellegű művelési ágakat, további részletezéssel, minőségi osztályba sorolással jellemzik (1-8 között, ahol az 1 a legjobb, a 8 a legrosszabb minősítés). A legtöbb esetben a művelési ágak és azon belül is a minőségi osztályok szoros összefüggésben vannak a föld aranykorona értékével, mint általános minőségi jellemzővel. Minél nagyobb mértékben mezőgazdasági művelés alatt áll, minél jobb minőségi besorolással, annál nagyobb a terület átlag aranykorona értéke (tehát például ha teljes mértékben 1-es minőségi osztályú szántó művelési ágú a föld, akkor a legmagasabb az aranykorona értéke).

A KSH leírása alapján az aranykorona érték meghatározása: „Az aranykorona értékek szinte községenként mások és mások. Vannak úgynevezett községi mintaterek, amelyekkel össze lehet hasonlítani egy adott terület földértékét. Ezt a földhivatalok mezőgazdászai végzik. Ez alapján kapja meg a besorolását.

Az adott területre érvényes besorolások (aranykorona értékek) a földhivatalban vannak nyilvántartva, és az ingatlan tulajdoni lapján is feltüntetésre kerülnek. Az értékek hektárra (10 000 m2) vannak megadva, ezek tört értékek, mert a kerek, eredeti aranykorona értékek 1 holdra voltak számítva, azaz 400*400 öl= 1600 négyszögöl (5765 m2) területre. Ott ezek egész számok, 14 AK/hold = 24,28 AK/ha, de ez területenként más és más lehet, nincs országos érték.

Mivel az aranykorona értéket tartalmazza a tulajdoni lap, tehát azon látható, hogy az adott földrészlet milyen alrészletekből áll, azon belül pedig milyen minőségi osztályok vannak, és azoknak mennyi az aranykorona értéke.”

Nézzünk erre egy példát:

A tulajdoni lapon az szerepel, hogy Sz5 (azaz szántó művelési ág, 5-ös minőségi osztály), a területe 3500 m2 az aranykorona értéke pedig 7,8925 AK, akkor, ahhoz hogy megkapjuk a terület Sz5-ös aranykorona értékét, azt először vissza kell számolni 10 000 m2-re (azaz 1 ha-ra, ami az aranykorona érték számítási alapja):

7,8925 AK × 10000 m2 /3500 m2 =  22,55 AK

Ha meg akarjuk kapni a terület eredetileg meglévő aranykorona értékét, akkor még vissza kell számítani ezt 1 holdra (ami az eredeti meghatározás alapja volt Magyarországon:

22,55 AK × 5765 m2 /10000 m2 =  13 AK

(Szerző: Némethy Sándor)

A világ népességének rohamos növekedésével egyre inkább csökken az egy főre jutó mezőgazdasági terület, amely világviszonylatban 0,1 ha/fő, az Európai Unió átlaga 0,2 ha/fő a magyar átlag pedig 0,5 ha/fő. Magyarországon a 9,3 millió hektárból 6 millió hektár a termőterület. A világ népessége jelenleg 6 milliárd fő amely 2030-ra a világbank szerint 8,5 milliárd főre növekedik.

A fenntartható mezőgazdasági termelés megvalósítására való törekvés egyaránt nyit meg új lehetőségeket és szab korlátokat. Világszerte, nem ok nélkül, eluralkodott a kemizálás, mindenekelőtt az agrokemizálás elleni hangulat, minthogy ez a legdirektebb módon érinti egészségünket és környezetünket. Agrokemizálásnak nevezzük a kémiai úton előállított, vagy átalakított vegyianyagok alkalmazását a mezőgazdasági termelésben (agrokemikáliák). A vegyianyagokat a haszonnövények, és haszonállatok tápanyaggal történő ellátása, a termelés mennyiségének növelése, a kórokozóktól, és a kártévőktől való megvédése, a termék minőségének javítása, a betakarítási munkák meggyorsítása, az élő- és gépi munka helyettesítése céljából alkalmazzák (pl. műtrágyázás, kémiai növényvédelem). Az agrokemizálás ugyan­akkor hozzájárulhat a használt vegyianyagok révén a környezetkárosításhoz és a környezetszennyezéshez. A figyelem azért irányul a kemizálásra, mert a mezőgazdasági termelés nagy felületen, diffúz módon jelentkezik. A jövő nagy kihívása az, hogy miként tudunk rövid idő alatt környezetkímélő módon nagy mennyiségű és kiváló minőségű élelmiszert termelni. Ez a célkitűzés természetesen nem csupán technológiai ismereteket igényel, hanem megköveteli az alkalmazott vegyszerek hatásmechanizmusának és a környezetbejuttatás ökológiai és ökotoxikológiai következményeinek feltérképezését, a kártevők adaptációs készségének és a peszticidekkel szembeni rezisztencia kialakulásának felmérését és a mesterségesen kialakított agroökoszisztémák és természetes ökoszisztémák működésének, fejlődésének, stabilitásának és kölcsönhatásainak megértését is.

Mezőgazdasági vegyszerek (agrokemikáliák) fogalma és fajtái

Mezőgazdasági vegyszerek (agrokemikáliák) alatt a mezőgazdasági termelésben használt különböző vegyipari termékeket értjük melyekhez sorolhatjuk a kémiai növényvédelem eszközeit (széles körű peszticidek, beleértve a rovarirtó, gyomirtó és gombaölő szereket) a növekedést serkentő anyagokat (műtrágyák, hormonok és egyéb kémiai anyagok, nyers állati trágyából készült koncentrátumok), egyéb talajjavító készítményeket (ásványi talajjavítók) továbbá az állattenyésztésben használt vegyszereket. Számos mezőgazdasági vegyszer mérgező de még a direkt nem toxikus anyagok (pl. bizonyos műtrágyák) ömlesztett tárolása is jelenthet jelentős környezeti és / vagy egészségügyi kockázatokat, különösen akkor, ha ezek véletlenül, nagy mennyiségben jutnak a környezetbe, amiért is a legtöbb országban a mezőgazdasági vegyszerek használata és tárolása erősen szabályozott. A gazdaságokat kötelezik a megfelelő tároló létesítmények létrehozására és a címkézés, sürgősségi tisztítási berendezések és eljárások alkalmazására továbbá a biztonsági berendezések használatára és az eljárások betartására. A mezőgazdasági vegyszereket csoportosíthatjuk felhasználásuk, kémiai szerkezetük, fizikai állapotuk, funkciójuknak megfelelő hatásuk, ökológiai és ökotoxikológiai hatásuk és az emberre való veszélyességük, egészségkárosító hatásuk szerint.

A mezőgazdasági vegyszerek felhasználás szerinti csoportosítása

 1. Peszticidek: a kémiai növény- és állatvédelem anyagai, kártevő irtó szerek

  1. Baktériumölő szerek (baktericidek)

  2. Gombaölő szerek (fungicidek)

  3. Herbicidek (gyomirtók)

  4. Zoocidek (állati kártevők elleni szerek)

 2. Növényi hormonkészítmények

  1. Gyökérképződést serkentő hormonpreparátumok és járulékos serkentőszerek

  2. Oltáskor/szemzéskor kalluszképződést segítő hormonkészítmények

 3. Növényi sebzáró anyagok

  1. Növényi viaszok és olajok

  2. Méhviasz

  3. Ásványi olajból előállított viaszok

  4. Kovaföld, kőpor

  5. Mészkészítmények

 4. Műtrágyák és természetes ásványi talajjavítók

  1. Talajjavító műtrágyák

  2. Ásványi talajjavítók

  3. Levéltrágyák és mikroelem adalékok

  4. Hidropónikás rendszerek tápoldatai

 5. Fizikai talajszerkezetjavító anyagok (természetes és mesterséges granulátumok)

  1. Zeolit-termékek

  2. Perlit

  3. Riolittufa-zúzalék

  4. Égetett agyagszemcsék/granulátumok

 6. Állattenyésztésben használt vegyszerek

  1. Fertőtlenítő szerek

  2. Hormonkészítmények

  3. Antibiotikumok

  4. Tápszer-adalékok

A felhasználás, biológiai hatásmód és a kémiai szerkezet szerinti csoportosítás kiegészítve a hatásmechanizmust, hatásspektrumot, ökológiai, ökotoxikológiai és egészségvédelmi aspektusokat és felhasználási technológiát érintő információkkal teljes képet ad a mezőgazdasági vegyszerekről.


A FAO (Food and Agriculture Organization) definíciója szerint peszticidnek nevezünk bármely anyagot vagy anyagok keverékét, amelynek célja a kártevők megelőzése, elpusztítása vagy azok számának ellenőrzése. A kártevők közé soroljuk az emberi vagy állati betegségeket közvetítő vektorokat, nemkívánatos növény vagy állatfajokat, melyek kárt okoznak a termelésben vagy más módon hátrányosan befolyásolják az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, fa és faipari termékek, takarmányok vagy rovar, pókszabású és egyéb állati paraziták elleni szerek előállítását, raktározását, szállítását, alkalmazását vagy piacra vitelét.

Tágabb értelemben ebbe a kategóriába sorolhatók a növényi növekedést szabályozó anyagok, lombtalanító vegyszerek, deszikkáns (kiszárító) szerek, gyümölcsritkító ágensek vagy a gyümölcsök érés előtti lehullását megelőző vegyszerek vagy azok a terményvédő anyagok is, melyeket betakarítás előtt vagy után használnak annak érdekében, hogy megvédjék a terményeket a károsodástól raktározás és szállítás alatt (FAO, 2002).  A peszticidek többnyire direkt a kártevőre hatnak a védendő növényen vagy állaton kívül, míg a szisztemikus peszticidek abszorbeálódnak a növényen vagy állaton és belépnek a nedvkeringésbe miáltal a kártevő szervezetek toxikus hatást szenvednek. Ezek alkalmazása kockázatos lehet, minthogy a védendő szervezetre lehet hosszabb távon károsító hatásuk, a toxikológiai és fiziológiai vizsgálatok dacára.

A peszticidek használata nem új keletű. Mezopotámiában már 4500 évvel használták a sumérok az első ismert peszticidet, az elemi ként. A tizenötödik századra már több mérgező anyagot is használtak a növényvédelemben, elsősorban arzén, higany és ólomvegyületeket. A tizenhetedik században a dohánylevélből kivont nikotin szulfátot inszekticidként használták és ezt ma is alkalmazzák a biogazdaságokban és a biodinamikus mezőgazdasági művelésben. A tizenkilencedik században két új, természetes növényvédőszer, a krizantén (Chrysanthemum cinerariifolium és C. coccineum) szárított virágaiból előállított pyrethrum és a trópusi Lonchocarpus nicou gyökeréből kivont rotenon került forgalomba. A pyrethrumot sokat használták Perzsiában és úgy is hívták, hogy „perzsa por” amely Európában és az egész nyugati világban Zacherlin néven került forgalomba a hasonló nevű osztrák üzletember és gyártulajdonos, Johann Zacherl révén.  

Az 1940-es és 1950-es években a kereskedelmi forgalomban levő peszticidek száma hatalmas mértékben emelkedett, a vegyszereket csodaszerként emlegették. Egészen az 1940-es évekig az arzénalapú peszticidek álltak az első helyen, de egyre inkább teret engedtek az organoklorinoknak mint a hexaklórbenzol (HCB) vagy a DDT (diklór-difenil-triklóretán, nagyon hatásos inszekticid).

A DDT-t elsőként 1874-ben Othmar Zeidler hozta létre, de rovarölő tulajdonságát 1934-ben Paul Herman Müller fedezte föl, s 1948-ban orvosi Nobel-díjat kapott érte. A vegyületet – Gesarol, Guesarol, Neocid, Supracide Combi és Ultracid Combi néven – a második világháborúban a tífuszt, pestist, maláriát és sárgalázt terjesztő tetvek, bolhák és szúnyogok ellen használták, de később felfedezett bioakkumulatív és egészségkárosító (karcinogén, reproduktív zavarokat és magzatfejlődési zavarokat okozó) hatásai miatt kivonták a forgalomból. Magyarországon már a második világháború idején használták a DDT-t rovarkártevők irtására. Mivel zsírban oldódó vegyületről van szó, a táplálékláncon keresztül eljut a végső fogyasztóig és felhalmozódik a szervezetben. A lakosság körében szerte a világon még most is kimutatható a szer a zsírszövetben, a vérben és az anyatejben. Vizsgálatok igazolták, hogy a ragadozó madarakban felhalmozódó DDT gátolja a kalcium-felvételt, ennek következtében vékonyabb lesz a tojáshéj. Az Egyesült Államokban a fehérfejű réti sas így vált a DDT probléma szimbólumává. A rovarölőszer okozta drámai állománycsökkenés miatt a faj a hatvanas évekre felkerült az ország veszélyeztetett fajainak listájára. A szer rákkeltő és születési rendellenességet okozó hatása is hamar ismertté vált. Azokon a területeken ahol a szert nagy mennyiségben használták, megugrott a koraszülések és az értelmi fogyatékkal születők aránya. Hazánkban 1968-ban, a világon elsőként tiltották be a DDT gyártását, de a hetvenes években még használták a meglévő készleteket. Az Egyesült Államok 1972-ben tiltotta be a szer használatát, példáját több ország is követte a hetvenes-nyolcvanas években. Az organoklorinok közül több is a perzisztens, bioakkumulatív szerves szennyezőanyagok közé tartozik melyek közül a 12 legveszélyesebb vegyszert az ENSZ nyilvántartásba is vette, mint a „piszkos tizenkettőt” (1. Táblázat, Dirty Dozen). Ide tartozik a már említett hexaklórbenzol, DDT-n és néhány más peszticiden kívül a PCB vegyületek és a melléktermékként keletkező dioxinok és a furánok. A növényvédőszerek fejlesztésére specializálódott kutatás és gyártás a 60-as években érte el a legelső áttörő sikereit; igaz már ekkor megjelenik Rachel Carson könyve (1962) a Silent Spring (Csendes Tavasz), amely ennek árnyoldalairól szól és hatalmas hatással volt a közvéleményre és ezen keresztül nagymértékben hozzájárult az új, természtes alapanyagú vagy azokhoz hasonló, környezetbarát növényvédőszerek és technológiák kifejlesztéséhez. A mű felhívta a figyelmet annak veszélyére, hogy a megcélozott kártevők ellenállóvá válnak a rovarirtószerekkel szemben, miközben azok meggyengítik az ökológiai rendszereket. Carson a leghatározottabban elutasította, hogy megpróbáljuk „leigázni a természetet”, tiltakozott a mérgező anyagok nyakló nélküli kibocsátása ellen. Állította, hogy az így okozott veszély mértéke kiszámíthatatlan, és az élő sejtekben felhalmozódó mérgek hosszú távú hatásait nehéz, vagy lehetetlen megjósolni. A mű közvetlen hatásaként az Egyesült Államokban, majd a világ legtöbb országában betiltották DDT használatát. A DDT elleni hadjárat első jelentős lépése 1967-ben az USA Környezetvédelmi Alapítványa (Environmental Defense Fund) megalapítása volt. Közvetett eredményének tekintik a Föld napjának, a környezetvédelem törvényekbe iktatását, állami intézményeinek megalakítását.


Az organokloronikat nagyrészt felváltották az organofoszfátok (pl. a diklórfosz más néven 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP)) és a karbamátok, az utóbbiak nemcsak rovarölők, hanem nagyszámú karbamát és tiokarbamát alapú herbicid is ismeretes. Az egykor elterjedt természetes pyrethrum szolgált alapul a mai modern szintetikus pyrethroidoknak (pl. permethrin). Ezek inszekticidek, melyek hatásfokát piperonyl butoxid hozzáadásával növelik.

A legtöbb herbicid az 1960-as években terjedt el úgy, mint a tirazinok és más nitrogéntartalmú vegyületek, szerves savak mint a 2,4-diklórfenoxiecetsav és a glifozát.  1970-ben megszületett az IPM-koncepció (Integrated Pest Management) mely a kártevők teljes kiirtása helyett a kártevők szabályozását tűzte ki céljául. Ez egy holisztikus, az ökológiai, gazdasági és egészségügyi szempontokat egyaránt figyelembe vevő gondolkodásmód kezdetét is jelentette.  


Az 1980-as évektől kezdve a „lágyabb” peszticidek fejlesztése nyert teret, minthogy ezek vagy csak a célszervezetekre hatnak vagy kisebb kárt okoznak a célszervezeteken kívüli populációkban. Intenzív kutatás és fejlesztés folyik az alacsony dózisban alkalmazható vegyszerek irányába (1-5 g hatóanyag per hektár a korábbi 0,5 – 1,0 kg helyett). Az 1990-es években elindult a biológiai eredetű anyagok kutatása melyek célja egyrészt természetes alapú, a kártevőket elpusztító vagy azok fejlődését zavaró szerek előállítása (rovarhormonok vagy rovarmérgek, cayenne bors kivonat) másrészt az állati kártevők (elsősorban rovarok) párzási viselkedését zavaró anyagok és sterilitást okozó készítmények (feromonok és feromon analógok, kemostreilánsok) előállítása. Ezek a környezetre nem jelentenek veszélyt, minthogy elsősorban a kártevő populációkat célozzák meg, de a célcsoporton kívüli rovarokat kímélik. Egyre inkább gyakorlattá válik az úgynevezett „spot”- kezelések alkalmazása: csak a fertőzött területeket kezelik. A rendszeres megfigyelés, monitorozás, lehetővé teszi, hogy a gazdálkodók csak a legszükségesebb estetekben használjanak mérgező anyagokat.  

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy az 1960-as évekig a peszticideknek nagy társadalmi elfogadottságuk volt, ami érthető annak ismeretében, hogy a betegségeket terjesztő állati vektorok és mezőgazdasági kártevők milyen pusztító hatással voltak az emberek egészségére és a mezőgazdasági termelésre. Számos súlyos járvány és káresemény tulajdonítható betegségterjesztő szervezeteknek és kártevőknek. A szúnyogok terjesztette trópusi betegségek következtében a franciák 30 000 embert vesztettek a Panama Csatorna építése során. A bubópestis, amely csaknem 65 millió ember halálát okozta, a bolha – patkány – ember rendszeren keresztül terjed. A malária több mint 200 millió embert ölt meg 1939-ig, azaz évi 6 millió halálesetért volt felelős. Herbicidek híján még mindig 10-12%-os lenne a mezőgazdaságban dolgozók aránya szemben a jelenlegi 2%-al (USA). Világszerte a megtermelhető termények 1/3-át eszik meg a kártevők, de ez az arány pl. Latin Amerikában a 40%-ot is eléri (gyomok, kártevők). Figyelemre méltó, hogy az összes rovarfajoknak 0,5%-a növényi kártevő (ez ugyancsak jelentős szám, tekintettel arra, hogy a rovarfajok számát több százezerre becsülik). Egy új vegyszer kifejlesztése átlagosan 15 évet igényel és 20 millió US dollárba kerül. A peszticidek ma még nélkülözhetetlenek a világ népességének táplálása, öltözködése és közegészségügye szempontjából. Ma nagyságrendekkel több növényvédő szert használunk fel, mint a 60-as években. A világon közel 700 vegyületet jegyeznek mint peszticidet és ebből kb. 50 a természetes eredetű ún. biopreparátum. A DDT-vel szembeni „társadalmi ellenállásra” a vegyipar a peszticidek új generációival reagált. Ezek kevésbé perzisztensek, és általában vízoldékonyabbak (minek következtében könnyebben szennyezik a felszíni és felszínalatti vizeket) és gyakran magasabb az akut toxicitásuk. Az akut toxicitás növekedését (a hatékonyságot) igazolja, hogy 1945-ben a DDT-t tipikusan a 2 kg/ha dózisban alkalmazták, míg napjainkban hasonló szintű védelmet (rovarok ellen) pl. az aldicarb és piretroidok alkalmazásával 0.1 és 0.05 kg/ha (50 g/ha) érnek el. Ez azt jelenti, hogy mind a hatékonyság mind a toxicitás kb. a 10 – 40-szeresére nőtt.

Az 1960-as években Magyarországon a peszticidek felhasználását az évi tízezer tonna körüli érték jellemezte, majd a 70-es és 80-as években egy gyors növekedés volt tapasztalható, amit a 90–es évek elejétől, a rendszerváltás után, egy gyors csökkenés követett. A csökkenésnek több, tudományos, technikai, gazdasági és politikai oka van. Az egyik fontos tényező a GMO-k (genetikailag módosított organizmusok) elterjedése, amelyek erős rezisztenciát mutatnak a kártevőkkel és patogén szervezetekkel szemben. Dacára az egyre szigorúbb korlátozásoknak, ezek mind a mai napig jelentős szerepet játszanak a mezőgazdaságban. A többi, politikai és gazdasági tényezők közé sorolható a tulajdonviszonyok rendszerváltozás utáni rendezetlensége, az agrárszektor hatalmas tőkehiánya, a területek felaprózódása, az agrár-olló, a szakmai hozzáértés hiánya, az hogy nem minden esetben volt megfelelő szaktudás a birtok tulajdon mellett, továbbá a növényvédő szerek árának jelentős növekedése. Új növényvédőszerek jelentek meg, amelyek nagyon kis mennyiségben is kellően hatékonyak (pl. a szulfonil urea származék herbicidek). Óriási hatékonysággal rendelkeznek, mikro herbicideknek is nevezik őket, mert a 2-3 kg/ha-os dózis helyett vannak olyanok, amelyek akár 13 – 30 g/ha vagy még kisebb mennyiségben is megfelelő gyomirtó hatással rendelkeznek. Megfelelő szakmai tudás kell a használatukhoz. Ezen szerek nagy része levélherbicid. Ma már több kultúrában alkalmazzák, de a megjelenésükkor a két nagy kultúrában használták: búzában, és kukoricában. Az inszekticidek terén a néhány 100 grammos dózisú piretroidok is megjelennek, pl.: 94-ben a felhasznált összes inszekticidnek 74%-a piretroid volt. 1995-ben elértünk egy szintet, amit ma is tartunk. A növényvédőszerek országonkénti felhasználása változó. Az Európai Unió átlaga 2,3 kg/ha míg a rendkívül intenzív mezőgazdasággal rendelkező Hollandia 4,9 kg/ha növényvédőszer felhasználással az első helyen van szemben Finnország 0,5 kg/ha átlagával.


Magyarország 1,5 kg/ha növényvédőszer felhasználása a kettő közé esik. 2005-ben kb. 290 engedélyezett hatóanyag és mintegy 750 készítmény volt forgalomban. Az engedélyezett növényvédőszerek 36%-a gyomirtószer; 29%-a gombaölő; 20%-a rovarölő; és a maradék 15% egyéb készítmény. Az európai unióban már 1992 márciusában elkészítették a „Fenntarthatóság irányában” című dokumentumot, amely a mezőgazdaságban a peszticidek felhasználásának csökkentését és az integrált növényvédelmi eljárások mielőbbi bevezetését írja elő. A dokumentum vonatkozik a természetes és mesterséges energiák felhasználására is a mezőgazdasági rendszerekben. A fenntartható mezőgazdasági rendszerek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára. A jó mezőgazdasági gyakorlat (GAP, Good Agricultural Practice) a jó minőségű, teljes értékű és biztonságosan fogyasztható élelmiszer előállítására törekszik és a közvetlen termelési feladatok mellett biztosítja a környezetvédelmi, ökológiai, jóléti és szociális feltételeket is.

A peszticidek felhasználás (célcsoport) szerinti osztályozásakor az adott kártevő vagy kártevő csoport elleni felhasználás szerint csoportosítjuk a peszticideket. Sok esetben bizonyos peszticidek nem elég szelektívek és más állat vagy növénycsoportokra is hatnak (pl. az inszekticideknek egy jelentős része a pókszabásúakra és más ízeltlábúakra is hatással van). A peszticidek hatásmód szerinti csoportosítása elsősorban a hatás helyére és a peszticideknek az élő szervezetben (elsősorban növényben) való mozgására, eloszlására utal. Az alkalmazásmód szerinti csoportosítás a peszticidek felhasználkásának helyére, az alkalmazási felület minőségére, a vegyszer felviteli módjára vonatkozik, melyet legtöbbször a mezőgazdasági termelés jellege, a célcsoport tulajdonságai, vagy az létesítmény célja és szerkezete határoznak meg.

A peszticidek felhasználás (célcsoport) szerinti csoportosítása

 1. Baktériumölő szerek (sterilező szerek, baktericidek)

 2. Gombaölő szerek (fungicidek)

 3. Herbicidek (gyomirtók)

  1. Növényi fejlődést szabályozó peszticidek (regulátorok)

  2. Lombtalanító vegyszerek (defoliánsok)

  3. Szárítók (deszikkánsok)

 4. Állati kártevők elleni szerek (zoocidek)

  1. Inszekticidek (rovarirtók)

  2. Aficidek (levéltetű irtók)

  3. Akaricidek/miticidek (atkaölők, atkák, pókok, pókszabásúak elleni szerek)

  4. Larvicidek (lárvaölőszerek)

  5. Nematocidek (féregölők)

  6. Molluszcidek (puhatestűeket ölő vegyszerek)

  7. Lampiricidek (parazita ingolák elleni szerek, elsősorban Del-Amerikában)

  8. Avicidek (madarak elleni szerek)

  9. Tojásölők (ovicidek)

  10. Rodenticidek (rágcsálóirtók)

  11. Egyéb zoocidek

   1. repellensek (kártevőket elriasztó készítmények)

   2. attraktánsok (csalogató szerek, elsősorban rovarok befogására)

   3. feromon csapdák (főként rovarok szexuális viselkedését zavaró szerek)

   4. állati kártevőket is pusztító sterilező szerek

A peszticidek hatásmód szerinti csoportosítása

 1. A kontakthatású szerek a felületen hatnak ott, ahova a kijuttatás során kerültek, a növények levelén, hajtásának felületén. A felszínen maradnak, nem szívódnak fel.

 2. A felszívódó, szisztémikus szereket két csoportba osztjuk:

  1. Helyben maradó szerek: mélyhatású szerek, lokoszisztémikusak, ott maradnak, ahova kijuttatják őket, de felszívódnak a növény szöveteibe.

  2. Transzlokálódó szerek, ezeknek két típusa ismeretes:

   • Gyökérben szívódnak fel és a hajtás felé haladnak Ezek akropetálisan, a xilem transzporttal haladnak.

   • Hajtáson kersztül szívódnak fel a gyökér irányába, bazipetálisan, a phloem transzporttal haladnak.

A peszticidek alkalmazásmód szerinti csoportosítása (Darvas (2005) után módosítva)

 1. Levél peszticidek

 2. Vetőmagkezelő szerek – csávázó szerek

 3. Talaj peszticidek – talajfertőtlenítők

 4. Raktárfertőtlenítők

 5. Üvegház fertőtlenítők

 6. Gombapince fertőtlenítők

 7. Állattenyésztésben használt fertőtlenítő szerek, akaricidek/miticidek és inszekticidek

A peszticidek kémiai szerkezet szerinti csoportosítása, a környezetre és egészségre gyakorolt hatásuk, toxikológiai jellemzőik

Az itt következő felosztás részben a Kagan-féle felosztásra épül (Kagan, 1985), de alkalmazza a Reigart és Roberts (1999) által közölt toxikológiai hatás szerinti felosztás elemeit is. Tekintettel arra, hogy a jelenleg regisztrált peszticidek száma több mint hétszázra tehető, az alábbi felsorolás nem lehet teljes, célja csupán az, hogy egy átfogó képet adjon a peszticidekről, a legfontosabb csoportok kémiai szerkezetéről, toxicitásáról és a környezetre továbbá az emberek egészségére gyakorolt hatásáról.

Szervetlen peszticidek

Ide tartoznak az arzén, réz, cink és higanyvegyületek. A gombaölőszerként már régóta ismert réz szulfát oltott meszes oldata a „bordói lé” melyet elsősorban a szőlő- és más gyümölcsök termesztésében használnak a kártevő gombák pusztítására. Más, nagy toxicitású biocidek közé tartoznak rovarölők és rodenticidek is. Ezek általában neurotoxinok és egyszeri dózis is permanens károsodást okozhat. Jelentős részük bioakumulatív, hosszú ideig a környezetben maradhat. Biogeokémiai átalakíthatóságukra való tekintettel a szervetlen peszticidek közé soroljuk a nehézfémsók metilezett származékait is. Ezek, például a metilhigany, bakteriális folyamatok révén átalakulhatnak tiszta nehézfémfémsókká, vagy akár elemi fémmé is, mint ezt a metilhigany esetében tapasztalták.

4.2. táblázat - Néhány jelentősebb szervetlen peszticid kémiai szerkezete és leírása

Kémiai szerkezet

Leírás, környezeti és élettani hatás

Réz-szulfát. A réz-szulfátot (rézgálic) a növényvédelemben főként bordóilé (a rézgálic oltott meszes oldata) formájában használják. A gombabetegségek ellen (a lisztharmat kivételével) még ma is az egyik leghatásosabb szer. Nagy előnye, hogy a növények betegségek elleni ellenálló képességét fokozza, de még folyamatos használat mellett sem alakul ki a kórokozókban rezisztencia.

Rézoxiklorid. Fungicid. Gombaölő hatása a gombasejt belsejébe jutó réz/II/-ionok és a gomba tiol- illetve amino-csoportjai között végbemenő komplex képződési reakciónak tulajdonítható, amelynek következménye a gomba létfontosságú enzimjeinek és proteinjeinek nem specifikus gátlása. Emiatt nem alakul ki rezisztencia és így tartósan beépíthető a növényvédelmi technológiákba.

Metilarzénsav nátriumsója (Monosodium Methano-arsonate, MSMA) egy arzénalapú peszticid, melyet nagy mértékben alakalmaztak Kanadában a hegyi fenyőbogár (mountain pine beetle (MPB)) ellen 2001-ben.  A vegyszer a kezelt fákat is elpusztította a kártevőkkel együtt, de megakadályozta azok további terjedését.

Réz(II)-acetoarzenit (Párizsi zöld, Schweinfurti zöld) erősen toxikus szervetlen vegyület, inszekticid és rodenticidként egyaránt használatos volt. Sejtmérgező, rákkeltő és feltehetően mutagén hatású.

Ólom-arzenát. Az ólom arzenát egykor a legnagyobb mértékben alkalmazott arzéntartalmú inszekticid volt, minthogy rovarölőként hatásos volt de fitotoxicitása lényegesen kisebb, mint sok más vegyszeré. Az ólom toxikus hatásai közül legrégebben ismert a vörösvérsejtekre kifejtett hatás, amely a hemoglobin szintézis zavara és a vörösvérsejtek fokozott pusztulása révén anémiához vezet. Ezen kívül jelentős az ólomvegyületek idegrendszert károsító és rákkeltő hatása.

Cl – Hg – Cl

CH3 – Hg – Cl

Higany(II)-klorid és metilhigany-klorid. Fertőtlenítő, rovarölő és tartósító szer, csávázószerként is használatos volt. A higany különösen a magzatokat és gyermekeket károsítja, a kitettségtől függően tanulási zavarokat, de akár súlyos idegrendszeri károsodásokat, fejlődési rendellenességeket is okozhat.


Az arzén-vegyületek a béltraktuson, az ép bőrön, valamint a légzőszervek útján jutnak a szervezetbe. Hatásuk az erek fokozott áteresztőképességében nyilvánul meg. A szervezetbe jutó arzén az enzimekhez kapcsolódva befolyásolja a sejtfolyamatokat, gyomorpanaszokat, nyelőcsőfájdalmat, hányást és véres hasmenést okozva. Akut mérgezés esetén az arzén elsősorban a bél nyálkahártyájára hat, igen hamar tüneteket, fájdalmakat, hányingert, hányást, híg széklettel járó hasmenést, izzadást és a torokban kaparó, égő érzést okozva, melyet ájulás és halál követhet.

Természetes szerves peszticidek

Ezek a peszticidek elsősorban növényi kivonatok, mint a dohányból kivont nikotin  és nikotinoid alkaloidok, a krizantén (Chrysanthemum cinerariefolium és C. coccineum) szárított virágaiból előállított pyrethrum és a trópusi Lonchocarpus nicou gyökeréből kivont rotenon (Cunningham et.al. 2003). Bár természetes anyagokról van szó, ezek toxikus hatásúak az emberre és más élőlényekre. A rotenonról például kimutatták, hogy idegkárosító és a Parkinson-kór kialakulásában is szerepet játszhat (IPM of Alaska, 2003). Számos természetes szerves peszticidet később szintetikusan is előállítottak, sokszor módosítva a nagyobb hatásfok érdekében.

Fumigánsok

A fumigánsok közé több vegyületcsoportba tartozó anyagok sorolhatók, sok közöttük a halogénezett szénhidrogén. Közös tulajdonságuk az, hogy általában kis molekulasúlyú, gáz halmazállapotú vagy könnyen gáz fázisba vihető szerves molekulák, mint például a szén tetraklorid, szén-diszulfid (szénkéneg), etilén diklorid, és etilén dibromid, melyek bármely anyagba könnyen behatolnak. Többnyire talajfertőtlenítésre és a raktározott gabona konzerválására használatosak. Ezek a vegyszerek nagyon veszélyesek a dolgozókra, amiért is több országban betiltották vagy nagymértékben korlátozták használatukat (Cunningham et.al. 2003).

Organoklorinok, szerves klórvegyületek

Az organoklorinokat elsősorban inszekticidként használták, de több fungicid és herbicid preparátum is ismeretes. Ide tartoznak például a DDT, hexaklórbenzol, paradiklórbenzol, aldrin, 2,4-diklórfenoxiecetsav, 2,4,5-triklórfenoxiecetsav, széntetraklorid, kloroform, kloropikrin, dibromokloropropán, etilén-dibromid, etiléndiklorid, metil-bromid, metilénklorid, endoszulfán és még sok más nagyhatású vegyület. Szerves klórvegyületek állati szervezetekben az idegsejtek membránjának iontranszport folyamatait blokkolják, miáltal meggátolják az ingerületvezetést. Jelentős részük perzisztens és bioakkumulatív vegyszer.

A szerves klórvegyületek a rájuk érzékeny élőlényekben gyorsan hatnak és erőteljesen toxikusak. Például a toxafén, amely az egyik legmérgezőbb vegyület bármely élőlény számára, már 5 milliárdos hígításban (5 mikrogram/ liter) megöli az aranyhalakat. A klórozott szénhidrogének 15 évig is megmaradnak a talajban, a táplálékláncba bekerülve feldúsulhatnak az egyes élő szervezetek zsírszövetében. A 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav és a 2,4,5-triklór-fenoxi-ecetsav (röviden: 2,4 D és 2,4,5 T) gyomirtóknak hormonszerű növekedésszabályozó hatásuk van és főként a kétszikű virágos növényekre hatnak. A történeti összefoglalóban már említettük ezek egészségkárosító hatásait, amiért ezen szerek legnagyobb részének használatát vagy betiltották, vagy erősen korlátozzák a világ legtöbb országában. A perzisztens szerves szennyezőanyagokról szóló Stockholmi Egyezmény több szerves klórvegyület mezőgazdasági alkalmazását is betiltotta és az Európai Unió az endoszulfán betiltását vagy korlátozását is tervezik a Stockholmi Egyezmény feltételei szerint. Az Amerikai Egyesült Államokban a peszticidek használatát a környezetvédelmi hatóság (Environmental Protection Agency, EPA) ellenőrzi a Szövetségi Inszekticid, Fungicid és Rodenticid Törvény (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA) előírásainak megfelelően. Az egyes szövetségi államok szintén a FIFRA szerint szabályozhatják a peszticidek használatát, de csak az EPA-nak megfelelő vagy annál szigorúbb módon. Az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén befolyásolják a peszticidek gyártását és alkalmazását egyezmények és deklarációk révén.

4.3. táblázat - Néhány jelentősebb organoklorin peszticid kémiai szerkezete és leírása

Szerkezeti képlet

Leírás, környezeti és élettani hatás

Szén tetraklorid (tetraklór metán). Több országban fumigáns csávázószerként alkalmazzák sokszor más kis molekolasúlyú halogénezett szénhidrogénekkel keverve. Jelenleg a legtöbb országban kivonták a forgalomból, mivel károsítja az ózonréteget és mérgező. Belégzés útján az akut tünetek szédülés, álmosság, altató hatás, fejfájás, hányinger és hányás. Bőrön keresztül felszívódva és szembe kerülve pedig irritáció, lenyelve hasi fájdalom, hasmenés jelentkezik.

Kloroform (triklórmetán, hangyanhalvag). Fumigáns, talajfertőtlenítőként használható, de leginkább oldószerként használják a növényvédőszer gyártásban. A kloroform egy szén, egy hidrogén és három klór atomból álló szerves vegyület. Különös elővigyázatossággal kell tárolni, mivel a levegő oxigénjével fény hatására mérgező foszgén és sósav keletkezik belőle. A kloroformot az IARC emberben lehetséges rákkeltőnek, míg az EPA emberben valószínűleg rákkeltőnek minősítette.

Hexaklórbenzol. Kereskedelmi gyártását az USA-ban először 1933-ban jegyezték fel. A növényvédelemben gombaölőszerként használták főként vetőmagkezelésre, hagymák, cirok, búza és egyéb gabonafélék védelmére, illetve csávázószerként. A nehezen lebomló szerves szennyezőket (POP-vegyületeket) korlátozó Stockholmi Egyezmény tiltja a HCB felhasználását, melyhez az Európai Unió is csatlakozott.

DDT (diklór-difenil-triklóretán) nagy hatású inszekticid. Bioakkumulatív, carcinogén, teratogén. A DDT-t betiltották a világ legtöbb országában. (Hazánkban 1968-ban, elsők között a világon.) Hatása azonban nem múlt el, rendkívül lassan bomlik le, és a földekre egykor kiszórt növényvédőszer még mindig jelen van környezetünkben. A DDT-t a mai napig használják a harmadik világ országaiban, a malária megfékezésének leghatékonyabb és legolcsóbb eszközeként.

1,4-diklórbenzol (para-diklórbenzol). Inszekticidként (molyirtó), gombaölőként és fertőtlenítőszerként egyaránt használatos. Lipofil és bioakkumulatív vegyszer. Használata egyelőre engedélyezett. Karcinogén hatása nem bizonyított.

2,4-D (2,4-diklór-fenoxiecetsav). Általános növényvédő szer kétszikű gyomok ellen, az egyik legszélesebb körben használt gyomirtó szer a világon. A 2,4-D, vietnámi háború „agent orange”-ának az egyik hatóanyaga volt. Bár elhanyagolható akut toxicitással rendelkezik mind orális, dermális, és inhalációs expozícióra nézve, de a hosszútávú hatásai kockázatot jelenthetnek. Hosszú távú vizsgálatok azt mutatják, hogy toxikus a szemre, pajzsmirigyre, vesére, mellékvesére, petefészekre és herére nézve, sőt növelheti a Parkinson kór és a II-es típusú cukorbetegség kialakulásának az esélyeit. A klórfenoxi gyomirtókat az IARC 2B osztályú, lehetség rákkeltő anyagként tartja számon. A 2,4-D károsítja a hormonrendszert.

Endoszulfán. Az endoszulfán széles spektrumú inszekticid, miticid, elsősorban mérsékelt övi, szubtropikus és tropikus éghajlati területeken használják. Az endoszulfán metabolitjai olyan ösztrogén analógok, melyek fejlődési rendellenességeket okoznak patkányokban. permanens viselkedészavarokat. Az endoszulfán és származékai endokrin funkciókat zavaró készítmények, halakban az ivari fejlődést zavarja és viselkedési zavarokat is okoz. Mérsékelten bioakkumulatív és biomagnifikációs vegyület.

Toxafén. Egy több mint 670 vegyületből álló keverék, nagyhatású inszekticid. Sárgásbarna színű, viaszos állagú, terpentin szagú anyag, könnyen szublimál. Vízben rosszul oldódik, ezért koncentrációja a talajvízben alacsony. Melegvérű állatokban károsítja a tüdőt, az idegrendszert és a veséket. IARC 2B besorolású karcinogén. Az 1970-es években az USA-ban szója ültetvényeket károsító rovarok irtására és az állatvédelemben rühatkák ellen használták, 1982-ben betiltották.


Organofoszfátok

Szintetikus, szerves foszforvegyületek, állati kártevők ellen használatosak. Hatásukat az acetilkolinészteráz enzim gátlásával fejtik ki, ami által leblokkolják az ingerületvezetést a kolinerg szinapszisokban. Rendkívül toxikusak, toxicitásuk az organoklorinok toxicitásának százszorosát is elérheti. Alkalmazásuk széles körű. Inszekticid, akaricid tulajdonságuk révén az iparban, a mezőgazdaságban, a háztartásokban, továbbá a köz- és állategészségügy területén egyaránt felhasználhatók. Előnyük az, hogy kémiailag, biokémiailag kevésbé stabilak, mint a klórozott szénhidrogének, ezért sem akkumuláció, sem a biomagnifikáció nem jellemző rájuk, ugyanis észter jellegük miatt általában egy hónapon belül biológiailag inaktív vegyületekre bomlanak. Tipikus példák az inszekticid és akaricid hatással egyaránt rendelkező parathion (O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate), malathion (S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)-ethyl-O,O-dimethyl- phosphorodithioate), diklórfosz vagy más néven 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP) és a tetraetilpirofoszfát (TEPP).  


Karbamátok és tiokarbamátok

A karbamátok a karbamilsav származékai, hatásuk hasonló az organofoszfátokéhoz, nem bioakkumulatív, könnyen degradálódó vegyszerek. Ide sorolhatók a bendiokarb (2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate), karbaril (1-naphthalenyl N-methylcarbamate), a széles spektrumú, akaricid, inszekticid és nematocid hatással egyaránt rendelkező aldikarb (2-methyl-2-(methylthio)-propanal-O-[(methylamino)carbonyl]oxime) és karbofurán (2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-N-methylcarbamate). A karbamátok nem hatolnak be a központi idegrendszerbe (vér-agygát). Ezért a központi idegrendszeri tünetek sokkal enyhébb formában jelentkeznek. A karbamátok általában erősen mérgezőek a méhek számára, ezért megfelelő körültekintéssel kell alkalmazni őket.

Az első tiokarbamát herbicidet, az EPTC-t (S-ethyl-dipropyl(thiocarbamate) 1954-ben az USA-ban szintetizálták, és 1962-ben már széles körben alkalmazták is. Az EPTC nagyfokú oldhatósággal rendelkezik, alkalmazását jól előkészített és megművelt aprószemcsés talajba, száraz földfelszínre kijuttatva és azonnal beledolgozva javasolják. Ezzel a kezeléssel együtt is jól fejlődik a napraforgó, burgonya, bab, lucerna, lóhere cukorrépa, mogyoró és a len, ugyanakkor körülbelül negyvenféle egynyári fűféle és kétszikű gyom és néhány évelő fűféle is, jellemző hajtás deformáció után elpusztul. A tiokarbamát származékok a kutikula viaszrétegének szintézisét, a kloroplaszt zsírsavainak képződését, a telítetlen zsírsavak (olajsav, linolsav) keletkezését egyidejűleg gátolják.

A tiokarbamátok között vannak ízeltlábúakra ható ágensek is, ilyen például a Phenotiocarb, egy akaricid/miticid, melyet ugyan sikeresen alkalmaznak a citrusféléken előforduló vörös atkák ellen, de hatékonysága csak a kártevők viszonylag alacsony populációsűrűségénél volt megfelelő (Tomoki et.al. 1998).

 

Piretroidok

A piretrineket a Chrysanthemum cinerariaefolium növény megszárított és porrá tört virágából vonták ki először. Az így kapott természetes rovarölő szer hátránya az volt, hogy gyorsan lebomlott fény hatására. Ennek a problémának a kiküszöbölésére fejlesztették ki a szintetikus piretroidokat. A piretroidok optikailag aktiv, magas forráspontú észterek. Az egyszerű ciklopropán-karboxil észter alapú szerkezettel rendelkezők alkották az I. típusú pirethroidokat. A rovarölő hatás növelésére a molekulaszerkezethez egy ciano-csoportot adtak hozzá, amellyel létrehozták az alfa-ciano, azaz a II. típusú pirethroidokat. A III. generációs (β-cipermetrin) és IV. generációs piretroidok (pl. a Mavrik 24 EW hatóanyaga a tau-fluvalinát) már nem is fényérzékenyek. A piretroidok általában különböző izomerek keverékei. Minden piretroidnak legalább 4 sztereoizomere van, melyek mind hatásukban, mind stabilitásukban különbözhetnek, sőt általános nevezékükben is eltérhetnek. Általánosságban elmondható, hogy az „R” és „S” izomerek használhatók rovarölő szerként. A csoport képviselői többek között a cypermethrin, permethrin és a deltamethrin. Idegmérgek, amelyek a sejtmembránok áteresztőképességét befolyásolják, a rovarok idegrendszerét bénítják, de melegvérűekre nem toxikusak. Gyomron keresztül és kontakt-módon egyaránt felszívódnak. A rovarok képesek ugyan a piretroidok gyors enzimatikus lebontására, de megfelelő adalékokkal hatásuk meghosszabbítható. A szintetikus piretroidok kifejlesztésével a 70-es évek végén olyan nagyhatású kontakt inszekticidek jelentek meg melyek 5–10 g hatóanyag/ha dózisban is hatékonyak. Rezisztencia nem alakul ki. Különösen előnyös, hogy a környezetben gyorsan elbomlanak, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő ezért rövid.

Sajátos kémiai jellemzőiknek és a páraszerű hatást lehetővé tevő alacsony olvadáspontjuknak köszönhetően általában erős repellens hatással rendelkeznek, ami távol tartja az ízeltlábúakat (beleértve pl. a méheket is, csökkentve ezzel a méhtoxikológiai problémát) a kezelt területtől, de a többkomponensű készítmények veszélyt jelentenek a méhek és más hasznos rovarok számára is. A környezetbe jutva a talajon adszorbeálódnak kis vízoldékonyságuk miatt. Természetes vizekbe kerülve az üledékhez kötődnek. A piretroidok jelentős részét a növények is képesek lebontani.


Kumarin és indándion származékok

Elsősorban rodenticidek, legtöbbjük hatása a véralvadás gátlásán alapul. A véralvadás gátláson alapuló, „antikoaguláns hatású” készítmények közül legfontosabbak a kuarin származékok: az 1944-ben bevezetett warfarin, a kumaklór és kumatetralil, továbbá az indándion származékok: a valon, difacinon, az 1961-ben bevezetetett klórfacinon és a pindon.

A kumarin (cumarin, coumarin) természetes aromaanyag, mely széles körben fordul elő a növényekben, köztük számos gyümölcsben és fűszerben. Legnagyobb koncentrációban a fahéjfélékben fordul elő. A fahéj főbb fajtái a ceyloni fahéj (Cinnamomum zeylanicum), és a cassia fahéj (Cinnamonum cassia), mely Malajziában honos faj. A cassia fahéjnak jóval magasabb a kumarin tartalma, mint a ceyloni fahéjnak, de az íze is édesebb, az aromája is intenzívebb. A fahéjfélék mellett magas a kumarin tartalma a szagos mügének (Galium odoratum, a szesziparban használják), tonkababnak (Dipterix odorata és D. oppoisifolia), somkórónak (Melilotus officinalis, takarmánynövény és gyógynövény) de egyéb növények is tartalmazhatnak több-kevesebb kumarint. A kumarinok lakton jellegű kétgyűrűs vegyületek, melyek részben glikozidikus kötésben képződnek a növényekben. A lassú száradás során az enzimek felhasítják a glikozidokat és illatos ágiikon szabadulhat fel. A kumarint régente szeszes kivonat képében a tonkababból állították elő, ma azonban szalicilaldehidből szintetizálják. A kumarin és méginkább ennek szubsztituált származékai a véralvadási faktorok aktiválásához szükséges K-vitamin szintézisét gátolják, amiért is ezek a vegyületek az akut mélyvénás trombózis és tüdőembólia kezelésére használatos gyógyszerek alapanyagául szolgálnak. A nagyobb hatásfokú kumarinszármazékok éppen antikoaguláns hatásuk miatt rodenticidként használatosak, növelik a kapillárisok áteresztőképességét, az általuk okozott tünetek a hematuria, melena és kiterjedt bevérzések. Ilyen a ma antikoaguláns gyógszerként használt warfarin ((RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-kromén-2-on) melyet eredetileg patkány-méregként használtak és még ma is használják erre a célra, de már vannak warfarin-rezisztens patkányok is.

További készítmények kifejlesztésére irányuló kutatómunka eredményezte a második generációs készítmények megjelenését. Ezek közül a legjelentősebbek a brodifakum, difenakum, difetialon, flokumafen és a bromadiolon. Ezen készítmények használata esetén már egyetlen fogyasztás a csalétekből elegendő a rágcsáló pusztulásához, ami általában 3-5 nap alatt alakul ki. Ezeknek a készítményeknek a környezetet károsító kockázata is lényegesen nagyobb, beleértve vadon élő és házi állatok, házi kedvencek, valamint emberek, főként gyermekek mérgezésének lehetőségét.

A toxicitás a peszticid egészségkárosító vagy betegséget okozó képessége. Egy adott peszticid toxicitását úgy határozzuk meg, hogy a kísérleti állatokat a hatóanyag (aktív komponens) és az abból előállított termékek különböző dózisainak teszünk ki.  Az aktív hatóanyag a peszticidnek az a kémiai komponense, amely a kártevőre hat.  A toxicitásnak két fajtáját külömböztetjük meg: az akut és a krónikus toxicitást.

Az akut toxicitás a peszticidnek az egyszeri, általában rövid időtartamú expozíció során bekövetkező emberre vagy állatra gyakorolt egészségkárosító hatásának mértékét adja meg. A kitettség (expozíció) négy fajtája a dermális (bőr), inhalációs (tüdő), orális (szájon keresztüli) és szemen át történő kitettség. Az akut toxicitást pontosan ezek alapján vizsgálják: a vizsgált anyagot mind a négy féle módon tesztelik a kísérleti állatokon.  Az akut toxicitás nagyságát leggyakrabban az alábbi értékekkel szoktuk jellemezni:

 1. LC10, LC20, LC50, LC90 = letális koncentráció (Lethal Concentration), mely a teszt-organizmus 10, 20, 50 vagy 90 %-ának pusztulását okozza.

 2. EC10, EC20, EC50, EC90 = hatásos koncentráció (Effect Concentration), mely a mérési vagy vizsgálati végpont 10, 20, 50, 90 %-os csökkenését okozza.

 3. LD10, LD20, LD50, LD90 = letális dózis (Lethal Dose), mely a tesztorganizmus 10, 20, 50 vagy 90 %-ának pusztulását okozza.

 4. ED10, ED20, ED50, ED90 = hatásos dózis (Effect Dose), mely a végpont 10, 20, 50, 90 %-os csökkenését okozza.

A koncentráció–hatás görbe meredekségét használva vegyi anyagok toxicitásának jellemzésére eltérő eredményt kaphatunk, mint az ECx értékeket használva, hiszen a szigmoid görbék alakja eltérő lehet. Akut toxicitás mérése esetén a tesztelési idő rövidsége miatt könnyen elkövethetjük azt a hibát, hogy a hatás csak a teszt idejének lejárta után jelentkezik. Ezt kiküszöbölendő hosszú távú, un. krónikus vizsgálatokat kell végezni. A hosszú távú vizsgálatokban az utódok létrehozására gyakorolt hatást is mérhetjük. Az utódok számát is mérő tesztek a reproduktivitási tesztek.

A krónikus toxicitás (hosszú idejű teszt) vizsgálatából az alábbi, a koncentráció–hatás görbe alapján grafikusan vagy statisztikai módszerekkel meghatározott értékeket szokták megadni:

 1. NOEC= (No Observed Effects Concentration), az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása.

 2. NOEL= (No Observed Effects Level), az a legnagyobb dózis, amely nem okoz megfigyelhető hatást.

 3. NOAEC = (No Observed Adverse Effects Concentration), az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást.

 4. NOAEL= (No Observed Adverse Effects Level), az a legnagyobb dózis, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást.

 5. LOEC= (Lowest Observed Effects Concentration) az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető.

 6. LOEL= (Lowest Observed Effects Level) az a legkisebb dózis, amelynek hatása már megfigyelhető.

 7. MATC= (Maximum Allowable Toxicant Concentration), a szennyezőanyag maximális, még megengedhető koncentrációja.

A leggyakoribb laboratóriumi környezet-toxikológiai tesztek a Microtox vagy a Vibrio fischeri lumineszcencia gátlási teszt, az algatesztek, a vízibolha teszt (Daphnia magna), a haltesztek, a csírázásgátlási és a növénynövekedési tesztek, a földigiliszta teszt (Eisenia foetida), a madártesztek, a több fajt alkalmazó mikrokozmosz tesztek, valamint a toxikológiai tesztek kisállatokkal (patkány, egér) vagy szövettenyészetekkel. A környezettoxikológiai tesztek során alkalmazhatunk egy vagy több fajt. Az egy fajt alkalmazó tesztek többnyire egyszerű laboratóriumi vizsgálatok, így az abiotikus viszonyokat (hőmérséklet, páratartalom, minta állaga) csak kevéssé veszik figyelembe. A szennyezőanyagokat a természetes viszonyaiból kiemelve vagy megváltoztatva hozzák kapcsolatba a tesztorganizmussal, ami módosíthatja a szennyezőanyag hozzáférhetőségét és ezáltal annak aktuális toxicitását. Az egy fajt alkalmazó tesztek hátrányait igyekeznek kiküszöbölni a több fajt alkalmazó laboratóriumi tesztek. Általában egymással kölcsönhatásban lévő és/vagy különböző trofikus szinteken lévő fajokat választanak tesztorganizmusként. Különösen jelentősek az ún. mikrokozmosz-tesztek. A mikrokozmosz a természetes környezet mesterségesen korlátozott részhalmaza, a természetes ökoszisztéma biológiai modellje. Ezen tesztek egyed feletti szinten mérik a komplex hatásokat, nagyszámú, egymással kölcsönhatásban álló fajok populációit vizsgálják egyidejűleg, laboratóriumi körülmények között. A mikrokozmosz tesztek sem képesek a természetben lezajló folyamatokat tökéletesen modellezni, de az általuk szolgáltatott eredmény nagyobb biztonsággal vonatkoztatható a környezetre. A mezokozmosz tesztek átmenetet képeznek a laboratóriumi mikrokozmosz és a szabadföldi vizsgálatok között. A mezokozmoszok szabadföldön létrehozott mesterséges rendszerek, amelyet a vizsgált kemikáliával szennyeznek, majd nyomon követik az ökológiai változásokat.


A peszticideknek a környezetre, a környező ökoszisztémákra gyakorolt hatása szempontjából az akut és krónikus toxicitáson kívül, rendkívül fontos a kijuttatott szerek mennyisége és az, hogy az adott szerek milyen mértékben érik el a célt, a növény felületét, amelyre szánták. Az állománykezelésre használt peszticideknek csak egy része jut célba, a többi elsodródik, például szakszerűtlen légi kijuttatás esetén amikor is a kijuttatott mennyiségnek akár 10 – 60%-a is a célterülettől nagyobb távolságra szállhat le. Ezt a jelenséget nevezzük off target hatásnak (Darvas és Polgár 1998). Az elsodródott peszticidek egy része felületi vizekbe juthat. Egy másik jelentős „célt elkerülő” hatásként ismert a run off hatás (bemosódás). Ekkor az élővizekhez közeli mezőgazdasági területre kijuttatott perzisztens peszticideket az esővíz mossa be azokba. Ez a kijuttatás problémáira mutat rá, s előtérbe tolja a növényvédelemben felhasznált gépek minőségét.

A hosszú távú ökotoxikológiai hatások legfontosabb faktorai a perzisztencia (környezetben maradás), a bioakkumuláció amelynek összetevői biokoncentráció és a biomagnifikáció. Egy anyagot perzisztensnek nevezünk, ha az sem fizikai, sem kémiai sem biológiai úton nem, vagy csak nagyon lassan bomlik le. Néhány klórozott szénhidrogént (pl. DDT, aldrin, dieldrin stb.) 17 évvel az alkalmazás után 39%-ban mértek vissza a valamikori kijuttatás területéről. A camphechlor (amelyet nálunk Mellipax néven forgalmaztak) lebomlási félidejét 29 évre becsülik. Ilyen esetben a betiltás ellenére évtizedekig együtt kell élnünk az illető hatóanyag mellékhatásaival. A legtöbb halogénezett policiklikus szénhidrogénre jelemző a perzisztencia, a bioakkumuláció és a biomagnifikáció.

A biokoncentráció az élőlényeknek azon tulajdonsága, hogy egyes elemek, illetve vegyületek környezetből történő felvétele eredményeképpen saját szervezetükben nagyobb koncentrációt hoznak létre, mint amekkora a forrásul szolgáló környezeti elemben volt, tehát ezeket az elemeket vagy vegyületeket koncentrálják, feldúsítják sejtjeikben vagy egyes szöveteikben. A biokoncentráció mértékét a biokoncentrációs faktor (BCF = Bio Concentration Factor) adja meg. Leginkább a klórozott szénhidrogének és fémtartalmú készítmények lipid-gazdag szövetekben (pl. zsírszövet, emlőmirigy, herék, petefészek, csontvelő stb.) való feldúsulásról van tudomásunk. A zsírszövetben felhalmozott klórozott szénhidrogének fogyáskor mobilizálódnak és a vérkeringésbe kerülnek. Laktáció során ezek az anyagok a tejbe kerülnek, mint például a HCH (hexaklór hexán) melyet tehéntejben mutattak ki Spanyolországban (Garrido és munkatársai, 1994). Az anyatejjel a szervezetbe kerülő klórozott szénhidrogének hatással vannak az immunrendszerre, a hormonális szabályozásra és növelik bizonyos típusú gyermekkori rák kialakulásának kockázatát.


A biomagnifikáció a biokoncentráció továbbfokozódása a tápláléklánc során melynek eredménye a bioakkumuláció. Egy bizonyos trófikus szinten akkumulált toxikus elem vagy vegyület a táplálékláncban következő, felsőbb szintet hatványozottan érinti. A kitettség tehát a táplálékláncon felfele haladva egyre nagyobb. A biomagnifikációnak legnagyobb mértékben kitett élőlények a csúcsragadozók és az ember.  Egy sokat vizsgált vegyület, a DDE (a DDT bomlásterméke) biomagnifikációja vizes környezetben egy ma már klasszkusnak számító példa (forrás: http://www.tumorbio.sote.hu/Elte-kb-2009/vizsgakergesek-2009-ELTE/vizsgakerdesek-ea.htm):

Egy, az Ontario tóra vonatkozó példa a biomagnifikáció mértékét az alábbiakban adja meg: A fitoplanktonok a vízben lévő poliklórozott-bifenileket (PCB) 200-szorosára dúsították, a zooplanktonok-ban ez 500-szoros volt, az ezeket fogyasztó rákokban 45 000-szeres, az őket fogyasztó kis halakban 835 000-szeres, az ebben a tóban csúcsragadozó halban 2,8 millió-szorosára, míg a halfogyasztó sirályokban 25 millió-szorosára koncentrálódtak ezek a vegyületek (Colborn és munkatársai 1997).

A bioakkumuláció tehát a perzisztens, többnyire szerves szennyezőanyagok-nak, az élő szervezetben, a biokoncentráció és a biomagnifikáció során való felhalmozódása, amely a környezetben mérhető szennyezőanyag koncentrációnak több milliószorosa is lehet, mint ezt a fenti példában láttuk.

Mutagenitás és karcinogenitás

Mutagenitás alatt valamely fizikai, kémiai vagy biológiai ágens azon tulajdonságát értjük, amely képes a genetikai információ megváltozását előidézni, azaz mutációt kiváltani, ill. a mutációk számát a spontán mutációk gyakoriságához képest megnövelni. A mutagén hatás eredményeképpen maradandó módon megváltozik az élőlények genetikai anyaga, a DNS, egyes gének, kromoszómák vagy az egész genom. A mutagén hatás gyakran összefügg a rákkeltő hatással (karcinogenitás). A mutagén hatással rendelkező faktorok lehetnek

 1. fizikai ágensek a sugárzások (ionizáló, UV, radioaktív, röntgen, stb.);

 2. kémiai ágensek a mutagén vegyületek (alkilezőszerek, kolhicin, aflatoxinok, etilén-oxid, azovegyületek, aromás aminok, klóraminok, nitrózaminok, PAHok, PCBk, aromás és klórozott szénhidrogének, stb.);

 3. biológiai ágensek a természetes eredetű növényi vagy mikrobiális eredetű anyagok, pl. flavonoidok, hidrazinok, baktérium- és gombatoxinok.

Megközelítőleg százezerre tehető a környezetünkben megjelent szintetikus vegyületek (xenobiotikumok) száma, ezek között számos peszticid is található. Emellett több millió természetes vegyületet ismerünk, melyeket az evolúció hozott létre. Az emberi szervezet folyamatosan ki van téve ezeknek a vegyületeknek. Becslések szerint az összes rákos daganat 80%-át környezeti tényezők okozzák (Szabad 1987; Darvas és mtsai 2009), ezért elkerülhetetlenül szükséges, hogy minden új kibocsátott anyagon elvégezzük ezek körültekintő vizsgálatát, emellett a már forgalomban lévő anyagokat is ellenőrzéseknek vessük alá. Igen gyakori ugyanis az, hogy a gyártás során használt segédanyagok vagy melléktermékek, vagy a környezetben másodlagosan, az adott anyag lebontása során keletkező vegyületek felelősek a mutagén hatásért (Szabad 2006).

A mutagén hatás a mutációk mennyisége és minősége alapján jellemezhető. A mutagén ágensek mutagenitásának mérésére szabványosított biológiai tesztmódszereket használnak, melyek közül a legismertebbek:  

 1. Az Ames-teszt egy baktérium reverz mutációs teszt, melyben a használt baktériumtörzsek (mint indikátorszervezetek) auxotróf mutánsok, egy-egy aminosavat kifejezetten igényelnek a szaporodásukhoz, mivel azt nem képesek szintetizálni. Ez az aminosav a Salmonella typhimurium törzsek esetében hisztidin, az Escherichia coli WP2 esetében triptofán. Ezek az auxotróf mutáns (fejlődésre csak bizonyos készen kapott anyagok felvételével képes) baktériumok tehát nem képesek minimál táptalajon növekedni, csak akkor, ha valamilyen mutagén anyag hatására prototróf (vad típusú) baktériumokká revertálnak (Bokán és mtsai, 2009; Ames és mtsai 1973a).  

 2. Az SOS-kromoteszt egy Escherichia coli törzset alkalmaz (PQ37), melyben mutagén hatásra létrejövő mutációk letális következményét kiküszöbölő SOS hibajavító rendszer jellegzetes enzimjeit detektálja. Az SOS operon egy β-galaktozidáz operonnal van összeépítve. Az SOS operon az SOS javítórendszer szabályozója, mely a károsodott DNS helyreállításáért felel. Így a mutagén hatás esetén történô SOS javítási folyamatokért felelős enzimek transzlációja egyben a β-galaktozidáz transzlációját is jelenti, ez utóbbi folyamat pedig megfelelő szubsztrát hozzáadásával színes terméket ad, mely kolorimetriásan mérhető (Quillardet és Hofnung 1993).

 3. A SMART-teszt (Drosophila mozaik teszt) az ecetmuslica genetikai mozaikjainak indukcióján alapul (Szabad 1983, 1987, Bokán és Darvas 2009). Az eljárás során beltenyésztett, vizsgálatokra alkalmas recesszív marker mutációkat hordozó szülőktől olyan utódokat hoznak létre, amelyek a marker mutációkra transz heterozigóták, vad fenotípust mutatnak. Az utódok fejlődése során mutagén hatásra a testi sejtekben kromoszómatörések és azt követően mitotikus rekombinációk következhetnek be, illetve bizonyos génekben pontmutációk jöhetnek létre. Ennek eredményeként a képződő utódsejtek az adott recesszív markermutációkra homozigótává válnak, így a mutáns fenotípust mutatják, s az eredeti, vad típusú sejtek között mozaikfoltot képeznek. Ha a vizsgált vegyületnek nincs mutagén hatása, csak nagyon kis gyakorisággal képződnek mozaikfoltok. Ellenkező esetben a mutagén hatás mintegy előhívja a szülőktől öröklött lappangó tulajdonságokat: azok az utódok testén (elsősorban a szárnyon) mozaikfoltok, szigetek formájában jelennek meg. Sok mozaikfolt általában erős mutagén hatást jelez és fordítva. A SMART teszt mérőszáma a mutációs gyakoriság (f), mely a mutagén hatások erősségének jellemzője: megmutatja, hogy az összes, mutagén hatásnak kitett sejt hányad részében következett be olyan hatás, mely az imágók szárnyán jól detektálható, mutagenitást jelentő mozaikfoltok megjelenéséhez vezetett.

  f=n*m/C*N

  ahol

  n = a mozaikfoltok száma

  m = a mozaikfoltok átlagos mérete

  C = a szárnyat alkotó sejtek száma

  N = a vizsgált szárnyak száma

 4. A mikronukleusz-teszt tenyésztett emlős sejteket (általában CHO, azaz kínai hörcsög petesejtet) alkalmaz, amelynél mutagén hatásra a kromoszómák osztódásakor kis fragmentumok jönnek létre, melyek jól detektálható képletek formájában kizáródnak a sejtmagból.  

A mutagenitás jellemzésére a mutagén ágensek dózis-hatás görbéje alkalmas. A dózis-hatás összefüggés jellemzője, hogy egy bizonyos küszöbdózis alatt nem jelentkezik mutagén hatás. Ezt a küszöbértéket (LOEL, LOAEL) határértékként is alkalmazzák, az ennél kisebb dózisokhoz tartozó kockázat gyakorlatilag nulla. A mutagenitás mérőszáma a mutációs ráta vagy a mutációs együttható, mely a mutáns sejtek vagy egyedek számát, pontosabban organizmusban generációnként megjelenő mutáció valószínűségét adja meg az összes mutagén hatásnak kitett sejt vagy egyed számához viszonyítva. Az eukarióták mutációs rátája általában 10-4 - 10-6 básipáronként és generációnként, baktériumokban ez 10-8 bázisonként és generációnként (Drake és mtsai, 1998). Emberben a mitokondriális DNS generációnkénti bázispáronkénti mutációs rátáját ~3x10-6 - ~2.7x10-5-ra becsülték, amely jelentősen magasabb a genomiális DNS ~2.5x10-8-ra becsült rátájánál (Schneider and Excoffier, 1999).

Egy vegyület mutagenitásának megítélésével kapcsolatban igen sok vita alakulhatott ki mindaddig, amíg az ún. kritikai adatbázisok meg nem születtek. 2000-ig ezen a területen a GAP2000 (Genetic Activity Profile) volt a legjelentôsebb adatbázis, amely az EPA és az IARC (Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség, aWHO része) adataiból Waters és mtsai (2000) hoztak létre. Az adatbázis szerint a bizonyosan legalább egy tesztben mutagén vegyületek körében 18% növényvédőszer-hatóanyag található.

A karcinogenitás valamely fizikai, kémiai vagy biológiai ágens azon tulajdonsága, hogy képes tumorképződést kiváltani, illetve a tumorképződés gyakoriságát megnövelni. Különféle vegyi anyagok, főleg a xenobiotikumok így a peszticidek közül sok rendelkezik karcinogén, azaz rákkeltő hatással. A karcinogén ágensek rákkeltő hatása gyakran összefügg mutagén, genotoxikus és reprotoxikus hatásukkal, bár nem minden mutagén anyag mutat magasabb rendű szervezetekben rákkeltő hatást. Ennek oka az, hogy a prokariótákban fellépő mutáció egy lépéses eseménynek tekinthető, az emlősökben a daganat képződésének számos összetevője van, melyek közül maga a mutáció csak az első lépés. Többek közt ez is okozhatja, hogy a mutagén anyag végül nem válik karcinogénné. Ezen kívül befolyásoló tényező a prokarióták és eukarióták eltérő metabolizációs rendszere, a DNS javító mechanizmusának fajonkénti különbözősége vagy akár a különböző tesztekben használt hatékony dózis is. Bizonyos anyagok (pl. ß-karotin) sok esetben kifejezetten antimutagének, azaz csökkentik a káros mutációk előfordulását a sejtekben. Alaposabb vizsgálatok azonban kimutatták, hogy ugyanazok az anyagok egyúttal lehetnek mutagének is, a felhasznált teszttípustól, organizmustól vagy a kölcsönhatásban lévő vegyületektől függően (Zeiger 2003).

Az ágensek karcinogén hatásának bizonyítása történhet epidemiológiai adatok (leggyakrabban bizonyos foglalkozásokhoz kötődő megbetegedések statisztikája), vagy célzott vizsgálatok eredménye alapján. A karcinogenitás tesztelése, a dózis-hatás összefüggés kimérése állati tesztekkel vagy in vitro módszerekkel lehetséges, mint a rákkeltő hatást mérő biotesztek, géntoxicitást kimutató tesztek, sejtosztódási- és szabályozási kísérletek, immunszuppresszió vizsgálata, QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) alkalmazása. A QSAR lehetővé teszi, hogy a környezettoxikológus pusztán a kémiai szerkezet alapján előre jelezze a vegyi anyag környezetbe kerülésének következményeit. Ha egy vegyületre nem találunk toxikológiai vagy ökotoxikológiai adatot, akkor hasonló szerkezetű, ismert hatású vegyület adataiból megbecsülhetjük toxicitását, mutagenitását, egyéb káros hatásait, hatásmechanizmusát, környezetbe való kikerülése utáni terjedését, fázisok közötti megoszlását, mobilizációra, degradációra, bioakkumulációra való hajlamát, degradációs termékeit és azok várható hatását. A karcinogén anyagok dózis – hatás görbéje lineáris, mivel ebben az esetben nem beszélhetünk küszöbértékről. Ez az, ami megkülönbözteti a karcinogén vegyületeket a nem karcinogén toxikus anyagoktól, így a nem karcinogén mutagénektől is. Az alapvető feltételezés az, hogy a karcinogének bármely mennyiségben váltanak ki hatást. A feltételezés alapja az a tény, hogy akár egy molekula karcinogén ágens is okozhatja egy sejt malignus transzformációját és a dózis növelésével egyenes arányban nő a rákos megbetegedés valószínűsége is.


Teratogenitás

Teratogén az az ágens, amely az embrión vagy a magzaton abnormitást képes előidézni. Teratogén környezeti tényezők lehetnek fizikai ágensek, ionizáló sugárzás, ultrahang, hő, mechanikai hatás, fertőző ágensek, baktériumok, vírusok, paraziták, kémiai ágensek, vegyi anyagok, gyógyszerek, anyai metabolikus faktorok, diabetes mellitus, PKU, dystrophia myotonica, myasthenia gravis, alultápláltság. Több peszticid is ezen teratogén környezeti tényezők közé tartozik. A teratogén hatás típusait a magzat fejlődési foka szerint osztályozzuk: gametopathia: az ivarsejteket érinti, blastopathia: fogamzást követő 14 nap (2-4 hét), embryopathia: fogamzást követő 15-70 nap (5-10 hét), fetopathia: fogamzást követő 71. naptól a megszületésig (11-41 hét). A megtermékenyített petesejt, vagy zigóta az embrionális fejlődés során igen sok sejtosztódást és differenciálódást magában foglaló átalakulásba kezd. A korai embriógenezis időszakában zavarokat okozó vegyületeket nevezzük embriótoxikusnak (pl. thiram), amelyek tehát a fenti definíció értelmében blastopathiát és embryopathiát okoznak és sokszor az embrió felszívódásával járnak együtt. A késői (prenatális), születés előtti időszakban a magzat (fetus – emlősökre vonatkoztatva) torzfejlődését, elhalását és spontán vetélését (fetopathia) eredményezheti több fetotoxikus vegyület is mint pl. dimethoate, dichlorprop (WWF 1997b). A zoocidek közül külön ki kell emelni a parathion-methyl madarakon tapasztalható embriótoxikus és teratogén hatását továbbá a klórozott szénhidrogéneknek már jól ismert „puha tojáshéjat” okozó hatását, amely már több ritka, lassan szaporodó ragadozó madárfajt juttatott a kipusztulás szélére. Ez esetben a készítmények bioakkumulációja, biomagnifikációja és EED hatása miatt a kalcium anyagcsere zavaráról van szó. Madarak esetében a tojásban eltöltött időre vonatkoztatják az embrionális időtartamot, míg halaknál az megtermékenyített ikrán belül töltött időszakra. A kelés (születés) és ivaréretté válás közötti időszakot posztembrionális fejlődésnek nevezzük.

Igen sok peszticidnek ismert az ún. immuntoxikus hatása. Mindezt, azonban különböző hatások összefoglaló neveként említik. Az ezzel kapcsolatos in vitro és in vivo vizsgálatokat különböző állatokon végzik. Egyes hatóanyagok, mint pl. a fémtartalmú peszticidek szinte valamennyi vizsgált állat (földigiliszta, pisztráng, bálna, egér, patkány, disznó, szarvasmarha, ember) esetében immunszupresszív hatást váltottak ki, csupán az érzékenységük volt különböző. A klórozott szénhidrogének lipidgazdag szövetekben való akkumulációjának felismerése már előrevetítette ezt a hatást, hiszen a csontvelő – ahol az immunválaszokban résztvevő fehérvérsejtek termelődnek – is ilyen szövet. 1988-ban, Skandináviában figyeltek fel arra, hogy először Anholt partjainál (később máshol is a Balti és az Északi Tengerben) a fókák pusztulnak. Egy év alatt 18 ezer fóka pusztult el. A vizsgálatok azt mutatták, hogy őket olyan vírusos betegség támadta meg (Morbillivirus, MV), amely addig nem volt halálos kimenetelű. A klórozott szénhidrogén tartalmú heringeket fogyasztó északi-tengeri és balti tengeri fókák immunrendszerének hatékonysága a harmadára csökkent. Az Északi Tenger mellékén élő országok tudósai 1990-ben, a forgalomban lévő peszticidek 50%-os csökkentését javasolták. Ez bővült később, a vizek elszennyezésében élenjáró peszticidek megnevezésével, amelyet „Vörös Lista”-ként ismerünk (Kleemeyer 1992).

A hormonális szabályozás zavarai

A hormonháztartást megzavaró anyagoknak azokat az exogén anyagokat nevezzük, amelyek megzavarják a szabályozásban és a növekedésben szerepet játszó természetes hormonok termelését, kibocsátását, transzportját, kötödését, reakcióját, vagy kiürülését. A peszticidek között jelentős számban akadnak hormonhatást zavaró anyagok. A hormonok kémiailag jól definiált szerkezetű molekulák, melyeket a belső-elválasztású mirigyek termelnek, és bejutva a véráramba fejtik ki hatásaikat (kémiai hírvivő, küldönc molekulák). A hormonális működés egyes funkciói a következők (a teljesség igénye nélkül): nemi szervek fejlődésének és működésének szabályozása, növekedés szabályozása, sejtszaporodás szabályozása specifikusan és az egész testre kiterjedten (pl. spermiumtermelés, bizonyos immunfunkciók irányítása), stb. A hormonális hatások az idegrendszeri szabályozással szemben tehát kémiai jelek formájában közvetítik az információkat, és lassabban, de hosszantartó hatásokat eredményeznek. Colborn és kutatócsoportja (1997) hívták fel újra a figyelmet a gerinces szexuálszteroidok (ösztrogének, androgének), a DDT és a diethylstilbestrol (DES) szerkezeti összefüggéseire és hatástani hasonlóságára. Igen sokan a csúcsragadozó madarak (pl. sólymok, baglyok stb.) eltűnését a DDT-t használó országokból ennek a hatásnak tulajdonítják, hiszen prédaállataik nagymennyiségben tartalmaztak klórozott szénhidrogéneket és azok mennyisége a biomagnifikáció törvényei szerint, az ő szervezetükben érte el a csúcspontját, majd fejtette ki a szaporodásra vonatkozó kedvezőtlen hatását.

A hormonokhoz kémiailag hasonló szerkezetű anyagok (hormonanalógok) a hormonokkal azonos, vagy hasonló hatásokat tudnak kiváltani.

A hormonrendszer működését potenciálisan zavaró anyagokról kémiai értelemben nehéz általánosításokat tenni, mivel ezek egyaránt lehetnek természetes és szintetikus vegyületek, melyeket a következők szerint lehet csoportosítani:

 • iparban és fogyasztásban használt anyagok (ftalátok, egyes élelmiszeripari adalékok);

 • egyes növényvédő szerek (lindán, DDT, atrazin);

 • hormon készítmények (orális fogamzásgátló tabletták, pajzsmirigy gyógyszerek);

 • ipari és fogyasztási melléktermékek (PAH, dioxin, peszticidek származékanyagai);

 • természetes hormonok (fitoösztrogének);

 • természetes hormonhatású anyagok (3-Ω-zsírsavak).

Mivel kémiailag rendkívül heterogén anyagokról van szó, ezért környezeti sorsukról (fizikai-kémiai átalakulásaik, viselkedésük fázishatárokon, biológiai bonthatóságuk, stb.) általánosítások nem, vagy csak igen korlátozottan, elővigyázatosan tehetők. Az IARC kategorizálása szerint a természetes eredetű ösztrogéneknek és androgéneknek rákkeltő hatása is van. Ez funkciójukból is következik, hiszen elsődleges feladatuk a sejtosztódások beindítása (receptorokhoz való kapcsolódás után génműködéseket indítanak be). Rendkívül precízen szabályozott területről van tehát szó, ahol a természetes egyensúly felborításának patológiás következményei lehetnek, amiért is többen kritizálják a szteroid és nem szteroid szerkezetű (de receptor szinten ható) készítmények előállítását és használatát (Darvas és mtsai, 2008). Különösen fontosak a szintetikus eredetű környezeti endokrin diszruptorok (Environmental Endocrine Disruptors – EED), melyek a környezetbe kerülve mind a kitett állati populációkra mind az emberre kifejthetik káros hatásukat (Colborn és mtsi 1997).  Az EED hatás az alábbiakban foglalható össze (Keith 1997):

 1. A szerkezetileg hasonló vegyületek képesek a szteroid receptorokhoz kötődni, és azokon keresztül abnormális sejtaktivitásokat előidézni – agonista hatás.

 2. Egyes vegyületek kötődnek ugyan a receptorokon, de hatásuk a hely elfoglalására korlátozódik – versengő gátlás: antagonista hatás.

 3. Egyes vegyületek szteroid receptor indukálók, amelynek következtében az illető szerv szteroid érzékenysége fokozódik.

 4. Egyes vegyületek a szteroid hormonokkal lépnek kapcsolatba megváltoztatva a hormonális „üzenetet”.

 5. Egyes vegyületek a szteroid hormonok szintézisét vagy bontását gátolják (a kiemelhető enzimek citokróm P-450-függő mono-oxigenázok).

1990-ig 504 rovarról és 273 gyomfajról bizonyosodott be, hogy létezik peszticid-rezisztens változata. A rezisztencia kialakulása a gyors fejlődésű, sok generációs (pl. üvegházi molytetű és levéltetvek, takácsatkák stb.) kártevők esetében reális veszély. Mikroorganizmusok és gyomnövények esetében hasonló helyzet állhat elő. Peszticid-keresztrezisztencia viszont hasonló szerkezetű, hasonló helyen ható (pl. klórozott szénhidrogének és piretroidok vagy kolinészteráz-gátló szerves foszforsav észterek és zoocid karbamátok stb.) vagy azonos módon detoxifikálandó (pl. citokróm P-450-függő mono-oxigenázok, észterázok stb.) hatóanyagok között alakulhat ki. Ennek következtében a peszticid-fejlesztés és a hatékony kémiai növényvédelem között állandó versenyfutás van. Kaliforniában emiatt 1,1-szeres megtérülésre csökkent az ideális négyszeresről a külső költségek nélküli peszticid megtérülés a bagolylepkék elleni védekezés során. Indiában a maláriát terjesztő szúnyogok elleni vegyszeres védekezés következtében az 1960-as évek elejére a korábbi több milliós évi fertőzés 41 ezerre csökkent, ám manapság a rezisztencia következtében a megbetegedések száma már az 50 milliót is meghaladja évente.  A rezisztencia eltérő eséllyel alakul ki az egyes hatóanyagcsoportokra; míg a klórozott szénhidrogénekre gyorsan, a zoocid karbamátokra lassabban.

A méregkategóriákat az LD50 érték alapján állapítjuk meg, ami akut, heveny toxicitást jelent. Az LD50 azt a növényvédőszer, vagy hatóanyag mennyiséget jelenti mg/testsúly kg-ban, amelytől szájon át adagolva a kísérleti állatok 50%-a elpusztul. Ez alapján:

5 – 50 mg                 erős méreg

51 – 500 mg                 méreg

501 – 5000 mg        gyenge méreg

5000 felett                 méregjelzés nélküli

Közegészségügyi szempontból az „R” és „S” mondatok használatosak. Ezek a veszélyes vegyszerek feliratozására vonatkozó alapvető irányelvek, így biztosítva azok biztonságos használatát és, ami a legfontosabb, a dolgozók egészségének védelmét.Az R-mondatok az anyag fizikai-kémiai, környezeti és egészség károsító hatásait írják le általánosan, az S-mondatok a biztonságos tárolásra, kezelésre, ártalmatlanításra, elsősegélynyújtásra és személyi védelemre vonatkozó információkat tartalmazzák.Az R- és S-mondatokat akkor kell feltüntetni, ha a készítmény emberre vagy a környezetre veszélyesnek minősülő akár egyetlen összetevőt is tartalmaz vagy, ha a készítmény egyéb okból veszélyesnek tekintendő.

Külünös figyelmet érdemel a peszticideknek a méhekre és a halakra gyakorolt hatása. Elsősorban a rovarírtószerek, de több növényvédőszer is rendszeresen mérgezi a virágokat beporzó, a virágport mézhez gyűjtögető házi- és poszméheket. A méheknek köszönhetően számítások szerint körülbelül 10–35 milliárd dollár haszon keletkezik az USA-ban. A méhcsaládok pusztulásának 20%-ért a peszticidek a felelősek, és 15%-uk károsodik területvesztés miatt. Beporzás hiányában jelentős a terméskiesés, minőségcsökkenés.  

Méh veszélyességi kategóriák:

 1. Méhekre kifejezetten veszélyes a készítmény, ha közvetlen kontakt toxicitása 90 – 100 % között van, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 12 óránál hosszabb ideig tart. Nem alkalmazhatók virágzó kultúrákban, virágzó kultúra közelében (szőlő), tömeges gyomvirágzás esetén sem alkalmazható.

 2. Méhekre mérsékelten veszélyes, ha a közvetlen kontakt toxicitása 60 – 100 % között van, a kontakt hatóanyag-maradék toxicitása 8 óránál rövidebb ideig tart. Csillagászati naplemente után 23 óráig lehet kijuttatni.

 3. Méhekre nem veszélyes, ha a közvetlen kontakt toxicitása elenyésző, vagy teljesen nincs, vagy ha van is, de a szer rendeltetésszerű használata esetén a méheket nem veszélyezteti. Pl.: a raktár fertőtlenítő szerek

2002-ben és 2003-ban végzett független mérések alapján a vízminták 50%-ban a peszticid tartalom az ivóvíz határérték felett volt. A két leggyakrabban talált peszticid az atrazin és az acetoklór volt, amely néha 100x, 1000x meghaladta a koncentráció az ivóvíz határértéket. Peszticid kimutatható a Balatonból és a Dunából is, de a levegőből is, sőt ivóvízbázisokból is. Nem csak a mezőgazdaság, hanem a vegyipar is felelős a vízszennyezésért.

Halveszélyesség kategóriák:

 1. Veszélyes. Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC< 1 mg/l)

 2. LC50 letális koncentráció: [mg/liter/hal testsúlykilogramm.] Az a növényvédőszer vagy hatóanyag koncentrációt jelenti, amelytől a kísérleti állatok (halak) 50 %-a elpusztul. Befolyásoló tényező a víz hőmérséklete, az oldott O2 tartalma, a halak fejletsége.

 3. 1 mg alatt kifejezetten veszélyes. Az élő vizektől való felhasználási távolság 200 m, amennyiben kockázat becslési számítások nem állnak rendelkezésre.

 4. Közepesen veszélyes. Az élő vizektől való felhasználási távolság 50 m, amennyiben kockázat becslési számítások nem állnak rendelkezésre.

 5. Mérsékelten veszélyes. 10 – 100 mg/liter/hal testsúlykilogramm. Az élő vizektől való

felhasználási távolság 5 – 20 – 50 m is lehet, ez függ az élővíz vízgyűjtő területétől is.

Az integrált növényvédelem (IPM = Integrated Pest Management) egy hatékony és környezetvédelmi szempontból érzékeny megközelítése a kártevők ellenőrzésének, amely a mind ökológiai mind gazdasági és szociális szempontból fenntartható mezőgazdasági gyakorlatra támaszkodik. Az IPM programok aktuális, átfogó információkra épülnek a kártevők életciklusára és azok környezetttel való kölcsönhatására vonatkozólag. Az integrált növényvédelem nem zárja ki a peszticidek és az egyéb mezőgazdasági vegyszerek felelősségteljes használatát. A biotermelés (organic farming) ezzel szemben, bár nagymértékben épít az IPM módszereire, erősen korlátozza a peszticidek használatát és majdnem teljesen elveti a szintetikus növényvédőszerek alkalmazását.

Az IPM nem egy konkrét kártevőellenőrzési módszer, hanem inkább a kockázatfelmérés, kárbecslés, határozathozatal és folyamatos ellenőrzés sorozataként fogható fel. A gyakorlatban ez négy kulcsfontosságú lépést jelent:

 1. Az akció küszöbértékek meghatározása

  El kell tudni dönteni, hogy mikor, mely ponton, milyen környezeti feltételek mellett lehet szükség kártevőirtásra. Egyetlen kártevő szervezet észlelése még nem szükségszerűen von maga után kártevőirtást, vegyszerezést. Annak eldöntése, hogy a kártevők mikor válnak gazdaságilag veszélyessé, kulcsfontosságú lehet az elkövetkezendő kártevőellenőrzési határozatokat illetően.

 2. A kártevők felkutatása, észlelése és azonosítása

  Nem minden rovar, gyomnövény vagy egyéb élő szervezet esetében van szükség ellenőrzésre, kártevőirtásra. Az IPM programok a valódi kártevők észlelésére és azok pontos azonosítására koncentrálnak úgy, hogy megalapozott döntéseket tegyenek lehetővé a kártevők elleni akciók küszöbértékének figyelembevételével. Így a kártevők észlelése és meghatározása egy alapos kockázatelemzés alapjául szolgál, amely elhárítja a szükségtelen vagy nem megfelelő peszticidhasználat veszélyét.  

 3. Megelőzés

  A kártevőellenőrzés első lépéseként az IPM programok a termőterületek, pázsitok vagy belső terek megfelelő előkészítését írják elő annak érdekében, hogy megelőzzék a kártevőveszélyt. Egy mezőgazdasági termelő rendszerben ez jelentheti a kultivációs módszerek helyes megválasztását úgy mint a vetésforgó alkalmazása, ellenálló fajták szelekciója és a fertőzött egyedek eltávolítása. Ezek a módszerek nagyon hatékonyak lehetnek, és nem veszélyeztetik sem a környezetet sem az embert

 4. Ellenőrzés

  Amikor az ellenőrzés, azonosítás és az akció küszöbértéke egyaránt ara mutatnak, hogy kártevőirtás sükséges és a preventív módszerek többé nem hatékonyak vagy nem álnak rendelkezésre, az IPM programok megkersik a legmegfelelőbb (leghatékonyabb és a környezet továbbá az emberek számára legkisebb kockázatot jelentő) kártevőellenőrzési módszert. Legelőször a hatásos és kevésbé kockázatos módszereket választjuk beleértve ebbe a legcélirányosabb vegyi anyagokat mint a rovarok párzását zavaró feromonok, mechanikai kontroll mint a rovarcsapdák és a gyomtalanítás. Ha a további ellenőrzés, azonosítás és akció küszöbértékek kiértékelése azt mutatja, hogy ezek a kevésbé kockázatos ellenőrzési módszerek nem működnek, akkor további kártevőellenőrzési akciókra van szükség, mint a specifikus, szűk hatásspektrumú peszticidek célzott kiszórása. A széles hatásspektrumú, nem specifikus peszticidek széles körű kiszórása valóban a legutolsó kiút kell, hogy legyen.


A műtrágyák (ásványi trágyák), amelyek ipari termékek, szervtelen vegyületekből állnak. a természetben a kultúrnövények betakarításának következtében a termőtalaj főleg nitrogén-, foszfor- és káliumvegyületekben szegényedik el. Ezeket a talajban pótolni kell, különben a talaj kimerül és nem ad jó termést. Ezeknek az elemeknek egy részét természetes trágyával lehet pótolni, de szükség van olyan mesterséges anyagokra is, amelyek segítségével a hiányzó elemeket a megfelelő időben pótolni tudják. Ezeket az anyagokat nevezzük összefoglaló néven műtrágyának. A műtrágyákkal a talajba vitt ionokat a növények vizes oldat formájában szívják fel, ezért fontos, hogy oldódjanak.

A mész, a csontliszt és a fahamu trágyaként való használata két évezredes múltra tekint vissza, de a műtrágya gyártása és rendszeres használata csak a XIX. század közepén kezdődött, amikor Liebig 1840-ben kénsavval feltárta a csontlisztet és előállította a szuperfoszfátot. Hazánkban az első műtrágyagyár 1890-ben létesült Budapesten, ahol szuperfoszfátot gyártottak. Ennek megfelelően nálunk a műtrágyázás csak a század végén kezdődött a szuperfoszfát egyoldalú használatával, és a felszabadulás előtt úgyszólván csak a nagybirtokokra korlátozódott. Még 1938-ban is az egy hektár szántóra jutó összes műtrágya-hatóanyag csak 2,3 kg-ot tett ki.

A műtrágyák csoportosításának alapja a hatóanyag-tartalom és a halmazállapot. Eszerint megkülönböztetnek:

 1. Egy hatóanyagú műtrágyákat, amelyek csak egy hatóanyagot (nitrogén, foszfor, kálium vagy valamelyik mikroelem) tartalmaznak, ezeket a műtrágyákat szilárd és folyékony halmazállapotban is (pl. cseppfolyós ammónia, vizes ammónia stb.) használják;

 2. Több hatóanyagú műtrágyákat, amelyek közül a szilárd halmazállapotú műtrágyákat három csoportba osztják:

 3. Összetett műtrágya, amely vegyület egy képlettel leírható, minden molekulájában két tápanyagot tartalmaz, ilyen pl. a káliumnitrát (KNO3);

 4. Kombinált műtrágya, amely több vegyületet és 2-3 vagy több tápanyagot tartalmaz egy képlettel nem fejezhető ki, ilyen pl. a Volldünger;

 5. Kevert műtrágya, amely gyári vagy üzemi keverék, NPK vagy PK vagy NP kombinációk.

A műtrágyák átalakulása a talajban

A talaj és a műtrágyák kémiai tulajdonságainak és kölcsönhatásainak ismerete a gyakorlat szempontjából rendkívül fontos, mert az egyes táblákon olyan műtrágyákat kell használni, amelyeket a talaj nem köt meg olyan erővel, hogy ezzel hatóképességüket elveszítsék. Ahol ilyen okok gátolják a műtrágyázás érvényesülését, ott talajjavításra van szükség.

A műtrágyákat a növények a talajból veszik fel. A talajban nem maradnak változatlan alakban, hanem többé-kevésbé átalakulnak. Az átalakulás iránya és mértéke függ a talaj és a műtrágya összetételétől. Az átalakulás a műtrágya és a talaj érintkezési felületén megy végbe, így a műtrágya hatása az érintkezési felületen kis fészkekben érvényesül. Az átalakulásban fontos szerepet játszik a talaj nedvességi állapota, az érintkezési felület nagysága, a mikroorganizmusok és a gyökérzet.

A műtrágyázás irányelvei

A műtrágyázás során elkövetett leggyakoribb hibák - amelyek szakértelem és körültekintés hiányából adódnak, ezért könnyen és gyorsan leküzdhetők - a következők:

 • olyan kevés hatóanyag használata egységnyi területre, amely a termesztett növényre hatástalan,

 • olyan sok hatóanyag használata, amely már depressziót okoz,

 • a növény által igényelt N:P:K táparány figyelmen kívül hagyása,

 • az egyik tápelem bő adagolása kiváltja más tápelemek elégtelenségét,

 • a talajviszonyok, különösen a foszfátok lekötődésének, figyelmen kívül hagyása,

 • az elővetemény (nitrogénben gazdag vagy szegény szerves anyag visszahagyása) figyelmen kívül hagyása,

 • a túl korán vagy elkésve végzett műtrágyázás,

 • a nem megfelelő mélységbe juttatott műtrágyák,

 • a foltosan kiszórt vagy a simítóval csomókban összehúzott műtrágyázás,

 • a hótakaróra való műtrágyázás, mert olvadáskor a hatóanyag vagy lemosódik a tábláról, vagy foltonként összemosódik,

 • végül az egyik legnagyobb hiba, a termesztendő fajta rossz megválasztása, annak figyelmen kívül hagyása, hogy az egyes fajták a műtrágyázás hatására rendkívül különbözőképpen reagálnak.

A természetes ásványi talajjavítók közé soroljuk mindazokat az anyagokat, amelyek nem szintetikus úton lettek előállítva, hanem vagy természetes kivonatok (pl. algakivonatok) vagy bányászott ásványi anyagok melyek célja a talaj kémiai összetételének, tápanyagellátotságának, fizikai állapotának javítása. Ezek a készítmények különösen jelentősek az ökológiai (bio) termelésben, ahol a vegyszerhesználatot a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni. Az alga eredetű talajjavítók magas ásványi anyag és humusztartalmú természetes anyagok. Makro- és mikroelem tartalmuk teljes értékű talajkondícionáló anyagként való felhasználásukat teszi lehetővé. Kertészeti kultúrák trágyázására és nyomelemek utánpótlására használhatók (pl. Alginit). A növényi anyagok természetes humifikációja során keletkezett szerves humuszásványokból előállított készítmények (pl. Huminit) hatásának lényege az, hogy a fokozatosan felszabaduló huminsavak és fulvinsavak a növényi tápanyagokkal és a talaj részecskéivel komplexet képeznek, melyek megakadályozzák a tápanyagok kimosódását, ugyanakkor a tápanyagot a növények számára felvehető állapotban tartják. Felvehetővé teszik a talajban évek során felhalmozódott, felvehetetlen hatóanyagokat is. Ide sorolhatók még az öntözővízbe keverhető mikroelem-koncentrátumok és a természetes ásványok (riolittufa zúzalék, mészkő zúzalék).

A mészkőzúzalékok elsősorban a kalciumot kis mennyiségben tartalmazó, savanyú talajok termőképesség-fenntartásának, növelésének és a magasabb színvonalú növénytermesztésnek fontos anyagai. A talajok kémhatása igen nagy hatással van a növények életére. A talajsavanyodás fokozódásával a talaj fizikai és biológiai állapota visszafordíthatatlanul leromlik, aminek következtében csökken a sikeresen termeszthető növényfajok száma, csökken a termés és a termesztés biztonsága, valamint romlik a termesztett növény ipari, takarmányozási értéke. Azért van szükség a meszezésre, mert nélküle nem jöhet létre termékeny egészséges talaj, talajélet, állatvilág és emberi közösségek. A meszezés nem öncélú, hanem a belterjessé váló gazdálkodás része a trágyázással és forgóval együtt.

A perlit a túl kompakt talajok lazítására széles körűen használatos. Ez egy riolitváltozat, vulkanikus üveg kőzet, amit hőkezeléssel többszörösére duzzasztanak. Az anyagában kémiailag kötött víz a hevítés hatására kis kapillárisokon át távozik a kőzetből. Ez a folyamat 7-16-szoros térfogatnövekedéssel jár. A duzzasztott perlit sűrűsége 30-150 kg/m³, teljesen steril és csíramentes, pH értéke 6,8 -7,1. A komposzthoz adagolva a levegő számára jobban átjárhatóvá teszi a komposztot, de emellett megőrzi a jó vízvisszatartó képességét. Vízkultúrás növénytermesztéshez jó közeg készíthető perlit felhasználásával, mert a perlit a nedvességet magába szívja, és csak akkor adja le, ha a környezete azt megkívánja: például szárazság esetén. Vízzel telített állapotában a gyökér köré szórják, így a gyökerekre tapad, és nagy meleg idején a nedvességet a gyökereknek leadja. Szabályozza a növény vízgazdálkodását és javítja a talajklíma állapotát.

A riolittufa zúzalék a talaj szerkezetét javítja, könnyebbé válik a művelés, növeli a légjárhatóságot, a nedvességtartó képességet és a tápanyag-hatékonyságot. Leköti a keletkező biogén gázokat és a légköri csapadékkal talajba kerülő nitrogént, amely hasznos tápanyag a növény számára. A talajok pH értékét a kezelt területen a semleges felé tolja.

A bazalt liszt egy finomra darált vulkanikus kőzet. Magas szilikát-, magnézium- és nyomelem-tartalom jellemzi. A szilikátok a sejtfalba épülve megnövelik a növény ellenállóképességét a kórokozókkal és kártevőkkel szemben. A bazalt alkalmas az agyagosabb, tömör talajok javítására. Felbontja a kötéseket az agyagszemcsék közt, ezzel lazítja a talaj szerkezetét. A bazalt liszt pozitív hatásai közé sorolható továbbá, hogy nem engedi a nitrogén kimosódását a talajból. Komposzthalmokhoz adagolva is eredményesen fejti ki hatását. Összetétele: 43% szilicium, 22%aluminium, 11% vas, 10% kalcium, 4% magnézium, 1% kálium.

A tőzegek magas rost és szervesanyag tartalommal, nagyfokú vízfelvevő képességgel,optimális levegőzöttséggel, alacsony sótartalommal rendelkeznek. Felhasználhatók a talajok kémiai tulajdonságainak és fizikai és szerkezetének javításhoz, virágföldhöz keverve a talaj savanyításához, erősen savanyú talajt igénylő növényekhez tápanyagkiegészítéssel önálló termesztő közegként. Elősegítik a talaj tápanyag-megkötő képességét, javítják annak levegőzöttségét. A kereskedelmi forgalomban lévő tőzegek alapanyagai többnyire a Sphagnum moha tőzeg és síkláp tőzeg.

A kókuszrost a kókuszdió üzemek mellékterméke, amit eredményesen haszálhatunk talajkeverékekhez, csíráztatáshoz, gyökereztetéshez. PH-ja 6,5 – 7,5 között van, csíramentes, penészedésre nem hajlamos. Az apróra darált rostból préselt téglált vízzel öntjük fel, és pár perc után már használhatjuk is.  Jól tartja a vizet, lazítja a talajt.

Természetesen az istállótrágyák és gyakran tőzeg és biohumusz keverésével előállított növénytrágyák a legnagyobb mértékben alkalmazott szerves talajjavítók, de ezek nem tartoznak a szorosabb értelemben vett agrokemikáliumok körébe, hanem a természetes mezőgazdasági művelés ősidők óta használt komponensei. A komposztált istállótrágyák, különösen a komposztált marhatrágya (pH 7,5 – 8,5) és a szárított, őrölt istállóalom trágyák már ipari termékek, de többnyire mentesek mindenféle mesterséges kémiai adalékanyagtól.

A hatékony tisztítás és fertőtlenítés a szerviz és termelési periódus során csökkenti a patogén mikroorganizmusok számát és kiemelkedő szerepet játszik az állatállományt érintő komoly megbetegedések elleni küzdelemben. Ez különösen érinti a belterjes állattartást. A tisztítás fontosságát mi sem indokolja jobban, mint az a tény, hogy alapos tisztítással a kórokozók 70%-a elpusztítható. A mosás a legidőigényesebb, komoly odafigyelést igénylő fázis, de elvárt tisztasági állapot csak vízzel történő mosással nem érhető el, amiért is fertőtlenítő hatású tisztítószerek alkalmazása nélkülözhetetlen. Gyakran használt komponensek a nátrium-hipoklorit, a nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid és a felületi feszültséget csökkentő tenzidek, mint a nátrium lauril-szulfát vagy nemionos tenzidek (polimerek). A fertőtlenítő hatású tisztítószerekre jó példa a jelenleg forgalomban levő folyékony fertőtlenítőszer, a DM-CID-S.


Gyakori hiba a mennyezet, a külső mosás, a nyílászárók, légbeejtők, szellőző berendezések lemosásának elhanyagolása valamint az etető rendszer hiányos takarítása. Ügyelnünk kell a rendszerben maradt takarmány maradéktalan eltávolítására, az etetőrendszer teljes portalanítására, lemosására. A mozdítható berendezéseket az újraszennyezés elkerülésének érdekében vigyük ki, úgy mossuk le és fertőtlenítsük. Mivel a hőlégfúvók és légbeejtők a kifújt, illetve átáramló levegővel a teljes légtér elfertőzésére alkalmasak, ezek tisztítására fokozottan oda kell figyelni.

Egy másik lényeges eleme a higiénikus állattartásnak a tiszta ivóvíz. Hazánkban sajnos még napjainkban is általában saját, fúrt kutakból, hidroglóbuszokból oldják meg az állatok ivóvízzel való ellátását. Ennek köszönhetően a víz minősége - keménysége, szerves anyag tartalma, kórokozókkal való fertőzöttsége - alapján nem mindig felel meg a higiéniai elvárásoknak. Mivel a baktériumok leginkább az enyhén lúgos (pH 8-9) kémhatású környezetet kedvelik, és általában a fúrt kutak vizének is ilyen a kémhatása, ezért a víz savanyításával kiiktathatjuk a baktériumokat és így a fertőzésveszélyt is. Az ivóvíz savanyítása kiküszöböli a nemkívánatos entertobaktériumokat, míg a hasznos tejsavbaktériumok nem károsodnak. A savanyítás mindemellett jótékony hatással van az emésztésre is, savanyúbb környezetben jobban hasznosul a tápanyag. Ha emésztési gondja van a malacoknak vagy a csibéknek, ezt általában arról lehet észrevenni, hogy az állat nem eszik. Inni viszont ilyenkor még a szokásosnál is többet szoktak az állatok, és ha a víz savanyított, akkor ez a megnövekedett vízbevitel a savanyítás miatt egyben az emésztési problémát is megoldja, segíti és gyorsítja az állat gyógyulását.  Az ivóvízsavanyításra használt vegyszerek kémiai összetételét az AGRO-CID-SUPER nevű készítménnyel szemléltethetjük:


Az antibiotikumoknak két típusa létezik: a baktericid szerek megölik a baktériumokat, míg a bakteriosztatikus készítmények gátolják azok szaporodását. Mindkettő célja, hogy megfelelő ideig tartó alkalmazásuk során minden káros baktérium elpusztuljon. Az állattenyésztésben az antibiotikumokat három területen alkalmazzák: megfelelő állatgyógyászati felelősséggel a fertőzések kezelésére, gyógytakarmányként, valamint kis mennyiségekben, mint növekedési faktort. Európában az antibiotikumok körülbelül felét állatoknak írják fel – és ez az arány a világ más részein még nagyobb. Az Egyesült Államokban a felírt antibiotikumok 70%-át az állattenyésztésben használják fel. A túlzásba vitt használatnak ára van: hozzájárul az egyre növekvő mértékű antimikrobiális rezisztenciához, mivel elősegíti, hogy a baktériumok fejlődjenek és ellenállóbbá váljanak a már kifejlesztett antibiotikumokkal szemben. Sőt, már az is bizonyított, hogy ezek az ellenálló baktériumok a táplálékláncon keresztül az emberekhez is eljutnak és nehezen gyógyítható fertőzéseket okoznak (Lewitt, 2011).

Takarmány adalékanyagok

A takarmány-adalékanyag olyan anyag, amely a takarmány tulajdonságait kedvezően befolyásolja, különös tekintettel a takarmány külső megjelenésére, szagára, ízére, állományára és eltarthatóságára. Az előzőekben említett hormonkészítmények egy részét is szokták adalékanyagként a takarmányokba keverni, de ezek nem sorolhatók a fenti definíció értelmében az adalékanyagok közé. Ebből következően az adalékanyagok sokfélék lehetnek, a leggyakrabban alkalmazott adalékanyagok:

 • Enzimek

 • Karotinoidok

 • Kokcidiózis elleni készítmények

 • Szalmonella elleni készítmények

 • Takarmány tartósítószerek

 • Szerves savak és sóik

 • Íz-és aromaanyagok

Az agrokemikáliumokat korlátozó, fenntartható gazdálkodásnak két fő iránya van. Az egyik az integrált technológia, a másik a biotermelés. A kettő nem ugyanaz. Az integrált termesztési technológia a termesztés folyamán alkalmazandó összes művelési elemet szabályozza, ezeket összhangba állítja. Ugyanakkor az integrált termesztési technológia lehetővé olyan növényvédőszerek és talajjavító készítmények alkalmazását minimális dózisban, melyek használata nélkülözhetetlen az adott technológia keretein belül. Ennek szerkezetét és alapelveit már tárgyaltuk az integrált növényvédelem keretein belül.

A biogazdálkodás több szempontból eltér a szokványos (főleg az ún. "ipari mezõgazdaság" jegyében meghonosodott) eljárásoktól. A biogazdálkodás elméletileg az ősi földművelési formák kitöltése korszerű tartalommal. Maga az elnevezés országonként változik (organikus, ill. szerves, biológiai, ökológiai stb.), lényegében azonban ugyanazt jelenti: olyan gazdálkodási rendszereket határoz meg, amelyek tiltják vagy korlátozzák szintetikus növényvédőszerek, a műtrágyák és egyéb vegyszerek használatát. A mezőgazdasági termelés egyik fontos eleme a vetésváltás, a környezet védelmével karöltve, általában a fenntartható mezőgazdaság kibontakozásának elősegítése. Az egyik legfontosabb célkitűzés a kiváló minőségű, szermaradványoktól mentes termékek előállítását, továbbá olyan módszerek bevezetését, amelyek a vegyi készítmények alkalmazása nélkül is megőrzik, sőt javítják a talaj termékenységét. Az előírások betartására mind a termelés, mind a forgalmazás műveletsoraiban ellenőrző szervezeteket hoztak létre a tagországok. Külön rendelkezések szabályozzák az ellenőrzés módozatait, nemkülönben az eladásra kínált termék eredetét, feldolgozását, csomagolását, beltartalmi jellemzőit tanúsító igazolás (certifikáció) kiállítását. Az Európai Unió az előbb említett szabályozások alapján előírja, hogy ezeket a termékeket címkével, felülbélyegezve, védjeggyel kell ellátni és ezeket a védjegyeket garantálni kell. Az előírásnak megfelelő módon előállított, kezelt és csomagolt növényi termékeket a kijelölt szervezetek védjeggyel látják el (az angol nyelvterületen "biológiai", a francia, görög, holland, olasz, portugál országokban "organikus", Dániában, Német- és Spanyolországban pedig "ökologikus" megjelöléssel). Az állati termékekre vonatkozóan a közös javaslat 1995. július 1-től érvényes.

 1. Zárt gazdálkodási rendszer kialakítása, helyi források felhasználásával (saját termesztésű takarmány előállítása, az állati hulladékok, növényi maradványok, szerves hulladékok komposztálása).

 2. A talaj hosszú távú termékenységének fenntartása mélyen gyökerező növények vetésforgóba illesztésével, pillangós és talajtakaró növények használatával, a talaj minimális bolygatásával, a talajművelés idejének és formájának pontos megválasztásával. A tápanyagokat a talajban szerves (főleg istálló- és zöld-) trágyákkal igyekeznek pótolni, a növényvédelemben pedig a biológiai és bizonyos mértékig a mechanikai módszereket alkalmazzák. Így elérhető a talajszerkezet és a talajban élõ szervezetek (edafon) egyensúlyának fenntartása.

 3. A növényvédelemben a szintetikus vegyszerek kizárása és természetes anyagok továbbá a biológiai növényvédelem alkalmazása. A konvencionális gazdaságokban felhasznált szintetikus szerekkel a kártevőket irtják. Mivel a méreg nem válogat, sok hasznos élőlény elpusztul, valamint a környezet is szennyeződik. Ökológiai gazdálkodásban csupán a természetes alapanyagú készítmények használata nem lenne elegendő, ezért a legfőbb cél, hogy a termesztett növények saját ellenálló képességét megerősítsék.

 4. Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő szennyeződések és egyéb környezeti károk minimalizálása. Pl. erózió, tápanyag kimosódás és növényvédőszer maradványok.  

 5. Elegendő mennyiségű magas tápértékű élelmiszer előállítása. Külföldön a biogazdálkodás számos országban terjedő irányzatot mutat. Termékeit — mint vegyszermentes ("reform") élelmiszer-alapanyagokat — a többinél drágábban viszi piacra, s így kárpótolja művelőit a gyakran kisebb termésátlagokért. A rendelkezésre álló adatok szerint ui. a biogazdálkodást folytató üzemek nagyobb munkaerő-ráfordítás ellenére, kisebb költséghányaddal ugyan, de alacsonyabb hozamszintet érnek el, mint a vegyszerezők.

 6. A fosszilis energia használatának minimalizálása az egész gazdálkodási rendszerben (cél a megújuló energiaforrások használata, közvetlen értékesítés). az energiatakarékos módszerek alkalmazása révén is csökkenti a gazdaság függõségét a külsõ erõforrásoktól

 7. A gazdaságban tartott állatok fiziológiai és etológiai igényeinek kielégítése elegendő mozgáshely biztosításával. A biogazdálkodás egy holisztikus szemléletet feltételez és ezért erősen bírálja az állattartás nélküli növénytermesztést. Kiváltképpen a kérődzők, főleg a szarvasmarha és a juh tenyésztését javasolja. Elveit igyekszik az állattartási rendszerekben is érvényesíteni. Evégből elítéli a zsúfolt elhelyezést, a teljes elsötétítést, ezzel együtt a vízöblítéses istállózást. Ehelyett a levegős, világos épületet, az almozással egybekötött, hagyományosan bevált trágyakezelést ajánlja, megfelelő gépesítéssel.

 8. A mezőgazdasági termelők és családjuk számára jó megélhetést kell biztosítani.

 9. A vidéki környezet és a nem mezőgazdasági élőhelyek megőrzése.

Az EU Bizottság meghatározta azoknak az adalékoknak a körét, amelyek a biotermelésben fölhasználhatók, illetve amelyek alkalmi igénybevételét az illetékes szervezet engedélyéhez kötik. Ugyancsak intézkedett a szállítmányozásban és a kereskedelmi forgalomban kötelező szabályok betartásáról.

I. A biogazdálkodásban engedélyezett tápanyagpótló és talajjavító adalékok

Istállótrágya, hígtrágya, vizelet, szalma, tőzeg, gombatrágya, gilisztahumusz, háztartási hulladék vagy növényi maradványok komposztja, húsüzemi és halászati melléktermékek, élelmiszeripari és textilipari melléktermékek, moszatfélék, fűrészpor, forgács, fahamu, természetes foszfátkőzet, lúgsalak, káliumkőzet, kálium-szulfát (ellenőrzés után!), mészkő, magnéziumkőzet, meszes magnéziumkőzet, Epsom-só (magnézium-szulfát), gipsz (kalcium-szulfát), nyomelemek (bór, réz, vas, mangán, molibdén, cink - ellenőrzés után!), kén (ellenőrzés után!), kőliszt, agyag (bentonit, perlit), kalcium-klorid (ellenőrzés után), elsősorban almafák kezelésére mész- és magnéziumhiány esetén.

II. Növényvédő szerek

Piretrin-készítmények természetes (krizantém)-alapanyagból (lehetőleg szinergikusan), derris- és kvasszia-készítmények, ryania-készítmények, propolisz, kovaföld, kőliszt, metilaldehid-készítmények csapdákhoz, kén, bordói és burgundi lé, nátrium-szilikát, szódabikarbóna, káliszappan, feromonok, Bacillus thuringiensis készítmények, víruské szítmények, növényi és állati olajok, paraffinolaj.

III. Nem mezőgazdasági eredetű termékek

 1. Élelmiszer-adalékok

  Kalcium-karbonát, tejsav, szén-dioxid, almasav, tokoferol, lecitin, citromsav, borkõsav, monokalcium-foszfát, alginit, agar-agar, karragénmoha, mézga, pektin, karbonátok, argon, nitrogén, oxigén

 2. Ízesítők

  Természetes eredetű fűszerek és adalékok

 3. Víz és só

  Ivóvíz, konyhasó (nátrium- vagy káliumklorid)

 4. Mikroorganizmusok

  Külön rendelkezések szerint

 5. Ásványi anyagok, vitaminok

Kétségtelen tény, hogy a biogazdálkodást sokan bírálják. A bírálók elsősorban azt emelik ki, hogy az elérhető termésátlagok többnyire gyengébbek, mint a szokványos (kemizált) termelési gyakorlatban. Ez a megállapítás a nagy átlagokra érvényes. Behatóbb vizsgálatok viszont arra utalnak, hogy igen erős a szóródás az üzemi eredmények és a hozam jellege szerint. Az is megfigyelhető, hogy a számszerű csökkenés főképpen az átállás szakaszára vonatkozik. Bizonyos időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a talaj is, a növény is "visszakerüljön az egyensúlyi állapotba", s ettől fogva a termelés ismét növekedésnek indul.

Az is kétségtelen, hogy a biotermelés induló költségei magasak. Ennek okai: a jelenlegi helyzetben a "beálló" üzemek szétszórtan helyezkednek el; gyakran a méretük sem éri el a kívánatos, kedvező arányokat; a termékek feldolgozásához és csomagolásához különleges berendezéseket igényelnek; s a szóban forgó berendezések teljesítőképessége nem mindig használható kellőképpen ki. Ugyancsak akadnak bonyodalmak az áru forgalmazása és értékesítése körül. Tetézi a nehézségeket, hogy egyes műveletek nem mindig gépesíthetők, legalábbis nem olyan mértékben, mint a jól kialakult szokványos gazdálkodásban. Emiatt nagyobb a kézimunka-igény. (Az utóbbi hátrányt némileg ellensúlyozza a foglalkoztatottság javulása a vidéki körzetekben.) Ami pedig a fogyasztói árakat illeti, ott a biotermékekre sokszor "rárakódó" közvetítői járulékok rontják a versenyhelyzetet. Ennek ellenére a biotermékek iránti kereslet egyre nő, elsősorban azokban az országokban, ahol a környezetvédelem és az ökologikus termelés már elfogadott és több évtizedes múltra tekint vissza.

A biogazdálkodás a Föld csaknem valamennyi országában jelen van, 26 millió hektáron művelik világszerte, részesedése a mezőgazdasági területekből évről évre nő. Az ellenőrzött minőségű, vadon termő növényeket további 14,5 millió hektárról gyűjtik be. Piacuk a fő felvevőnek számító Európán és Észak-Amerikán kívül is szinte mindenütt terjeszkedik.


Az EU tagállamaiban a biogazdaságok eleinte - külön feltüntetve - nem szerepeltek a statisztikában. Csupán a hivatalos elismerés (1991) óta váltak az adatok nyilvánossá. Ezek szerint minősített és bejegyzett termőterületük 1987 és 1993 között megnégyszerezõdött, meghaladta a 400 000 ha-t. Az EU 2092/91. sz. rendelkezése szerint az adatszolgáltatást kötelezõvé kell tenni. Ezt a rendelkezést az 1992. és 1993. években kiegészítették, végrehajtási utasítással is ellátták.

A biogazdálkodást az utóbbi, részint az egyes tagállamok, részint az Európai Unió forrásaiból.

Kiváltképpen Dánia, Hollandia és Németország segítette ennek a gazdálkodási módnak, illetve szemléletnek a térhódítását anyagi eszközökkel. Franciaország, Nagy-Britannia szintén, Belgium azonban kevésbé mutatkozott segítõkésznek. A többi EU-országban az állami beavatkozás késett. A támogatás mértéke és formája különbözõ. Dániában pl. már 1987-ben hoztak olyan törvényt, hogy az átállás idõszakára (a bejelentett hektárok száma alapján) kapjon pénzügyi támogatást a biogazdaság. Németországban a tartományok különbözõ megoldásokhoz folya modtak. A Saar-vidéken a dánokéhoz hasonló támogatást nyújtanak az első három évre. Más tartományokban jelentős összegekkel támogatják az EU külterjesítési törekvéseit, a biogazdálkodásra támaszkodva. Ugyanez történt az Egyesült Királyságban. Hollandiában minta-biogazdaságokat is rendeztek be, egyúttal ingyenes tanfolyamokon oktatják a követendő eljárásokat. Csaknem valamennyi tagországban immár külön tanácsadó szolgálatot szerveztek a biotermelés előmozdítására. A közép- és felsőoktatásba, különösen a továbbképzésbe úgyszólván mindenhol beiktatták a szükséges tudnivalókat. Ami a biogazdálkodással kapcsolatos kutatást illeti, Németországban már 1970 óta végeznek szabatos összehasonlító kísérleteket a bio- és a szokványos termelési módszerek értékelésére. Újabban Belgium, Dánia és Franciaország is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.


Magyarországon a biotermelés kezdetei a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza. A magyar termelést a növénytermesztés túlsúlya jellemzi, 2004-ben a gazdaságok alig 10 százalékában volt ökológiai állattartás. Az 1998 óta működő méhészet azonban európai viszonylatban is jelentős, 169 méhész több mint 14 ezer méhcsaládot tart. Jelenleg Magyarországon 133 ezer hektáron, a mezőgazdasági terület 2,3 százalékán folyik biotermelés. Az ellenőrzött területek közel felén gyep, rét, legelő van, 21 százalékán gabonaféléket, 15 százalékán takarmánynövényeket, 6 százalékán pedig olajos növényeket termesztenek. Gyümölcs terem közel 2 ezer hektáron, a zöldségfélék is több mint ezer hektárt foglalnak el. A legutóbbi adatok szerint 1842 vállalkozás él ökológiai gazdálkodásból. Zömük (87 százalék) termelő, a már említett méhészeken kívül 160 vállalkozás feldolgozással, 67 kereskedelemmel, 5 importtal foglalkozik és 10 vadon termő növények begyűjtésére specializálódott.

Magyarországon a biogazdálkodás jelenleg a két alföldi – Dél- és Észak-Alföld – régióban, valamint Észak-Magyarországon a legelterjedtebb. A minősített biogazdálkodás ma már mindenütt a világban, így hazánkban is csak szigorú feltételek alapján folytatható a világszervezet (IFOAM) ajánlásai és az Európai Unió törvényei alapján. Ezzel igyekeznek kivédeni a felelős szervezetek a visszaélés lehetőségét. Csak olyan kertből vagy gazdaságból származó terméket lehet biotermékként értékesíteni, melyet a felelős ellenőrző szervezet minősít. A magyar Biokultúra Egyesület szabványa egyenértékű az európai normákkal, így a védjegyét viselő áruk mind a magyar, mind a külföldi vevők számára megfelelő garanciát nyújtanak. Biotermékre felvevőpiac már nálunk is van, egy bizonyos vásárlóréteg, ha kis arányban is, de megengedheti magának a termékek magasabb áron való megvásárlását. A nagy többség vásárlóereje azonban kicsi a termékek magasabb árához viszonyítva. A piac és üzlethálózat sincs megszervezve országos szinten, nincs szervezett értékesítés a helyi piacokon. A szervezett biotermék-értékesítéshez nemcsak jó minőségre van szükség, hanem állandó, ritmikus ellátásra és megfelelő árumennyiségre. Ehhez szükségeltetik a biotermelők összefogása, szövetkezése, legalább az értékesítés céljából. A biotermékek előállításához megvannak nálunk is a feltételek, csupán szemléletváltásra van szükség. A természeti adottságok, a kisméretű vegyes gazdaságok megfelelnek ennek az elvárásnak, fölszabadult munkaerő létezik, a hivatalos minősítés lehetősége is adott, akárcsak a törvényes keret a tevékenység lebonyolításához.

Maga az Európai Unió a 2328/91. sz. rendelkezését 1993 végén egészítette ki (EEC No 3669/93. szám alatt). Ez a kiegészítés a fejlesztési tervek alapján nyújt beruházási segélyt azzal a céllal, hogy "javítsák a gazdasági szervezetek hatékonyságát". Ezen belül támogatják a kedvezõtlen adottságú üzemeket, egyszersmind ösztönöznek a - megjelölés szerint - "alternatív gazdálkodási módszerek" bevezetésére. Hangsúlyozzák, hogy a mezõgazdasági termelést összhangba kell hozni a környezetvédelemmel és a táj jellegének megõrzésével. Ilyen értelemben közvetlen pénzügyi támogatást itélnek meg a fenti követelményeket érvényesítõ gazdálkodók részére. Valamennyi tagország elkészítette errõl szóló javaslatát az EU Bizottságnak. A fölmerülõ költségek 50%-át a közös pénzalapból fedezik; kivételesen 75%-ot is szánnak a hátrányos helyzetû területekre. Az EEC No 2085/93. sz. rendelkezés kísérleti és bemutató üzemek, továbbá kutatóhelyek létesítésével igyekszik a biogazdálkodás révén közelebb kerülni a fenntartható mezõgazdaság jelszavával kitűzött célok megvalósításához, az 1994-1999. évi idõszakban. A törekvés előmozdítására szívesen várnak javaslatokat az Európai Unió határain belül és bármely más ország szakembereitől.

Elsősorban a műtrágyát és a szintetikus növényvédő szereket gyártók és forgalmazók üzleti érdekeit sérti. Másodsorban az intenzív termesztéshez ragaszkodó gazdákéit, akik nem, vagy csak kisebb mértékben részesülhetnek a korábban megszokott állami támogatásban. Többségük olyan termelvényekhez kap támogatást, amelyekre az országnak nincs szüksége ilyen mennyiségben. Ilyen például a búza és a kukorica, amelyek termesztése csak kétszeres állami támogatással: előbb a vetés, betakarítás, majd az értékesítés támogatásával működik.

A magyar mezőgazdaság sajnálatos módon öt főnövény kultiválását preferálja, noha piacképesen ennek többszörösét lehetne termelni. A biogazdálkodásban a termelők többsége elszigetelten, szakmai irányítás és érdekképviselet nélkül tevékenykedik. A Nyugaton bevált, képzett vezetők irányítása alatt álló termelő és értékesítő szövetkezetek megoldást jelenthetnének, egyelőe azonban nagy az ellenállás az effajta tömörüléssel szemben. A világ termelésében Magyarország a rangsorban 20. helyet foglalja el. Ez nem túl előkelő helyezés. Az ökogazdálkodás fejlődése rendkívül gyors az egész világon, s a fejlett országokban egyre több térségben szervezik és finanszírozzák az új gazdálkodásra való áttérést.

Magyarország egyedülálló táji, természeti adottságai, természeti tőkéje, védett területeinek nagysága európai összehasonlításban is igen magas arányú. A nemzeti sajátosságainknak a figyelembe vételével a minisztérium elkészítette a Nemzeti Akciótervet az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért 2006-2013. évekre. A biotermelés változatlanul kitörési pontot jelenthet a mélyponton lévő magyar agrárium megújulásában.

A lakosság környezeti érzékenységét nagyban befolyásolta az 1960-as években tapasztalható első világméretű környezetszennyezés. Már mindenki által ismert, hogy a DDT felhalmozódott a sarkvidéki élőlények szervezetében, és mind a mai napig kimutatható a mezőgazdasági termények egy részében, hogy a PCB származékok és a dioxinok karcinogén és teratogén hatásúak, hogy a Contergán nevű gyógyszer mellékhatásainak következtében több mint 10000 torz gyerek született Nyugat- Európában. Világossá vált, hogy a környezetszennyezés nem áll meg az egyes országok határainál, az egész bioszféra jövőjét fenyegeti. 1968-ban megalakult a Római Klub. A cél a kialakult fejlődési pályák, és az emberiség jövője közti ellentmondás megoldásának a megtalálása volt. U Than ENSZ Főtitkár javaslatára 1972. június 5-én Stockholmban világméretű nemzetközi konferenciát hívtak össze. (Ennek emlékére tartják a Környezetvédelmi Világnapot minden évben június 5-én). Kettős probléma merült fel. A fejlett országok a környezeti károkat a fejlődő országok a szegénységet, az éhséget, és az egészségügyi ellátás hiányát tekintették a fő problémának. Így ellentétessé váltak az érdekek. Kompromisszumként született meg a harmonikus fejlődés, más néven a fenntartható fejlődés gondolata, amely azt jelenti, hogy a jelen szükségletek kielégítése nem veszélyeztetheti a jövő generációk szükségleteit. A célok megvalósításának összehangolt cselekvésnek kell, hogy legyen. A mezőgazdasági vegyszerek előállítása, tesztelése és használata egyre inkább tükrözi a környezettudatos gazdasági törekvéseket, elsősorban a fejlett ipari országokban. A kisebb mennyiségben alkalmazható, nagy hatásfokú, nem perzisztens peszticidek használata és az integrált növényvédelem alkalmazása továbbá a biogazdálkodás térhódítása utat nyithatnak egy új, a zárt ökológiai ciklusokra épülő termelési szerkezet kialakításának.

A megfelelő, fenntartható művelési módok kialakítása csak akkor tud kialakulni, ha a földterületek a termelési módnak megfelelő tulajdonviszonyok között vannak elosztva. Hazánkban jellemzően három tulajdoni osztályt különböztetünk meg:

 • Az egyéni tulajdon, vagy magántulajdon lényege hogy a föld egy jól meghatározott, ideális estben több generáción átívelő öröklési láncon keresztül egy emberhez vagy családhoz kötődik. A fenntartható fejlődés szempontjából – elvileg – ez a legjobb tulajdoni forma, de ez – még – hazánkban inkább kedvezőtlen oldaláról mutatkozik meg. Az egyéni tulajdoni formához tartozik

  • a magánszemély által birtokolt földterület,

  • az osztatlan közös tulajdon (a kárpótlási árverések vagy a termelőszövetkezeti tagoknak kiadott részarány-tulajdonokból sorsolás útján összeállt, jellemzően heterogén tulajdonosi közösség),

  • és az 1994 előtt megszerzett külföldi magántulajdon.

 • Állami tulajdon, amely esetben az állam, vagy valamely társasága a tulajdonosa a földnek. A legtöbb esetben a tényleges hasznosítást nem az állam végzi, hanem bérleménybe adja ki a területeket. Az államot 2010. szeptember 1-től legtöbb esetben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-n belül működő Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) képviseli. „A 2010. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezések értelmében termőföld vagy tanya eladása esetén a Tft. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján az első helyen élhet az elővásárlási jogával a Magyar Állam az NFA tv-ben foglalt szabályok szerint. Az NFA tv. 25. §-a értelmében „a termőföldről szóló törvény (1994. évi LV. tv.) alapján az államot megillető elővásárlási jogot a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendeletben (16/2002. (II.18.) Korm. rendelet) meghatározott módon az NFA gyakorolja. A 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát – a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt – a földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja. Ezután a kifüggesztésről, valamint a kormányzati portálon való tájékoztató közzétételéről a jegyző gondoskodik.” (http://www.mnvzrt.hu/nfa/nfaelovasarlasijog) E jogszabály elsődleges célja, hogy egy állam legfontosabb vagyontárgya – a földje – ne kerülhessen olyan kezekbe, amely csak a gazdasági vagyonszerzésre figyelve kizsigereli, kemikáliákkal vagy biológiailag veszélyes anyagokkal tönkre teszi azt.

 • Gazdasági társaság tulajdonában – hacsak azok nem állami tulajdonú társaságok – ritkán találhatóak földterületek. Jellemzően csak a gazdasági társasággá alakult szövetkezetek és az 1994 előtt földtulajdont szerző mezőgazdasági Kft-k és Rt-k tulajdonában lévő földterületek esnek ebbe a kategóriába.

Kitekintés képen érdemes megismerni, hogy a termelési mód és tulajdonviszony alapján milyen négy fő kategóriát különböztetünk meg az Európai Unióban és ezek átlagosan mekkora területen gazdálkodnak. (Az adatok az EU teljes területére vonatkoznak Bulgária és Románia nélkül, és nem a hazai viszonyokra!):

 • Egyéni gazdák: Jellemzően saját és bérelt földeken gazdálkodnak (átlagos termőterület: 5-100 ha), amelyen jó, közepes vagy gyenge technikát alkalmaznak.

 • Termelőszövetkezetek: Jellemzően a tagok nevére került (és kárpótlási) földeken gazdálkodik, mint bérlő (átlagos termőterület: 1 000 ha), amelyen jó vagy közepes technikát alkalmaznak.

 • Mezőgazdasági vállalkozások: Saját és bérelt földeken gazdálkodik (átlagos termőterület: 50-500 ha), amelyen jó vagy közepes technikát alkalmaznak.

 • Állami gazdaságok: Kiemelkedően nagy területen (átlagos termőterület: 10 000 ha felett), amelyen intenzív, fejlett technikát alkalmaznak

A fentiekben bemutatott magyarországi jogi értelembe vett tulajdonviszonyokat egy különleges, elsősorban a Közép-Kelet-Európai országokra jellemző tulajdonosi szerkezetet valósítja meg a gyakorlatban:

 • A kárpótlás során az alanyi jogú kárpótoltak csoportja. Hazánkban a kárpótlási folyamat földkiadási része 1995 végéig gyakorlatilag befejeződött, ma már csak a peres ügyek kapcsán kerül elő jogi értelemben a kérdés. A kárpótlási rendszer hatása azonban hosszú távon is érezteti negatív hatását és vélhetőleg még akár évtizednek is el kell telni, mire Magyarországon rendeződnek a földtulajdonosi viszonyok. Mit is jelent a kárpótlás a valóságban? Az elsősorban 1945 utáni időszakban eredeti tulajdonosaiktól jogi úton, de nemzetközi törvényességi normákkal ellentétesen elvett földterületeket és egyéb ingatlanokat (esetenként ingóságokat) a rendszerváltás után vissza kívánták adni eredeti tulajdonosaiknak illetve jellemzően azok örököseinek. Mi csak a földterületekkel foglalkozunk e részben. Az, hogy az eredeti földterületeiket kapják vissza, fizikai értelemben az eset nagy részében lehetetlen volt, mivel azt sok esetben már teljesen más célra hasznosították. (Például ipari park, bevásárlóközpont vagy, ahogy Veszprémben egy egész városrész – kerület – épült fel rajta.) Ezért a kárpótlás úgynevezett kárpótlási jegy formájában valósult meg. A kárpótlás alapja a föld aranykorona értéke volt, termőföld esetén 1000 Ft/AK, míg erdő esetén 4000 Ft/ AK. A kárpótlási jegy gyakorlatilag egy pénzhelyettesítő eszköz – a ma egyre népszerűbb „helyi pénz” megfelelője – volt, amit elsődlegesen földtulajdon szerzésére lehetett használni állami földárveréseken. A kárpótlási jegy szabadon adható-vehető volt, amivel többen is visszaéltek illetve kihasználtak. Ezek az emberek jellemzően a kezdeti időszakban jóval ár alatt vették meg az eredeti tulajdonosuktól a jegyeket és használták fel földterületek olcsó megszerzésére. Jelenleg a kárpótlás céljára kijelölt és értékesített földterületek több mint 60%-a már nem az eredeti kárpótlási jegy tulajdonosok tulajdonában illetve művelésében vannak.

 • A kifejezetten nyerészkedési céllal megszerzett földterületek egy része úgynevezett zsebszerződések formájában külföldi tulajdonoshoz vándorolt. A zsebszerződés olyan jogi konstrukció, melyek elfedi a valódi, elsősorban külföldi személy tulajdonosi jogait. Ennek értelme az, hogy jelenleg hazánkban külföldi nem szerezhet földtulajdont, de ez a jogi zárlat várhatóan pár éven belül feloldásra kerül. A feloldás után a külföldi tulajdonos érvényesíti a zsebében lévő szerződést és tényleges tulajdonossá válik, az addig eltelt időben pedig saját hasznára műveli a földet. Becslések szerint 350-400 ezer hektár (a MAGOSZ véleménye szerint akár 1 000 000 ha) is külföldi ellenőrzés alatt lehet (a legértékesebbnek számító szántó-terület minimum 10-12%-a).

 • A harmadik nagy csoport a részarány-tulajdonú földek kiadása során keletkezett birtokviszony. Ez a tagok által a szövetkezetbe a belépéskor bevitt földek természetbeni kiadását jelenti. Ebben az esetben nem volt probléma abból, hogy a terület már nem mezőgazdasági művelés alatt áll, de sokszor komoly gondot okozott, hogy a földterületek tényleges elhelyezkedéséből vita támadt. Ezt az enyhén szólva is hiányos feljegyzések és a tulajdonosok önmaguk felé hajló memóriája együttesen okozta: ezekben az esetekben egy dolog volt biztos, mennyi az összes földterület. Azt, hogy kinek hol húzódott az eredeti telekhatára, mekkora terület is volt az övé, már nehezen lehetett csak megállapítani. Így ma is sok volt szövetkezeti földterület osztatlan közös tulajdonban van, ami szinte lehetetlenné teszi az érdemi munkát. Ezt az állapotot nagy nehézségek árán a helyi falugazdászok próbálják felszámolni, de még sok munka vár rájuk. A végül sikeresen újraosztott földterületek jellemzően ma is kisgazdasági formában – általában igencsak gazdaságtalanul – műveltek.

A 5.1. ábra a 2010-ben zárt tulajdonosi nyilvántartás alapján felrajzolható tulajdonosi szerkezetet mutatja. Az ábrán látható adatok szerepelnek az 5.1. táblázatban is, amelyet célszerű összevetni a tulajdonosok által birtokolt földterület nagyságával. Az összevetés eredményét a 5.2. táblázatban láthatjuk. Miért érdekes ez?Megjegyzés: Vállalkozásnak minősül mindenki, aki megfelel az alábbi követelmények valamelyikének:

 • „összes termőterülete 1500 m2 vagy több, vagy

 • összes gyümölcsös- és/vagy szőlőterülete 500 m2 vagy több, vagy

 • üvegház vagy más (járható) védőtakarás alatti termesztő területe 100 m2 vagy több, vagy

 • mezőgazdasági haszonállat állománya legalább

  • egy nagyobb haszonállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly, strucc), vagy

  • 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös), vagy

  • 25–25 házinyúl, prémes állat, húsgalamb, vagy

  • 5 méhcsalád”. (Forrás: KSH 2010, Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ))


Magyarország nagy problémája a kisbirtokok nagy száma. A mezőgazdaságban három féle képen lehet érvényesülni: tömegtermeléssel, különlegesség termesztésével és ökológiai gazdálkodással (ez utóbbiról lásd az Ökológiai gazdálkodás című fejezetet).

A gazdaságos termelés egyik alapfeltétele a megfelelő méretű földterület. Jól ismert volt már ez a középkorban is, hiszen a „telek” mértékegység mérete jól igazodott a valós gazdasági helyzethez. Nem változott ez ma sem, hiszen ma is – még a legjobb jövedelmezőségű területeken is – legalább 10 ha terület ajánlott ahhoz, hogy biztonságos és elégséges bevételi forrása legyen egy gazdának. Ha csak a statisztikai átlagokat nézzük (5.3. táblázat), akkor a hazai magángazdálkodók éppen csak elégséges méretű földterületekkel rendelkeznek. Ha jobban mögé nézünk a statisztikának, akkor viszont kiderül, hogy ez csak néhány nagygazda területének köszönhető, míg a többségük a szükségesnél jóval kisebb területen próbál megélni.       


A birtok mérete nagyban befolyásolja a gépesíthetőséget és ezzel együtt annak költségét is. A 5.4. táblázat és a 5.5. táblázat alapján jól felmérhető, hogy az ideális gépkihasználáshoz képest a 30-50%-al több költséggel kell számolni egy 5-10 ha-os birtok esetén. Ez a mai piaci helyzetben – ahol jellemzően 5-15%-os haszonnal tudnak csak termelni a gazdák nem megengedhető.Ha összehasonlítjuk a vállalkozásokban az egyéni gazdálkodók arányát és az általuk megművelt földterület arányát, akkor jól megfigyelhető, hogy a földterület közel fele a vállalkozások 3%-nak kezében összpontosul. Ez gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból is mindenképpen kedvező jelenség. A gazdaságossági szempontokról már az előzőekben olvasni lehetett, a környezetvédelmi előny viszont nem egyértelmű.

Napjainkban számos forrásból hallani lehet a nagyüzemi tömegtermelés káros oldalairól, környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásairól. Mi több: e jegyzetben is többször kiemelésre került a helyi gazdaságok szerepe. Miért támogatandó akkor mégis a birtokméretek növelése és a nagyüzemi termelési formák erősödése környezetvédelmi szempontokból? Ennek oka a hazai – és jellemzően a volt szocialista államok – agrár-szociális környezetében keresendő. Hazánkban a második világháború után szétverték a hagyományos, családi-örökösödési elveken alapuló mezőgazdaságot, amelyben a tudás szülőről gyermekre szállt. Ehhez szorosan kötődve a termőföld is. Ennek legnagyobb előnye az volt, hogy a gazda felelősen művelte földjét, mivel tudta, hogy gyermekeinek is ezen a földön kell majd gazdálkodnia. Manapság a földművelés – kivéve talán az ökológiai gazdálkodást – már nem egy „apáról fiúra” szálló mesterség, hanem – „köszönhetően” a növényvédőszerek és műtrágyák széleskörű elterjedésének komoly elméleti hátteret igénylő szakmává vált. A kis területen gazdálkodó, jellemzően csekély elméleti ismeretekkel rendelkező egyéni vállalkozók nagyon rossz hatásfokkal és általában a szükségesnél sokkal nagyobb mennyiségben használnak kemikáliákat. Ezzel egyrészt „biztosra” akarnak menni, azaz biztosítani a bevételüket, amelynek kiesése kilátástalan helyzetbe sodorná őket. Másrészt jelentős tényezőnek tekinthető a bevétel minden áron növelésének igénye, amit az egyéni vállalkozókat érő ellenőrzések hiányosságai miatt könnyen meg is tehet. Ezzel szemben a nagy területen gazdálkodó vállalkozások (ide értve az 50 ha feletti egyéni vállalkozásokat is), már képesek kigazdálkodni egy agrár szakember bérét (illetve jobb esetben egy agrárszakember a tulajdonosa a vállalkozásnak). E szakemberek már képesek kiszámítani a vegyszerek legmegfelelőbb mennyiségét a földterületen, biztosítva, hogy – ha már a versenyképesség és a tömegtermelés miatt mindenképpen vegyszert kell használni, akkor – a lehető legkevesebb maradvány és szennyezőanyag jusson ki a területről. E mellet természetesen nem elhanyagolható szempont, hogy a nagyobb mezőgazdasági termelőket jobban ellenőrzik és probléma esetén komolyabb károk is érik őket.


A versenyképesség és a birtokméret kapcsolatát már számos országban felismerték és ösztönözték a nagybirtokok kialakulását. A 5.3. ábra és 5.4. ábra – bár az ezredforduló állapotát mutatja – mai is aktuális. Jól látszik, hogy a régebb óta piacgazdasági alapokon működő mezőgazdasági vállalkozások esetében – mint például az USA-ban – gyakorlatilag eltűntek a 10 ha alatti törpebirtokok és 20% alatti súllyal szerepelnek a 10-50 ha-os kisbirtokok. Az EU-ban a nagybirtokosi szerkezet kialakulását erősen gátolja az agrártámogatási rendszer, amely jelentősen torzítja a piaci viszonyokat.

Hazánkban egy igen bonyolult mezőgazdaság-politikai rendszer működik, amely az Európai Unió agrártámogatási és politikai rendszere, a világpiac és a hazai elvárások között őrlődik: Az EU támogatási rendszere a magyar agrárszektor visszafogásában érdekelt, mivel erős vetélytársa lesz/lehetne az Uniót ténylegesen irányító államoknak (elsődlegesen Franciaországnak). A világpiac elérése csak nagyüzemi körülmények között, magas szintű gépesítéssel lehetséges (itt nagy szerencsénk van, hogy Magyarország földjeinek elszennyezésére tett összes kísérlete meghiúsult az ebben érdekel multinacionális vállalatoknak, így nincs szükség a GMO-k használatára). Végül a harmadik erő a hazai gazdasági és szociológiai helyzet.A hazai mezőgazdaság 414 000 éves munkerőegységet alkalmazott 2010-ben (KSH becslés). (Az éves munkaerőegység jelentése: az összes vizsgált munkavégzés – főállás, alkalmi munka, kalákában végzett munka, egyebek – idejét összeadják és elosztják 2 200 órával.) Ez a gyakorlatban – a nagy számú szürkén és feketén dolgozó munkás miatt – közvetlenül közel 1 000 000 ember, közvetve 1 500 000 ember számára biztosít megélhetést illetve kereset-kiegészítést (belőlük alig 80 000 ember aki alkalmazott, egy jelentős részük még egyéni vállalkozók, alkalmi munkavállalók, a többiek pedig a szürke/fekete gazdaság résztvevői). Ez az munkarő-mennyiség a megművelt földterülethez képest nagyon jelentős, többszöröse a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokénak. A versenyképességi megfontolások szerint ezt az arányt javítani kellene, azaz csökkenteni kellene a munkavállalók számát. Ez – ha el szeretnénk érni a világpiaci versenyképességi szintet – nagyjából 300-500 ezer ember „elbocsátását” jelentené! Természetesen ez az egész országot megrázó munkanélküliséghez és akár gazdasági összeomláshoz is vezetne.

De miért is akarunk mi kitörni a világpiacra? Egy gazdasági szakember erre rávágná, hogy azért mert ez a haladás útja. Ha fenntarthatósági szempontból vizsgáljuk a rendszert, akkor viszont már erősen kérdésesé válik: tényleg ez a haladás útja? A mai technikai színvonalon egy négy tagú család (európai értelembe vett) megélhetéséhet 35-50 ha termőterület kell (és kellet régen is). Ez a terület már munkát ad – a család két felnőttjén kívül – még további 1-2 embernek. Ha ezt nézzük, akkor hazánk mezőgazdasági területe 350 000 – 650 000 éves munkaerőegységnek tud közvetlenül munkát biztosítani fenntartható, ökologikus módon. Ez a szám még több is, mint a mostani 414 000 munkaerőegység, de természetesen ez csak egy elméleti érték, hiszen a már meglévő nagybirtokokat nem lehet és nem is cél újra felosztani. Finomítva a számolást és csak a gazdaságtalanul felhasznált (10 ha-nál kisebb) földterületeket vesszük figyelembe, már más számok jönnek ki: jelenleg becslések szerint 400 000 ember dolgozik – elsődlegesen törpebirtokokon – kedvezőtlen körülmények között. Ők körülbelül 2,5-3 millió hektáron gazdálkodnak. Ha ezt a földterületet szerveznénk össze a fenti 35-50 hektáros magángazdaságokba, akkor 150 000 – 250 000 embernek tudnánk megélhetést biztosítani, a mostani 400 000 komoly gondokkal küszködő ember helyett. Az így kieső nagyjából 200 000 embernek sem kellene teljes mértékben a munkanélküliek táborát gyarapítania, hiszen az újonnan szerveződött gazdaságok megnövekedett igénnyel lépnének fel a helyi szolgáltatási piacon.

A tulajdonviszonyok egyik jelentősen meghatározó tényezője a föld ára. Ma hazánkban a föld értéke jelentősen alul van árazva, összehasonlítva mind az Európai Uniós, mind a környező országok áraival (5.5. ábra). Ez alól csak Románia képez kivételt, ahol még nálunk is kisebb értéke van a földnek. Természetesen az árak régionként (5.6. táblázat és 5.7. táblázat) – sőt kistérségenként (5.6. ábra) – is igencsak eltérőek.

Ennek az árképzésnek egyenes következménye lett, hogy a külföldi földbirtokosok mindent megpróbálnak, hogy azért, hogy mielőbb bevásárolhassanak a hazai termőföldekből, mielőtt annak az ára megközelíti a Nyugat-Európai árszínvonalat. Jól mutatja a hazai földek értékesítésére szakosodott cég internetes honlapja is, amely rövid összefoglalót közöl a hazai helyzetről (5.8. táblázat).


A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot 1999-ben hirdette meg a kormány (2253/1999. (X.7.)). A program célja, hogy mind az ország egészét érintő, mind helyi – regionális – mértékben környezetkímélő gazdálkodás támogatására ösztönözze a gazdálkodókat.

A program két fő területet céloz meg:

 • a természeti erőforrások védelmét valamint (jövővédelem)

 • élelmiszertermelés illetve takarmánytermelés szennyező anyagoktól való mentességének és minőségének biztosítás (élelmiszerbiztonság)

A programban a következőkben részletezett részterületekkel foglalkoznak kiemelten.

A természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata már igen régen elfogadott tény. A biológiai sokféleség megőrzése, amelynek alapja a természetes és természetközeli élőhelyek működőképes állapotban történő megóvása, alapvető célja a mezőgazdaságnak is, hiszen egy sérült ökoszisztémában – például egy kivágott erdő helyén – jellemzően a gyomnövénynépesség jelentős megnövekedésével számolhatunk, ami a mezőgazdaság – növényvédelem – fő forrása. Ezért van, hogy az élőhelyek védelme nem szorítkozhat a védett területeken található biotópokra, hanem minden természetvédelmi szempontból jelentős élőhelytípusra, illetve gyakorlatilag az ország egész területére ki kell terjeszteni.

Ez nem azt jelenti, hogy a területeket érintetlenül, gazdasági-felfrissülési hasznosítás nélkül kell hagyni, hiszen sok természetvédelmi szempontból kifejezetten értékes élőhely emberi tevékenység, mezőgazdálkodás hatására jött létre és maradt fönn. A fontos az, hogy ezeket a lehetőségeket úgy használjuk fel, hogy azok fenntarthatóak legyenek. Éppen ezért lényeges, hogy azokon a területeken, ahol - tekintet nélkül arra, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll, avagy sem - értékes élőhelyek maradtak fönn, vagy eredeti állapotukba visszaállíthatók, olyan mezőgazdasági hasznosítást kell biztosítani, amelynek elsődleges feladata az értékek védelme a termelési szempontokkal szemben.

Ezt a célt nem csak – sőt elsődlegesen nem – jogi eszközökkel, hanem célzott szakprogramokkal lehet elérni.

A fenti célokat jellemzően oktatási programok szervezésével és felvilágosító kampánnyal érték el. A megvalósítás nyolc célprogramon keresztül valósul meg. Ezek közül a vastagon szedettekkel alább részletesebben foglalkozunk:

 • Agrár-környezetvédelmi alapprogram

 • Integrált gazdálkodási célprogram

 • Ökológiai gazdálkodási célprogram

 • Gyephasznosítási célprogram

 • Vizes élőhelyek célprogramja

 • Érzékeny Természeti Területek célprogramja

 • Képzési, tanácsadási program

 • Bemutató-gazdasági program

A célprogramok rövid leírását a 5.9. táblázat és a 5.10. táblázat tartalmazza.

5.9. táblázat - A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program: célkitűzések és ütemterv - Horizontális célprogramok (Forrás: www.foek.hu)

Célprogramok

EU jogszabály

Magyar jogszabály

Célkitűzés

Célterület nagysága (ezer ha, 2006)

Agrár-környezet- gazdálkodási alapprogram

A környezet védelmének és a vidék megőrzésének megfelelő mezőgazdasági termelési módszerek alkalmazásáról és támogatásáról szóló 2078/92 EGK tanácsi rendelet

kormányrendelet 1999. december

környezetkímélő növénytermesztési és állattenyésztési módszerek alkalmazása révén a fenntartható természeti erőforrás használat és védelem megvalósítása

600

Integrált gazdálkodási célprogram

2078/92/EGK

kormányrendelet 1999. december

az integrált termesztési eljárások alkalmazása révén magas minőségű, piacképes termékek előállítása, a környezeti szennyezések lehetőségének kiküszöbölése

2700

Ökológiai gazdálkodási célprogram

2078/92/EGK rendelet, valamint a 2092/91/EGK rendelet az ökológiai módon előállított termékek előállításáról, feldolgozásáról és cimkézéséről

kormányrendelet 1999. december

ökológiai termelési módszerekkel magas minőségű, egészséges, jól eladható termékek előállítása, hozzájárulás a talaj, víz és biodiverzitás védelméhez

300

Gyepgazdálkodási célprogram

2078/92/EGK

kormányrendelet 1999. december

a hazai gyepterületek állapotának javítása, környezetkímélő és természetkímélő hasznisítási módok elterjesztése, az érdekes fajok és élőhelyek védelme, fejlesztése

400

Vizes élőhely célprogram

2078/92/EGK

kormányrendelet 1999. december

a különböző vizes élőhelyek (tavak, vízfolyások környezete, nádasok, mocsarak árterek stb.) természetkímélő hasznosításának biztosítása, állapotuk megőrzése, javítása

80A célprogram feladata elősegíteni az ökológiai gazdálkodást folytató növénytermesztők és állattartók támogatására épít. A támogatással az átállással járó anyagi nehézségeken kívül a gazdálkodási forma népszerűsítése is cél. A program az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó EU (2092/91 rendelet) szabályok betartását feltételezi a program.

A programban való részvétel az alábbi főbb lépéseket kívánta meg:

Növénytermesztés

 • a gazdaság környezeti-termelési adottságainak felmérése,

 • vizsgálat más célprogramban való részvételre,

 • vetésforgó és talajművelés tervének kialakítása,

 • ökológiai tápanyag-gazdálkodás (trágyázás) tervének kialakítása és végrehajtása,

 • ökológiai növényvédelem alkalmazása,

 • alapvető talajvédelem és tájvédelem,

 • a gazdálkodási tevékenységekről nyilvántartás vezetése

 • képzési programban való részvétel.

Állattenyésztés

 • a gazdaság környezeti-termelési adottságainak felmérése,

 • vizsgálat más célprogramban való részvételre,

 • gyephasznosítási, legeltetési terv készítése és végrehajtása,

 • az ökológiai módszerekhez alkalmazható fajták használata,

 • az agro-ökológiai adottságokhoz igazodó állatsűrűség kialakítása,

 • állatvédelmi szabályok betartása,

 • ökológiai úton előállított takarmány etetése,

 • lehetőség szerint az állatok szabad- vagy félszabad tartása,

 • a gazdálkodási tevékenységekről nyilvántartás vezetése,

 • képzési programban való részvétel.” (Forrás: 2253/1999. (X.7.) kormányrendelet).

A célprogram kiemelten támogatja az őshonos állatok tartását.

Az Agrár-Környezeti Program gerincét egy oktatási, képzési rendszer képezi. Célja gazdálkodók képzése, szaktanácsadás, környezeti tudatformálás és tájékoztatás.

A rendelt a következő indoklással él a képzési támogatására:

„A környezet- és természetvédelmi célok érvényesítése a mezőgazdaságban nagymértékben múlik a gazdálkodók fogadókészségén. Magyarországon ez azért is különösen jelentős kérdés, mert a természeti értékek védelme évtizedeken keresztül nem volt fontosa mezőgazdasággal foglalkozók számára, ezért többségüknél az ezzel kapcsolatos ismeretek és a megfelelő szemléletmód is hiányzik, ugyanakkor a kárpótlás és a privatizáció révén sok olyan új földtulajdonos kezdett földművelésbe, akinek nincs meg a szükséges képzettsége ehhez. Nemzetközi fórumok is javasolják a szaktanácsadók környezet- és természetvédelmi továbbképzését, a földhasználók környezet- és természetvédelmi ismereteinek bővítését a természetvédelem és a mezőgazdaság érdekeinek hatékonyabb integrálása érdekében. A továbbképzéseknek elsősorban az alábbi témakörökre kellene kiterjedniük:

 • növényvédő szerek környezetkímélő alkalmazása, integrált növényvédelmi eljárások, biológiai védekezés;

 • tápanyagok környezetkímélő alkalmazása;

 • vízminőség-védelem;

 • erózió és defláció elleni védelem;

 • hulladékgazdálkodás;

 • alternatív gazdálkodási és földhasználati módszerek, biogazdálkodás, extenzív gazdálkodás;

 • természetvédelmi célú gazdálkodás;

 • értékes élőhelyek fenntartási módszerei.” (Forrás: 2253/1999. (X.7.) kormányrendelet)

A program képzési része 2011-ben a falugazdák átképzésével valamint a Pannon Egyetem fenntartható fejlődés képzésével új lendületet kapott.

Hazánk élelmiszeriparára a húsipar jelentős túlsúlya (~33%) valamint a tejfeldolgozás kiemelt szerepe (~15%) jellemző (5.11. táblázat). Az élelmiszeripar a teljes haza össztermék 14-16%-át adta 2008-2010-ben.


A rendszerváltás után az élelmiszeriparba is nagy arányban áramlott külföldi tőke. A főbb szakágazatokon belül a legmagasabb volt a külföldi tőke aránya a sör- (96%), az üdítőital- (82%), a hús-, baromfihús-készítmény- (68%) és a tejtermék-gyártásban (66%). Az elmúlt években folyamatosan vonul ki a külföldi tőke az élelmiszeriparból, a 2000. évi 62,7-ről 2006-ra 47,1 százalékra esett vissza, azóta kisebb ingadozásokkal állandó szinten van. A legnagyobb csökkenés a tejiparban volt megfigyelhető, ahol 2008-ban 12,4 milliárd forintra csökkent a 2003-ban még 50 milliárd forintot meghaladó külföldi tőkeérték. A 2010-es helyzetet a 5.12. táblázat mutatja be. Sajnos ez a tőkekivonás sok esetben a magyar élelmiszeripar adott szakágának részleges vagy teljes megbénításával járt együtt, biztosítva ezzel a hazai piacot a külföldi tőke eredeti tulajdonosának külföldön üzemelő gyárai részére. Ennek leglátványosabb – és számunkra legszomorúbb példája – a hazai cukoripar története, ahol a külföldi „befektetők” egyetlen célja volt a hazai cukorgyárak felvásárlása során, mégpedig a cukorrépára alapuló magyar ipar gyors és lehetőleg hosszú távú tönkretétele. Ennek érdekében, amikor gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált a hazai cukorrépa-felvásárló piacon (mivel csak neki voltak cukorgyárai), először vállalhatatlan feltételeket állított a termelők elé, majd amikor ezeket tényleg nem teljesítették sajnálkozva leépítette az összes cukorgyárat. Ezzel a termelőket más növények termesztésére kényszerítette, amivel – növénytermesztő bázis híján – hosszú távra sikerült megakadályozni a hazai termelést. A folyamat hatására a cukor ára a pénzromlás többszörösével nőtt és a mai napig valóságtól elrugaszkodott árszínvonalat mutat.


Bár még mindig magas a külföldi tőke aránya a teljes élelmiszeriparban – különösen néhány szakágazatban –, e mutató értéke kezdi megközelíteni az elfogadható arányt. Remélhetőleg a minél több önellátó közösség és helyi piacra épülő ellátó-lánc kialakulásával ez a mutató még jobb értéket fog jelezni a következő években.

A mezőgazdasági szakemberek egyöntetű véleménye, hogy szélsőséges időjárási helyzetekben az eredményes növénytermesztéshez hatékony és gazdaságos növényvédelemre van szükség A 2009-2010-es évet előszeretettel hozzák fel, mint kedvező tapasztalatot e téren. Ezzel az alapvetéssel nem kell vitatkozni, mivel az intenzív tömegtermelés esetén megcáfolhatatlan. (Fontos azonban megjegyezni, hogy az ökológiai gazdálkodást folytatók, műtrágyák és kemikáliák nélkül is képesek voltak hozni a korábbi évek termésátlagait 2009-2010-ben.)

2010-ben Magyarországon 20,6 ezer tonna növényvédő szert értékesítettek a forgalmazok, 74 milliárd Forint értékben, ami mennyiség tekintetében körülbelül 8%-os csökkenést jelent 2009-hez képest. Az alkalmazott szerek megoszlása hasonló volt, mint az elmúlt években, azaz most is a gyomirtó szerek vezetik a listát (43,5%), a gombaölő (23,1%) és rovarirtó (19,1%) szerek előtt. A növényvédő-szerek nagyjából stabil 22-24 ezer tonnás forgalma feltehetően csak a gazdasági válság miatt csökkent le 2010-ben és ez az állapot nem tartós változást jelez (5.13. táblázat).


Egy másik érdekes irányvonal figyelhető meg hazánkban, amely az egész országra jellemző szociális problémából fakad. Mint ahogy az ország, úgy a mezőgazdasági termelők is szétszakadtak egy jó módú, gazdag és egy megélhetésért küzdő rétegre. Az előbbiek csak a kiváló minőségű, környezetbarát, viszont igen drága növényvédő szereket vásárolják, míg az utóbbiak kizárólag az árat nézik, aminek legtöbbször a minőség és még inkább a környezetvédelem látja kárát. Gyakorlatilag a középkategóriás szerek forgalma megszűnt hazánkban.

A növényvédelem környezetvédelmi hatásairól bővebben az Agrokemizálás fejezetben lehet olvasni.

Hazánkban a műtrágyák árai 2008-ban jelentős, közel 60%-os áremelkedést mutattak, ami jelentősen (közel 30%-al) visszavetette forgalmukat. Bár a műtrágyák árai 2010-re kis mértékben mérséklődtek a közben bekövetkezett gazdasági válság miatt a forgalom nem erősödött (5.14. táblázat, 5.15. táblázat és 5.16. táblázat). Ez egyértelműen kedvező hatás, hiszen hazánkban még mindig jellemző a műtrágyák túlzott használata. Több gazda nyilatkozata alapján valószínűsíthető, hogy az eddig nagy ráhagyással adagolt műtrágyákat az pénzszűke miatt elkezdték pontosan kiszámított igények alapján kijuttatni a kisebb gazdaságok is. Várhatóan ez a gyakorlat az esetleg javuló pénzügyi környezet hatására sem fog változni.
A mezőgazdaság alapja a növénytermesztés, amely nélkül az állattenyésztés sem tudna hatékonyan működni. Hazánk termesztett növényeit négy nagy gyakorlati csoportba soroljuk:

 • Szántóföldi növénytermesztés, főbb alcsoporjai:

  • gabonafélék termesztése

  • takarmánynövény termesztés

 • Gyümölcstermesztés

 • Zöldségtermesztés

 • Szőlészet

Hazánk két legfontosabb gabonaféléje, a búza és a kukorica a vetésterület több mint felét foglalja el. Ezen kívül még termesztünk rozst, rizst, kenyérnövényeket, árpát és zabot (ez utóbbi kettő takarmánygabonák).

A gabonatermesztés teljesen gépesíthető, de a gépesítés mértéke jelentősen rosszabb a világátlagnál. Hazánkban 1 ember körülbelül fele akkora terület képes ellátni, mint Németországban és csak harmad akkorát, mint a USA-ban.

A búza a magyar mezőgazdaság hagyományos növénye, amit őszi vagy tavaszi vetés során juttatunk a földbe. Hőigénye nagy, csapadékigénye mérsékelt. Az elmúlt évek átalag alapján búzából 10-20%-al több terem az ország igényeinél, de ezt a mennyiséget drágábban állítja elő a hazai mezőgazdaság, mint amennyi a világpiaci ára. Ezért a felesleget nem lehet eladni sem külföldön, sem itthon. külföldön, így gyakran okoz gondot a raktárakban álló, eladatlan és egy idő után különböző gombabetegségekkel terhelt termés. Ennek egyik – nem túl szerencsés megoldása – az üzemanyagként történő feldolgozás.

A kukorica hazánkban kiemelkedő helyen áll, az egy főre eső takarmány-kukoricatermesztésben világ élvonalába tartozunk. Ez egyben egy kiaknázatlan lehetőség is Magyarországon, mivel szinte csak takarmányozás céljára termelünk kukoricát, míg külföldön számos egyéb felhasználása ismert (folyékony cukor, étolaj, liszt, kukoricapehely, keményítő gyártás). A búzáról élelmiszeripari célú kukoricatermesztésre történő átállás sokat segítene a búzatermesztés körüli nehézségek felszámolásában.

A zöldségféléket fogyasztási szempontból célszerű csoportosítani. Ezek alapján a következő kategóriákat ismerjük:

 • Csíráját fogyasztjuk: szójacsíra, búzacsíra, csíráztatott lucerna, lencsecsíra

 • Érett magját fogyasztjuk: szárazbab, lóbab, pattogatnivaló kukorica

 • Gumósok: burgonya, csicsóka

 • Gyökérzöldségek: sárgarépa, petrezselyem, retek

 • Hagymások: vörös- és fokhagyma

 • Hüvelytermését fogyasztjuk: zöldbab, cukorborsó

 • Levélzöldségek: saláta, spenót, sóska, vizitorma, de zárt levelét fogyasztjuk a fejes- és vörös káposztának, kínai kelnek is.

 • Szárukért termesztett zöldségek: spárga, karalábé

 • Teljes növényt fogyasztjuk: gombafélék

 • Termését fogyasztjuk: paprika, paradicsom, uborka, sárgadinnye, görögdinnye, spárgatök, sütőtök, cukkíni

 • Virágkezdeményét fogyasztjuk: karfiol, brokkoli, articsóka

 • Zsenge magját fogyasztjuk: zöldborsó, fejtenivaló bab, csemegekukorica

A zöldségtermesztés nagyon munkaerő-igényes termesztési ágazat, ami miatt kiváló kitörési pontja lehet a hazai mezőgazdaságnak. A 6.1. táblázat alapján látható hány napi (8 órás) munkaerőegységet igényel egy-egy zöldségfélénk egy hektárjának megművelése. A zöldségfélék termesztése – nagy munkaerő igénye miatt – nem a legjobban jövedelmező mezőgazdasági terület, de képes sok embernek munkát adni, ami jelenleg az egyik legfontosabb kérdés Magyarországon.


A gyümölcstermesztés jól jövedelmező, jellemzően szabadtéren zajló termesztési tevékenység. (Néhány növényt inkább fólia alatt termesztünk: szamóca, málna, törpeananász.) A termesztési folyamat nem munkaerő-igényes, kivéve betakarítás, szüret idejét.

Hazánkban a következő gyümölcsfajta csoportokat különböztetjük meg gyakorlati szempontból:

 • almafélék: alma, körte, birs, naspolya

 • csonthéjas gyümölcsök: cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, szilva

 • bogyós gyümölcsűek: szamóca (földi eper), málna, szeder, szedermálna, piros- és feketeribiszke (ribizli), köszméte (egres, piszke, pöszméte), yosta (rikö), termesztett bodza.

 • héjas gyümölcsök: dió, mandula, mogyoró, gesztenye

 • déli gyümölcsök: banán, citrom, grapefruit, narancs

Egyre többször előfordul hazánkban is a gépi betakarítás, de ez csak a tartósítóipar részére szedett termést lehet géppel betakarítani. Ez a folyamat azonban erősen károsítja a termőfa szerkezetét és csökkenti élettartamát.

Betakarítás esetén a felhasználási cél határozza meg a gyümölcs értettségét. Ez alapján megkülönböztetünk több fokozatot:

 • Szájérettség

 • Fogyasztásra érettség

 • Szállításra érettség

 • Tartós tárolásra/szállításra érettség

 • Tartósításra való érettség

A gyümölcsök legfontosabb feladata a vitaminok és nyomelemek biztosítása a szervezetnek. A hazai gyümölcsök tökéletesen betöltik ezt a feladatot (6.2. táblázat), de télen már több probléma adódik. Elméletileg azért eszünk télen déli gyümölcsöt, hogy biztosítsuk a téli vitaminigényt. Ez – bár a déli gyümölcsöknek magas A- és C-vitamin tartalmuk van (6.3. táblázat) – csak a termőhelyen igaz, a hazánkban kapható termékek helyett célszerű a hagyományos módszert választani és (vegyi kezelés mentes) befőttel, savanyúsággal biztosítani a vitaminigényt.A haszonállatok már több évezrede részét képezik az emberiség életének (6.4. táblázat), de csak az utóbbi száz évben – a lakosság anyagi helyzetének és igényeinek növekedésével – került kiemelt szerepkörbe és vált a tömegtermelés áldozatává.


A haszonállatok tartásának három különböző – egymással sokszor keveredő – rendszerét különböztetjük meg. Ezek az

 • állattartás (az állatot csak a belőle kinyerhető alapanyagokért tartják, szaporítás nincs), az

 • állatszaporítás (a telepen elsősorban utódnemzés céljára tartják az állatokat) és az

 • állattenyésztés (az állatokat tervszerűen szaporítják, hogy mindig megfelelő mennyiségű vágóállat álljon rendelkezésre).

A háziállatokat szintén gyakorlati csoportosításban szoktuk kezelni, ezek a következőek:

 • kérődzők (szarvasmarha, juh)

 • baromfik (tyúk, kacsa)

 • sertés

 • prémes állatok (nyúl, nyérc)

 • méh

 • ipari állatok (selyemhernyó, csiga, osztriga) – jellemzően haszonállatként

Az idők folyamán a háziállatok hasznosításának módja változott az igényeknek és a feldolgozóipar lehetőségeinek függvényében (6.5. táblázat).


Jelenleg a rétegigények kielégítése elsődlegesen a „bio”-élelmiszerek termelését jelenti. Ez a tevékenység igen széles körű mezőgazdasági tevékenységet fed le. Éppúgy ide tartozik a szántóföldi, nagyüzemi tömegtermelés, mint a kisebb területen folytatott zöldségtermesztés. Ebbe a körbe tartozik a genetikailag módosított organizmusoktól (GMO-k) mentes területek fenntartása, ami a közeljövőben – miután a nagy vetőmag- és növényvédőszer-gyártók üzleti manipulációinak köszönhetően, az USA és Nyugat-Európa legtöbb állama véglegesen elszennyezte termőföldjeit – kiváló kitörési pont lehet a még az olyan fertőzéstől mentes földterületekkel rendelkező országoknak, mint például Magyarországnak.

Felmerül a kérdés, hogy mikor lehet egy gazdálkodást ökológiainak (népszerű nevén bio-nak) nevezni? Meg kell különböztetni az ökológiai termelést és a bioélelmiszert. Az ökológiai termelést az Európai Unió megfogalmazása szerint „az ökológiai gazdálkodás olyan célkitűzéseken és elveken, valamint egységes módszerek alkalmazásán alapul, melyek minimalizálják az ember hatását a környezetre, miközben biztosítják a mezőgazdasági rendszerek lehető legtermészetesebb működését.” (Európai Unió Ökológiai gazdálkodás honlap) Ez a gyakorlatban a következő fő elemeket tartalmazza:

 • „Többéves vetésforgó, mint a helyi források hatékony felhasználásának előfeltétele.” Ezzel garantálva a termőföld megújulásának lehetőségét és a biológiai kártevők elterjedésének akadályozását.

 • „A kémiai úton előállított növényvédő-szerek és a tápanyag-utánpótolók, az állatoknak adott antibiotikumok, az élelmiszeradalékok és segédanyagok, valamint minden egyéb bevitt anyag használatának szigorú szabályozása.” Azaz itt rögtön el is oszlik egy gyakori tévhit: az ökológiai gazdálkodás nem egyenlő a teljesen kemikália mentes termeléssel, hanem „csak” nagyon szigorú szabályozását jelenti.

 • „A genetikailag módosított szervezetek használatának tiltása.” Ennek betartása jelenti a legnagyobb problémát, mivel a hiába nem ültet a földterületen gazdálkodó szervezet GMO mentes növényt, ha a közelében más igen. A szél – és akár a talajvíz is – könnyedén elszennyezheti a termést.

 • „A helyi források kihasználása, mint például az istállótrágya használata tápanyag-utánpótlásra vagy a gazdaságban megtermelt takarmány megetetése az állatokkal.” Ezzel biztosítva, hogy a lehető legkevesebb szállítással és a legkisebb hulladéktermelődés mellett működjön a termelés.

 • „Olyan növény- és állatfajok kiválasztása, melyek ellenállóak a betegségekkel szemben és alkalmazkodtak a helyi körülményekhez.” Itt szintén óriási szerep juthat hazánknak, mivel a magyar ősi állatfajok között valamint a többször a felszámolás szélére került MAGGYŰJTEMÉNY óriási értéket – szerénység nélkül állítható, hogy akár a világ megmentését is – jelentheti akkor amikor a világ nagy részén különböző módszerekkel elterjeszteni kényszerített GMO növények egy szuper-kórokozó megjelenésével tömegesen elpusztulnak.

 • „Az állatállomány szabadon tartása, és biotakarmánnyal való etetése. A különböző állatfajok egyedi igényeihez alkalmazkodó tartási gyakorlat.”

Az bioélelmiszer előállításához ezek a pontok még nem elégségesek, hiszen a tányérunkra kerülő étel jellemzően még legalább 6-10 lépcsőn keresztül jut el a termelőtől a vásárlókig. Éppen ezért, ahhoz, hogy egy élelmiszer megkapja a bio minősítést, szükséges, hogy betartásra kerüljenek a bioélelmiszerről szóló fejezetben leírt pontok.

Magyarországon a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. jogosult a termőföldeken történő növénytermesztés és az állattartás ökológiai gazdálkodás szerinti végzésének teljes körű ellenőrzésére. 2010-ben összesen közel 2000 vállalkozás használhatta jogszerűen a tanúsítványt a gazdálkodása megfelelőségéről. (E vállalkozások közel háromnegyede mezőgazdasági termelő, míg közel 10%-uk csak távoli kapcsolati viszonyban van a termeléssel – például étterem vagy kiskereskedő.) A mezőgazdasági termelők több mint 120 000 hektáron gazdálkodtak (lásd 7.1. táblázat), amelynek megoszlását a 7.2. táblázat mutatja. (Az állattartók több mint 133 000 állatot neveltek ökológiai körülmények között.) Mint az a 7.2. táblázat alapján látható, hazánknak alig 1,5%-a tartozik az ökológiai gazdálkodású területek közé, pedig ennél lényegesen több lenne már most alkalmas rá, ha a gazdák nem riadnának vissza a – sokszor tévhiteken alapuló – nehézségektől és kockázatoktól.Az Európai Unióban szigorúan szabályozzák az ökológiai állattartást. Az erről szóló honlap az alábbiakban írja le a témát:

„Takarmány

Az ökológiai állatok takarmányának kiválasztásánál fontos szempont kell legyen az állatok egészsége és jóléte.

Éppen ezért az ökológiai gazdálkodók az állatoknak ökológiai módon előállított takarmányt adnak, mely nem csak az állatok fejlődését és termelését segíti, hanem hozzájárul az állatok egészségének és jólétének javításához.

Például, a hatályban lévő ökológiai gazdálkodásról szóló EU rendelet megköveteli, hogy az ökológiai gazdálkodók az állatokat minimum 85%-ban biotakarmánnyal etessék. 2008. január 1-től a gazdálkodóknak 100%-ban biotakarmányt kell biztosítaniuk a szarvasmarhák számára ahhoz, hogy az azokból származó termékeket biotermékként vagy az EU-logóval lehessen forgalomba hozni.

Eközben az új EU Rendelet a jelenlegi előírásra építve a következőképpen szabályozza, miként kell az ökológiai állatok takarmányát előállítani:

 • Ökológiai alapanyagokból, kivéve ha a takarmányalapanyag ökológiai formában nem beszerezhető

 • A takarmány-adalékanyagok és a technológiai segédanyagok alkalmazásának minimálisra, és kizárólag olyan esetekre korlátozásával, amikor alkalmazásukat alapvető szükséglet vagy speciális élelmezési cél indokolja

 • Körültekintő feldolgozással, lehetőleg biológiai, mechanikai vagy fizikai módszerek alkalmazásával.

Szabad legeltetés

Az ökológiai alapelvek és szabályozások azt is előírják, hogy az ökológiai állatok számára folyamatosan biztosítani kell a szabad legelőhöz és szálastakarmányhoz való hozzáférést, és hogy a takarmánynak meg kell felelnie az állatok tápanyagigényének fejlődésük valamennyi szakaszában.

Összhangban azzal az alapelvvel, hogy mindenek előtt helyi forrásokat kell felhasználni, az ökológiai állatok takarmányát is lehetőleg abban a gazdaságban kell előállítani, ahol az állatokat tartják.

Korlátozások

A következő összetevők használata tiltott az ökológiai takarmányozásban:

 • Növekedésfokozók

 • Szintetikus aminosavak

 • Genetikailag módosított szervezetek (GMO-k)

Egyes összetevők, mint az alább felsoroltak, csak bizonyos feltételek mellett használhatók:

 • Nem ökológiai, növényi eredetű szokványos takarmány alapanyagok

 • Állati vagy ásványi eredetű takarmány alapanyagok

 • Takarmányadalékok

 • Állati eredetű táplálék-kiegészítők, például enzimek és mikroorganizmusok

 • Technikai segédanyagok

Tej

Az ökológiai gazdálkodók úgy gondolják, hogy az állatokat korai fejlődési szakaszukban, például a borjakat vagy bárányokat, kizárólag természetes tejjel kell táplálni - ideális esetben az anyjuktól származó tejjel.

Állattartás

Az állattartás egyike azon területeknek, ahol a leginkább fontos az ökológiai gazdálkodók biztos alapokon nyugvó tudása.

Sok módszert és alapelvet foglal magába ez a terület, melyek mindegyike úgy lett kialakítva, hogy az állatoknak kényelmes és stressz-mentes életet biztosítsanak, természetes szükségleteikhez igazodva.

Igazodás a fajok szükségleteihez

Az ökológiai állattartás terén fontos koncepció az állatfajok speciális igényeinek megfelelő környezet kialakítása. Ezen a koncepción belül is azonban van néhány általánosan alkalmazandó módszer:

 • Állandó hozzáférés szabad területhez

 • A táplálkozási és viselkedésbeli igényeknek megfelelő legelő

 • A kikötés és az állatok elkülönítésének tiltása

 • Megfelelő almozás

 • Kis állatsűrűség

 • A szállítás időtartamának lehetőség szerinti csökkentése

 • Általános ökológiai alapelv szintén a rácspadozat alkalmazásának tiltása a pihenést szolgáló helyeken.

Tilos a csonkítás

Az ökológiai gazdálkodás korlátozza a következő testrészek eltávolítását vagy megcsonkítását:

 • Farok - juhnál, sertésnél stb.

 • Csőr - csirkénél, pulykáknál stb.

 • Szarv - szarvasmarhánál, juhnál stb.

Egyedi igények

Általánosan elfogadott, hogy a tartási gyakorlat mindig az adott faj igényeihez igazodik. Például baromfinál hosszú pihenő időszakot kell hagyni az tojásrakási periódusok között. Inkább kis csoportokban kell tartani őket, hogy a természetben előfordulóhoz hasonló szociális hierarchia alakulhasson ki.

Fájdalommentesség

Az ökológiai gazdálkodás hangsúlyt fektet arra, hogy a fájdalmat és szenvedést a lehető legkisebbre csökkentse az állatok egész élete során. Így a szállítás időtartama mindig szigorúan ellenőrzött és az alkalmazható vágási módszerek a lehető leggyorsabbak és fájdalommentesek.

Egészség

Az állatok egészségének és jólétének fenntartása az ökológiai gazdálkodás egyik kulcsfontosságú alapelve. Ezt körültekintő tartási gyakorlat alkalmazásával és a különböző fajok sajátos szükségleteinek szem előtt tartásával lehet elérni.

Csakúgy, mint az ökológiai növénytermesztés, az állategészségügy és jólét is jórészt szintetikus anyagok mint például antibiotikumok felhasználása nélkül valósul meg, és ideális esetben megelőző módszereket alkalmaznak arra, hogy a paraziták és betegségek előfordulásának kockázatát csökkentsék.

Fajták

Az állategészség kielégítő szintjének biztosításához az első lépés az ökológiai gazdálkodásban a megfelelő fajták kiválasztása vitalitásuk, helyi körülményekhez való alkalmazkodóképességük és a betegségekkel szembeni ellenállóképességük alapján. Az adott gazdaság viszonyainak megfelelő őshonos fajták előnyben részesítése célravezető e tekintetben.

Betegségek megelőzése

Az ökológiai gazdálkodás elősegíti az állatok természetes védekezőképességének működését is a következő tényezők biztosításával:

 • Megfelelő és jó minőségű Takarmány

 • Rendszeres mozgás

 • Hozzáférés biztosítása megfelelő legelőhöz.

Egyéb betegségmegelőző módszerek többek között:

 • A kielégítő higiéniai feltételeknek megfelelő elhelyezés

 • Megfelelő állatsűrűség úgy a szabadban, mint akkor, amikor az állatoknak szállásra van szükségük, pl. a téli hónapok alatt

Kezelés

Természetesen a megelőzéssel nem mindig akadályozható meg az állatok esetenkénti megbetegedése vagy sérülése. Ilyenkor az ökológiai gazdálkodóknak gyorsan be kell avatkozniuk, hogy az állatok szenvedését vagy fájdalmát a lehető leginkább csökkentsék, és hogy a beteg állatok mielőbb újra teljesen egészségesek legyenek.

Az ökológiai gazdálkodás által előnyben részesített kezelési módok közé tartozik:

 • Homeopátia - alternatív kezelési mód nagy hígítású hatóanyag dózisok alkalmazásával, melyek a betegséget előidéző anyagokhoz hasonló tüneteket váltanak ki, ezzel ösztönözve a szervezetet arra, hogy természetes ellenállást fejlesszen ki a betegséggel szemben

 • Fitoterápia - növényeket és növényi kivonatokat alkalmazó 'gyógynövényes' kezelés

Kivételek

Mivel az ökológiai állatállomány egészsége és jóléte elsődleges fontosságú, szokásos állatorvosi kezelések is alkalmazhatók a szenvedés elkerülése érdekében, ha a homeopátia és fitoterápia már nem elégséges.

A betegség kezelését az állatok szenvedésének elkerülése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni; ha fitoterápiás, homeopátiás és egyéb készítmények alkalmazása nem megfelelő, szükség esetén, szigorú feltételekkel alkalmazhatók kémiai úton előállított szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítmények, beleértve az antibiotikumokat is; különösen a kezelésekre és a várakozási időszakokra vonatkozóan kell megállapítani korlátozásokat.” (Forrás: Európai Unió Ökológiai gazdálkodás honlap)

Ideális esetben az ember tápanyagszükségletének legalább 90 tömeg%-t fedezi növényi forrásból, míg a többi 10 tömeg%-át állati forrásból. Ehhez képest egy átlagos magyar ember: 73% növényi, 25% állati, 2% szintetikus forrásból származó élelmiszert fogyaszt, míg egy átlagos amerikai ember: 78% növényi, 12% állati, 10% szintetikus táplálékot fogyaszt. (Ebben az összehasonlításban a szintetikus a mesterségesen előállított élelmiszer(adalékokat) jelenti.)

Melyik a jobb? Mindent összevetve nehéz eldönteni, hogy a magyar fogyasztók túlzott húsfogyasztása vagy az amerikaiak adalékanyagokkal dúsított étrendje jobb-e, de mint látni fogjuk az e-számok fejezetben, a természetes anyagokból álló étrend még mindig kiszámíthatóbb kockázatot jelenet, mint az adalékanyagokkal dúsított. Ennek ellenére a magyar fogyasztók étkezési szokásai messze vannak a kívánatostól. Bár örömteli, hogy a bevitt energia általános csökkenése mellet (7.3. táblázat), a gyümölcsfogyasztás emelkedett (7.4. táblázat), de még sokat kell dolgozni ahhoz, hogy Magyarországon is egészségesen táplálkozzon a lakosság. Ennek természetesen anyagi okai is vannak, mivel valószínűsíthetően, az elmúlt években tapasztalható élelmiszerfogyasztás csökkenésnek elsősorban a lakosság elszegényedése az oka. Ezt a feltételezést erősíti, hogy a dohánytermékek fogyasztása nőt a legjelentősebben, ami tipikus tünete a gazdasági helyzet romlásának.A gazdasági helyzet ellenére egyre többen gondolják át az étkezési szokásaikat és fordulnak a bioélelmiszerek felé. Ezzel gyakorlatilag egy befektetést téve az egészségük érdekében. De mitől bioélelmiszer egy mezőgazdasági termék?

A bioélelmiszereknek – többek között – a következő feltételeknek kell megfelelniük az Európai Unióban, hogy megszerezhessék az ökológiai gazdálkodásból származó termék jelzőt:

 • A felhasználható adalékanyagok és technikai segédanyagok körének szigorú korlátozása.

 • A kémiai úton előállított, szintetikus anyagok használatának szigorú korlátozása.

 • A genetikailag módosított szervezetek (GMO) tiltása.

 • Termékek előállítása főként mezőgazdasági eredetű alapanyagokból.

 • Csak olyan nem ökológiai, mezőgazdasági eredetű alapanyagok használata, melyeket a Bizottság vagy az EU Tagállamok jóváhagytak.

 • Csak korlátozott számú adalékanyag és technikai segédanyag használata, melyek bizonyos feltételek mellett a Bizottság által engedélyezettek.

 • Aromák és színezőanyagok tiltása.

 • Az ökológiai és nem ökológiai élelmiszer összetevők mindenkori elkülönített raktározása, kezelése és feldolgozása.

Ha feldolgozott élelmiszert vásárolunk, akkor a fentiek közül kiemelten fontos, az adalékanyagok használatának szigorú korlátozása (ami nem egyenértékű a teljes tiltással, ami nem is lehetséges, mint azt az E-számok fejezetben majd megismerjük). De mik is ezek a napjainkban oly gyakran hallott – számos esetben elítélt – adalékanyagok vagy közkeletű nevükön E-számok?

Adalékanyagokat azóta használ az emberiség, amióta elterjedt a főzés-sütés a emberiség körében. A kezdetben csak természetes adalékanyagokat egyre többször felváltották az olcsó, könnyen kezelhető mesterséges adalékanyagok. E utóbbi adalékanyagok egyértelmű azonosítása csak a kémiai nevükkel lehetséges, így – mivel kötelező a termékeken feltüntetni az összetevőket – egyre hosszabb és áttekinthetetlenebb lett a termékleírás. Ráadásul az 50’ évektől az emberek egyre nagyobb ellenérzéssel viseltettek a kemikáliák iránt, így az élelmiszeriparnak lépnie kellet.

Az EU az 1960-as években dolgozta ki a tagállamaiban engedélyezett adalékanyagok azonosító rendszerét. Ennek hivatalos oka a kémiai elnevezések különféle értelmezési nehézségeinek elkerülése volt. Eredetileg négy adalékcsoportra szabályoztak:

 • E-100-tól kezdődő számokkal jelölték a természetes és mesterséges színezékeket

 • E-200-tól sorolták be a különféle tartósítószereket

 • E-300-tól jelölték az antidoxidánsokat, az emulégeátorokat és a savanyítószereket

 • E-400-tól kezdődtek a sűrítőanyagok, zselésítő-szerek stb.

Azóta az élelmiszeriparban kialakult árverseny, valamint a vegyipar fejlődése miatt jelentősen bővült a lista. Jelenleg 700-nál több engedélyezett adalékanyag van, melyeket a következő kategóriákba soroljuk:

 • Színezékek

 • Tartósítószerek

 • Antioxidánsok

 • Emulgeáló szerek

 • Emulgeáló sók

 • Sűrítő anyagok

 • Zselésítő anyagok

 • Stabilizátorok

 • Ízfokozók

 • Étkezési savak

 • Savanyúságot szabályozó anyagok

 • Csomósodást és lesülést gátló anyagok

 • Módosított keményítők

 • Édesítőszerek

 • Térfogatnövelő szerek

 • Habzásgátlók

 • Fényező anyagok

 • Lisztjavító szerek

 • Szilárdító anyagok

 • Nedvesítő szerek

 • Kelátképző anyagok

 • Enzimek

 • Tömegnövelő szerek

 • Hajtógázok és csomagológázok

Az EU-ba való belépésig hazánkban próbálták kordában tartani az adalékanyagok alkalmazását, de a belépéskor több mint 210 adalékanyag engedélyét kellet átvenni, ezzel zöld utat adva a külföldi élelmiszeripari érdekeltségek termékeinek is. Az adalékanyagokat előzetesen laboratóriumokban vizsgálják és tesztelik, és csak akkor engedélyezik a felhasználásukat, ha az egészségre ártalmatlannak bizonyulnak. Ezek a tesztek természetesen sokkal kevésbé alaposak, mint a gyógyszerkészítmények tesztjei, pedig hatásuk sok esetben hasonló azokhoz. Szintén komoly probléma, hogy – technikai okokból – nem vizsgálják az egymást erősítő illetve kioltó hatásaikat. Ezek miatt mind gyakrabban váltanak ki allergiához hasonló tüneteket (ekcéma, krónikus nátha, asztma, migrén, emésztési problémák).

Ha fennáll az élelmiszer-allergia vagy élelmiszer-intolerancia gyanúja, nem marad más, mint az ennivalók fáradságos tesztelése (kizárásos diéta ill. adalékanyag-mentes diéta), hogy kiderítsük melyik okozza a tüneteket.

Az adalékok használata elsősorban a gyártóknak szükséges. Fő feladatköreik a következőek:

 • a terméket tetszetőssé, jobban eladhatóvá teszik (színezékek, fényező-, zseléző anyagok),

 • új termékcsoportokat juttatnak a piacra ("light"-termékek),

 • segítenek leplezni a minőségi hibákat (ízfokozók, édesítőszerek, aromák),

 • olcsóbbá teszik a termelést, hiszen a vegyipar szintetikus adalékaival drága alapanyagokat lehet kiváltani,

 • növelik a termék elállóságát, térfogatát (tartósítószerek, tészta-kelesztőszerek, pelyhesítők),

 • a termékbe építve vághatóvá teszik a vizet ami a legolcsóbb alapanyag (pl. különböző felvágottak).

A következőkben áttekintést kapunk a legtöbb problémát okozó adalékanyagok szerepéről és hatásairól.

Színezékek

Az érzékenységet, az allergiás reakciókat leggyakrabban a színezékek és az aromák váltják ki. (Ezért is kiemelt feltétele a bioélelmiszereknek az ezektől való mentesség.) A színezőanyagok optikailag javítják az élelmiszer kinézetét, illetve csökkentik a feldolgozás közben történt színveszteséget (például gyümölcs- és zöldségkonzerveknél). A természetes színanyagoknak (például klorofil, betanin, antocianid, ribiflavin) természetes mennyiségben történő felhasználása során nincs káros hatásuk, így például egyre nagyobb a kereslet a bodza piros színezőanyagáért is, mivel egyes termékekben már csak ezt szabad használni.

A leggyakrabban színezett élelmiszerek: marcipán, cukorkafélék, cukorbevonat, kandírozott gyümölcsök, mesterséges fagylalt (jégkrém), krémes ételek, zselék, pudingok, mesterséges innivalók, üdítők, garnéla, tengeri lazac, gyümölcsös aromával készült likőrök, eper-, cseresznye-, málna- és szilvakompót.

Ezek közül különösen veszélyes a gyermekeknek szánt élelmiszerek színezése, mivel amerikai kutatások szerint a hiperaktív gyerekek jól gyógyíthatók olyan étrenddel, amelyből teljesen hiányoznak a mesterséges színező- és aromaanyagok.

Tartósítószerek

Az élelmiszereket gyakran kezelik tartósítószerekkel, hogy megakadályozzák penészedésüket. A tartósítószerek – feladatkörükből adódóan – erős baktérium- és gombaölők, így akadályozva meg a lebontó organizmusok elszaporodását az ételben. A fő probléma ott kezdődik, hogy e anyagok „nem tudják”, hogy mikor kell abbahagyni működésüket, így a gyomorba jutva tovább pusztítják a környezetükben található mikroorganizmusokat, jelen esetben a gyomor bélflóráját. A tartósítószerek elősegítik a mikotoxinok képződését is, amelyek gyakran váltanak ki allergiás reakciókat.

Külön probléma, hogy a tartósítószereket nem minden esetben kell feltünteti: főleg akkor nem, ha az élelmiszerbe kevert (más) adalékanyaggal kerülnek a termékbe. Ez azért veszélyes, mert például az asztmások már kis mennyiségű kéndioxiddal (E 220) vagy kéndioxidot képező szulfitokkal (E 221-228) tartósított élelmiszerekre is reagálhatnak allergiával, asztmás rohammal.

Antioxidánsok

A tartósítás másik útja, amikor úgy növelik az eltarthatóságot, hogy késleltetik az élelmiszerek kémiai – oxidáció okozta – romlását (például a zsírok avasodását, a gyümölcsök megbarnulását). Ezek az adalékok tehát kiegészítik a mikroorganizmusok okozta romlást gátló tartósítószerek hatását.

Általában – például a C vitamin, amelyik az egyik gyakori antioxidáns – sokkal kevesebb gond van velük, mint a tartósítószerekkel. Ez alól képez kivételt a propil-gallát (E 310), amely a csecsemőknél életveszélyes cianózist (kékbetegség) válthat ki. Természetesen ezt az anyagot a csecsemőtételek készítésénél ugyan nem szabad felhasználni, de engedélyezett – és nagyon gyakran használt – olyan tipikus gyermek-élelmiszereknél mint a marcipán, a nugát, a rágcsálnivalók, vagy zacskós levesek. Itt a fő gond akkor lép fel, amikor a szülő ad például a magának készített zacskós levesből a csecsemőjének.

Sűrítőanyagok

A sűrítőanyagokat nemcsak besűrítésre és zselésítésre használják, hanem egyre gyakrabban az élelmiszer optimális állagának beállítására (így érik el az italok kellő testességét, vagy a gumimacik élvezetes rághatóságát). A sűrítőanyagok szabályozzák a kész öntetek viszkozitását, megakadályozzák a kakaórészecskék lerakódását a tejben, vagy vágható állagúra kocsonyásítják a vizet. Ez által a „Light" terméknél nélkülözhetetlen, hiszen a csökkentett zsírtartalom során elvont zsírt sűrített vízzel pótolják.

Emulgeátorok

Hatás-mechanizmusa (és szerkezeti felépítése) a mosószerekéhez hasonlít. Lehetővé teszik több – egyébként nem vegyíthető – fázis (például a víz és a zsír) összekeverését és stabilizálják a keverék állagát.

Nagy jelentősége van a félkész- és készételek, az instant (folyadékban oldódó) termékek előállításánál. Felhasználásukkal nő a tészták gépi megmunkálhatósága, könnyebb a megfelelő szemcsésség, a habosság, vagy a krémszerűség beállítása. Ezzel együtt alapanyag is megtakarítható, hiszen így az anyagba több víz, vagy levegő keverhető, amely jelentősen olcsóbbá teszi a termék előállítását.

Az emulgeátorok megváltoztatják a membránok – például a sejtmembrán – áteresztőképességét, ezért használják pl. a növényvédőszerek hatékonyságának növelésére. Ezen hatás miatt fontos szerepet játszanak a bélmegbetegedéseknél és allergiáknál. Megváltoztatják a nyálkahártya felületét, koncentráltabb formában károsítják a sejtmembránt és a bél nyálkahártyáját, átjárhatóvá téve ezeket az allergiát kiváltó táplálék-összetevők, lebomlási termékek és adalékanyagok számára.

Savanyúság szabályozók

Ezeknek az adalékoknak nemcsak az a szerepe, hogy az élelmiszereknek kellemes savanyú ízt adjanak, hanem tartósító tulajdonsággal is bírnak (például az ecet). Némelyikük emellett mint szilárdító szer vagy kelesztőszer használatos, de vannak zselésítőként, antioxidánsként és emulgeátorként adagolt savanyító szerek is.

A savanyúságot szabályzó anyagok lehetővé teszik egy élelmiszer savasságának pontos értékre történő beállítását. Ide főleg az úgynevezett puffer-anyagok (foszfátok, citrátok), valamint a lúgok és a savak sorolhatók. A foszfátok befolyásolják az emberi szervezet kalcium-anyagcseréjét. Túl sok foszfor bevitele megbontja a foszfát-kalcium egyensúlyt és megakadályozhatja a szervezet kalciumfelvételét (ami csontritkuláshoz vezethet).

Aromák és ízfokozók

Az élelmiszereknek ízt és szagot kölcsönöznek, elnyomják az ízbéli hibákat és állandósítják az élelmiszer ízét. Növelhetik az élvezeti értékét és túlfogyasztásra is ingerelnek. Ezek az adalékanyagok főleg olyan termékek eladhatóságát segítik, amelyek ízét, aromáját kedvezőtlenül befolyásoló (rossz) nyersanyagból vagy technológiával készítettek. Mivel az aromákat a könnyebb kezelhetőség kedvéért általában oldószerekkel és hordozóanyagokkal kell vegyíteni, így azok még számos egyéb anyagot is juttatnak az élelmiszerekbe.

A glutamátok (E 621-625), az inozinátok (E 631, 632) és a guanilátok (E 627, 628) erősítik a húsok és a készételek ízét, és elnyomnak olyan nemkívánatos tulajdonságokat, mint a csípősség, a nyers-, a keserű- és a halíz. A glutamát azonban zsibbadást vált ki a nyakban és a lábban.

Enzimek

Természetes biológiai katalizátorok, amelyeket az élelmiszer-gyártásban gyakran technológiai segédanyagként alkalmaznak. Mivel az enzimeket általában nem tisztítják, így velük együtt mindenféle adalékanyag kerülhet az élelmiszerbe (pl. tartósítószerek). A csírátlanítás érdekében az enzimeket gyakran sugár kezelik is.

A legtöbb enzim ún. "mellékaktivizálókat" is tartalmaz, vagyis további enzimeket. Sok enzimet penészgombából, baktériumokból, vagy vágóállatok mirigyeiből nyernek. Mivel az érzékeny enzimekkel nagyon kíméletesen kell bánni, a szennyeződés veszélye nagyobb, mint bármely más termék esetében.

Az enzimek nagy része az emberben is megtalálható: szerepük a szervezet működésének pontos szabályozása.

Természetes vagy mesterséges?

Az adalékanyagok esetében felmerül a kérdés, hogy mi a jobb a természetes vagy a mesterséges? Bár általában a természetes adalék jobb, erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. Például amikor a mandulaaromát (benzaldehid) természetes úton kivonják az őszibarack és sárgabarack magjából, az kis mennyiségben hidrogén-cianidot fog tartalmazni.

A benzaldehid más módszerrel való előállítása után (amikor mesterséges szekfűszegolajat kevernek össze amil-acetáttal), az nem tartalmaz sem ciánt, sem más szennyezést.

Végül álljon itt a Nemzetközi Allergia Szövetség ajánlása

 • Ne fogyasszunk íz-fokozott, agyoncukrozott, koffeinnel és szén-dioxiddal dúsított üdítőitalokat és energiaitalokat.

 • Az édes borok helyett részesítsük előnyben a száraz fajtákat, mivel ezek kevesebb kén-dioxidot tartalmaznak.

 • Érdemes kenyérsütő gépet vásárolnunk, mivel így kevés fáradtsággal kitűnő teljes kiőrlésű adalékanyag-mentes kenyérhez és pékáruhoz juthatunk.

 • Főként gyermekeink egészségére gondolva ügyeljünk arra, hogy mit vásárolunk. Ne befolyásoljanak minket a jobbnál jobb reklámok, mivel ezek nem a termék minőségéről szólnak.

 • Ne fogyasszuk: puha rágócukorkák, gumimacik, színes gumicukrok, színes csokigolyók, vaníliás pudingpor, dobozos tejszínes pudingok, előre panírozott halrudak, kész szószok, zacskós levesek, szénsavas üdítőitalok, energiaitalok.

 • Már az üzletben tanulmányozzuk az élelmiszeren feltüntetett adalékanyag-felsorolást. Ne vásároljunk olyan élelmiszert, ami a veszélyes adalékanyagokból valamennyit is tartalmaz.

 • Elsősorban természetes adalékanyagokat tartalmazó termékeket vásároljunk.

 • Minél több feldolgozási fázison megy át egy alapanyag, általában annál több benne a különféle adalék.

 • Kerüljük a színezett élelmiszereket (édességek, cukorkák, pudingok!), és csak olyanokat vásároljunk, amik természetes eredetű színezéket tartalmaznak.

 • Mértékkel fogyasszuk a füstölt és pácolt húsárukat.

Számos tévhit és féligazság kering napjainkban az ökológiai gazdálkodásról illetve főleg annak termékeiről a bioélelmiszerekről. Az Európai Unió Ökológiai gazdálkodás honlapja alapján tekintsük át mik is ezek közül a leggyakoribbak (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_en):

"A biotermékek nem ugyanolyan jó minőségűek, mint más ételek és italok." (Hamis állítás)

Mint minden termelő természetesen az ökológiai gazdálkodást folytató gazdáknak is az a fő céljuk, hogy a lehető legjobb minőséget állítsák elő. A bioélelmiszereket ugyanolyan – sőt sok esetben sokkal szigorúbb – biztonsági előírások betartásával készítik, mint a többi élelmiszert. A különbség „csak” annyi, hogy az olyan kívülről bevitt anyagok, mint a kártevők vagy gyomok ellen alkalmazott kémiai úton előállított szintetikus növényvédőszerek használata helyett az ökológiai gazdálkodók vetésforgót alkalmaznak és ellenálló fajtákat választanak azért, hogy ilyen problémák fel se merülhessenek. Ami pedig a legfontosabb: A tartósítószerek és aromák helyett (lásd. E-számok című fejezet) pedig az ökológiai gazdálkodók és feldolgozók arra törekednek, hogy megpróbálják minél frissebb állapotban megtartani a termékeket elismert tartósítók használatával, szezonális előállítást folytatva és a helyi és regionális piacokon történő értékesítéssel.

"A biotermékeknek más ízük van, mint a többi ételnek és italnak" (Részben igaz)

Egyes fogyasztók állítják, hogy a bioélelmiszerek finomabbak, mások szerint rosszabb az ízük. Az EU-ban több vizsgálat is folyt a bioélelmiszerek és nem bioélelmiszerek ízének összehasonlítására, de nem találtak döntő bizonyítékot, mely alátámasztaná ezt az állítást. Egyszerűen arról van szó, hogy a bioélelmiszerek íze természetesebb, mint a nem bioélelmiszereknek. Ez sok esetben jelenti azt, hogy az ízük nem annyira erős, mint a vegyszerrel feljavított társaiké, de számos esetben éppen fordítva van: jóval erősebb. Ez fajtánként és termőhelyenként változik, ami ugyanígy elmondható más nem bioélelmiszerekre is (gondoljunk csak egy azonos szőlőfajtából, de más termőhelyen készült borra).

"A biotermékek drágábbak más ételeknél és italoknál" (Igaz)

Az ökológiai gazdálkodással járó hosszabb előállítási idő, a gyakran nagyobb munkaerő igény, a konvencionális termékektől történő körültekintő elkülönítés, a kisebb volumenű feldolgozás és forgalmazás és a szigorúbb ellenőrzés és tanúsítás miatt az ökológiai termeléssel foglalkozó gazdasági szereplőknek nagyobb költségeket kell áthárítaniuk az élelmiszerláncon keresztül a fogyasztókra, ha pénzügyileg életképesek szeretnének maradni. Ezt a költséget viszont egyfajta, a minőségi élelmiszerért fizetett felárnak kell gondolni, hasonlatosan, mint amikor egy telefonból is választhatunk a pár ezer és a százezer forintos termék között.

"Az ökológiai gazdálkodási rendszerek kevésbé termelékenyek más rendszereknél és nagyobb a területigényük" (Részben hamis)

Természetesen egy vegyszerekkel intenzíven felgyorsított érési folyamatú növénnyel vagy állattal (lásd. Hungarikumok című fejezet) semmilyen természetes folyamat nem tud versenyezni. (Nem véletlen, hogy az élet más területén például a sportban is kitiltották a doppingot.) A hagyományos, megengedett mennyiségű kemikáliákkal dolgozó mezőgazdasági vállalkozás terméseredményeivel összehasonlítva viszont nem lehet olyan következtetést levonni, hogy az ökológiai gazdálkodás terméseredményei kisebbek lennének, mint más mezőgazdasági rendszereké. Számos tanulmány készült egyik vagy másik álláspont mellett, azt viszont a többség elismeri, amit a Cornell Egyetemen készült beszámoló megállapított: az egyesült államokbeli Rodale Intézetben végzett mezőgazdasági kísérlet eredményei szerint a 22 éves kísérleti időszak alatt az ökológiai gazdálkodás ugyanakkora búza- és szójatermést adott, mint a szokványos gazdaságok, azonban 30%-kal kevesebb energiát és kevesebb vizet használt fel, szintetikus növényvédőszerek alkalmazása nélkül.

„A sokféle ökológiai logó azt jelenti, hogy az EU-ban nincsen egységes előírásrendszer az ökológiai gazdálkodásra vonatkozóan” (Hamis)

A hivatalos álláspont szerint: „Sokféle ökológiai gazdálkodásra vonatkozó védjegy jelenik meg EU-szerte az ételeken és italokon, köztük az EU-logó és a különböző tagállamokban használt különféle logók is. Ezek a védjegyek biztosítják Önt arról, hogy a termék megfelel az EU ökológiai gazdálkodásra vonatkozó szigorú előírásainak a különböző tagállamokban és használatuk megkönnyíti a termékek azonosíthatóságát a fogyasztók számára. Az EU ökológiai gazdálkodásra vonatkozó rendelete egy, az ágazat számára az egész EU-n belül egységes szabályozási rendszerként szolgál, de ugyanakkor elősegíti a marketing érdekében tett, már jól megalapozott, országonként változó helyi erőfeszítéseket. Mivel a fogyasztók hazájukban már jól ismerik a helyi nemzeti és privát logókat, ezek továbbra is feltüntethetők a termékeken. Az EU ökológiai logó használata jelenleg még nem kötelező, de az új Rendelettel majd azzá fog válni.” A gyakorlatban ma sem olyan rossz a helyzet, általában – mint Magyarországon is – egy központi szervezet védjegye biztosítja a vásárlót az áru megfelelőségéről. Jelenleg két logót érdemes figyelni (7.1. ábra és 7.2. ábra).A következőkben rövid áttekintést nyújtunk a földrajzi információs rendszerek (FIR) leggyakoribb alkalmazásairól. Az anyag csak terjedelme okán csak ízelítőt nyújt a jelenlegi helyzetről, részletes információkat a Környezetmérnöki Tudástár 23. kötetének (Környezetinformatika II) Környezeti Leíró Adatok fejezetéből szerezhetünk. (http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/)

A mezőgazdaságban egyre nagyobb teret nyer az informatika. A számítástechnika először a adminisztráció és a térképi nyilvántartás területén terjedt el. Hazánkban 1991-ben indult el a TAKAROS (Térképi Alapú KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése). A rendszer feladata elsődlegesen a kárpótlás során kiadott földterületek kezelése, majd később a teljes földállomány kezelése lett. Ez a folyamat 1997-től folyamatosan zajlik immár Takarnet néven. A rendszer 2007-ben érte el a teljes, országos lefedettséget és azóta is megbízhatóan szolgálja ki a felhasználókat. A rendszer hátránya, hogy az információs rendszerre történő áttérés csak a papír alapú térképek digitálissá alakítását jelentett, nem pedig azok pontosítását, így a rendszer még ma is sok pontatlan, elavult és téves információt tartalmaz. Ennek ellenére nagy segítséget jelent a földterületek adminisztrációjában.

A földterületek nyilvántartásának alapja a kataszteri rendszer, ami az egész országot lefedő legalább 1:4000 méretarányú nyilvántartási térkép. (8.1. ábra)


A földmérés keretét adó országos alappontok adatait a megyei földhivatalokban illetve az interneten lehet lekérni megfelelő díj megfizetése után. Ezeket az országos műholdas helymeghatározással bemért pontokat (OGPSH) a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) kezelik és rendszeresen ellenőrzik, újramérik. A jelenlegi alap ponthálózatot a 8.2. ábra mutatja, míg a 8.3. ábra példaként a Veszprém környéki pontokat mutatja.Forrás: MTA TAKI tanulmány , 2003.

A TIM adatait a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ) és regionális talajvédelmi laboratóriumaiban keletkezett adatok alkotják. A TIM kialakítása során a talajkészleteinkre vonatkozó minden eddigi információt (leírást, adatot, térképet, modellt, stb.) felhasználtak. Ezek közül legfontosabbak a következők:

 • a harmincas évek közepétől az 50-es évek közepéig az ország egész területére elkészített 1:25.000 méretarányú Kreybig-féle átnézetes talajismereti térképek,

 • az ország mezőgazdasági területének 60 %-ára elkészült nagyméretarányú (M=1:10.000) talajtérképek,

 • az erdőterületekre elkészített 1:10.000 méretarányú „termőhely-térképek”,

 • az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer (AIIR) adatbázisát szolgáltató, mintegy 5 millió hektárnyi szántóterület, a rét-, legelőterületek, és az ültetvények tábláinak feltalajára vonatkozó hároméves ciklusú talajvizsgálatok eredményei, valamint a termelő üzemek összes táblatörzskönyv adatai,

 • mintegy 6000 tábla talajának 3 szintjére vonatkozó, úgynevezett mélyebb réteg vizsgálatok adatai,

 • az országos mintateres földértékelési program keretében feltárt, -több ezer- talajszelvényre vonatkozó leírás és vizsgálati adat,

 • a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet (MTA TAKI) adatbázisa

 •  (MTA TAKI) talajinformációs rendszerének (TIR) adatbázisa,

 • a különböző speciális célokra készített talajtérképek és azok adatbázisa (például a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszer területére elkészített, 1:25.000 méretarányú, 6 tematikus térképet magában foglaló térképsorozat),

 • meliorációs, vízháztartási és agrotechnikai beavatkozásokat megalapozó térképek, adatok és szakvélemények, stb.,

 • különböző értekezések, könyvek, atlaszok, tanulmányok, gyűjteményes kötetek, szakvélemények, stb. talajtani információ anyaga.

Fenti szempontok figyelembevételével 1236 pontot jelöltek ki. Alapos felmérést 1992-től végeznek.


 1. Definiálja a mezőgazdasági vegyszer (agrokemikálium) fogalmát?

 2. Nevezhető-e természetes eredetű hatóanyag agrokemikáliumnak?

 3. Mik a peszticidek és hogyan csoportosíthatjuk őket felhasználásuk szerint?

 4. Hogyan csoportosíthatjuk a peszticideket hatásmódjuk szerint?

 5. Magyarázza meg a toxikus szerves vegyi anyagok (POP) környezetben maradásának (perzisztenciájának) jelenségét néhány jól ismert példán keresztül!

 6. Mi a „piszkos tizenkettő”?

 7. Magyarázza meg a következő fogalmakat és a közöttük levő összefüggéseket: biokoncentráció, bioakkumuláció, biomagnifikáció.

 8. Mik az organoklorinok és milyen kártevők ellen használják őket?

 9. Jellemezze az organofoszfát és piretroid peszticideket!

 10. Mire használjuk a warfarint és származékait?

 11. Jellemezze a kumarinszármazékokat!

 12. Jellemezze a hormonműködést zavaró vagy potenciálisan zavaró anyagokat, azok legfontosabb támadáspontjait, példákkal illusztrálva!

 13. Definiálja a következő fogalmakat: mutagén, karcinogén, teratogén.

 14. Magyarázza meg a mutagenitás és karcinogenitás közötti különbséget!

 15. Ismertessen legalább kettő mutagenitást kimutató tesztet!

 16. Írja le egy IPM-év fázisait. Írja le az integrált növényvédelem általános jellemzőit és hasonlítsa össze a biogazdálkodással!

 17. Hol használunk növényi hormonkészítményeket?

 18. Ismertesse a műtrágyázás alapelveit és a túlzott műtrágyázás potenciális környezetkárosító hatásait!

 19. Milyen természetes ásványi talajjavítókat ismer?

 20. Milyen természetes szerves talajjavítókat ismer?

 21. Nevezze meg és röviden jellemezze az állattenyésztésben használt vagyszerek legfontosabb csoportjait!

 22. Milyen környezetkárosító hatásuk lehet a környezetbe jutó állati hormonkészítményeknek?

 23. Miért használunk antibiotikumokat az állattenyésztésben?

 24. Melyek a legfontosabb takarmány adalékanyagok?

 25. Írja le a biogazdálkodás alapelveit!

 26. Mely országokban terjedt el a biogazdálkodás a legjobben és miért?

 27. Mi az oka annak, hogy Magyarországon a biotermelés még mindig gyermekcipőben jár?

 28. Soroljon fel legalább húsz, a biogazdálkodásban engedélyezett tápanyagpótló és talajjavító adalékanyagot.

 29. Mely növényvédőszerek alkalmazását fogadják el egy biogazdaságban?

 30. Milyen nem mezőgazdasági eredetű termékek használhatók fel egy biogazdaságban?

 1. A birtokméret hatása a termelés eredményességére (AgrárUnió; 2010 augusztus 17.)

  (http://agrarunio.hu/hir/a-birtokmeret-hatasa-a-termeles-eredmenyessegere-3083.html)

 2. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 2010

  (http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201001/hungarian_2009.pdf)

 3. Bíró Gy, Linder K (1995) Tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 4. Darvas B, Székács A (szerk.) (2006) Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan, Budapest.

 5. Európai Unió Ökológiai gazdálkodás honlap

  (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_en)

 6. Füleky Gy, Domokos E (szerk.) Talajvédelem, talajtan – Környeztmérnöki Tudástár – (2011), Pannon Egyetem KMI, Veszprém

  (http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/)

 7. http://www.aquadocinter.hu/

 8. http://www.hortobagy.eu/okologiai-gazdalkodas/genbanki-allattenyesztes/

 9. http://www.ktg.gau.hu

 10. Magyar Köztársaság Kormányának J/4455. számú jelentése (2011. október)

 11. Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2010-ben (2011) MGI, Gödöllő

 12. Rachel Carson (1962) Néma tavasz